BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 32 – 2022

OMXS30: Rekylen inledd

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Nu närmar OMXS30 ett mycket viktigt motståndsområde kring junihögsta vid 2100. Om nivån tas ut har mer än 38% av årets nedgång tagits tillbaka men det är först om 50% och MA-200 återtagits som sannolikheten börjar tala för att en bottenformation etablerats. Inte desto mindre har vi de senaste veckorna bjudits på flera positiva pusselbitar där både standard line, 50- och 100-dagars medelvärde passerats samt ichimokumolnet för första gången sedan i slutet av januari. Det kortsiktigt överköpta läget innebär att vi närmar oss en rekyl som om köparna kommer tillbaka och eliminerar nedgången med en positiv fortsättningsformation innan 1950 gett vika är värd att agera på, kortsiktigt. Jag tolkar det som att köparna testar att börja handla sig tillbaka in i marknaden. Den positiva volymbalansen och passeringen av nollzonen för SMACD har vi inte sett sedan Fas4 (nedtrendsfasen) inleddes. Om det visar sig att nedgången blir kortvarig och köparna kommer tillbaka innan vi bjudits på en ny lägre lägsta kan det vi ser vara en bottenformation, men mitt huvudspår är än så länge att det vi ser är en paus i nedgången.”

Den gångna veckan inleddes med en bearish harami från kanaltaket men hittade åtminstone tillfälligt stöd kring det övre gapstödet från den 13 juni. Veckan avslutades med en bearish engulfing som stängde kring cloud span b. Totalt backade OMXS30 med 1,7 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 17,4 procent. I veckografen utvecklades första veckan i augusti till en bearish harami som bekräftas om den kommande veckan stänger under 1987.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är nedåtriktad. Indexet tyngs sedan den 24 februari av ett dödskors (MA-50 skar då ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i jämviktspendlingszonen där det varnas för skvalpiga rörelser och tvära kast.

Volymen har noterats klart under snittet den gångna veckan och noterades i fredags hela 34 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är sedan den 22 juli positiv för första gången sedan slutet av november.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 41 procent. Just nu är det bara 15 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 7,1 procent vilket är lägre än snittet som noteras kring 8,6. Laddar indexet för en större rörelse?

På ovansidan möter närmast 2000-2011 följt av 2030 och julihögsta vid 2040 samt den toppen från början av juni vid 2092.

På nedsidan möter närmast 1987 följt av 1977 och 1961 samt området kring 1950-1945.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral till svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: OMXS30 håller nu på att konsolidera den obalans som skapats genom den förhållandevis kraftiga uppgången sedan sllutet av juni. Om detta leder till att en rekyl inleds är det positivt om den sugs upp innan standard line kring 1945 ger vika då det ökar risken för en nedgång mot årslägsta vid 1850. Kommer däremot köparna tillbaka med en positiv fortsättningsformation innan 1945-nivån gett vika är den värd att följa på kort sikt. För tillfället fångas indexet i en range mellan junihögsta vid 2092 och årslägsta vid 1850. Om indexet orkar upp över 2092 och inte därefter noterar en ny lägre signifikant lägsta har vi förmodligen sett en Fas 1 (ackumulationsfas). Skulle måndagens högsta vid 2040 bli en ny lägre topp som så småningom följs av en punktering av årslägsta vid 1850 har vi sett en pausformation och ett par tjurfällor i den långsiktigt fallande trenden.

Motstånd: 2000-2011 / 2030 / 2040 / 2092
Stöd: 1987 / 1977 / 1961 / 1950-1945

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 43-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 52%.

SP500: Negativa divergenser kring kanaltaket

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Trots ytterligare en räntehöjning på 0,75 procent i veckan som gick och det andra kvartalet i rad med negativ BNP-utveckling fortsatt världsindexet SP500 med flera vidare uppåt. Nu närmar sig ett mycket viktigt område som jag tror är en viktig vattendelare, nämligen 4200-nivån. Om 4225 passeras har mer än halva börsnedgången tagits tillbaka och oddsen stärks då för att det vi sett den senaste tiden är en bottenformation och inte längre en paus i den långsiktiga nedgången. I fredags bjöds vi på en stängning över ichimokumolnet och 100-dagars medelvärde och detta har vi inte sett sedan slutet av mars. Junitoppen är en viktig sentimentsnivå för många ledande börsindex och fortsätter räntorna falla (10-åringen är nu nere kring 2,6%) kan det hjälpa till att kicka indexet över kullen. Även om vi ser många positiva pusselbitar ska vi inte glömma att indexet befinner sig i en nedtrend och då är risken större för fortsatta nedgångar än ett positivt trendskifte. Fredagens stängning skedde 10 procent över det övre bollingerbandet och stochastic är uppe på 97 och det innebär att en dagsstängning under föregående dags lägsta troligen triggar nästa ben söderut. Om det då visar sig att köparna kommer tillbaka och eliminerar rekylen innan 3910 punkteras ser jag det som ytterligare ett tecken på att stora elefanter jobbar sig tillbaka in i marknaden.”

Trots den kraftiga uppgången sedan årslägstanoteringen i början av juni har indexet fortsatt att noteras över ichimokumolnet som togs ut för lite mer än en vecka sedan. Totalt steg SP500 med 0,4 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 13 procent. I veckografen blev det den tredje veckan i rad som stängde på plus men samtidigt är indexet överköpt med hårt spända momentumindikatorer när den viktiga vattendelaren vid 4200 håller på att testas.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nedåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där det varnas för tvära kast och slagig handel, det så kallade jämviktspendlingsområdet.

Volymen har de senaste dagarna noterats allt lägre och i fredags var det den lägsta volymen sedan den 25 juli som var 18 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen har sedan den 29 juli varit positiv men är nu åter nere och utmanar tremånaderssnittet.

SMACD effektuerade en positiv trampolin den 15 juli och noteras nu över nollan. Detta är normalt ett gott tecken och så länge inte indikatorn drar ner under nollzonen visar det på ett stärkt sentiment. RSI-14 noteras för första gången sedan slutet av mars ovanför 60-nivån, vilket är sällsynt i bearmarkets, men en positiv pusselbit.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras inför veckan till 37 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) backade med 0,8 procentenheter den gångna veckan och noteras inför veckostarten kring 21, under både MA-200 och EMA-8.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför veckostarten kring 12,4 vilket kan jämföras med snittet som ligger runt 8,9.

I den positiva vågskålen:
– Kortsiktigt positiv omslagsformation den 17/6
– Indexet är översålt på lång sikt
– Bröt i fredags åter upp över MA-20
– Passerat standard line, MA-50 och cloud span b

I den negativa vågskålen:
– Allt lägre toppar sedan mitten av januari
– Dödskors den 14/3
– Noteras under MA-200

På ovansidan möter närmast 4152 följt av 4178 och zonen kring 4196-4204 samt området kring 4300 där även majhögsta möter upp.

På nedsidan möter närmast 4135 följt av zonen kring 4100 och 4079.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: I mitten av juli skrev jag att en passering av standard line innebar att indexet ställde in siktet mot området för den senaste signifikanta toppen från början av juni. Sedan en vecka tillbaka har indexet utmanat detta område och frågan är om det även denna gång, precis som i början av juni kommer att bli ett utbrott söderut och i så fall om standard line eller åtminstone fibnivån vid 3840 kommer att locka tillbaka köparna med en ny högre lägsta. För tillfället verkar köparna ha relativt gott självförtroende och ignorerar hökaktiga besked från Fed och jobbsiffror som kan tvinga centralbanken att agera fortsatt tufft för börsen. Men om börsen är överköpt kring ett viktigt motstånd och en eventuell recession rycker närmare, då borde väl börsen ta stryk. Självklart är risken stor för ett tilltagande säljtryck men det är samtidigt många positiva pusselbitar den senaste tiden och på kort sikt har indexet noterat flera nya högre lägsta och högsta samt passerat både standard line och cloud span b i ichimokuanalysen. På kort sikt kan vi inte ignorera de negativa divergenserna hos flera av de korta momentumindikatorerna, bla %b. Min slutsats blir därför att det inte dröjer så länge förrän nästa rekyl inleds och det som då blir intressant är att se var köparna kommer kliva in och åter handla upp indexet. Ju högre nästa lågpunkt noteras desto starkare underliggande sentiment. Skulle däremot julilägsta vid 3721 ge vika är risken stor för att ett jobbigt säljtryck kommer att infinna sig.

Motstånd: 4152 / 4178 / 4196-4204 / 4300
Stöd: 4135 / 4104-4096 / 4079 / 3948

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 83-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 73%.

DAX: Köpintresset avtar tillfälligt kring cloud span b

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Den gångna veckan avslutades med att priset skar upp över MA-50 vilket är intressant, förutsatt att nivån inte omgående punkterar medelvärdet och tar fart nedåt för att punktera 13000-nivån. På ovansidan möter ett tufft motståndsområde kring det översta gapmotståndet från den 13 juni som sammanfaller med cloud span b.”

Den gångna veckan inleddes med ett doji och ett återtest av utbrottsnivån vid 13380 som lockade fram köpare även denna gång. När indexet nådde cloud span b tog uppgången tillfälligt slut och veckan avslutades med en bearish below the stomach. Totalt blev uppgången den gångna veckan 0,7 procent vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 14,6 procent. Det blev den fjärde veckan i rad som utvecklades positivt men risken för en kortsiktig rekyl har ökat efter ett dojiliknande utseende.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 lutar nedåt och indexet tyngs av ett dödskors sedan den 18 februari (MA-50 skär ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på ytterligare nedgångar.

Volymbalansen har sedan slutet av juli pendlat mellan neutral och positiv och noteras just nu som positiv.

SMACD lämnade för fyra veckor sedan ett lågt positivt kors och för tre veckor sedan en positiv trampolin. I veckan som gick passerades nollzonen vilket är en positiv pusselbit.

Sammanfattning: DAX vände i torsdags och fredags ner från cloud span b och kanaltaket i den kortsiktigt stigande kanalen. Standard line noteras kring 13090 där även golvet i kanalen möter upp och ner till detta område borde positiva fortsättningsformationer vara värda att haka på (stängningar i den 1/3 och över föregående dags högsta). Om däremot 13000-nivån punkteras och säljtrycket ökar ställs siktet in mot årslägstaområdet kring 12500. Än så länge är dock den övergripande trenden nedåtriktad och för att jag ska bli positiv på lång sikt vill jag se indexet etablera sig över MA-200 och junitoppen vid 14700. Mitt huvudspår är än så länge att uppstudsar är pausformationer i den befintliga nedgången men på kort sikt kommer en ny högre lägsta att vara ytterligare en positiv pusselbit.

Motstånd: 13680 / 13790 / 14000-14120 / 14420
Stöd: 13500 / 13380 / 13290 / 13040 / 12830

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 83+.
– Next day forecast indikerar att det är 73 procents chans till en uppgång under måndagen.

SSAB B: Koppformation som rundar av nedgången

Teknisk analys SSAB B: Det blev en uppgång med nästan 13 procent de kommande veckorna efter föregående analys. I samband med rapporten den 22 juli effektuerades en doji kring 200-dagars medelvärde och därefter har aktien rekylerat ner till gapstödet vid 44,50 från den 18 juli där även standard line mötte upp. Om inte stödnivån eller framförallt nedre gapstödet vid 42,75 håller är det risk för en nedgång mot 40-kronorsnivån igen eftersom området kring gapet varit i spel tidigare och har spelat en viktig roll som vattendelare.

Den långa trenden, som jag använder bla riktningen på MA-200 för att peka ut är sedan årsskiftet svagt uppåtriktad. Trendfasindikatorn noteras i zonen där varnas för att risken är större för mer nedförsåka än att vi sett ett långsiktigt positivt trendskifte.

Volymbalansen har sedan rapporten varit neutral och SMACD håller på att ladda för antingen ett utbrott upp över nollan eller en ny säljsignal.

I fredags effektuerades en bullish separating line som tog ut de senaste fyra dagarnas stängningskurser och med den högsta dagliga volymen sedan den 29 juli.

Sammanfattning: Som jag sade för exakt en månad sedan är förutsättningarna goda för att vi ser en botten mejslas ut. Även om det är fler pusselbitar som behöver vara på plats (passering av molnet, trendfasindikatorn upp över +2) har aktien följt skolboken för en botten, än så länge. En passering av turning line (den grönstreckade linjen) ställer in siktet mot MA-200 och passeras även molnet är potentialen för koppformationen upp mot 55 kronor till att börja med. Den senaste mest signifikanta toppen som vi därefter vill se passerad är 58,50 från den 3 juni. Om däremot det nedre gapstödet från 18 juli vid 43,85 punkteras ställs siktet in mot årslägsta vid 40 kronor och en punktering av den nivån leder troligen till ett förnyat och förstärkt säljtryck.

Motstånd: 47,60 / 48,50 / 49,30
Stöd: 45,50 / 44,75 / 44,30 / 43,85

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 33+.

Telia: Bullish engulfing och MA-200 icebreak

Teknisk analys Telia: Efter Q1-rapporten då aktien toppade vid 41,70 har vi sett en ny lägre högsta och lägsta innan Q2-rapporten fick aktien att rasa ner till MA-200 som nu testas av sedan dess.

Den långa trenden som jag definierar med hjälp av bla lutningen på MA-200 saknar i stort sett lutning. Trendfasindikatorn noteras i området för ”jämviktspendling” och risken är därför stor för skvalpiga rörelser och tvära kast. Man bör därför vara relativt defensiv och kortsiktig om man väljer att ta position.

Volymbalansen är negativ. Detta är en faktor som gör att vi ska vara något mer defensiva än normalt.

Vollan är hög i Telia och när vollan drar ihop sig från en hög nivå leder det ofta till trendskiften. Senast vi såg ett liknande utseende var i början av mars.

SMACD har noterats under -15 och när indikatorn vänder upp från extremt låga nivåer och effektuerar ett positivt kors leder det ofta till positiva rörelser. Senast vi bjöds på en lågt kors i Telia var den 10 november och även om nästa kors i mitten av mars inte var lika djupt följdes även det av en tydlig uppgång.

I fredags effektuerades en icebreak i form av en bullish engulfing.

Sammanfattning: SMACD är på väg att lämna ett extremt lågt men positivt kors samtidigt som vollan börjat dra ihop sig från en hög nivå. Passeras 37,90 ställs siktet in mot 39 kronor men när/om 38,70 nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (1,0% range) efter att 38,70 passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under 36,90.

Motstånd: 37,90 / 38,30 / 39,00-39,50
Stöd: 37,30 / 36,90 / 36,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 43+.