BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 32 – 2023

OMXS30: Bullish harami kring fib 50%

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 har sedan början av juli försökt bryta upp över den platta MA-50 men än så länge inte en enda dag stängt över den kortsiktiga sentimentsnivån. Så länge indexet är fångat i tradingrangen mellan 2271 och 2200 ska vi vara beredda på tvära kast och slagig handel. Det är en svagt negativ underton på kort och medellång sikt men ett utbrott upp över den fallande motståndslinjen kring 2290 kan bli den trigger som behövs för att få köparna att komma tillbaka och eftersom den platta MA-50 stått pall under en månads tid kan stopparna strax ovanför trigga igång en intressant rörelse. Just nu är det en liten övervikt för att expansionen kommer att ske söderut ner mot 200-dagars medelvärde. Efter månadsskiftet är det vanligt med en mer avslagen period, men som jag brukar säga är det en av de ”mjukaste” pusselbitarna. I den positiva vågskålen befinner sig indexet i en långsiktigt stigande trend där de signifikanta bottnarna än så länge noteras på allt högre nivåer.”

Den gångna veckan inleddes med en doji som punkterades i tisdags vilket därefter triggade ett tilltagande säljtryck ner mot 200-dagars medelvärde. Totalt backade indexet med 2,0 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 8,1 procent. Rekylen den senaste veckan har fått flera av de korta momentumindikatorerna att bli hårt spända på nedsidan samtidigt som ett intressant stödområde där både fib 50% för vår/sommaruppgången möter upp tillsammans med dubbelnollenivån vid 2200 och nu även 200-dagars medelvärde. Veckan avslutades med en bullish harami som är en positiv omslagformation, dock med lågt signalvärde, vilket innebär att det krävs en bekräftelse. Skulle måndagen stänga över 2214 i den övre tredjedelen anser jag formationen bekräftad men om däremot 2190 punkteras med en dagsstängning, speciellt om den sker lågt ökar risken för ytterligare expansion söderut.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt. Indexet lyfts sedan den 9/12 av ett gyllene kors (MA-50 skar då upp genom MA-200). Trendfasindikatorn är nu nere i zonen där vi rekommenderas att agera med jämviktspendlande strategier och vara beredda på tvära kast.

Volymen som under veckan noterades högst i torsdags har varje dag legat under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är negativ.

SMACD lämnade i onsdags en ny säljsignal som än så länge är i spel.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 41 procent. Just nu är det 42 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 3,1 procent vilket är under snittet som noteras vid 6,6. Priset brukar ta fart med kraft antingen uppåt eller nedåt efter liknande lågvollalägen och just nu lutar det åt nedgång.

På ovansidan möter närmast 2220 följt av 2230 och 2240 samt zonen vid 2248-2253.

På nedsidan möter närmast området kring 2205-2190 följt av MA-200 vid 2183 och fib 62% vid 2156.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: Nu börjar det bli upp till bevis, åtminstone på medellång sikt. En punktering av fib 62% ställer in siktet ner mot marslägsta kring 2050. Cykellängdsindikatorn noterar nu att det är i snitt 42 dagar mellan signifikanta lågpunkter vilket, som man som programmet indikerar, utgår från att den senaste lågpunkten noterades den 22 juni vid 2205 att någon gång runt slutet av augusti. Om vi studerar 60-minutersgrafen hittar vi en potentiell våg 3 som bottnar kring 2190 och det skulle passa bra med en kort våg 4 uppåt och därefter en våg 5 ner mot 2150-2100. Våganalysen är dock en mjuk pusselbit med många olika tolkningar. Kring 2100 hittar vi även fib 50% för uppgången sedan bottnen för björnmarknaden och toppen i mitten av juni vilket innebär att en etablering under denna nivå. Oavsett så ser jag goda möjligheter till att startskottet för höst- och vinteruppgången drar igång i slutet av augusti eller alternativt slutet av september om indexet följer den historiska utvecklingen de senaste 50 åren. På kort sikt är det däremot goda förutsättningar för en uppstuds men om den inte ens passerar 2266 är det ett tecken på svaghet.

Motstånd: 2220 / 2230 / 2240 / 2248-25253
Stöd: 2205-2190 / 2183 / 2156 / 2085

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 25-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 51%.

SP500: Siktet är nu inställt mot golvet i kanalen

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Vi kan nu lägga ytterligare en vecka med nya årshögstanoteringar bakom oss. Även om det är gott om positiva pusselbitar ser jag torsdagens kraftfulla bearish engulfing som en varningssignal för att en kraftfull rekyl rycker närmare. Kring standard line hittar vi ett gap som skapar en viss obalans och strax under den senaste lågpunkten vid 4389. Detta är två nivåer som kan komma att bli intressanta för köp vid positiva fortsättningsformationer. Pris/volym-indikatorn visar att det troligen är många fyndköpare som står och väntar vid detta område. Så länge volymbalansen är positiv, isen är tjock, vollan hälsosam och trendfasindikatorn rekommenderar oss att agera med positiva trendföljande strategier, är det så marknaden vill bli handlad. Den låga vollan rekommonderar oss att ha tålamod och vänta in positiva fortsättningsformationer vid stöd. Mitt huvudspår är att indexet ska vidare upp men att det just nu är dålig tajming att jaga priset.”

Den gångna veckan inleddes med två dojisar som punkterades i onsdags och veckan avslutades med en ny bearish engulfing som täppte till det mindre gapet från den 13 juli som jag skrev om för en vecka sedan. Jag skrev den 28 juli att rekylen som inletts kommer att pågå tills den elimineras av en positiv fortsättningsformation, kring ett stöd, vilket vi ännu inte sett. Totalt backade indexet med 2,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång reducerats till 16,6 procent. I veckografen effektuerades en kraftfull bearish engulfing.

Stort intresse riktades under fredagen mot sysselsättningsstatistiken för juli, som visade att antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA ökade något mindre än väntat. Arbetslösheten var samtidigt något lägre än trott, medan den genomsnittliga timlönen steg mer än förväntat.

Den amerikanska tioåringen steg med 7 punkter till 4,04 procent efter att ha varit uppe och vänt kring 4,21 i fredags. Jag ser fredagens falska utbrott som positivt.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt. Som jag skrivit varje dag de senaste två veckorna är det en varningssignal när trendfasindikatorn vänder ner från en nivå över +7 som vi nu ser tendenser till. Det börjar med andra ord bli risk för en mer signifikant topp och en mer utmanande rekyl än normalt.

Volymen har bortsett från i onsdags legat under snittet den gångna veckan. Volymbalansen är positiv sedan den 30 maj.

SMACD effektuerade den den tredje negativa trampolinen sedan början av juli i tisdags och än så länge ser inte momentumet för nedgång ut att mattas av.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 64 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) steg med 28 procentenheter den gångna veckan och stängde vid 17,1 vilket var under MA-200 men över MA-20, MA-50 och MA-100. Fredagens stängning var den högsta sedan den 31 maj.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 4,2 procent vilket är lägre än snittet vid 6,4.

I den positiva vågskålen:
– Positiv trendfasindikator
– Noteras över decemberlägsta, MA-200, MA-50 och cloud span b
– Gyllene kors 2/2 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Fortsätter noteras högre signifikanta bottnar och toppar

I den negativa vågskålen:
– SMACD lämnade ett högt negativt kors den 22/6
– Negativa divergenser mot RSI-14, SMACD och Stochastic upp mot de senaste topparna
– Extremt kraftfull bearish engulfing kring årshögsta i torsdags som än så länge är i spel
– MA-20 punkterades i onsdags
– Standard line punkterades i fredags

På ovansidan möter närmast zonen mellan 4490-4510 följt av 4540 och 4576.

På nedsidan möter närmast 4472 följt gapet mellan 4463-4439 och julilägsta vid 4389.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt negativ.

Sammanfattning: Som jag skrivit några veckor var det stor risk för en stundande signifikant topp kring slutet av av juli och i förra veckan skrev jag att den bearish engulfingcandlen vi bjöds på kring årshögsta troligen var startskottet för en rekyl, som har förutsättningar för att bli utmanande. Nu vet vi att så blev fallet och som jag skrev för en vecka sedan kommer rekylen minst pågå tills den elimineras av en positiv fortsättningsformation kring en stödnivå. De viktigaste näraliggande stöden hittar vi kring gapet från den 12 juli men framförallt bevakar jag zonen kring golvet i den stigande kanalen där även 50-dagars medelvärde möter upp. Närmaste motstånd på ovansidan är gapet i onsdags mellan 4550-4577 följt av området kring årshögstanoteringen vid 4595-4607. En passering av årshögstanoteringen ställer in siktet mot området kring 4800. På kort sikt börjar indexet bli översålt och gummisnodden är nu extremt spänd på nedsidan vilket indikerar att en fortsättningsformation kan leda till en uppstuds. Om uppstudsen bli mer än just en kortare uppgång avgörs av hur hög den blir och om nästa lågpunkt blir högre. Historiskt har både augusti och september tillhört de svagaste månaderna på året men sedan 2010 har höstens lågpunkt noterats i slutet av augusti. Än så länge är förutsättningarna goda för att höstens uppgång kommer inledas ungefär som de senaste tio åren då hösten brukar vara en mycket stark period under de år som föregår det amerikanska presidentvalet. Så länge rekylen pågår gör vi dock klokt i att sitta på händerna, åtminstone tills vi bjuds på en positiv fortsättningsformation men vi ska vara beredda på att nedgången kan bli utmanande om inte 4390 lockar tillbaka köparna.

Motstånd: 4490-4510 / 4540 / 4576 / 4590-4610
Stöd: 4472 / 4463-4439 / 4405-4390

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 8-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 37%.

DAX: Avslutar veckan med en positiv reveral kring MA-100

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Det jag helst inte vill se i närtid är att den senaste lågpunkten vid 16000 punkteras men även om så blir fallet är en ny högre lågpunkt än 15450 en bekräftelse på att den långsiktigt positiva trenden är intakt. De korta momentumindikatorerna är nu hårt spända på ovansidan vilket ökar risken för en kortsiktig rekyl. ”

Den gångna veckan inleddes med en bearish doji som följdes av en negativ bearish separating line. Indexet föll ner genom både de korta- och medellånga medelvärdena men ser ut att hittat någon form av fotfäste kring 100-dagars medelvärde. Totalt backade DAX med 3,1 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 14,6 procent och att den psykologiskt viktiga 16000-nivån punkterats, åtminstone tillfälligt. I veckografen utvecklades en kraftig negativ reversal som samtidigt var en bearish outside week.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. Den 12 december effektuerades ett gyllene kors (MA-50 skar upp genom MA-200) vilket var första gången sedan slutet av juli 2020. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att applicera positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är neutral.

SMACD har noterats med en tydlig negativ divergens mot prisgrafen sedan toppen i mitten av juni och i onsdags lämnade indikatorn dessutom ett negativt kors.

De korta momentumindikatorerna har efter den senaste veckans rekyl kommit ner kring översålda nivåer. Senast vi såg Stochastic vända upp från en liknande nivå var den 7 juli.

Sammanfattning: Efter att veckan inletts med en ny ATH-notering vände indexet ner i en rekyl som i torsdags nådde 100-dagars medelvärde. Om det visar sig att även denna stödnivå ger vika hittar vi nästa intressanta nivå kring 15455 där indexet tog fart uppåt den 7 juli. Jag har varnat för att topparna i prisgrafen noterats allt flackare sedan en tid och om julilägsta vid 15455 punkteras har även en viktig negativ pusselbit som stärker oddsen för en pyspunka ökat. Det jag inte gillar är när kraftfulla utbrott fallerar snabbt riskerar det att leda till ett rejält säljtryck om startpunkten, i detta fall 15450 punkteras. Historiskt sedan 1990 är augusti den näst sämsta månaden på året och september den sämsta. Även om jag ser det som negativt att 16000-nivån punkterats är det goda förutsättningar för att ett nytt positivt trendben inleds om vi bjuds på en positiv fortsättningsformation innan julilägsta vid 15540 punkterats. Stochastic noteras nu under 20 och i prisgrafen har jag markerat vad som hänt de senaste gångerna indikatorn vänt upp från liknande nivåer.

Motstånd: 15990-16010 / 16140 / 16500 / 16530
Stöd: 15785 / 15715 / 15455 / 14810-14790

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 15-.
– Next day forecast indikerar att det är 48 procents chans för uppgång under måndagen.

Hexagon B: BBW-sammandragning

Teknisk analys Hexagon B: Som jag skrev den 27 juli kunde en fortsättningsformation (stängning över föregående dags högsta i den övre tredjedelen) vara intressant att agera på, förutsatt att bredden mellan bollingerbanden (BBW) börjat dra ihop sig. Än så länge har vi inte sett det men det var inte långt bort i fredags.

Den långa trenden som jag definierar genom bla lutningen av 200-dagars medelvärde är i det närmaste horistontell. Trendfasindikatorn noteras nu i området där vi påminns om att risken för en fortsatt nedgång är större än en positiv trendvändning.

Volymbalansen är negativ.

SMACD lämnade den 21 juni ett högt negativt kors och har därefter fallit ner under -15. Ett positivt lågt kors ser jag som mycket positivt och nu ser ett sådant ut att närma sig. RSI-14 ser ut att vända upp från den lägsta nivån sedan slutet av mars 2020.

Den gångna veckan har två positiva minidivergenser noterats hos cykelindikatorn.

Sammanfattning: Efter två relativt små candlar och med en hög volla som håller på att dra ihop sig är det goda förutsättningar för att Hexagon kommer jobba sig upp i rapportgapet och troligen täppa till det. Nu vill jag se en stängning i den övre tredjedelen av dagscandlen över föregående dags högsta. När/om 108 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 108 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras kring 99,40.

Motstånd: 106,60 / 108,35 / 112,60 / 113,90
Stöd: 101,45 / 100,35 / 97,45

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 39+.

Embracer Group B: Laddar upp inför nästa ben uppåt

Teknisk analys Embracer Group B: Det jag skrev i samband med föregående analys gäller fortfarande. Utbrottet upp över triangelns övre begränsning blev dock inte så kraftfull men det jag gillar är att återtesten i slutet av förra veckan följdes av en positiv fortsättningsformation som stängde över den kortsiktiga sentimentsnivån som EMA-8 utgör.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut är fallande. Trendfasindikatorn som noterats extremt långt ner under -7 har nu tagit fart uppåt och närmar sig jämviktspendlingszonen.

Volymbalansen är positiv sedan den 14 juli.

SMACD lämnade den 13 juni ett lågt positivt kors som fortfarande är i spel och sedan någon vecka tillbaka har även nollzonen passerats.

Om vi går in i en svagare period på börsen kan Embracer vara ett bra alternativ av flera orsaker och en av dem är att korrelationen är negativ mot OMXS30.

Den matematiska målkursen för den utdragna triangeln hittar vi kring 38 kronor där standard linjen var platt under försommaren och sedan början av juli även cloud span b noteras. Denna nivå kommer troligen att behöva mjukas upp innan den tas ut men när det väl sker är det goda förutsättningar för ett tilltagande köptryck.

Sammanfattning: Redan nu är det goda förutsättningar för en uppgång mot 38 kronor men man bör vara beredd på att det kan behövas något eller några omtag innan julihögsta vid 31 kronor passeras. När/om 34 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 34 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under 28,70.

Embracer presenterar nya siffror den 17/8.

Motstånd: 30,15 / 31,00 / 38,00
Stöd: 29,00 / 27,20 / 24,30 / 23,45

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 31-.