BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 32

OMXS30: Testar av zonen kring 1700

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”I början av veckan effektuerades en dark cloud cover som bekräftades i fredags. Fram till dess att rekylen elimineras av en positiv fortsättningsformation bör vi avvakta med att ta nya positioner för uppgång. Att gå emot den positiva trend som råder ser jag inte som intressant förrän OMXS30 etablerar sig under junilägsta vid 1571. Vi går nu mot en period på året som historiskt haft en ganska dålig utveckling men säsongsanalysen är ”mjuk materia” jämfört med det tekniska utseendet. Mitt huvudspår är att köparna inom kort kommer att suga upp rekylen och att vi kommer att bjudas på nya högre högsta.”

Den gångna veckan inleddes trevande men i torsdags punkterades junihögsta vid 1731 vilket ställde in siktet mot standard line vid 1712. Juli månad inleddes starkt men föll tillbaks och bildade en shooting star som har en negativ tolkning men trots det steg juli med 2,6 procent vilket var den fjärde månaden i rad som stängde högre än föregående månad. Nedgången sedan årsskiftet har därmed reducerats till 3,6 procent. I veckografen noterades den lägsta stängningen på fyra veckor och totalt backade veckan med 2,4 procent.

Nedgången sedan julihögsta har fått de kortare momentumindikatorerna att bli spända på nedsidan.

Det är först om junilägsta vid 1571 punkteras utan att snabbt återtas som den flackare julitoppen bekräftats som en pyspunka.

Närmast på nedsidan hittar vi den psykologiska 1700-nivån följt av 200-dagars medelvärde kring 1679. Ichimokuanalysen är fortsatt positiv och cloud span b noteras kring junilägsta. Både SMACD och dagsmomentum indikerar att en paus är inledd.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar svagt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att vi bjöds på ett gyllene kors, vilket är första gången sedan den 29 mars 2019. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +0,6 vilket innebär att vi fortsatt ska vara beredda på tvära kast men att driften är uppåt.

Volymen har hela den gångna veckan noterats under snittet men tilltog något i torsdags och fredags. Volymbalansen tolkar jag fortsatt positivt.

Isen har de senaste dagarna blivit tunnare och det aggregerade snittet är nu nere på 50 som är lite av en vattendelare. Det är nu 44 procent av largecapaktierna som noteras över MA-20, 59 procent över MA-50 och 51 procent över MA-200. 48 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14 över 50.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1738 följt av 1762-1764 och 1776.

På nedsidan hittar vi närmast 1700-1691 följt av zonen kring 1679 och 1656.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu neutral.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 14 av de 33 senaste åren (42%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit -0,6 procent. Indexet har stigit 4 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,4 procent lägre.

Sammanfattning: OMXS30 noterar nu en flackare topp och har rekylerat ner så att standard line utmanas strax ovanför 1700-nivån. En flackare topp är en varningssignal som om den följs av en punktering av den senaste mest signifikanta lågpunkten innebär att den pågående trenden hotas. Det är alltså angeläget att inte 1570 ger vika utan att snabbt återtas då säljtrycket riskerar att tillta på ett icke hälsosamt sätt. Volymbalansen är positiv och så länge indexet präglas av högre signifikanta lågpunkter talar mer för att fortsättningsformationer är värda att köpa än att gå emot det rådande utseendet.

Motstånd: 1738 / 1762-1764 / 1776 / 1798-1802
Stöd: 1700-1691 / 1679-1676 / 1656 / 1652

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 19.

SP500: Tar åter sats kring kanalgolvet

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”ADX (trendstyrkan) noterades inför den gångna veckan på en överhettad nivå och då ska man vara beredd på att en negativ candlesticksformation kan bli startskottet på en rekyl eller en range med slagig handel. Veckan avslutades med att den kortsiktiga sentimentsnivån som EMA-8 utgör punkterades och så länge inte nivån återtas kan vi räkna med att rekylen pågår. Om inte kanalgolvet suger upp den pågående rekylen kommer troligen balansområdet kring 3100 att testas. Jag tolkar det som att en rekyl är inledd och därmed väntar vi på en positiv fortsättningsformation innan det är dags för att navigera vidare norrut. Vi ska dock fortfarande vara beredda på tvära kast och slagig handel eftersom vi befinner oss mitt i rapportsäsongen. Mitt huvudspår är att rekyler än så länge ger oss bättre lägen att komma in för uppgång då vi troligen kommer att bjudas på nya högre högsta framöver.”

Den gångna veckan inleddes med att bekräfta dojin kring 3200 och avslutades med en dragonfly doji-liknande candle som tog sats från golvet i den stigande kanalen där även MA-20 mötte upp. Totalt steg den gångna veckan med 1,7 procent vilket innebär att årets nedgång nu vänts till en uppgång med 1,2 procent. Juli månad stängde upp med 5,5 procent och blev den fjärde månaden i rad som stängde på plus.

När motståndet kring julihögsta vid 3280 närmar sig ser vi åter tecken på osäkerhet. Frågan är om denna osäkerhet är tecken på begynnande svaghet eller på frågetecken i samband med rapportperioden. Än så länge talar mer för att köparna kommer tillbaks i samband med rekyler och Fed visar inga tecken på att lätta på sin duvaktiga approach som förser marknaden med likviditet.

Det går naturligtvis, som vanligt, att argumentera för olika både positiva och negativa utsikter men jag väljer mitt vanliga synsätt. Just nu ser vi tecken på en flackare topp, vilket kan vara tecken på en pyspunka och om i så fall den senaste mest signifikanta lågpunkten vid 2965 punkteras och därefter följs av en ny lägre topp än julihögsta ökar risken för att den stigande trenden är hotad. Om det däremot visar sig att julihögsta vid 3280 passeras ökar sannolikheten för ett test av ATH-nivån från i våras kring 3400 och en passering av den nivån innebär att ytterligare högre rekordnivåer hägrar.

Förmodligen behövs någon form av pausformation för att minska spänningen mot de mentala ankarna, som är utmanande efter en 50%-ig uppgång sedan marslägsta. När placerarkollektivet väl smält intrycken från rapportsäsongen talar än så länge det mesta för att nästa resa norrut inleds.

Än så länge presterar risk bättre än trygghet vilket avspeglar sig i att Nasdaq Composite är den av de tre stora amerikanska indexen som går bäst med en uppgång på nästan 7 procent under juli. För storbolagsindexet DJIA såg vi en snygg studs på 50- och 200-dagars medelvärde i fredags.
Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut har så smått börjat vrida upp och MA-50 skar i början av juli upp över MA-200 i ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +1,0 vilket innebär att driften är uppåt men vi ska vara beredda på fortsatt tvära kast och skvalpiga rörelser.

Volymen i fredags var den högsta sedan den 26:e juni och den presterades på vägen upp, när den positiva dragonfly dojin presterades. Volymbalansen är fortfarande positiv och har varit så sedan början av maj.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier över MA-200) skrivs för tillfället till 54 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll den gångna veckan med 5,3 procentenheter till 25 vilket innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser som inte passerar 3500 på ovansidan eller punkterar 3040 på nedsidan den kommande månaden.

Bredden mellan bollingerbanden som den 23 mars noterades kring 43 drog har nu kommit ner på mer normala nivåer och ligger nu extremt låga 5 vilket innebär den lägsta nivån sedan mitten av februari.

På ovansidan möter närmast 3280 följt av 3296-3305 och 3328.

På nedsidan möter närmast 3265 följt av 3236 och zonen kring 3200.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över molnet och kanalgolvet
– Indexet noteras över senaste signifikanta lågpunkten vid 3000
– Positivt om fortsättningsformationen kring 3200 håller

I den negativa vågskålen:
– SMACD har mattats av
– VIX ser ut att bygga en dubbelbotten och en fallande kilstruktur

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Så här mitt i rapportsäsongen ser vi lite tecken på att det börjar gå tungt. Det är framförallt den flackare julitoppen som indikerar att det kan vara dags för en utdragen konsolidering eller rekyl ner mot 3000-nivån som behövs för att minska de spänningar som råder efter en 50%-ig uppgång sedan marslägsta. Trenden pekar upp, både på lång sikt men även i de kortare tidshorisonterna. Både volymen under uppgångarna och de allt högre signifikanta lågpunkterna indikerar att köparna står och väntar på att komma in till bättre pris. Närmast på ovansidan möter julihögsta upp och därefter flera tunga motståndsnivåer från februari som jag markerat med röda pilar. Det är gott om stöd på nedsidan och än så länge är det mitt huvudspår att positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler är köpvärda. Däremot kan ju tajmingen disktueras när indexet befinner sig precis under ett antal viktiga motstånd. Det allt extremare lågvollaläget kommer troligen att leda till stora rörelser och än så länge är mitt huvudspår att det kommer att ske uppåt. Att gå emot den rådande trenden ser jag inte alls som intressant.

Motstånd: 3280 / 3296-3305 / 3328 / 3393
Stöd: 3265 / 3236 / 3215 / 3200

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 81.

DAX: Utmanar primärtrenden med positiv minidivergens

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Den pågående rekylen har nu tagit ner indexet till golvet i den stigande kanalen, strax ovanför standard line som är lite av en kortsiktig vattendelare. Så länge inte den senaste mest signifikanta lågpunkten, tillika junilägsta, kring 11600 punkteras ser jag positiva fortsättningsformationer som intressanta att haka på.”

Den gångna veckan inleddes avvaktande men punkterade i torsdags standard line och det ställde in siktet mot MA-200 som nåddes redan samma dag. Totalt backade det tyska storbolagsindexet med 4,1 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång utökats till -7,1 procent. I månadsgrafen utvecklades juli till en shooting star-liknande candle som reducerade den inledande uppgången för sommarmånaden till +0,4 procent. I veckografen bekräftades det negativa utseendet från föregående vecka med den kraftigaste röda veckocandlen sedan i mitten av juni.

SMACD lämnade i början av veckan en negativt medelvärdeskors efter att ha punkterat den stigande kilen som jag nämnt några gånger de senaste veckorna.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 saknar riktning och trendfasindikatorn noteras vid +0,2 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel. 50-dagars medelvärde har nu skurit upp över 200-dagars i det som brukar kallas för ett gyllene kors och senast vi bjöds på det var i slutet av maj 2019.

Volymbalansen har skurit ner under tremånaderssnittet men noteras än så länge över bekräftelsenivån från mitten av juni.

Sammanfattning: Det jag helst inte vill se efter en ny lägre topp, som jag tolkar julihögsta, är att den senaste mest signifikanta lågpunkten som just nu är 11598 punkteras utan att snabbt återtas. Att lagging line nu trasslat in sig i priset kan antingen vara en indikation på att det behövs en konsolidering eller rekyl. Tills cloud span b kring junilägsta vid 11537 punkterats tolkar jag det som att indexet är fångat i en konsolidering. De korta momentumindikatorerna börjar bli hårt spända på nedsidan och en bekräftad fortsättningsformation, efter den positiva minidivergensen i torsdags kommer vara värd att haka på.

Motstånd: 12635 / 13000 / 13067 / 13310 / 13500
Stöd: 12300 / 12255 / 12210 / 12000-11960

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 17.

Alfa Laval: Testar av golvet i stigande kanalen

Teknisk analys Alfa Laval: Redan samma dag effektuerades en bullish piercing line som bekräftades dagen efter och fram till i torsdags har dagsstängningarna skett över standard line. Rapporten för två veckor sedan mottogs positivt men rekylen därefter har fått aktien att backa ner till golvet i den stigande kanalen.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att identifiera har nu så smått börjat vrida upp. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +0,7 vilket innebär att driften är uppåt men att vi ska vara beredda på tvära kast.

Volymbalansen har mattats av under rekylen men noteras fortfarande över ett stigande tremånaderssnitt.

SMACD lämnade i torsdags ett negativt medelvärdeskors, vilket jag tolkar som att en pausformation är inledd.

Dagsmomentum noterades i samband med rapporten kring 70 och har därefter fallit ner mot 50-nivån som nu utmanas. Om köpintresset tilltar kommer det vara positiv om 60-nivån passeras.

Gummisnodden (RSI-2) är nere på en extremt låg nivå under 5 samtidigt som golvet i den stigande kanalen utmanas. När gummisnodden vänder upp efter att ha noterats extremt lågt markeras ofta lågpunkten i prisgrafen som är värda att haka på.

Lagging line har nu fallit tillbaks ner mot priset och risken har därmed ökat för att vi kommer att bjudas på en ny period av slagig handel. Både standard line och turning line indikerar däremot att förutsättningarna för en vändning upp från golvet i den stigande kanalen är goda.

Sammanfattning: Efter en positiv rapportreaktion har aktien fallit ner mot golvet i den stigande medellånga trendkanalen där fredagens lägsta testade marubozulinjen från candlen dagen innan rapporten. Edgen är god för att nästa trendben kommer att inledas från nuvarande nivå men man bör ha tålamod och vänta på en dagsstängning över föregående dags högsta, vilket inför dagen innebär att fredagens högsta vid 212,60 behöver tas ut. Närmast på ovansidan möter motståndet kring 220 kronor upp och där kan det vara läge att ta hem hela eller en del av vinsten och rida resten med stoppen strax under föregående dags lägsta. Om det istället visar sig att aktien vänder ner och misslyckas med att ta tillbaks standard line och punkterar 200 kronor ställs siktet in mot cloud span b (den röda molnlinjen) och då bör man vara beredd på att använda nödutgången om man är positionerad för uppgång.

Motstånd: 212,60 / 215,10 / 218,60 / 221,00
Stöd: 204,95 / 202,60 / 198,85 / 196,50

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 8.

Nokia: Extremt positiv rapportreaktion

Teknisk analys Nokia: Det blev en rekyl efter föregående analys och ingen av de stöd jag nämnde fick köparna att våga agera. Inte förrän vid 22,50 i mitten av mars bjöds vi på en bekräftad omslagsformation. Därefter har Nokiaaktien tagit sig upp till den nivå kring 43 kronor där vi bjöds på en topp i samband med föregående analys. I fredags rapporterade Nokia och det ledde till en uppgång med nästan 13 procent.

Den långa trenden som jag använder MA-200 för att identifiera pekar fortsatt söderut. Trendfasindikatorn skrivs inför dagen till -0,8 vilket innebär att det är stor risk för skvalpiga rörelser och att risken inte är över för att det vi ser är en pausformation i nedtrenden.

SMACD lämnade i fredags ett positivt medelvärdeskors i zonen kring nollan.

Volymbalansen är stigande och i fredags passerades det svagt stigande tremånaderssnittet.

Aktien befinner sig över molnet och lagging line över priset. Det innebär att om julihögsta vid 44 kronor tas ut, ställs siktet åter in mot 50-kronorsnivån.

Sammanfattning: Efter en rapportreaktion som fick aktien att stigan med nästan 13 procent är risken stor för en rekyl, som har förutsättningar att bli köpvärd. En passering av julihögsta vid 44 kronor indikerar att gapet från den 24 kronor kommer att täppas till och det i sin tur innebär att förutsättningarna är goda för en uppgång mot 50 kronor. Uppgången kommer troligen inte ske utan utmaningar och rekyler. Om däremot 36,35 punkteras utan att snabbt tas tillbaks ökar risken för ett tilltagande säljtryck och ett besök ner mot 33 kronor.

Motstånd: 43,25 / 43,90 / 45,50 / 46,40
Stöd: 40,00 / 39,15 / 38,64 / 37,65

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 49.