BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 32

OMXS30: Flera positiva pusselbitar men faran är inte över

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”På kort sikt är OMXS30 översålt och med noteringen kring ett stöd/ackumulationsområde är det goda förutsättningar för en kortare uppstuds. De senaste veckorna har dock uppstudsarna varit få och kortvariga medan distributionen varit desto tydligare. Om vi inte ser en sentimentsförstärkning inom kort är risken överhängande för att vi går mot en svagare period även på längre sikt och får vänta till framåt oktober innan det åter är läge för en positivare börshumör.”

Den gångna veckan inleddes ner mot 1548 där säljtrycket avtog och i tisdags bjöds vi på en kraftfull candle precis som i fredags. Totalt blev dock uppgången under veckan marginella 0,2 procent vilket innebär att årets uppgång skrivs till 3,7 procent.

I veckografen utvecklades föregående vecka till en bullish piercing line och tajmingen för en uppstuds är god. I den negativa vågskålen är det en relativt utdragen rekyl men om nu volymen tilltar under uppgångsdagarna är det goda förutsättningar för ett test av åtminstone 1600-nivån.

Volymen den gångna veckan har noterats klart under snittet och var den lägsta sedan början av juli. Volymbalansen fortsätter att peka nedåt och OMXS30 uppstudsar riskerar att bli kortvariga och eventuellt lägen att ta hem vinst på kort sikt.

Bredden som jag varnat för under fyra månaders är fortsatt något vi ska hålla koll på. Den gångna veckan steg dock 64 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar vilket var det bästa utseendet på flera månader.

Bästa sektorer den gångna veckan blev konsumenttjänster och oljebolag medan teknologi var den enda som stängde på minus, även om det var en marginell nedgång.

Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA ökade med 209.000 personer i juli, mer än väntade 180.000. Även sysselsättningssiffran för juni reviderades upp. Arbetslösheten sjönk ytterligare något till 4,3 procent, den lägsta nivån på 16 år. Klassiska konjunkturoptimistiska tecken syntes. Dollarn stärktes, marknadsräntor steg och guldpriset backade.

För svenskt vidkommande höjde Konjunkturinstitutet sin tillväxtprognos för i år men sänkte den något för nästa år.

Primärtrenden lutar uppåt och kursen noteras ovanför både årsmedelvärdet och MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,4 vilket säger oss att vi fortsatt ska tillämpa jämviktspendlande strategier, företrädesvis för uppgång, men agera relativt kortsiktigt.

Cykelindikatorn noteras stigande kring 59 och dagsmmomentum har nu tagit tillbaks bekräftelsenivån vilket jag tolkar positivt.

På ovansidan möter först 1584 men framförallt golvet i den fram till mitten av juli rådande tradingrangen vid 1600. Jag vill dock se att 1652 tas ut innan vi får en ny lägre lågpunkt än 1548,1.

På nedsidan möter närmast 1565 följt av 1556 och 1540.

På lång sikt är jag positiv så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet, som noteras kring 1535 och därefter 1500 där vi hittar lågpunkten från i början av året. Om 1660 tas ut och bekräftas kommer jag snart att flytta upp den mest signifikanta lågpunkten till 1540.

På medellång sikt (veckor till månader) kommer jag svagt negativ tills 50-dagars medelvärde återtas.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ tills vi ser tecken på att de korta medelvärdena, framförallt MA-20, återtas och vi bjuds på nya högre högsta följt av nya högre lägsta. Detta är inte att förväxla med att som jag skrev igår, edgen är mycket bra för en kortare uppstuds.

Sammanfattning: Den symmetriska målkursen kring 1550-1545 nåddes i början av veckan och med de två positiva candlesticksen som präglar den gångna veckan är förutsättningarna goda för en uppstuds. Det är dock fortfarande en del utmaningar kvar men om 20-dagars medelvärde tas ut och hålls kommer förutsättningarna öka för att vi inom kort kommer få se ett test av den senast mest signifikanta pivottoppen kring 1652. Även om den gångna veckan var en positiv pusselbit är det lite väl tidigt att tro att faran för fortsatt nedgång är över.

Motstånd: 1584 / 1594-1596 / 1600
Stöd: 1565 / 1556 / 1548 / 1540

SP500: Minsta veckostapeln på flera år

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”I de längre tidsupplösningarna har SP500 stuckit iväg lite väl långt från de längre trendlinjerna och trendstyrkan börjar nå nivåerna för överhettning. Kursen noteras strax under ATH-nivån från i torsdags och den övre begränsningen i den medellånga stigande kilen. Det är dags för en korrektion men efter den, när köparna visar sig kring en ackumulationsnivå, är det åter dags att ta nya positioner för uppgång.”

Den gångna veckan blev en avslagen historia med en marginell uppgång med 0,2 procent vilket innebär att årets uppgång nu skriv till 10,6 procent.

Starka jobbsiffror bidrog till att såväl dollarn som USA-räntorna vände upp från låga nivåer på fredagseftermiddagen.

Månadens jobbstatistik vittnade om att antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA ökat med 209.000 personer i juli, mot väntade 180.000 personer jämfört med månaden före, enligt Bloomberg News prognosgenomsnitt.

De två senaste veckorna har inneburit extremt små rörelser vilket kan vara en upp- eller urladdning. Vi måste förflytta oss till slutet av november 2014 för att hitta en veckostapel som är mindre än den vi nu sett. Vi behöver se antingen 2484 tas ut eller 2460 punkteras för att bilden ska bli tydligare. Personligen föredrar jag att vänta på en rekyl och en positiv fortsättningsformation men så länge vi inte får en punktering av zonen kring 2400 talar det mesta för att vi snart kommer att få se 2500 testas av.

I dagschartet har trendstyrkan åter fallit ner på låga nivåer där ADX noteras under 25. Senast vi hade detta utseende var i mitten av juni. Det är däremot precis tvärtom i månadschartet där trendstyrkan är upp på överhettade nivåer likt de vi hade sommaren 2007 (även 2013).

Volymen den gångna veckan var lägre än sista veckan i juli och vi ser tecken på att volymbalansen är på väg att vända ner.

VIX backade med 0,8 procent till 10,0 den gångna veckan och är enligt mitt synsätt bedrägligt lågt med tanke på den utdragna uppgången.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2325. Primärtrenden noteras stigande med G-krafterna på plats kring 2331. Trendfasindikatorn noteras kring +1,1 vilket innebär att vi ska vara relativt kortsiktiga men börja snegla åt trendföljande strategier för uppgång.

Det råder en negativ divergens mellan priset och de momentumindikatorer jag använder mig av. Om det ska leda till en rekyl, vilket jag tror, eller en konsolidering kommer vi snart få besked om.

MACD lämnade i torsdags en säljsignal vilket var den första sedan den 20 juni. Som jag brukar påpeka ska vi inte sälja vid dessa tillfällen i positiva trender men avvakta med att ta nya positioner för köp tills vi ser indikationer från bla histogrammet att momentumet för eventuell nedgång avtagit.

På ovansidan möter först ett motstånd vid 2484 men framförallt området kring 2496-2500.

På nedsidan möter först 2469-2466 följt av 2460 och 2452 men den nivå jag för tillfället fäster störst vikt vid är 2420 där den nedre begränsningen av den stigande kilen möter upp.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger tydligt
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 27/7 vid 2484,0
– Kursen har fortsatt vända upp vid allt högre pivotbottnar

I den negativa vågskålen:
– På flera håll hörs nu ”TINA” och att ”Det är skillnad denna gång”
– Trendstyrkan (ADX) i månadsgrafen kan vara på väg mot överhettning (53)
– Negativ minidivergens
– En hel del stök i transport- och tekniksektorerna

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv och inställd på fortsatta uppgångar men jag vill inte se att MA-50 punkteras och därefter vänder ner.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag återigen positiv så länge kursen håller sig ovanför både MA-20 och noterar högre bottnar och toppar.

Sammanfattning: SP500 befinner sig i en mindre tradingrange strax under ATH-nivån vid 2484 vilket gör att tajmingen för att ta nya positioner för uppgång inte är så bra. Så länge inte någon av begränsningarna 2484 eller 2460 passeras gör vi klokt i att sitta på händerna. Den kommande veckan har inneburit nedgångar vid 14 av de senaste 20 åren och det är 4 veckor sedan senaste lågpunkt vilket ger en bra cyklisk edge för en rekyl.

Motstånd: 2484 / 2491 / 2501 / 2425
Stöd: 2469-2466 / 2460 / 2453 / 2443

DAX: Bullish engulfing i veckografen

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Just nu noteras indexet ovanför MA-200 men under både de medellånga och korta medelvärdena. På nedsidan ser jag 12.000-nivån som en viktig vattendelare. De kortare momentumindikatorerna noteras riktigt lågt vilket innebär att en tydlig positiv candlesticksformation har goda förutsättningar att bli värd att följa.”

Den gångna veckan utvecklades till en positiv veckostapel som slutade med en uppång på 1,1 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 7,1 procent.

Den gångna veckan inleddes alltså svagt söderut men köparna var beredda att suga upp säljtrycket kring 12.100-nivån och det blev slut en bullish engulfing. Utvecklingen gynnades av press på valutaparet EUR/USD som efter den amerikanska jobbrapporten i fredags pressades något vilket kommer att gynna tysk exportindustri.

Jag har en tid pratat om att 12.000-nivån är en viktig vattendelare och min syn stärktes den gångna veckan. Med stor sannolikhet kommer nivån att suga upp eventuellt kommande säljtryck men om nivån punkteras kommer vi troligtvis få se ett tilltagande säljtryck.

Den långa trenden som jag använder bla MA-200 för att peka ut pekar upp medan de korta och i viss mån medellånga börjat vrida ner. Just nu noteras indexet ovanför MA-200 men under både de medellånga och korta medelvärdena. På nedsidan ser jag 12.000-nivån som en viktig vattendelare och om nivån punkteras utan att snabbt återtas ökar troligtvis säljtrycket.

Sammanfattning: Den senaste veckan har de två positiva candlesticken i tisdags och fredags dominerat bilden. Förutsättningarna för att vi den närmaste tiden kommer att få se både den fallande motståndslinjen kring 12.400 och därefter pivottoppen vid 12660 utmanas är goda. Om det istället visar sig att förra veckans lägsta vid 12.100 punkteras blir det spännande att se om 12.000 är ett lika massivt stödområde som jag tror. Förutsättningarna är nu goda för en uppstuds och om den blir tillräcklig för att ta ut den senaste pivottoppen strax under 12.700 kommer ha stor betydelse för den närmaste fortsättningen.

Motstånd: 12350 / 12500 / 12660 / 12950
Stöd: 12245 / 12085 / 11950 / 11847

Swedbank: Intressant lågvollaläge och stigande bottnar

Teknisk analys Swedbank A: Kursen stängde över föregående dags högsta och föregående signal var på plats redan samma dag som föregående analys skrevs. Ytterligare en dag senare nåddes 211,20 och den som agerade fick med sig minst 2,5 procent på en dag. Kursen har därefter testat stödet kring 203 kronor ytterligare några gånger och jobbar nu med att ta ut motståndet vid primärtrenden. Något lite högre upp hittar vi 217,70 som föregick föregående analys.

Den långa trenden som definieras av lutningen på 200-dagars medelvärde pekar svagt upp. Trendfasindikatorn noteras kring +0,5 vilket innebär att vi än så länge ska agera med jämviktspendlande strategier och vara relativt kortsiktiga och företrädesvis välja positioner för uppgång.

Sedan det senaste testet av 203 kronorsnivån har vi sett två nya högre lågpunkter och på ovansidan har vi en zon med svansar mellan 214,30-215,90 som kommer trigga köptryck när de tas ut.

De senaste veckorna har Swedbankaktien stärkts mot OMXS30 och om även volymbalansen tar ut topparna från juli är det goda förutsättningar för en uppgång mot i första hand 220-kronorsnivån. Vollan är låg och ett utbrott upp och förbi som dessutom förstärks med tilltagande volym kan leda till en mer impulsartad uppgång.

På ovansidan möter en första bekräftelsenivå hos RSI-14 upp kring 60 och nästa vid 65.

Sammanfattning: Det är goda förutsättningar för ett utbrott upp från den senaste månadens svansar och därefter även toppen från i maj. Den låga vollan kan leda till en kraftfull vollaexpansion men när/om 220 kronor nås kan det vara läge att stänga halva positionen och sedan flytta upp exitnivån till strax under föregående dags lägsta tills den träffas. När/om 230 kronor nås stängs resten av positionen oavsett som föregående dags lägsta punkterats eller ej. Den initiala stoppen placeras strax under 210 kronor.

Motstånd: 215,75 / 217,00 / 220,50 / 223,90
Stöd: 212,55 / 210,25 / 206,85 / 203,10

Hexagon: Intressant med lågvolatilt utbrott

Teknisk analys Hexagon B: Dagen innan budryktet eskalerade bjöds vi på en bullish harami kring golvet i den stigande trendkanalen men det hade inte gått att agera på (inte enligt regelboken). Ni som går ST3 vet att den typ av gap vi då bjöds på kallas för ett U-svängsgap och ska handlas i motsatt riktning mer mot, i detta fall 408 kronor, som träffades redan dagen efter gapet.

Den långa trenden pekar svagt upp men trendfasindikatorn noteras kring +0,4 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga när vi agerar på företrädesvis uppstudsar.

Volymbalansen är svagt negativ men redan om tremånaderssnittet och toppen för en vecka sedan passeras talar det för att vi kommer att få en vollaexpansion.

I fredgags bjöds vi på en doji kring stödet vid 295 kronor och golvet i den stigande kanalen vilken indikerar att köparna eventuellt inte är lika sugna på att trycka ner priset längre.

Sammanfattning: Om 403,60 tas ut vilket gärna får ske med tilltagande volym är det mycket som talar för en uppgång mot i första hand 414 kronor. Om 389 kronor punkteras ökar risken för fortsatta nedställ och då kan det vara läge att kliva av positioner för uppgång.

Motstånd: 362,70 / 365,40 / 369,90 / 374,40
Stöd: 358,20 / 356,40 / 351,90 / 347,40