BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 33

OMXS30: Bra edge för en uppstuds men säljarna dominerar på kort sikt

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Om 20-dagars medelvärde tas ut och hålls kommer förutsättningarna öka för att vi inom kort kommer få se ett test av den senast mest signifikanta pivottoppen kring 1652. Om däremot 1548 punkteras utan att snabbt återtas ökar risken för ett tilltagande säljtryck. Även om den gångna veckan var en positiv pusselbit är det lite väl tidigt att tro att faran för fortsatt nedgång är över.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av den tradingrange som fångat OMXS30-indexet sedan den 24 juli testades, höll och ledde till en ny kraftigt nedställ. Totalt backade indexet 2,2 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till marginella 1,4 procent.

Veckostapeln utvecklades till en ny negativ fortsättningsformation och fredagens stängning innebär att en ny lägre botten kommer att markeras. Under veckan har alltså både en ny lägre pivottopp och en ny lägre botten satts. En första positiv pusselbit bjuds vi på om 1538,1 tas ut och helst hålls mer än någon dag.

Volymen den gångna veckan var den lägsta sedan andra veckan i juli vilket är positivt men i dagschartet ser vi att volymbalansen är fortsatt negativt.

Bredden som jag varnat för under fyra månaders är fortsatt något vi ska hålla koll på. Endast 16 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar steg den gångna veckan.

Ingen sektor stängde på plus den gångna veckan. Sämsta sektorer blev teknologi och hälsovård.

Primärtrenden lutar uppåt och kursen noteras ovanför både årsmedelvärdet och MA-200. Trendfasindikatorn har nu fallit tillbaks till +0,2 vilket innebär att vi fortsatt ska tillämpa jämviktspendlande strategier, företrädesvis för uppgång, men agera relativt kortsiktigt.

Cykelindikatorn noteras nu kring 22 och indikerar att det är bra tajming att ta nya positioner för uppgång i samband ett stöd och en positiv candlesticksformation. Det gäller naturligtvis att vara extremt kortsiktig.

På ovansidan möter först 1548 följt av 1565 men framförallt den senaste pivottoppen vid 1585.

På nedsidan möter närmast 1525 följt av zonen vid 1503-1496 som helst inte får punkteras utan att väldigt snabbt tas tillbaks.

På lång sikt är jag positiv så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet, som noteras kring 1544 och därefter 1500 där vi hittar lågpunkten från i början av året. Om 1660 tas ut och bekräftas kommer jag snart att flytta upp den mest signifikanta lågpunkten till 1540.

På medellång sikt (veckor till månader) kommer jag vara svagt negativ tills 50-dagars medelvärde återtas.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ tills vi ser tecken på att de korta medelvärdena, framförallt MA-20, och den senaste pivottoppen vid 1585 återtas.

Sammanfattning: OMXS30 fortsätter söderut och har sedan toppen den 20 juni presteras lägre toppar följt av lägre bottnar. Momentumindikatorerna har nu kommit ner till låga nivåer och förutsättningarna är goda för att vi får en ny uppstuds. Så länge vi varken bjuds på högre pivtoppar- eller bottnar är dock risken överhängande för att det kommer ytterligare nedgångar men vi kan förmodligen se fram emot några stökiga veckor.

Motstånd: 1551 / 1562 / 1585 / 1600
Stöd: 1531 / 1525 / 1503-1496 / 1485

SP500: Intressant nivå för positiv fortsättningsformation

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”SP500 befinner sig i en mindre tradingrange strax under ATH-nivån vid 2484 vilket gör att tajmingen för att ta nya positioner för uppgång inte är så bra. Så länge inte någon av begränsningarna 2484 eller 2460 passeras gör vi klokt i att sitta på händerna. Den kommande veckan har inneburit nedgångar vid 14 av de senaste 20 åren och det är 4 veckor sedan senaste lågpunkt vilket talar för att ett nedställ är i antågande.”

Den gångna veckan inleddes med ett nytt ATH vid 2490,9 men där upphörde köptrycket. I torsdags punkterades både 2460 och 50-dagars medelvärde. De senaste två handelsdagarna stängde under MA-50 vilket är första gången sedan i mitten av maj. Nu blir det spännande att se om köparna är sugna på att suga upp säljtrycket kring denna nivå eller om det behövs ett djupare omtag. Totalt föll SP500 med 1,4 procent vilket var den största veckonedgången sedan i början av april och det innebär att årets uppgång nu reducerats till 9,0 procent.

Efter den positiva inledningen av föregående vecka punkterades två viktiga stödnivåer i torsdags och stängningen skedde nära dagslägsta. Även om rekylen nu närmar sig den psykologiska 2400-nivån är undertonen fortsatt positiv och det är mycket som talar för att köparna kommer att suga upp säljtrycket.

Volymen den gångna veckan var den lägsta på fyra veckor och volymbalansen noteras kring tremånaderssnittet.

VIX steg med hela 55 procent den gångna veckan till 15,5 och det tyder på tillagande nervositet.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2322. Primärtrenden noteras stigande med G-krafterna på plats kring 2339. Trendfasindikatorn noteras kring +0,9 vilket innebär att vi ska vara relativt kortsiktiga när vi tar nya positioner, företrädesvis för uppgång.

Den negativa divergens som jag nämnt den senaste veckan mellan priset och de momentumindikatorer jag använder har nu precis som de senaste 5 gångernan lett till en rekyl. Nu väntar vi på att se var köparna vågar sig tillbaks.

På ovansidan möter först ett motstånd vid 2452 och 2460 men framförallt gårdagens ATH-notering vid 2491.

På nedsidan möter först 2436 följt av den stigande stödlinjen som möter upp kring 2428 men framförallt den viktiga vattendelaren vid 2400.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger tydligt
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 9/8 vid 2490,9
– Kursen har fortsatt vända upp vid allt högre pivotbottnar

I den negativa vågskålen:
– På flera håll hörs nu ”TINA” och att ”Det är skillnad denna gång”
– Trendstyrkan (ADX) i månadsgrafen kan vara på väg mot överhettning (58)
– Tilltagande distribution
– En hel del stök i transport- och tekniksektorerna

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral så länge kursen befinner sig under 50-dagars medelvärde men ovanför den stigande stödlinjen.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt negativ så länge vi inte ser att kursen tar ut och håller varken MA-20 och etablerar lägre bottnar och toppar.

Sammanfattning: Cykliskt var det väntat med en rekyl och ny kom den. Det finns gott om stöd på nedsidan och mycket talar för att köparna står och väntar på att suga upp säljtrycket. Vattendelaren kring 2400 är en intressant ackumulationsnivå och så länge inte volymen ökar dramatiskt under nedstället talar mer för att köparna snart är tillbaks igen. Som vanligt måste vi ha tålamod och vänta på en positiv candlesticksformation. Ett första tecken på att säljtrycket är på väg att avta skulle vara om veckan inleds med att fredagens högsta tas ut.

Motstånd: 2446 / 2252 / 2460 / 2484
Stöd: 2435 / 2432 / 2422 / 2412

DAX: Bullish meeting line avslutade veckan

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Jag har en tid pratat om att 12.000-nivån är en viktig vattendelare och min syn stärktes den gångna veckan.”

Den gångna veckan inleddes med två misslyckade försök att ta ut 20-dagars medelvärde men andra halvan av veckan innebar att säljtrycket tilltog och kursen tog sig ner till primärtrenden i fredags. Totalt föll den gångna veckan med 2,3 procent och det var den tredje veckan på en månad som föll med mer än 2 procent. Uppgången hittills i år har nu reducerats till 4,6 procent.

Den gångna veckan utvecklades till en bearish engulfing men i dagschartet avslutades veckan men en bullish meeting line som är en omslagsformation med låg tillförlitlighet.

Jag har en tid pratat om att 12.000-nivån är en viktig vattendelare och skrev förra veckan att nivån fortfarande är viktig och detsamma gäller definitivt nu. I fredags punkterades nivån och kursen föll till MA-200 men där avtog säljtrycket och stängningen skedde precis ovanför 12.000.

Den långa trenden som jag använder bla MA-200 för att peka ut pekar upp medan de korta och i viss mån medellånga börjat vrida ner. Just nu noteras indexet ovanför MA-200 men under både de medellånga och korta medelvärdena. På nedsidan ser jag 12.000-nivån som en viktig vattendelare och om nivån punkteras utan att snabbt återtas ökar troligtvis säljtrycket.

Sammanfattning: Det blev ett misslyckat försök att ta ut 20-dagars medelvärde vilket resulterade i en ny lägre pivottopp och en veckoavslutning som blev lägre än 12097. I det korta perspektivet råder det alltså nu en negativ underton medan de lägre trenderna pekar fortsatt upp. Det mesta tyder på att köparna snart kliver in och att vi bjuds på en positiv fortsättningsformation som är värd att haka på. En första indikation på att det senaste säljtrycket kan vara på väg att avta ser vi på gårdagens positiva omslagsformation som dock behöver bekräftas. Om däremot primärtrenden punkteras utan att tas tillbaks på några dagar ökar chansen för att vi sett en

Alfa Laval: Hårt spänd gummisnodd kring ack.område

Teknisk analys Alfa Laval: Det skulle ta en vecka innan målkursen vid 190 kronor nåddes och det skulle visa sig vara ett bra läge att kliva av vid. Nu har Alfa Laval rekylerat ner till stödområdet kring 184,50-182,50 och det börjar åter bli intressant att bevaka en uppstuds.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att definiera pekar upp och G-krafterna är sorterade för en varaktig uppgång. Trendfasindikatorn noteras kring +2,4 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa trendföljande strategier och leta efter positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Gummisnodden är nu extremt hårt spänd på nedsidan och de gånger vi sett ett liknande utseende, i en positiv marknadsfas, har kursen stått högre i 55 procent av fallen en vecka senare. Den genomsnittliga utvecklingen har varit +1,2 procent.

Även om det är större chans för en uppstuds redan på nuvarande nivå vill vi se en positiv candlesticksformation innan vi agerar, i annat fall är risken stor för ytterligare nedgång mot i första hand 180-kronorsnivån. Om veckan inleds med att 184,40 tas ut får vi åter en signal för uppgång mot 190 kronor men om så inte sker väntar vi på en signal vi nästa stöd kring 180 kronor.

Om det visar sig att dagsmomentum (RSI-14) punkterar bekräftelsenivån vid 48 ökar istället chansen för ytterligare nedställ.

Sammanfattning: Tas 184,40 ut redan under veckoinledningen är förutsättningarna goda för en uppgång mot i första hand 190 kronor där det kan vara lämpligt att stänga positioner för uppgång. Den initiala stoppen bör inte placeras så långt under 179,80

Motstånd: 185,50 / 187,60 / 191,20 / 194,20
Stöd: 181,90 / 180,40 / 176,80 / 173,20

Getinge B: Turning 8 kring ackumulationsområde

Teknisk analys Getinge B: Även om inte kursen vänt upp med någon större kraft efter den senaste analysen gäller fortfarande det jag skrev då. Getingeaktien ser åtminstone tillfälligt ut att formera en botten men om ackumulationsnivån mellan 140-137 kronor punkteras ökar risken för ett tilltagande säljtryck.

Den långa trenden som jag använder riktningen på MA-200 för att peka ut börjar nu alltmer vrida ner och trendfasindikatorn noteras just nu på -1,4 vilket innebär att risken är betydligt större för fortsatta ned- än uppgångar.

Volymen har den senaste veckan varit betydligt högre under uppgångsdagarna än under torsdagens och fredagens nedgångar.

Torsdagens bearish engulfing följdes av en doji i dagsgrafen men i 60-minutersgrafen vände EMA-8 upp under eftermiddagen vilket tillsammans med stängningen i den övre halvan efter två dagars nedgång ger en bra edge för uppgång. Kursen har efter detta utseende stått högre 3 dagar senare i ungefär 55 procent av fallen vilket kanske inte låter så märkvärdigt men det utseende vi ser med en doji kring ackumulationsområdet tycker jag ser spännande ut.

En ytterligare positiv pusselbit är att insynspersoner ser ut att börja tanka aktier kring just denna ackumulationsnivå.

Sammanfattning: Getingeaktien har fallit med 23 procent sedan toppen i juni men ser nu ut att formera en bottenformation kring ackumulationsområdet 140-137 kronor. I tisdags förra veckan lämnade MACD en köpsignal på den lägsta nivån sedan april 2014. Även om det är stor risk att fånga en fallande kniv gäller fortfarande det jag skrev för några veckor sedan att redan om 20-dagars medelvärde tas ut och hålls är förutsättningarna goda för en uppgång mot i första hand 150 kronor där det kan vara lämpligt att stänga halva positionen. Resten rids med stoppen strax under föregående dags lägsta. Den initiala stoppen bör inte placeras så långt under 137 kronor.

Motstånd: 142,65 / 143,55 / 145,30 / 147,15
Stöd: 140,90 / 140,00 / 137,30 / 136,00