BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 33 – 2022

OMXS30: Jobbar med att mjuka upp gapmotståndet kring 2040

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 håller nu på att konsolidera den obalans som skapats genom den förhållandevis kraftiga uppgången sedan slutet av juni. Om detta leder till att en rekyl inleds är det positivt om den sugs upp innan standard line kring 1945 ger vika. Kommer köparna tillbaka med en positiv fortsättningsformation innan 1945-nivån gett vika är den värd att följa på kort sikt. För tillfället fångas indexet i en range mellan junihögsta vid 2092 och årslägsta vid 1850. Om indexet orkar upp över 2092 och inte därefter noterar en ny lägre signifikant lägsta har vi förmodligen sett en Fas 1 (ackumulationsfas). Skulle måndagens högsta vid 2040 bli en ny lägre topp som så småningom följs av en punktering av årslägsta vid 1850 har vi sett en pausformation och ett par tjurfällor i den långsiktigt fallande trenden.”

Den gångna veckan inleddes med en nedgång mot 1975 där golvet i den kortsiktigt stigande kanalen mötte upp och flera gap från tidigare i år. Köparna kom i onsdags tillbaka med en bullish engulfing och veckan avslutades med ett test av det övre gapmotståndet från den 10 juni vid 2042. Totalt steg OMXS30 med 1,7 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 16 procent. I veckografen utvecklades veckocandlen till en positiv reversal.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är nedåtriktad. Indexet tyngs sedan den 24 februari av ett dödskors (MA-50 skar då ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i jämviktspendlingszonen där det varnas för skvalpiga rörelser och tvära kast.

Volymen den gångna veckan har varit lägre än snittet. Volymbalansen är sedan den 22 juli positiv för första gången sedan slutet av november.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 58 procent. Just nu är det bara 21 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 5,6 procent vilket är lägre än snittet som noteras kring 8,6. Laddar indexet för en större rörelse?

På ovansidan möter närmast 2040-2042 följt av 2062-2070 och junihögsta vid 2092.

På nedsidan möter närmast 2025 följt av 2017-2014 och 2008-1996 och 1990.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Vollan är låg och fredagens candle var den minsta dagsrangen för i år. Detta är ett mycket intressant utseende och när det sker en prisexpansion från denna typ av lågvollalägen blir det inte sällan rejäla rörelser. Frågan är om det finns tillräckligt med torrt krut för att bryta upp över 2100 innan nästa rekyl inleds. Även om det behövs ett eller några omtag innan området vid 2050 passeras tolkar jag det som att positiva fortsättningsformationer är värda att haka på, så länge inte standard line kring 1960 ger vika. Det kan absolut vara ok att haka på fortsättningsformationer djupare än så men om fib 62% för den senaste uppgången, vid 1923 ger vika talar sannolikheten för ett nytt besök hos årslägsta. Även om augusti tillhör de historiskt sämre månaderna på året brukar perioden från den 14:e till månadsskiftet vara ganska bra. Det blir intressant att se om 2050 passeras när veckan inleds (det troligaste) eller om det behövs ett omtag för att ladda upp inför ett utbrott upp mot junihögsta.

Motstånd: 2040-2042 / 2062-2070 / 2092 / 2100
Stöd: 2025 / 2017-2014 / 2008-1996 / 1990 / 1982

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 86+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 52%.

SP500: Bryter upp över junitoppen

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”I mitten av juli skrev jag att en passering av standard line innebar att indexet ställde in siktet mot området för den senaste signifikanta toppen från början av juni. Sedan en vecka tillbaka har indexet utmanat detta område. För tillfället verkar köparna ha relativt gott självförtroende och ignorerar hökaktiga besked från Fed och jobbsiffror som kan tvinga centralbanken att agera fortsatt tufft för börsen. Men om börsen är överköpt kring ett viktigt motstånd och en eventuell recession rycker närmare, då borde väl börsen ta stryk. Självklart är risken stor för ett tilltagande säljtryck men det är samtidigt många positiva pusselbitar den senaste tiden och på kort sikt har indexet noterat flera nya högre lägsta och högsta samt passerat både standard line och cloud span b i ichimokuanalysen. Ju högre nästa lågpunkt noteras desto starkare underliggande sentiment. Skulle däremot julilägsta vid 3721 ge vika är risken stor för att ett jobbigt säljtryck kommer att infinna sig.”

Den gångna veckan inleddes med en mindre rekyl, men redan vid EMA-8 stod köparna och väntade. Veckan avslutades med en tydlig stängning över junihögsta och den fjärde veckan med uppgång i rad lades till handlingarna. Totalt steg indexet med 3,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 10,2 procent. Sedan årslägsta i mitten av juni har indexet stigit med nästa 18 procen och det är nu bara 1,1 procent kvar upp till 200-dagars glidande medelvärde.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nedåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där det varnas för tvära kast och slagig handel, det så kallade jämviktspendlingsområdet.

Cloud span b (den röda molnlinjen har vänt upp) för första gången sedan den senaste ATH-noteringen.

Volymen den gångna veckan har noterats under snittet och i den negativa vågskålen kan vi konstatera att fredagens volym noterades 24 procent under det dagliga snittet. Volymbalansen är svagt negativ.

SMACD effektuerade en positiv trampolin den 15 juli och noteras fortsatt över nollan, vilket räknas som den positiva delen. Negativa kors kring denna nivå är ofta bara ett tecken på att det behövs en rekyl eller konsolidering.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras inför dagen till 48 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll med 8 procentenheter den gångna veckan för att stänga vid 19,5 vilket var den lägsta stängningsnivån sedan den 4 april.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 11,1 vilket kan jämföras med snittet som ligger runt 9,1. Snittvollan har stigit sedan oktober vilket indikerar att det fortfarande är mer röj än önskat på festen.

I den positiva vågskålen:
– Kortsiktigt positiv omslagsformation den 17/6
– Indexet är översålt på lång sikt
– Bröt den 15/6 åter upp över MA-20 och den 10/8 upp över 4200
– Passerat standard line, MA-50, cloud span b och junihögsta

I den negativa vågskålen:
– Allt lägre toppar sedan mitten av januari
– Dödskors den 14/3
– Noteras under MA-200

På ovansidan möter närmast zonen kring 4296-4304 följt av MA-200 vid 4329 och aprilhögsta vid 4513.

På nedsidan möter närmast 4258 följt av zonen vid 4204-4196 och junitoppen vid 4178 samt 4137.

På lång sikt är jag svagt negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: För fjärde veckan i rad steg SP500 och har nu stigit med två normala årsuppgångar sedan årslägstanoteringen i mitten av juni. Det går att argumentera för att det vi ser är ett bearmarket rally men det har även goda förutsättningar att vara en långsiktig botten som håller på att mejslas ut. Vilket det blir finns idag ingen som kan säga med säkerhet. Det vi vet är att börsen normalt brukar vara ungefär ett halvår före konjunkturen och att en bearmarket varar i ungefär 9 månader. Det vi även vet är att flera indexet, inklusive SP500 är positivt på kort- och medellång sikt men fortfarande svagt negativa på lång sikt. Priset har nu brutit upp över följande nyckelnivåer: MA-50, bägge nacklinjerna för den offensiva och mer defensiva HS-formationerna (lila streckade linjerna). Både priset och lagging line noteras nu över molnet och mer än hälften av årets nedgång har återtagits. Den tioåriga räntan toppade vid 3,5 i mitten av juni vilket var ungefär när börsen bottnade. Om räntan åter tar fart upp och passerar 3-procentsnivån ökar sannolikheten för en topp hos börsindexen men så länge vi ser lägre toppar och bottnar hos 10-åringen och högre bottnar och toppar hos SP500 kommer jag fortsätta vara positiv på kort- och medellång sikt. En första varningssignal för att det begynnande positiva utseendet är på väg att hotas får vi om golvet i den stigande kanalen punkteras, utan att snabbt återtas. Fram till dess ser jag positiva fortsättningsformationer som köpvärda.

Motstånd: 4296-4304 / 4325-4329 / 4370 / 4486
Stöd: 4258 / 4204-4196 / 4178 / 4137

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 88+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 51%.

DAX: Noteras över molnet men precis under tufft motstånsområde

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Standard line noteras kring 13090 där även golvet i kanalen möter upp och ner till detta område borde positiva fortsättningsformationer vara värda att haka på.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av det nedersta gapstödet från den 13 juni och där effektuerades en fortsättningsformation i form av en bullish engulfing i onsdags. För fjärde veckan i rad stängde den gångna veckan på plus och i detta fall 1,6 procent. Nedgången sedan årsskiftet skrivs just nu till 13 procent. Nu möter området kring den fallande motståndslinjen som förbinder de mest signifikanta toppar för året och även fib 62% för nedgången under juni och juli.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 lutar nedåt och indexet tyngs av ett dödskors sedan den 18 februari (MA-50 skär ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på ytterligare nedgångar.

Volymbalansen har sedan slutet av juli pendlat mellan neutral och positiv och noteras just nu som svagt positiv.

SMACD lämnade för fem veckor sedan ett lågt positivt kors och för noteras nu över nollzonen på väg mot den högsta nivån sedan mitten av november, vilket är ett styrkebesked.

Sammanfattning: På kort- och medellång sikt tolkar jag utseendet i DAX som positivt men nu möter ett tufft motståndsområde upp mellan fib 62% för juni/juli-nedgången och den fallande långsiktiga trendlinjen. Om zonen passeras utan att snabbt punkteras med kraft är det en positiv pusselbit, såvida inte utbrottet utvecklas till en turtle soup för nedgång. Det råder en kortsiktigt negativ divergens mot stochastic och risken är stor för en rekyl. Positiva fortsättningsformationer innanför den stigande kanalen är dock köpvärda. Om det visar sig att 13000-nivån punkteras och säljtrycket ökar ställs siktet in mot årslägstaområdet kring 12500. Mitt huvudspår är än så länge att uppstudsar är pausformationer i den befintliga nedgången men på en ny högre lägsta är trots allt ytterligare en positiv pusselbit.

Motstånd: 13860 / 14000-14120 / 14315
Stöd: 13750 / 13550 / 13380 / 13280 / 13040

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 82+.
– Next day forecast indikerar att det är 52 procents chans till en uppgång under måndagen.

AstraZeneca: Turtle soup och icebreak

Teknisk analys AstraZeneca: Det blev en passering av 1357 samma dag som föregående analys men bara med en ynka krona och när standard line (den röda streckade linjen) nåddes. Priset har sedan skvalpat omkring mellan det översta gapstödet vid 1325 från den 27 juni och 1350. I torsdags drog Astra ner mot cloud span b (den röda molnlinjen som är ett viktigt stöd) där köparna stod och väntade. Den som agerade på föregående setup blev utstoppad i torsdags men aktien är fortsatt intressant.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut är stigande. Trendfasindikatorn har sedan maj 2021 noterats i delen som indikerar att mer uppgång är att vänta. Vid tre korta tillfällen har indikatorn doppat tårna i zonen för jämviktspendling men därefter brutit upp i riktning med trenden.

Volymbalansen är svagt negativ.

SMACD noteras kring nollzonen och om indikatorn bryter ner under torsdagens lägsta ökar risken för att molnet ger vika. Om däremot SMACD-linjen (den blå) drar upp genom signallinjen förstärks den positiva bilden.

I fredags effektuerades ett positiv icebreak när priset bröt upp genom 50-dagars medelvärde och cloud span a (den gröna molnlinjen). Jag tolkar även de två senaste dagarnas positiva reversalutseendet som en turtle soup.

Sammanfattning: Fredagens fortsättningsformation var den kraftfullaste gröna candlen sedan den 26 juli och volymen var visserligen något lägre än i torsdags men väl 27 procent över det dagliga snittet. Den som inte har några problem med att hantera risk kan ta position redan nu men även denna gång kan standard line kring 1357 bli svårpasserad. När/om 1367 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (1,5% range) efter att 1367 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 1286 kronor.

Motstånd: 1350-1357 / 1368 / 1385 / 1398-1404
Stöd: 1320 / 1300-1287 / 1272 / 1261

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 52+.

ABB: Icebreak med en bullish engulfing

Teknisk analys ABB: Den som agerade i samband med föregående analys är fortfarande kvar i position med en liten vinst på 1,5 procent. Nu har vi ett nytt intressant läge i ABB där onsdagens bullish engulfing följdes av ett icebreak och ytterligare en fortsättningsformation i fredags.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 pekar svagt uppåt. Trendfasindikatorn har tagit sig upp i jämviktspendlingsområdet och varnar för tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen har vänt upp och är nu positiv och tydligt stigande.

SMACD lämnade ett lågt positivt kors den 6 juli och har nu även etablerat sig i den positiva delen, ovanför nollzonen.

Kort sagt tycker jag det är ett positivt utseendet i ABB men man bör låta aktien få ordentligt vingelutrymme.

Sammanfattning: I fredags passerades både MA-200 och motståndet från den 1 augusti, dock med minsta möjliga marginal. Siktet är nu inställt mot i första hand 320 kronor men så länge aktien befinner sig innanför begränsningarna hos den kortsiktigt stigande kanalen kan positiva fortsättningsformationer (passering av föregående dags högsta och stängning i övre tredjedelen) köpas, åtminstone i den nedre halvan av kanalen. När/om 318 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 318 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 295 kronor.

Motstånd: 312,00 / 317,90 / 327,30
Stöd: 308,40 / 304,00-295,50 / 287,30 / 278,80

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 94+.