BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 33 – 2023

OMXS30: Vänder åter ner vid standard line

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Nu börjar det bli upp till bevis, åtminstone på medellång sikt. En punktering av fib 62% ställer in siktet ner mot marslägsta kring 2050. Cykellängdsindikatorn noterar nu att det är i snitt 42 dagar mellan signifikanta lågpunkter vilket indikerar att det är stor chans för en signifikant lågpunkt någon gång runt slutet av augusti. Om vi studerar 60-minutersgrafen hittar vi en potentiell våg 3 som bottnar kring 2190 och det skulle passa bra med en kort våg 4 uppåt och därefter en våg 5 ner mot 2150-2100. Våganalysen är dock en mjuk pusselbit med många olika tolkningar. Kring 2100 hittar vi även fib 50% för uppgången sedan bottnen för björnmarknaden och toppen i mitten av juni vilket innebär att en etablering under denna nivå. Oavsett så ser jag goda möjligheter till att startskottet för höst- och vinteruppgången drar igång i slutet av augusti eller alternativt slutet av september om indexet följer den historiska utvecklingen de senaste 50 åren. På kort sikt är det däremot goda förutsättningar för en uppstuds men om den inte ens passerar 2266 är det ett tecken på svaghet.”

Den gånga veckan inleddes som den föregående avslutades, med ett test av av fib 50%-nivån och 200-dagars medelvärde. I onsdags försökte sig köparna på att driva indexet uppåt men när gapmotståndet från den 2 augusti tillsammans med standard line nåddes tog uppgången slut. Veckan avslutades svagt. Totalt backade indexet 0,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 8 procent. I veckografen utvecklades en doji som testar av standard line.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt. Indexet lyfts sedan den 9/12 av ett gyllene kors (MA-50 skar då upp genom MA-200). Trendfasindikatorn är nu nere i zonen där vi rekommenderas att agera med jämviktspendlande strategier och vara beredda på tvära kast.

Volymen har hela veckan legat klart under det dagliga snittet. Volymbalansen är fortsatt negativ.

SMACD lämnade den 2/8 en ny säljsignal som än så länge är i spel. De senaste dagarna ser vi tecken på att det kortsiktiga momomentumet för nedgång avtagit men de två senaste gångerna vi sett det har det istället följts av en negativ trampolin.

Andelen aktier på OMXSPI som steg igår uppgick till 44 procent. Just nu är det 44 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 3,6 procent vilket är under snittet som noteras vid 6,5. Priset brukar ta fart med kraft antingen uppåt eller nedåt efter liknande lågvollalägen och just nu är det en viss övervikt för en nedgång.

På ovansidan möter närmast 2215 följt av 2230-2232 och 2240 och zonen mellan 2252-2258.

På nedsidan möter närmast zonen mellan 2200-2187 följt av 2167 och 2156.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: Som jag sagt och skrivit många gånger är det enkelt att bedöma den tekniska bilden när ichimokuanalysen är tydlig och priset samt lagging line är uppe eller nere i fritt utrymme. Just nu är det precis det motsatta och som vi ser krävs det att både priset och lagging line kommer upp över 2275 för att oddsen åter ska tala för uppgång. Punkterar lagging line cloud span b och priset MA-200 ställs siktet till att börja med in mot marslägsta vid 2050 som är den viktigaste vattendelaren för uppgången efter björnmarknadens lågpunkt i slutet av september förra året. Om indexet följer den historiska utvecklingen är det en överhängande risk för att en ny nedgångsfas är på väg att inledas, men som jag sagt många gånger är det viktigare med nutidsbilden, även om det är bra att hålla ett öga på säsongsanalysen. De starkaste sektorerna för tre månader sedan var nödvändiga konsumentprodukter, hälsovård och verkstad. Nu är icke nödvändiga konsumentprodukter, finans och fastigheter de som är starkast (trendmässigt) det senaste kvartalet. Fortsätter detta är det goda förutsättningar för en stark höst. Om däremot hälsovård, fastigheter och telekom som vi sett allt starkare senaste veckan fortsätter att gå ”minst dåligt” tyder detta på risk off. På kort sikt vill jag, för att bli något mindre negativ, se OMXS30 ta sig upp över standard line (den streckade röda linjen) och inte därefter notera en ny lägre lägsta. Mitt huvudspår är att det kommer att fortsätta vara skvalpigt och svårnavigerat fram till åtminstone slutet av augusti.

Motstånd: 2215 / 2230-2232 / 2240 / 2252-2258
Stöd: 2200-2187 / 2176 / 2167 / 2156

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 59+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 53%.

SP500: Översålt kring MA-50 och nedre bollingerbandet

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Nu vet vi att det graferna varnat oss för några veckor ledde till en rekyl. De viktigaste näraliggande stöden hittar vi kring gapet från den 12 juli. Närmaste motstånd på ovansidan är gapet i onsdags mellan 4550-4577 följt av området kring årshögstanoteringen vid 4595-4607. En passering av årshögstanoteringen ställer in siktet mot området kring 4800. Om en uppstuds från nuvarande nivå blir mer än så avgörs av hur högt upp priset når och om nästa lågpunkt blir högre. Historiskt har både augusti och september tillhört de svagaste månaderna på året men sedan 2010 har höstens lågpunkt noterats i slutet av augusti. Än så länge är förutsättningarna goda för att höstens uppgång kommer inledas ungefär som de senaste tio åren då hösten brukar vara en mycket stark period under de år som föregår det amerikanska presidentvalet. Så länge rekylen pågår gör vi dock klokt i att sitta på händerna, åtminstone tills vi bjuds på en positiv fortsättningsformation men vi ska vara beredda på att nedgången kan bli utmanande om inte 4390 lockar tillbaka köparna.”

Den gångna veckan inleddes med ett misslyckat försök att ta ut EMA-8 och avslutades med att gapet från den 12 juli täpptes till. Totalt backade indexet 0,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 16,3 procent. I veckografen bekräftades bearish engulfingformationen från veckan före med en relativt liten dojiliknande candle.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt. Som jag skrivit varje dag de senaste två veckorna är det en varningssignal när trendfasindikatorn vänder ner från en nivå över +7 som vi nu ser. Frågan är nu om nedgången bromsas upp när mer ”normala nivåer” närmar sig eller om en punktering av MA-50 triggar ett tilltagande säljtryck.

Volymen den gångna veckan har noterats under snittet och i fredags var det den lägsta volymen sedan halvdagen inför nationaldagen. Volymbalansen är positiv sedan den 30 maj.

SMACD effektuerade den den tredje negativa trampolinen sedan början av juli den 3 augusti och än så länge noteras indikatorn i sälj. Nu närmar sig stödområdet som nollzonen ger och det kommer bli intressant att se om det lockar fram ett tillräckligt köpintresse för att leda till en uppstuds värd namnet.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 64 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll den gångna veckan med 13 procentenheter för att stänga veckan vid 14,8. steg med marginella 0,7 procentenheter till 15,8 vilket innebar en stängning under MA-200, MA-100 och EMA-8 men över MA-50 och MA-20.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 3,4 procent vilket är klart lägre än snittet vid 6,3.

I den positiva vågskålen:
– Positiv trendfasindikator
– Noteras över decemberlägsta, MA-200, MA-50 och cloud span b
– Gyllene kors 2/2 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Fortsätter notera högre signifikanta bottnar och toppar

I den negativa vågskålen:
– Trendfasindikatorn har vänt ner från en extremt hög nivå
– SMACD lämnade ett högt negativt kors den 22/6
– Säljsignaler i RSI-14 och SMACD
– Extremt kraftfull bearish engulfing kring årshögsta den 27/7 som än så länge är i spel
– MA-20 punkterades den 2/8

På ovansidan möter närmast 4467 följt av 4480 och zonen vid 4490-4505 samt 4526-4531.

På nedsidan möter närmast zonen mellan 4456-4439 följt av 4425 och området vid 4405-4395.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral till svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt negativ.

Sammanfattning: Efter ett inledande försök att ta ut de korta sentimentsnivåerna har indexet nu nått ner och täppt till gapstödet från den 12 juli som jag nämnde som första viktiga stödnivå för en vecka sedan. Nu utmanas 50-dagars medelvärde och zonen kring golvet i den stigande trendkanalen som om nivån punkteras ställer in siktet mot i första hand 4400-nivån eller eventuellt junilägsta vid 4330. Nu vill jag först se att fib 50% för rekylen vid 4527 återtas innan edgen talar för att årshögsta vid 4610 kommer att vara nästa delmål. För att en uppgång ska bli möjlig krävs att de 5-6 viktmässigt starkaste bolagen i indexet vänder upp från de rekyler som just nu råder. Vollan har noterats på extremt låg nivå och därför talar det mesta för att vi kommer bjudas på mer röj de närmsta veckorna. Även om mitt huvudspår är att indexet kommer bli stökigt de närmaste veckorna talar mer för en positiv höst än motsatsen. Indexet är nu översålt kring ett intressant stöd och har eliminerat obalansen från gapet den 12 juli vilket innebär att noteringen kring det nedre bollingerbandet ger en skaplig edge för en uppstuds under veckan. Om uppstudsen inte lyckas få till en tydlig dagsstängning över MA-20 är risken stor för att ytterligare nya lägre lägsta ligger bland korten.

Motstånd: 4467 / 4480 / 4490-4505 / 4526-4531 / 4552
Stöd: 4456-4439 / 4425 / 4405-4395

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 15-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 57%.

DAX: Indexet fångat i kortsiktig tradingrange

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”I torsdags nådde DAX 100-dagars medelvärde. Om det visar sig att även denna stödnivå ger vika hittar vi nästa intressanta nivå kring 15455 där indexet tog fart uppåt den 7 juli.”

Hela den gångna veckan har indexet pendlat kring 100-dagars medelvärde. Totalt backade DAX med 0,8 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 13,7 procent. I veckografen noteras candlen som en long legged doji med en stängning strax under mitten, vilket bekräftar att det råder osäkerhet med en negativ underton.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. Den 12 december effektuerades ett gyllene kors (MA-50 skar upp genom MA-200) vilket var första gången sedan slutet av juli 2020. Trendfasindikatorn doppar nu fötterna i jämviktspendlingszonen vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen är neutral på väg att bli negativ.

SMACD har noterats med en tydlig negativ divergens mot prisgrafen sedan toppen i mitten av juni och den 2 augusti lämnade indikatorn dessutom ett negativt kors som nu lett till en notering i den negativa delen.

Sammanfattning: Indexet nådde i veckan ner till stödområdet vid 15700 som varit i spel ett antal gånger det senaste halvåret, nu som stöd. Cloud span b är punkterat men än så länge noteras lagging line över priset. Jag har under försommaren varnat för att de flackare topparna i prisgrafen riskerar att leda till en bekräftad pyspunka. Om det visar sig att julilägsta kring 15450 ger vika och inte snabbt återtas är det precis det som sker. Målkursen för en pyspunka noteras kring 14500 och där hittar vi marslägsta. Även om jag ser det som negativt att cloud span b och 16000-nivån punkterats är det goda förutsättningar för att ett nytt positivt trendben inleds om vi bjuds på en positiv fortsättningsformation innan julilägsta vid 15540 punkterats. Stochastic visar nu tecken på att vända upp från översålt område även om det ännu inte avspeglat sig i prisgrafen. Historiskt sedan 1990 är augusti den näst sämsta månaden på året och september den sämsta. Mitt huvudspår är att de närmaste vekorna kommer bli svårhandlade men att hösten kommer bjuda på en bra börs.

Motstånd: 15940 / 16060 / 16140 / 16240
Stöd: 15785 / 15700 / 15450 / 15400

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 57+.
– Next day forecast indikerar att det är 55 procents chans för uppgång under måndagen.

Nordea Bank: Bryter upp genom triangeln

Teknisk analys Nordea Bank: Den som köpte en bevakningsposition i ex.vis en minifuture i samband med föregående analys ligger nu ungefär 5 procent plus gånger hävstången. Nu har Nordea brutit upp över den motståndsnivå jag skrev om men de korta momentumindikatorerna börjar bli hårt spända på ovansidan.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är sedan mitten av december stigande. Trendfasindikatorn noteras sedan slutet av juni i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier. Priset noteras över ichimokumolnet och lagging line över priset, vilket indikerar att prisexpansioner troligtvis kommer att ske norrut.

Volymbalansen är positiv sedan mitten av juni.

SMACD lämnade i fredags en köpsignal och nu vill jag se indikatorn ta fart upp från signallinjen.

Den positiva volymbalansen och trendfasindikatorn innebär att edgen för uppgång är god med bra potential efter utbrottet från den utdragna triangeln.

Sammanfattning: Även om de korta momentumindikatorenra är hårt spända på ovansidan är förutsättningarna goda för en uppgång på några månaders sikt. Problemet med att ta position vid utbrott upp över en motståndsnivå är att, som även i detta fall, aktien blir kortsiktigt överköpt och att utbrottet blir falskt. Så hur gör man då? Ett sätt är att man köper en bevakningsposition, vilket är en hävstångsprodukt med den inbyggda stoppen strax under den senaste lågpunkten. En bevakningsposition köper man för ett litet belopp, gärna i en minifuture, då risken är stor för att man blir utstoppad. Så fort vi bjuds på en rekyl, antingen redan nu eller efter ytterligare uppgång, som elimineras av en fortsättningsformation (stängning i den övre tredjedelen och över föregående dags högsta) förutsatt att inte en rekyl fått aktien att stänga under standard line. När/om 124 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen i samband med dagsstängningen. Om vi bjuds på en lång candle under dagen (1,5% range) efter att 124 kronor nåtts stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras kring 116,40.

Motstånd: 122,20 / 124,40 / 128,90
Stöd: 120,90 / 120,40 / 118,10 / 116,70

Cykelindikatorn noteras vid 90+.

ABB: Bullish harami och stigande triangel

Teknisk analys ABB: Den som köpte en lottsedel i samband med föregående analys är nu nere på breakeven för positionen men återigen ser vi ett intressant läge i ABB.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut är stigande sedan årsskiftet. Trendfasindikatorn noteras nu i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier. Inför ATH-noteringarna i maj och juni var dock indikatorn klart över +7 och vändningar ner från dessa nivåer inleder inte sällan mer utmanande omtag och ganska ofta negativa trendskiften. Nu ser vi en indikation på att nedgången kan vara på väg att avta.

Volymbalansen är neutral vilket är ganska bra med tanke på rekylen som pågått sedan slutet av juli.

SMACD lämnade ett negativt kors den 7 augusti och det är fortfarande i spel.

I fredags tog aktien fart upp från den automatgenererade stigande stödlinjen som samtidigt är den nedre begränsningen för den stigande triangel som just nu fångar aktien.

Sammanfattning: Efter den positiva rapportreaktionen är det goda förutsättningar för att Nordea kommer utvecklas positivt det närmaste kvartalet. I fredags bjöds vi på en bullish harami som tog sats från den stigande stödlinjen. En stark stängning över 421 kronor krävs för att bekräfta omslaget. Om 430 kronor passeras ställs siktet till att börja med in mot 442 kronor vilket blir ett nytt ATH. Det jag inte vill se är att julilägsta vid 394 kronor ger vika utan att snabbt återtas, det indikerar att aktien behöver ner mot MA-200. När/om 433 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (1,5% range) efter att 433 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under 393 kronor.

Motstånd: 421 / 425 / 430 / 442
Stöd: 412 / 407 / 400 / 394

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 51+.