BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 33

OMXS30: Bekräftas gångna veckan som en lägre topp?

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”De senaste veckorna har det svenska storbolagsindexet tagit en paus mellan 1622 och 1611. Den av dessa nivåer som tas ut och bekräftas kommer att visa de närmaste veckornas riktning. Just nu råder det alltså osäkerhet vilket resulterat i de senaste veckornas tradingrange och det i sin tur brukar leda till skvalpiga rörelser.”

Efter förra veckans avvaktande inledning fortsatte det svenska storbolagsindexet upp och tog i onsdags ut taket i tradingrangen och stängde även i torsdags klart över nivån. Veckan avslutades dock med en punktering av utbrottsnivån och ett test av det som nu är en sekundär fallande stödlinje. Totalt steg OMXS30 den gångna veckan med 0,3 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 2,5 procent.

I månadsgrafen noteras augusti än så länge som en long legged doji, vilket är en indikation på osäkerhet. I veckografen utvecklades candlen till en shooting star.

Jag har under någon veckas tid talat om att det är ”dags” för en rekyl och att den av nivåerna för de senaste veckornas tradingrange som togs ut och bekfräftades troligen skulle visa vägen för de kommande veckorna. I veckan togs alltså 1622-nivån ut men redan under torsdagens bekräftande uppgångsstapel varnades vi av en sällsynt låg volym och fredagen bekräftade att det var ett ”svagt utbrott”. Nu återstår att se om den turtle soup för nedgång som fredagen istället blev leder till en kortvarig eller lite djupare rekyl.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag relativt neutralt. Trendfasindikatorn noteras för tillfället till -0,0.

Volymen den gångna veckan var låg, även med hänsyn tagen till sommaren. Nu blir det intressant att se vad det leder till. Jag tolkar fortfarande volymbalansen positiv.

På ovansidan möter närmast ett motståndet vid 1624 följt av toppen från maj vid 1632-1635.

På nedsidan hittar vi närmast stöd vid 1613 följt av 1607 och området vid 1592.

På lång sikt är jag nu på väg att svänga över och bli svagt positiv men vill vänta och se om passeringen av årsmedelvärdet bekräftas vid stängningen av augusti.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu positiv så länge indexet håller sig över 50-dagars medelvärde och ichimokumolnet.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv och kommer att vara så tills vi får se nya lägre högsta och lägsta. Punkteras 20-dagars medelvärde utan att snabbt återtas kommer jag åter att övergå till att vara neutral till svagt negativ.

Sammanfattning: Det har rått en negativ divergens mot i stort sett alla momentumindikatorer en tid och att rekylen låg bland korten när vi gick in i föregående veckan var inte direkt någon raketforskning. Fredagens volym var dock relativt låg och en rekyl ner mot 20-dagars medelvärde är bara hälsosam och om köparna skapar en candlesticksformation för uppgång är det goda förutsättningar till att torsdagens högsta tas ut. Om kommande uppstudsar inte ens stänger över föregående dags högsta de kommande dagarna talar mycket för att vi sett ytterligare en lägre signifikant topp bildas.

Motstånd: 1622-1625 / 1633 / 1647 / 1661
Stöd: 1611 / 1605 / 1592 / 1577

SP500: En hälsosam rekyl är inledd

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om det råder negativa divergenser och en eventuell förskjutning mot defensiva sektorer talar mer för att de kommande signifikanta lågpunkterna kommer noteras på högre nivåer. Om det istället visar sig att indexet etablerar sig under 2700 är risken stor för att en långsiktig topp etablerats. Mycket talar för att vi inom kort bjuds på en rekyl.”

Den gångna veckan inleddes uppåt men redan efter tisdagens gap upp i motståndsområdet från januari såg vi tecken på att köparna började bli tveksamma. Efter tre dagars tveksamhet avslutades veckan med en nedgång och ett test av 20-dagars medelvärde, som i alla fall än så länge ser ut att suga upp säljtrycket. Totalt backade föregående vecka med 0,2 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 6,0 procent.

I månadsgrafen ser vi augusti som en dojiliknande candle och i veckografen blev föregående vecka en shooting star som effektuerades i motståndsnivå som ATH-nivån skapade. Både i vecko- och dagsgrafen har kursen den gångna veckan noterats kring det övre bollingerbandet. Jag har under hela den föregående veckan skrivit att det var dålig tajming att ta nya positioner för uppgång och rekyler ryckte allt närmare. Nu är den inledd och det finns naturligtvis en hel del som talar för att den kommer att fortsätta ytterligare en bit söderut. Än så länge tror jag att antingen MA-20 eller 2800-nivån kommer att suga upp rekylen och ju högre upp köparna åter tar över desto starkare sentiment.

Om det visar sig att det behövs en djupare rekyl gör vi oss beredda på en positiv fortsättningsformation kring området mellan MA-50 och golvet i den stigande stödlinjen som förbinder lägstanoteringarna sedan början av maj. Skulle indexet dra vidare uppåt, snabbt från denna nivå och leda till en ny ATH-notering talar dock mer för att det kommer att behövas en djupare rekyl ner mot 2750 eller primärtrenden men det kommer jag i så fall återkomma till.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut, är stigande och det skapar förutsättningar för ytterligare uppgångar. Trendfasindikatorn noteras kring +0,8 som påtalar för oss att vi inte kan räkna bort risken för tvära kast och slagig handel.

Volymen som varit betydligt lägre än snittet och avtog upp mot förra tisdagens högsta tilltog däremot under torsdagen och fredagen. Volymbalansen har nu fallit tillbaks ner mot tremånaderssnittet.

VIX steg den gångna veckan med 13 procent och stängde i fredags kring 13-nivån och 50-dagars medelvärde.

På ovansidan möter närmast 2844 följt av 2852 och ATH-nivån vid 2873.

På nedsidan möter närmast 2830 följt av 2826 och 2800-nivån.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nya högre bottnar och toppar sedan början av april
– Senaste ATH 26/1 vid 2872,9

I den negativa vågskålen:
– Tendens till en negativ sektorrotation
– Senaste toppen vid 2803 behöver tas ut
– Volym avtog upp mot toppen och tilltog under nedgången i slutet av veckan
– Tendens till sektorrotation mot defensiva aktier

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler är köpvärda ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre, men det kräver att omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv och kommer vara det så länge inte 50-dagars medelvärde punkteras snabbt och med kraft.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv så länge inte 20-dagars medelvärde punkteras med tydlighet.

Sammanfattning: Ju högre upp köparna suger upp den pågående rekylen desto starkare sentiment men även om vi därefter bjuds på en ny ATH-notering tror jag det, om det ser ut som nu, snabbt kommer att behövas en djupare rekyl. Den rekyl vi ser är än så länge hälsosam och utgör inte något hot för den långa stigande trenden. En första seriös varningssignal för att trenden är hotad kan en punktering av den stigande kilen vara men viktigare än så är en etablering under primärtrenden.

Motstånd: 2842 / 2850 / 2866 / 2873
Stöd: 2825 / 2817 / 2801 / 2785

DAX: Negativ underton i skalpigt klimat

Teknisk analys DAX: För en månad sedan skrev jag: ”Den långa trenden saknar i stort sett helt riktning, vilket är ett tecken på osäkerhet vilket bekräftas av trendfasindikatorn som för tillfället skrivs till -0,0 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel tills ett bekräftat utbrott inleder nästa trendben.”

Den gångna veckan inleddes, efter en hårt spänd gummisnodd på nedsidan med en uppgång för att täppa till gapet den 2 juni. När gapet täppts och kursen noterades kring primärtrenden vacklade köparna vilket i sin tur resulterade i svansar på ovansidan. Veckan avslutades med ett negativt gap och negativ stängning. Totalt föll det tyska storbolagsindexet med 1,5 procent vilket innebär att årets nedgång utökats till 3,8 procent.

DAX noteras i månadsgrafen än så länge som en dark cloud cover ser ut att bli den femte månaden i år som stänger i den nedre halvan.

Den långa trenden saknar i stort sett helt riktning, vilket är ett tecken på osäkerhet vilket bekräftas av trendfasindikatorn som för tillfället skrivs till -0,4 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel ett tag till.

De viktigaste motstånden på ovansidan är nivåerna kring 12890 följt av 13000 och 13170.

På nedsidan fäster jag störst vikt vid 12310 och zonen mellan 12150-12100.

Sammanfattning: Det är fortsatt risk för slagig handel med tvära kast. Närmast på nedsidan möter en stigande stödlinje som förbinder det stigande bottnarna sedan slutet av mars upp kring 12310 och på ovansidan är det först de kortare medelvärdena men därefter primärtrenden kring 12750. Den av nivåerna 13200 eller 12100 som passeras och bekräftas kommer troligen att visa vägen för de närmaste månaderna.

Motstånd: 12537 / 12659 / 12854 / 13050
Stöd: 12341 / 12268 / 12073 / 11877

Hennes & Mauritz B: Fallande triangel

Teknisk analys H&M B: Kursen har fortsatt att skvalpa omkring i den allt tajtare kontraktionen. Sedan dojin kring den fallande motståndslinjen i slutet av juli har aktien nu nått ner till stödområdet kring 130-128 kronor. Föregående vecka avslutades med en rikoschett-stapel som stängde precis kring stödet.

Det vi inte vet är vad Stefan Persson har för agenda när det gäller HM men om det är att köpa ut bolaget kommer han förmodligen behöva medfinansierärer och än så länge har jag inte hört att något är på gång. Om ett sådant besked kommer eller ryktet om det är chansen stor för att korta positioner kommer att ”brinna upp”.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde lutar fortsatt nedåt. Trendfasindikatorn har återhämtat sig något från den extrema noteringen vid -5,00.

Sammanfattning: På kort sikt är nu HM översåld kring stödet i en triangelliknande formation där utbrottet i de flesta fall kommer att ske söderut. Det råder en positiv divergens vilket enligt skolboken borde leda till en kortare uppstuds men därefter talar dock mer för ytterligare nedgångar. Ett första delmål hittar vi kring 120 kronor men risken är stor att nedgången blir djupare än så.

Motstånd: 133,25 / 136,10 / 140,50 / 144,90
Stöd: 128,85 / 127,30 / 122,90 / 118,50

Ericsson B: Vattendelare i positiv trend

Teknisk analys Ericsson B: Kursen har efter föregående analys tagit sig upp till motstståndsområdet vid 72 kronor som nåddes i onsdags. Nu utmanas området mellan 20-dagars medelvärde och den stigande stödlinjen som förbinder bottnarna sedan början på april.

Den långa trenden pekar sedan slutet av april uppåt och trendfasindikatorn noteras kring +2,2. Vi ska alltså tillämpa trendföljande strategier som går ut på att köpa rekyler.

Trots uppstudsen efter den bekräftade fortsättningsformationen i början av augusti har uppgången därefter varit seg och överlappande.

Sedan början av maj har zonen mellan 70-72 kronor varit en vattendelare och även om utbrottet upp mot 75 kronor i samband med Q2-siffrorna har kursen rekylerat med ett antal gap medan uppgången den senaste veckan varit seg och överlappande.

MACD noteras sedan slutet av juli befunnit sig i sälj och nu närmar sig antingen en köpsignal eller en negativ trampolin.

Sammanfattning: Nu utmanas 20-dagars medelvärde och frågan är om zonen ner mot 68,70 håller eller om julitoppen blir en långsiktig topp. Om en nedgång sugs upp över 69 kronor innebär det att förutsättningarna ökar för en fortsatt uppgång. Etablerar sig aktien däremot under 50-dagars medelvärde talar mycket för en nedgång mot 60 kronor.

Motstånd: 71,15 / 72,00 / 73,35 / 74,05
Stöd: 70,70 / 69,70 / 68,70 / 67,55