BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 33

OMXS30: Bra nivå för köpare att kliva på men risk för skvalpiga rörelser

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Då kom det första utbrottet av de kontraktioner som fångat indexet den senaste tiden och det blev nedåt. Nu är siktet i första hand inställt mot primärtrenden och om inte nivån håller ställer vi hoppet till att 1500-nivån. Om vi de närmaste dagarna får ett återtagande, helst med tydlighet, av 1574-nivån kommer jag tolka det positivt men för att jag ska anse det korta sentimentet återtaget behöver indexet etablera sig över standard line och 20-dagars medelvärde. Ichimokuanalysen påtalar dock tydligt för oss hur otydligt börsklimatet är och ibland är bästa strategin att sitta på händerna och nu är det troligen ett sådant läge.”

Den gångna veckan inleddes med en fortsatt nedgång, som punkterade primärtrenden och fortsatte ner till i onsdags då en dojiliknande candle indikerade att säljarna eventuellt kört slut på bränsle. Uppgången blev det dock inte så mycket av och veckan avslutades med en kraftig röd candle. Totalt backade OMXS30 med 2,4 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 8,7 procent.

I månadsgrafen noteras nu OMXS30 under årsmedelvärdet. I dagsgrafen har både MA-200 och ichimokumolnet punkterats.

OMXS30 noteras i ett antal större och mindre kontraktioner och sedan i våras är det 1700 på ovansidan och 1500 på nedsidan som fångat indexet. Så länge dessa nivåer inte passerats ska vi vara beredda på tvära kast och slagig handel, precis som vi vant oss vida att det brukar vara i kontraktioner.

En första positiv pusselbit tolkar jag en passering och dagsstängning över den kortsiktiga sentimentsnivån EMA-8. Så länge indexet inte orkar ta sig upp över ichimokumolnet och lagging line noteras under priset är sannolikheten större för en expansion söderut.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som neutral. Trendfasindikatorn noteras inför dagen till -0,1 vilket säger oss att vi företrädesvis ska vara beredda på tvära kast och vara relativt kortsiktiga både för upp- och nedgång.

Volymen har, bortsett från i måndags, noterats under det dagliga snittet. För en vecka sedan punkterades tremånaderssnittet för volymbalansen vilket är negativt men om nivån återtas inom kort kommer jag troligen att tolka det som en positiv pusselbit, ungefär som i slutet av maj.

På ovansidan möter närmast motstånd vid 1556-1559 följt av det sekundära motståndet vid 1574.

På nedsidan hittar vi närmast 1532-1529 följt av 1517 och 1500.

På lång sikt är jag nu neutral.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt negativ och vill se indexet etablera sig över 50-dagars medelvärde och standard line mer än någon dag för att jag ska svänga över mer åt det positiva hållet.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt negativ så länge varken EMA-8 eller MA-20 återtas.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 15 av de 32 senaste åren. Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit -0,4 procent.

Sammanfattning: Punkteringen av molnet som jag skrev om för en vecka sedan gäller fortfarande och den gångna veckan har varje dag stängt under primärtrenden. I onsdags vände indexet upp från en stigande stödlinje som förbinder lågpunkter sedan början av januari. Om nivån håller förutsättningarna, med relativt låga nivåer hos momentumindikatorerna, goda för uppgång från nuvarande nivå. Om det visar sig att vi bjuds på en ny lägre topp, eventuellt under molnet, är det ett tecken på svaghet. Risken är stor för skvalpiga rörelser med tvära kast där nyheter kommer ha större påverkan än normalt.

Motstånd: 1556-1559 / 1567 / 1574-1576
Stöd: 1532-1529 / 1518-1516 / 1505-1494

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 28.

SP500: Andhämtningspausen är långt ifrån klar

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Den extremt hårt spända gummisnodden och fredagens stängning hela 17 procent under det nedre bollingerbandet skapar nu en bra edge för en kortare uppstuds. Om volymen fortsätter att tillta under nedgångarna, som vi sett den senaste veckan, talar mycket för att vi endast kommer att bjudas på en kortare uppstuds som därefter lämnar en ny lägre topp än ATH-nivån och därefter ställer in siktet mot en ny lägre lågpunkt. Ichimokumolnet tillsammans med lagging line (den blå tjocka linjen) varnar för att det kan bli en period med slagig handel innan osäkerheten åter övergår i en trend och lugnare börsklimat.”

Den gångna veckan inleddes med ett negativt gap och en stängning kring cloud span b som är den nedre begränsningen i stigande trender. Efter avvaktande handel kring 2850-nivån bjöds vi på en impulsartad uppgång i torsdags innan veckan avslutades med en bearish harami kring standard line. Totalt backade indexet med 0,5 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 16,4 procent.

I veckografen utvecklades den gångna veckan till en hammerliknande reversalformation och den dubbeltopp jag skrivit om några gånger de senaste veckorna effektuerades ungefär samtidigt som standard line punkterades.

Att springa fort och långt eller vilken annan ansträngning som helst tar på krafterna, precis som en kraftfull uppgång på börsen gör. En normal årsuppgång ligger på de flesta börser på runt tio procent. Från jul till slutet av april steg S&P 500 med ungefär 25 procent till en ny ATH-notering kring 2950. Efter en tid med återhämtning hade placerarkollektivet laddat för nya rekord och i slutet på juli bjöds vi på en ny topp strax över 3000-nivån. I grafen ser vi tydligt att uppgångstakten avtagit successivt vilket skapat en range mellan 2730 och 3025.

I ichimokuanalysen indikerar ett ”bulligt moln” (tänk på att det är 26 perioder in i framtiden) att det behövs en andhämtningspaus. En pausformation som i de flesta fall får utseendet av en konsolidering är ett tecken på att säljarna inte är tillräckligt negativa för att pressa priset till en långsiktig nedgång och köparna tycker det börjar bli lite dyrt att kliva på för uppgång. Denna osäkerhet leder till slagig handel, ofta med tvära kast.

En etablering under 2820 ställer in siktet mot 200-dagars medelvärde och eventuellt 2730. Om det visar sig att 2820 håller är oddsen goda för en fortsatt uppgång med nya ATH-noteringar.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut noteras nu svagt stigande och trendfasindikatorn noteras kring +0,7 vilket säger oss att vi fortfarande ska vara beredda på tvära kast och en slagig period.

Volymen den gångna veckan har legat klart över snittet och volymbalansen har utmanat tremånaderssnittet men ännu inte etablerat sig under nivån.

60 procent av de aktier som ingår i SP500 noteras nu över primärtrenden. När mindre än 60 procent av aktierna noteras över MA-200 i positiva marknadsfaser ökar risken påtagligt för att tuffare tider väntar.

VIX (den förväntade volatiliten) har de senaste dagarna fallit från nivåer kring 25 till en etablering under 20 vilket jag tolkar som ytterligare en positiv pusselbit.

Standard line (den streckade röda linjen) som är den senaste tidens (månadens) viktigaste vattendelare noteras kring 2925.

På ovansidan möter närmast 2940 följt av 2954 och 2973 men framförallt zonen kring 3000-nivån.

På nedsidan möter närmast 2900 följt av 2873 och 2820 och primärtrenden kring 2800.

I den positiva vågskålen:
– Noteras över MA-200 och ichimokumolnet
– MA-50 effektuerade ett gyllene kors 1/4 som är intakt

I den negativa vågskålen:
– Avtagande momentum
– Mycket volym under distributionen från ATH-nivån

På lång sikt är jag neutral till svagt positiv tills jag ser var och hur nästa topp sätts samt hur var den följande lågpunkten markeras.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu negativ och vill se hur/om MA-20 återtas och var nästa pivottopp och lågpunkt noteras.

Sammanfattning: Efter ATH-noteringen i slutet av juli accelererade nedgången tillfälligt, nästan med begynnande panikfeeling, men molnet sög åtminstone tillfälligt upp säljtrycket. Den gångna veckan inleddes med en mindre urblåsning och en ny lägre topp än 3026 indikerar att det behövs ytterligare en C-våg till en ny lägre lägsta än 2820. All rörelser mellan 2730 och 3026 är att betrakta som en konsolidering med det som hör till i form av tvära kast, slagig handel och överdrivna reaktioner på nyheter. Det är först efter ett bekräftat utbrott som vi ser tecken på åt vilket håll den kommande expansionen kommer ske.

Motstånd: 2940 / 2954 / 2973 / 3000
Stöd: 2900 / 2873 / 2820 / 2800

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 70.

DAX: Ser vi en långsiktig topp bildas?

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter att standard line punkterades förra fredagen har nedgången accelererat och punkterat både golvet i den stigande kanalen samt 12000-nivån. Stängningen lika långt under det nedre bollingerbandet hittar jag vid 23 tillfällen sedan 1975, ungefär hälften har inneburit uppgångar den kommande veckan.”

Den gångna veckan har efter ett gap ner mot primärtrenden skvalpat omkring i en tajt range. Totalt backade DAX med 1,5 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 10,8 procent.

DAX noteras nu kring primärtrenden, under molnet vilket innebär att det råder en viss negativ underton.

De korta momentumindikatorerna är relativt hårt spända på nedsidan och förutsättningarna goda för en uppstuds. Om det trots de goda förutsättningarna ändå inte blir någon uppstuds att tala om är sentimentet troligen svagare än vid tidigare rekyler i år.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut är i stort sett helt platt. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,0 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga och beredda på tvära kast.

Volymbalansen är neutral och tremånaderssnittet har planat ut sedan några veckor.

Sammanfattning: Det är exakt ett år sedan vi senast såg DAX bryta ner genom molnet och den gången fortsatte nedgången under hela hösten. För att inte det negativa sentimentet ska bita sig fast vill jag gärna se att 11500-nivån håller och gärna högre lågpunkter redan från nuvarande nivå. Om det visar sig att nästa pivottopp noteras under 12600 är det en negativ pusselbit och siktet ställs då in mot 11600 till att börja med. Även om mitt huvudspår är att indexet ska vidare uppåt har risken för en långsiktig topp ökat med de senaste veckornas utveckling.

Motstånd: 11865 / 12000 / 12050 / 12140 / 12255
Stöd: 11645 / 11570 / 11460 / 11300 / 11020

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 37.

Tele2 B: Turtle soup kring ackumulationsområde

Teknisk analys Tele2 B: Det blev en uppgång till 139,80 efter föregående analys och för en vecka sedan bjöds vi på en ny högre lågpunkt.

Den långa trenden som jag använder bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde för att identifiera lutar uppåt. Trendfasindikatorn noteras kring +1,4 vilket säger oss att vi med fördel köper rekyler.

Volymbalansen är positiv och noteras över det stigande tremånaderssnittet.

För en knapp vecka sedan bjöds vi på en doji kring standard line och i torsdags tog sig Tele2-aktien upp över turning line. Det ser ut som en uppladdning inför ett utbrott men risken när bredden mellan bollingerbanden är förhållandevis stor är att det första utbrottsförsöket blir falskt.

Sammanfattning: Även om det inte är så bra riskkvot är utseendet positivt i Tele2 och aktien har svarat positivt på de molnstudsar vi bjudits på de senaste månaderna. Ett positivt medelvärdeskors i MACD, när det sker över nollan i en stigande trend, har goda förutsättningar att trigga ytterligare uppgångar. Om det istället visar sig att aktien stänger under bör vi använda oss av nödutgången.

Motstånd: 137,90 / 138,50 / 140,00 / 141,60
Stöd: 136,30 / 135,40 / 133,90 / 132,30

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 64.

SAAB B: Bearish engulfing vid 300 kronor

Teknisk analys SAAB B: Eftersom aktien gapade ner efter föregående analys och gapade upp den dojidag som stängde över föregående dags högsta gick vi miste om 4 procent i aktien, men vi fick ändå med oss 2,3 procent och den som agerade med en lottsedel fick runt 16 procents vinst.

Den långa trenden som jag använder bla MA-200 för att definiera lutar nedåt och trendfasindikatorn skrivs till -2,6 vilket innebär att vi företrädesvis ska ta position för nedgång i samband med uppstudsar eller punktering av stöd.

I fredags nåddes standard line vid 300 krono, där även det platta molnet mötte upp och en bearish engulfing effektuerades.

MACD noteras under nollan och visar tecken på att eventuellt effektuera en negativ trampolin.

Sammanfattning: Nu är det åter bra edge, vid den psykologiska 300-kronorsnivån, för en ny nedgång i SAAB. Även denna gång kan det vara en god idé att använda sig av en lottsedel för att ha koll på risken. Samma exitstrategi, redan från början, där vi kliver av den första dagen som stänger över föregående dags högsta.

Motstånd: 298,00-301,00 / 303,05 / 311,00
Stöd: 292,20 / 289,65 / 282,70 / 277,40

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 69.