BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 33

OMXS30: Flaggar för ytterligare uppgång

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 noterade med julitoppen ett flackare utseende och har nu rekylerat ner så att standard line utmanas strax ovanför 1700-nivån. En flackare topp är en varningssignal som om den följs av en punktering av den senaste mest signifikanta lågpunkten innebär att den pågående trenden hotas. Det är alltså angeläget att inte 1570 ger vika utan att snabbt återtas då säljtrycket riskerar att tillta på ett icke hälsosamt sätt. Volymbalansen är positiv och så länge indexet präglas av högre signifikanta lågpunkter talar mer för att fortsättningsformationer är värda att köpa än att gå emot det rådande utseendet.”

Den gångna veckan inleddes med positiv fortsättningsformation som fick indexet att dra upp genom standard line. De senaste dagarna har dock uppgångstakten avtagit och fredagen resulterade i en extremt liten candle som stängde under standard line. Totalt steg OMXS30 med 1,9 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 1,8 procent.

Indexet noteras i en range mellan 1690 och 1800 och all rörelse mellan dessa nivåer är att betrakta som en konsolidering. I det kortare perspektivet har de senaste veckorna utvecklats till en vimpel.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar svagt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet lyfts av ett gyllene kors, vilket är första gången sedan den 29 mars 2019. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +0,4 vilket innebär att vi fortsatt ska vara beredda på tvära kast men att driften är uppåt.

Volymen den gångna veckan har noterats under det dagliga snittet. Volymbalansen tolkar jag fortsatt positivt.

Isen har åter stärkts de senaste dagarna och det aggregerade snittet noteras inför dagen vid 65. Det är nu 61 procent av largecapaktierna som noteras över MA-20, 70 procent över MA-50 och 60 procent över MA-200. 70 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14 över 50.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1756 följt av 1764 och 1776.

På nedsidan hittar vi närmast 1736 följt av 1728-1726 och zonen kring 1703-1696.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu neutral till svagt positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 14 av de 33 senaste åren (42%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit -0,2 procent. Indexet har stigit 5 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,3 procent högre.

Sammanfattning: OMXS30 noteras i en tradingrange mellan 1800 och 1690. Så länge är fångat mellan dessa nivåer ska vi vara beredda på tvära kast och slagig handel. Den övergripande trenden, volymbalansen och bredden är positiva. Rekyler tolkar jag, tills motsatsen bevisas, som köpvärda vid positiva fortsättningsformationer. Just nu fångas indexet i en vimpelformation och det vanligaste är att utbrottet från de som liknar denna expanderar norrut. Med tanke på den låga vollan kan både utbrott med tilltagande volym och fortsättningsformationer i samband med rekyler vara köpvärda.

Motstånd: 1756 / 1764 / 1776
Stöd: 1736 / 1728-1726 / 1703-1696

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 72.

SP500: Testar nu av ATH-nivån

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Så här mitt i rapportsäsongen ser vi lite tecken på att det börjar gå tungt. Det är framförallt den flackare julitoppen som indikerar att det kan vara dags för en konsolidering eller rekyl ner mot 3000-nivån. Trenden pekar dock upp, både på lång och kort sikt. Både volymen under uppgångarna och de allt högre signifikanta lågpunkterna indikerar att köparna står och väntar på att komma in till bättre pris. Närmast på ovansidan möter julihögsta upp och därefter flera tunga motståndsnivåer från februari som jag markerat med röda pilar. Det är gott om stöd på nedsidan och än så länge är det mitt huvudspår att positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler är köpvärda. Det allt extremare lågvollaläget kommer troligen att leda till en större rörelse och än så länge är mitt huvudspår att det kommer att ske uppåt. Att gå emot den rådande trenden ser jag inte alls som intressant.”

S&P 500 steg signifikant under veckan som gick efter att i måndags brutit upp över julihögsta. Som jag skrev för en vecka sedan är det gott om motstånd men om indexet tar sig in i gapet från den 24 februari kommer det förmodligen att täppas till. Den gångna veckan innebar att indexet steg med 2,4 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 3,7 procent. Gapet som inledde coronanedstället är därmed täppt. Det är nu bara något mer än 1 procent upp till ATH-noteringen från den 19 februari och en passering av nivån kommer att skicka positiva signaler som kan påverka fler börser världen över. Även om teknikrelaterade aktier rekylerade något den gångna veckan gick verkstad, som oxå är en offensiv sektor starkast med en uppgång på 4,4 procent.

När vi bjuds på en rekyl är det goda förutsättningar för att någon av stöden ner mot 3200 kommer att suga upp säljtrycket.

Stochastic är uppe på den högsta nivån sedan den 27 november och även om det inte säger något om när nästa rekyl inleds är sannolikheten stor för en del vinsthemtagningar när indikatorn vänder ner från denna extremt höga nivå.

Trendstyrkeindikatorn ADX är uppe på 48 och varnar för överhettning.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar svagt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +1,0 vilket innebär att vi fortsatt ska vara beredda på tvära kast men att driften är uppåt och på väg att åter påkallade trendföljande strategier.

Volymen har den gångna veckan legat ungefär 15-20 procent under det dagliga snittet. Volymbalansen är fortfarande positiv och har varit så sedan början av maj.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier över MA-200) skrivs för tillfället till 60 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll den gångna veckan från 26 till 22 vilket innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser som inte passerar 3565 på ovansidan eller punkterar 3135 på nedsidan den kommande månaden.

Bredden mellan bollingerbanden som den 23 mars noterades kring 43 drog har nu kommit ner på mer normala nivåer och ligger nu låga 6 vilket innebär den lägsta nivån sedan mitten av februari.

På ovansidan möter närmast 3373-3375 följt av 3393 och 3400.

På nedsidan möter närmast 3348 följt av 3307 och zonen kring 3300.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över molnet och kanalgolvet
– Indexet noteras över senaste signifikanta lågpunkten vid 3000
– Mycket positivt om utbrottet över julihögsta håller

I den negativa vågskålen:
– Extremt hårt spända momentumindikatorer
– Risk för rekyl när indexet noteras kring övre bollingerbandet
– Trendstyrka som är överhettad

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Det råder en negativ divergens mot det övre bollingerbandet och de korta momentumindikatorerna är extremt hårt spända på ovansidan. Efter att gapet som inledde coronanedstället nu är täppt är siktet inställt mot ATH-nivån som inte är mer än någon procent bort. Om ATH-nivån passeras sänder det positiva signaler till många andra börser världen över. Bredden är nu 60 procent och volymbalansen mycket positiv. Vi ska vara beredda på en rekyl men så fort den följs av en positiv fortsättningsformation bör vi vara beredda att åter kliva på för uppgång.

Motstånd: 3373-3375 / 3393 / 3400
Stöd: 3348 / 3307 / 3300 / 3279

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 98.

DAX: Positiv uppladdningsfas

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Att lagging line nu trasslat in sig i priset kan antingen vara en indikation på att det behövs en konsolidering eller rekyl. Tills cloud span b kring junilägsta vid 11537 punkterats tolkar jag det som att indexet är fångat i en konsolidering.”

Den gångna veckan inleddes med en fortsättningsformation för uppgång men redan vid standard line tog det stopp. Hela veckan har indexet pendlat i zonen mellan 50-dagars medelvärde och standard line. Totalt steg DAX med 2,9 procent den gångna veckan och det innebär att årets nedgång nu reducerats till 4,3 procent. I veckografen noterades föregående vecka helt innanför boxen för veckan innan. En haramiformation (som det kallas) är i detta fall en indikation på att säljarna inte känner tillräckligt med självförtroende för att pressa ner priset ytterligare.

SMACD närmar sig nu nollzonen som utgör ett stöd men RSI har åter vänt upp över 50-nivån vilket är positivt.

Volymbalansen har skurit ner under tremånaderssnittet men noteras än så länge över bekräftelsenivån från mitten av juni vilket innebär en neutral notering.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 saknar riktning och trendfasindikatorn noteras vid +0,2 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel. 50-dagars medelvärde skar upp över 200-dagars i det som brukar kallas för ett gyllene kors den 24 juli och dessförinnan måste vi förflytta oss till slutet av maj 2019 för att hitta ett liknande utseende.

Cloud span b har börjat vrida upp men än så länge har inte turning line brutit upp över standard line vilket innebär en förhöjd risk för fortsatt konsolidering.

Sammanfattning: Om vi bjuds på en ny lägre topp än julihögsta och att därefter 12255 punkteras tolkar jag det som en huvudskuldra-formation. Än så länge talar mer för att indexet laddar upp inför ett försök att bryta upp över julihögsta för att ställa in siktet mot ATH-nivån från i februari. Mitt huvudspår är att vi inom kort bjuds på en positiv fortsättningsformation, som är värd att haka på. Om däremot 11540 punkteras ökar risken för ett tilltagande säljtryck.

Motstånd: 12785 / 12935 / 13070 / 13315
Stöd: 12515 / 12365 / 12250 / 12000

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 68.

AstraZeneca: Översåld kring intressant stöd

Teknisk analys AstraZeneca: Delårssiffrorna ledde till en kortare uppstuds men vid stängningen hade uppgången ersatts av en svans på ovansidan och en stängning under både MA-50 och MA-20 samt 1000-nivån. Aktien har fortsatt att skvalpa omkring mellan 950 och 1000 kronor med allt mindre kursstaplar.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut är svagt stigande. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,7 vilket säger oss att vi företrädesvis bör agera med jämviktspendlande strategier.

Det är utan tvekan en tendens till att sentimentet håller på att försvagas och det bekräftar både SMACD och Ichimoku. I det kortare perspektivet kan vi däremot konstatera att stochastic inte varit på en lika låg nivå sedan början av december 2018. Den gången bjöds vi på en uppstuds på 3,4 procent på två dagar, men självklart finns det ingen garanti på att det kommer att bli fallet denna gång.

Det som är svagt positiv är att det nu råder en positiv divergens hos gummisnodden mellan torsdagens lägsta och lågpunkten den 24 juli.

Sammanfattning: AstraZeneca noteras nu med en positiv divergens mot de kortaste momentumindikatorena och en passering av EMA-8 indikerar en uppgång mot 996-1000 kronor. Om det istället visar sig att 932 kronor punkteras ställs siktet in mot 911 kronor alternativt 882 kronor.

Motstånd: 984 / 995 / 1000 / 1023
Stöd: 968 / 956 / 932 / 911

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 7.

Investor B: Högre botten mot horisontell nivå

Teknisk analys Investor B: Även om signalen efter föregående analys bekräftades har varken målkursen eller nivån för nödutgången träffats. Utifrån ichimokuanalysen, men även symmetrianalysen, är förutsättningarna goda för att både målkursen men även ATH-nivån kring 569 kronor kommer att nås.

Den långa trenden som jag använder riktningen på MA-200 för att pekar svagt upp. Undertonen är positiv och trendpoängen +7 (max är +8). Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring 0,9 och vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Den positiva undertonen och volymbalansen som stiger när toppen från den 23 juli utmanas indikerar att nivån troligen kommer att tas ut.

SMACD har indikerat en kontraktion sedan ett par veckor tillbaks men visar nu små små tecken på att vrida upp mot tidigare topp.

Sammanfattning: 550 kronor är en tuff motståndsnivå och strax ovanför möter ATH-noteringen från den 20 februari vid 569 kronor upp. Risken är stor för att det kan behövas några omtag innan nivån passeras men symmetrianalysen indikerar en första målkurs upp mot 570 kronor kring ATH alltså. Om det istället visar sig att 500 kronorsnivån punkteras ökar risken för en expansion söderut.

Motstånd: 537,40 / 549,20 / 556,60 / 568,60
Stöd: 527,00 / 519,60 / 510,60 / 500,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 77.