BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 33

OMXS30: Ny ATH med minsta candlen sen precorona

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 har noterats med positiva månadsutvecklingar varje månad hittills i år och än så länge gäller det även augusti som stigit med 1,0 procent. SMACD varnar för att det kan behövas ett djupare omtag eller en utdragen konsolidering för att ackumulera upp de obalanser som skapats den senaste tiden, inte minst med tanke på de gap vi bjöds på under den senaste swingen upp från mitten av juli. Jag är fortfarande mycket positiv till indexet men ser inte någon bra edge att jaga priset vid utbrott. Trendfasindikatorn, bredden och volymbalansen råder oss att även fortsättningsvis köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler så länge de inte accelererar ner förbi viktiga stöd och närmast möter en sådan nivå upp kring 2200.”

Den gångna veckan inleddes med ett litet men negativt gap och en initial nedgång till MA-20. Köparna kom tillbaka efter bara någon timme och har sedan hållit kvar taktpinnen till i fredags då veckan avslutades med en doji och en range som var den minsta sedan den 20 februari 2020 vilket var den absolut toppen innan coronanedstället. Jag säger inte att vi kommer att bjudas på ett extremt nedställ men att vi ska vara beredda på att en betydande rekyl kan inledas när som helst. Totalt steg det svenska storbolagsindexet med 1,1 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 28,4 procent.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras nu mellan 2 och 7 vilket innebär att vi rekommenderas att köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler och utbrott som sker med kraft eftersom bredden mellan bollingerbanden är extremt låg.

Volymen har varje dag sedan den 21 juli noterats under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna vilket är ett svaghetstecken i en stigande trend. Volymbalansen är dock fortfarande positiv.

SMACD lämnade den 6 augusti ett negativt kors efter att ha varit uppe över +15. Ett negativt kors efter att indikatorn noterats över denna nivå är ofta ett tecken på att det kan behövas ett djupare omtag. Även i veckografen saknas ett tydligt momentum sedan början av maj.

Antal aktier på large cap som befinner sig över MA-200 har åter tilltagit den senaste veckan. Nu är det 91 procent som befinner sig över 200-dagars medelvärde. Än så länge tolkar jag isen som tjock även om det råder en negativ divergens mot priset hos OMXS30.

På ovansidan möter närmast 2413 som är den senaste ATH-noteringen från i fredags följt av 2425 och 2435.

På nedsidan hittar vi först stöd kring 2400-2396 följt av 2387-2385 och 2378-2375.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 20 av de 34 senaste åren (59%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit -0,4 procent. Indexet har stigit vid 5 tillfällen den kommande femdagarsperioden de senaste 10 åren. Snittutvecklingen de kommande fem dagarna noteras till -1,5 procent de senaste tio åren.

Sammanfattning: Efter den senaste signifikanta lågpunkten i mitten av juli steg indexet brant upp till en mindre lokal pivottopp men därefter har uppgångstakten varit seg och överlappande för att i fredags avslutas med en extremt liten doji i ett ytterläga. Fem dagars uppgång i rad med låg volym är en indikation på att köparna kan vara på väg att köra slut på bränsle. Än så länge har vi dock inte bjudits på någon bekräftad stängning under varken föregående dags lägsta eller EMA-8. Kort sagt är det svårbedömt nu och jag skulle helst vilja se en rekyl ner mot en stödnivå som sugs upp av en fortsättningsformation. Trendfasindikatorn, bredden och volymbalansen råder oss att även fortsättningsvis köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler vid stöd, så länge en eventuell nedgång/rekyl inte accelererar ner förbi viktiga sentimentsnivåer. Närmast på nedsidan möter en kortsiktig sentimentsnivå upp kring 2350 följt av 2300.

Motstånd: 2411-2413 / 2425 / 2435
Stöd: 2400-2396 / 2387-2385 / 2378-2375

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 93+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 69%.

SP500: Ny ATH strax under motståndslinjen

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Med tanke på utseendet som råder är det troligen bara en tidsfråga innan indexet tar sig upp till 4500-nivån och på sikt troligen högre än så. Detta utseende behöver inte vara hälsosamt men så länge Fed agerar krockkudde är det onödigt utmanande att försöka gå emot trenden. Under hela uppgången, sedan mitten av april förra året har 50-dagars medelvärde varit ett bra område att göra sig beredd att agera på positiva fortsättningsformationer. Även om jag inte är det minsta lockad av att gå emot den pågående trenden saknas det inte varningssignaler och det är inte om utan när en kraftigare motreaktion inleds. Den närmaste tiden har historiskt varit utmanande och om så blir fallet även i år kan vi troligtvis se fram emot en spännande höst där indexet fortsätter såga sig upp mot nya rekordnivåer.”

Den gångna veckan inleddes trevande strax under 4450-nivån för att ta fart upp mot den stigande motståndslinjen som nåddes i fredags. Förutom i måndags noterades nya ATH-noteringar och högsta stängningskurser varje dag. Totalt steg S&P 500 0,7 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 19 procent. I veckografen resulterade det till en bullish separating line. I månadsgrafen ser augusti ut att bli den 7:e månaden i rad som stänger på plus.

Jag får ofta frågan hur länge ett index kan stiga innan det toppar och naturligtvis jämför man utseendet med liknande historiska uppgångar. Ingen vet hur länge denna uppgång fortsätter och den kan fortsätta ett bra tag till. Det vi däremot vet är att när flera av varningssignalerna övergår till bekräftade säljsignaler, hos många av världens börsindex, kan det vara läge för en långsiktig topp. Fram till dess ser uppgången ut att fortsätta, i det som känns som det alltid varit så, tills 4500-nivån nås. Att indexet fortsätter upp innebär inte att det sker med rekyler på vägen och dessa är än så länge värda att haka på vid fortsättningsformationer.

Tioåringen föll den gångna veckan med 2 punkter till 1,29.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras nu mellan 2 och 7 vilket innebär att vi kan handla indexet med fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymen har hela veckan noterats klart under tremånaderssnittet. Volymbalansen är fortfarande positiv.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras inför dagen 85 procent. Jag tolkar isen som tjock men det råder en negativ divergens mot prisgrafen.

VIX (den förväntade vollan) föll den gångna veckan från 16,7 till 15,4 vilket är den lägsta stängningsnivån sedan den 2 juli.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 4,3 vilket trots en viss uppgång senaste tiden fortfarande är en extremt låg nivå.

På ovansidan möter närmast 4476 följt av 4487 och zonen kring 4500.

På nedsidan möter närmast 4462 följt av 4449 och 4436 men framförallt, i närtid, zonen kring 4400.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200
– Passerade den 4/11 upp genom molnet som är intakt
– Senaste ATH vid 4468,4 den 13/8

I den negativa vågskålen:
– På längre sikt överköpt, överälskat och övervärderat
– Negativ divergens mot de flesta momentumindikatorer
– Negativ divergens mot bredden (antal aktier över MA-200)

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Uppgången, som känns som den alltid pågått, fortsätter att bryta ny mark. De senaste tre veckorna har dock uppgångstakten planat ut och en rekyl närmar sig, men än så länge har vi inte bjudits på en enda stängning under den korta sentimentsnivån som EMA-8 utgör sedan den 2 augusti som var marginellt och bara en dag. När en rekyl inleds vill jag inte se att stödnivåer punkteras med stor kraft utan att snabbt återtas. Närmaste intressanta stödnivån hittar vi kring 4400 men även om den skulle ge vika är det gott om stöd hela vägen ner till 4160. Precis som vi vant oss vid är den bästa strategin att köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler, precis som vi vant oss vid de senaste 13 åren som Fed agerat krockkudde. Men om priset drar vidare upp från nuvarande nivå och man missar uppgången tänker du kanske. Ja, så är det ibland men det gör inte att vi ska överge vår strategiplan.

Motstånd: 4476 / 4487 / 4496-4504
Stöd: 4462 / 4449 / 4436 / 4425 / 4400

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 97+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 65%.

DAX: Bearish three gap ups

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Den av nivåerna för fredagens doji som tas ut har goda förutsättningar att bli en trigger för resten av augusti.”

Det blev den övre noteringen av förra fredagens doji som togs ut med en dagsstängning och det triggade en uppgång till 16000-nvån där DAX noterade en ny ATH-notering vid 16030 i fredags. Totalt steg DAX med 1,4 procent under den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 16,5 procent. I månadsgrafen noteras augusti än så länge som en bullish separating line och stänger månaden positivt blir det den sjunde uppgångsmånaden i rad.

Den senaste signifikanta lågpunkten hittar vi kring 15050 från den 19 juli och sedan dess har indexet stigit med ungefär 6 procent.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar upp. Trendfasindikatorn befinner sig sedan mitten av november i ett läge som rekommenderar oss att köpa rekyler vid positiva fortsättningsformationer.

Volymbalansen är positiv och pekar fortsatt uppåt i den positiva delen.

SMACD lämnade den 2 augusti ett positivt kors i nollzonen och som jag skrev redan då var det goda förutsättningar för att standard line skulle utvecklas till en balanspunkt som nästa trendben uppåt tog sats ifrån. Nu vet vi att det blev så.

Sammanfattning: I fredags nåddes 16000-nivån, efter tre positiva gap i rad, som jag pratat om ett tag. Innan stängning hade dock säljarna pressat tillbaka indexet under målkursen samtidigt som gummisnodden är uppe på den högsta nivån sedan den 6 april. En stängning under föregående dags lägsta och därefter EMA-8 har goda förutsättningar att inleda en rekyl som jag tror kommer bli köpvärd. En första varningssignal för att en kraftigare nedgång än en hälsosam rekyl vara på gång får vi om indexet och lagging line etablerar sig under cloud span b kring 15300 i mer än tre dagar. Än så länge är detta ett indexet som vill bli handlat med positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Motstånd: 16000-16030 / 16250 / 16500
Stöd: 15890 / 15800 / 15620 / 15430

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 82+.
– Next day forecast indikerar att det är 58 procents chans till en uppgång under måndagen.

AstraZeneca: Bryter upp över platt AVWAP

Teknisk analys AstraZeneca: Redan samma dag passerades 945 och redan nästa dag nåddes 960 kronor och efter ytterligare en vecka 1009 kronor. Den som följde planen blev utstoppad vid 991 kronor och fick med sig mellan 4,5 och 5,0 procent beroende på hur bra man lyckades med entry och exit. Sedan toppen vid 1048 kronor i mitten av juli har Astra rekylerat ner till fibzonen 38%-62% men i torsdags började vi skönja tecken på att köparna var på väg tillbaka och i fredags togs de senaste veckornas range och 1000 kronor ut.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut är svagt stigande. Trendfasindikatorn noteras i ett område där vi uppmanas att köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler och har varit det sedan början av maj.

Volymbalansen har varit neutral sedan början av augusti och behöver ta ut bekräftelsenivån från 28 juli för att bli positiv. Strax under den senaste veckans lägsta minskar volymen (nivåmässigt) och det kommer ifall nivån punkteras vara enkelt för säljarna att pressa ner kutsen mot zonen mellan 950- och 925 kronor.

SMACD närmar sig en positiv trampolin i veckografen och lämnade ett positivt kors strax under nollzonen i fredags. Även om jag inte tolkar just denna signal som en köpsignal är det en positiv pusselbit.

Efter en tid med högre volla än normalt ser Astra ut att åter ta sig in i den stigande trendkanalen och jag tolkar de två senaste dagarnas stängning över det förankrade, platta, volymmedelvärdet som positivt.

I den negativa vågskålen noteras gummisnodden över 90 vilket innebär att risken för en kortsiktig motreaktion är relativt stor.

Sammanfattning: Risken är stor för en kortsiktig motreaktion även om jag tolkar de två senaste dagarnas utbrott som positivt. Utbrottet upp över både den fallande motståndslinjen och 1000 kronor tolkar jag dock intressant. När/om 1025 kronor nås flyttas stoppen upp till strax under föregående dags lägsta där exit sker om nivån punkteras i samband med en dagsstängning. Om vi bjuds på en lång grön candle med en stängning i den övre tredjedelen efter att 1020 kronor passerats stänger vi positionen direkt och väntar på nästa läge. Den initiala stoppen placeras strax under 970 kronor.

Motstånd: 1012 / 1025 / 1048
Stöd: 1000 / 992 / 976 / 967

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 56+.

Husqvarna B: Utmanar kanaltaket

Teknisk analys Husqvarna B: Det blev ingen passering av 119 kronor och därmed effektuerades ingen köpsignal i Husqvarna efter föregående analys. I mitten av juli hade aktien kommit ner till 110-kronorsnivån strax över MA-200 och Q2-rapporten visade på viss osäkerhet och långa svansar både på ovan- och nedsidan. Det har nu tagit en månad med en lågvolatil uppgång att ta priset upp till den fallande motståndslinjen där motståndet vid 122,50 möter upp.

Den långa trenden som jag bla använder lutningen på 200-dagars glidande medelvärde för att bedöma pekar upp. Trendfasindikatorn noteras i området där vi rekommenderras att köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler och tydliga utbrott.

Volymbalansen är positiv även om den avtagit något den senaste veckan.

SMACD nedåtriktad sedan början av april i veckografen men visar tecken på att plana ut. I dagsgrafen har indikatorn mattats av och närmar sig ett negativt kors. Om däremot köparna kommer tillbaka och driver kursen upp och förbi 122,50 med tydlighet ökar chansen för en positiv trampolin.

Sedan toppen i början av april har lägre toppar följts av lägre lägsta och skapat en kortsiktigt fallande trendkanal, där kanaltaket nu utmanas. På längre sikt är trenden stigande. Det blir nu spännande om de senaste månaderna är en rekyl i upptrenden eller början på en längre tids nedgång.

Sammanfattning: Passeras 122,80 ställs siktet in mot i första rekordnoteringen och toppen vid 130 kronor från början av april. Om det istället visar sig att 118,60 punkteras ställs siktet in mot standard line vid 116 kronor och en punktering riskerar att få säljtrycket att tillta. På kort sikt är förra veckans högsta och kanaltaket lite av en vattendelare medan en punktering av MA-200 troligen kommer att trigga en nedgång mot 100-kronorsnivån.

Motstånd: 122,60 / 126,95 / 130,50
Stöd: 119,50 / 118,60 / 116,50 / 112,80

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 69+.