BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 33

OMXS30: Mer talar för ytterligare ned- än uppgång

Teknisk analys OMXS30: Inför den 22/6 skrev jag: ”1600 behöver tas ut för att inte risken för fortsatt nedgång ska tillta men om istället 1538 punkteras får vi indikationer om fortsatt nedgång. Tiden strax efter midsommar och ett par veckor in i juli har historiskt var en period med bra avkastning på Stockholmsbörsen.”

Med facit i hand vet vi att 1538 punkterades men att köparna sög upp säljtrycket kring 1500-nivån och för tre veckor sedan toppade indexet vid 1660. Det gångna månadsskiftet har även det följt den historiska utvecklingen vilket ledde till en lokal pivottopp vid 1630 i onsdags. Den gångna veckan innebar en marginell nedgång med 0,2 procent vilket innebär att årets uppgång nu uppgår till 10 procent.

I veckografen har den senaste månaden präglats av växelvis positivt och negativt utseende. Föregående vecka inleddes upp till 21-veckors medelvärde men stängde i den nedre delen av veckostapeln.

Volymen har varje dag de senaste veckorna noterats klart under snittet och i fredags var det den lägsta volymen, en heldag, sedan början av januari.

Bästa sektorer den gångna veckan blev kraftbolag och konsumenttjänster. Sämst gick oljebolag och teknologi. Bäst av OMXS30-aktierna gick SKF B, ABB och SSAB A medan Securitas, Lundin Petroleum och Ericsson B gick sämst.

Högst omsatta aktier i fredags blev Ericsson B, Volvo B följt av Nordea. 259 av aktierna på Stockholmsbörsen stängde på plus igår medan 313 stängde rött.

Den långa trenden pekar fortfarande upp och den senaste månadsstängningen juli-augusti skedde över årsmedelvärdet, vilket är positivt. Vi ska dock vara medvetna om alla de varningssignaler som råder för tillfället (vilket inte är samma sak som säljsignaler).

Den kommande veckan har historiskt stigit i lite mer än 40 procent av fallen. Den lägsta noteringen i augusti noteras normalt under den kommande veckan. Det har gått två veckor sedan senaste lokala lågpunkt vilket innebär att det är ungefär 70 procents chans till en ny lokal pivotbotten fram till den 26/8.

MACD är antingen på väg att lämna en säljsignal i månadsgrafen eller en positiv trampolin och vi måste ge oss till tåls för att se vad det blir. I dagsgrafen saknas både momentum och riktning för dra några slutsatser.

På ovansidan möter närmast taket i den fallande medellånga kanalen upp vid 1640 men de viktigaste nivåerna på kort sikt är 1659 och 1670 som utgör de senaste lägre topparna.

På nedsidan bevakar jag närmast 1600-1600, 1578 följt av 1567 men de viktigaste nivåerna är 1538 följt av 1507.

På lång sikt är jag positiv och kommer att vara så tills vi bjuds på en månadsstängning under årsmedelvärdet som inför veckostarten noteras kring 1560.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral och vill förutom utbrottet upp över MA-50 se att medelvärdet börja vrida upp.

På kort sikt (några dagar till veckor) är jag neutral med en svagt positiv underton men vill helst inte att onsdagens högsta vid 1530 och toppen från den 20-21 juli vid 1660.

De senaste veckornas sega överlappande uppgång och noteringen högt upp i den svagt fallande medellånga trendkanalen indikerar att nedgången inte är klar. Om 1660 tas ut får vi däremot en signal om fortsatt uppgång mot taket i den rådande tradingrangen som noteras vid 1720.

Motstånd: 1630 / 1642 / 1659 / 1670 / 1676 / 1700-1720
Stöd: 1606 / 1591 / 1578 / 1567 / 1558 / 1539

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP98 med en häv kring 4,0 och en stop loss på 1223.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP130 med en häv kring 3,2 och en stop loss på 2072.

S&P 500: Köparna visar sig åter

Teknisk analys S&P 500: Den 22:a juni skrev jag: ”Vi kan förvänta oss fortsatta skvalpiga rörelser så länge varken 2135 tas ut eller 2040 punkteras.”

Indexet noteras fortfarande innanför begränsningarna som tradingrangen, som varit intakt större delen av året, gett oss. Som väntat har det varit tvära kast hela sommaren när någon av begränsningarna närmat sig. Den gångna veckan innebar en nedgång med 1,2 procent vilket innebär att årets ”uppgång” nu uppgår till marginella 0,9 procent.

I fredags presenterades de amerikanska jobbstatistiken för juli och trots att ökningen av antalet sysselsatta hamnade i underkant av förväntningarna steg de amerikanska börsindexen något efter rapporten. Det råder enligt de artiklar jag läst efter jobbrapporten delade meningar om det kommer att leda till en räntehöjning under hösten eller ej.

Fredagen inleddes nedåt men kring 2068 sögs säljtrycket upp och efter jobbrapporten avslutades indexet positivt och stängningskursen 2077,6 motsvarade en måttlig nedgång med 0,3 procent.

I månadsgrafen råder just nu en haramiliknande kursstapel medan vi i veckografen för andra gången den senaste månadet bjöds på en bearish engulfing.

Volymen har under hela veckan legati i nivå med det dagliga snittet för de senaste tre månaderna, så även i fredags.

Jag har under en tid varnat för att VIX noteras på en bedrägligt låg nivå och att det bara var en tidsfråga tills vi bjöds på en setup för uppgång. Den gångna veckan har vi sett flera exempel på att VIX laddar för en uppgång. I fredags testades till en början nivån mellan 14-15 men stängningen vid 13,4 motsvarade en marginell nedgång.

Sektorsvis gick råvaror fortsatt svagt, med nedgångar för bolag som Alcoa (-5,1%), CF Industries (-6,4%) och Consol Energy (-8,0%).

Bland enskilda bolag rusade Nvidia Corp strax över 12 procent. I sin kvartalsrapport lämnade bolaget, som bland annat tillverkar grafikkort, en högre intäktsprognos för det tredje kvartalet än analytikerna väntat sig.

Groupon tappade samtidigt 5 procent efter att ha presenterat ett resultat och en försäljning under estimaten. Dessutom sänktes onlinedealbolagets helårsprognos för ebidta-resultatet.

85 procent av bolagen inom S&P 500 har nu släppt sina rapporter. Enligt Bloomberg har ungefär tre fjärdedelar av dem slagit förväntningar, medan kring hälften av dem överraskat positivt när det kommit till försäljningen.

Totalt steg 203 aktier och 276 stängde rött i fredags. Av de IT/sociala-aktier jag studerar för att bedömma om glaset är halvfullt eller halvtomt steg endast Apple av de fyra aktierna. Twitter backade nästan 2 procent medan Googles och Facebooks nedgångar stannade kring 1 procent.

Den sedan ett halvår gällande tradingrangen är fortfarande intakt och kommer att prägla börsutvecklingen med tvära kast och en rörig bild så länge inte någon av begränsningarna tas ut.

Den långa trenden är fortsatt stigande och i den positiva vågskålen konstaterar jag att köparna den senaste månaden sugit upp säljtrycket på allt högre nivåer. I den negativa vågskålen råder det en påtaglig osäkerhet när taket i rangen närmar sig.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden stigit i något mer än hälften av fallen.

Cykliskt är det ungefär 70 procents chans till en lågpunkt i sjuveckorscykeln någon gång mellan den 17/8 och den den 4/9. Om det visar sig att högstanoteringen i juli blir toppen i denna cykel kommer denna att vara ordentligt vänsterställd, vilket i sin tur indikerar en avtagande riskaptit.

MACD saknar efter de senaste veckornas skvalp riktning men laddar kring nollan för en rörelse, som än så länge talar mer för ned- än uppgång, vilket även gäller dagsmomentum.

På ovansidan möter först 2084, 2092, 2103 följt av 2113 men det viktigaste området på ovansidan är zonen kring 2120-2135 som även markerar ATH-noteringen från i våras.

På nedsidan håller jag koll på hur utvecklingen kring 2067, 2056 men men framförallt zonen kring golvet i den rådande tradingrangen vid 2040.

I den positiva vågskålen:
– Än så länge ser köparna ut att komma tillbaks kring primärtrenden
– Indexet noteras ovanför ett stigande 200-dagars medelvärde
– MA-50 bildade den 30 januari 2012 ett gyllene kors som är intakt
– Nytt ATH vid 2134,7 den 20/5
– Ännu ingen månadsstängning under årsmedelvärdet som noteras kring 2062

I den negativa vågskålen:
– MACD har vänt ner i sälj i månadsgrafen och momentumet för nedgång tilltar
– Negativa divergenser mot momentumindikatoerna
– Fångat i en långvarig tradingrange
– VIX är nere på en bedrägligt låg nivå

I början av veckan presenteras det tyska ZEW-indexet och den amerikanska produktiviteten. I slutet på veckan är det dags för detaljhandeln och industriproduktionen under juli i USA, tyska, franska och EMU:s BNP-siffror.

För tredje gången den senaste månaden ser vi tecken på att den stigande primärtrenden lockar tillbaks köparna. Var beredd på fortsatt skvalpiga rörelser så länge inte någon av begränsningarna i den snart halvårsgamla tradingrangen tas ut eller punkteras. Det är gott om varningssignaler men ännu inga säljsignaler som är värda att följa och till dess talar mer för en fortsatt uppgång när uppladdningen är klar.

Motstånd: 2084 / 2092 / 2103 / 2113-2115 / 2135
Stöd: 2067 / 2056 / 2045-2040 / 2021 / 1981

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP10 med en häv kring 2,9 och en stop loss på 1375.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP20 med en häv kring 2,2 och en stop loss på 2944.

DAX: Nya nedgångar att vänta

Teknisk analys DAX: Den 22/6 skrev jag: ”Det råder osäkerhet och på ovansidan möter en fallande motståndslinje upp vid 11600 medan 10800-nivån vid tre tillfället de senaste två veckorna sugit upp säljtrycket. Det är inte läge att börja navigera för nedgång men vi behöver ett bättre cykliskt tillfälle och candlesticksformation för att åter ta position för uppgång.”

Den gångna veckan innebar en uppgång med 1,6 procent vilket innebär att årets uppgång nu uppgår till 17,2 procent.

I månadsgrafen omfamnas än så länge augusti helt av begränsningarna som juli månad ger. Efter sista veckostapeln i juli noteras föregående veckas kursstapel än så länge i den övre delen av de två veckostaplarna.

Volymen har under hela den gångna veckan noteras ungefär 10 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Den långa trenden pekar upp och än så länge ser köparna ut att komma tillbaks kring primärtrenden. Den medellånga trendlinjen har dock svårigheter att vrida upp och på sätt stärka sentimentet.

Historiskt har den kommande veckan inneburit upp- och nedgångar i ungefär hälften av fallen. DAX brukar notera den lägsta noteringen i augusti kring den 19:e-20:e.

Sedan början av april har både toppar och bottnar noterats på allt lägre nivåer och så länge inte toppen från mitten av juli kring 11800 tas ut talar dock mer för fortsatt nedgång de närmaste veckorna.

MACD noteras i köp men saknar än så länge momentum för att supporta en ny uppgångsfas.

På ovansidan möter 11450 upp och därefter taket i den medellånga trendkanalen som möter upp kring MA-50 vid 11600.

På nedsidan möter först 11000-nivån och därefter 10800 innan årsmedelvärdet kommer att testas kring 10455.

Så länge köparna släpper taktpinnen på allt lägre nivåer kan vi räkna med en nedgång innanför den medellånga trendkanalens begränsningar. Ett första styrketecken får vi om 11800 tas ut och inte omgående punkteras. En punktering av 10600 ger signal om att nedgången ännu inte närmar sig slutet.

Motstånd: 11670 / 11800 / 11930 / 12090 / 12400
Stöd: 11455 / 11320 / 11185 / 11050 / 10800 / 10650

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BNP100 med en häv kring 4,0 och en stop loss på 8788.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP168 med en häv kring 3,6 och en stop loss på 14388.

Millicom: Hårt spänd gummisnodd och gynnsamm volla

Teknisk analys Millicom: Trots en positiv rapportreaktion köparna lyst
med sin frånvaro de senaste veckorna. Kursen har nu fallit ner mot
stödet vid 610-600 kronor.

Den långa trenden är svagt stigande medan den medellånga trenden har
vänt ner.

I torsdags effektuerades en rikoschettstapel med hyfsad edge på en
veckas sikt och med fredgens nedgång har gummisnodden blivit än mer
spänd på nedsidan och förutsättningarna för högre kurs på en veckas
sikt har stärkts.

Säsongsmönstret i Millicom indikerar att vi de närmaste dagarna kan
leta efter en lokal botten eftersom de år med uppgångar i Millicom vid
början/mitten av augusti har de inte sällan varit kraftfulla.

När gummisnodden varit lika hårt spänd som nu har
kursen i ungefär 60 procent av fallen stått högre en vecka senare.
Förutsättningarna är goda om fredagens högsta vid 622 kronor tas ut
eller om 610-kronorsnivån punkteras och köparna tar tillbaks nivån
samma dag eller någon dag senare. Stoppen bör placeras strax under 600
kronor och den som inte är bekväm med en inverterad riskkvot för att få
upp hitration ska kanske inte ta denna affär. Ta hem vinsten redan vid
640 kronor. Det kan vara en god idé

Motstånd: 622 / 631 / 645
Stöd: 609 / 604 / 596 / 588

Du kan handla Millicom med följande minifutures från BNP:
Uppgång: Minilong BNP12 med hävstång 7,1 och stopploss kring 556 kr
Nedgång: Minishort BNP med hävstång 3,0

Securitas B: Negativ överreaktion kan ge bra köpläge

Teknisk analys Securitas B: Redan samma dag effektuerades köpsignalen enligt föregående analys och ytterligare några timmar senare hade målkursen nåtts. Kursen fortsatte upp till 132 kronor som var den högsta nivån sedan maj år 2000 innan en rekyl ner mot 107 kronor tog vid. I samband med rapporten i onsdags som placerarkollektivet reagerade negativt på har kursen skvalpat de senaste dagarna kring 115-kronorsnivån.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde pekar upp men de kortare medelvärdena stödjer varken upp- eller nedgång.

När kursen noteras med en hårt spänd gummisnodd och hyfsat hög volla, som nu, ska vi leta efter positiva omslag kring stödnivåer och ta hem vinst relativt tidigt.

De senaste 16 åren har kursen noterats i lägen med lika mycket eller mer volla och vid de tillfällen då gummisnodden noterats under 10 har kursen stått högre i mer än 60 procent av fallen. Den genomsnittliga utvecklingen har varit 2,9 procents uppgång den närmaste veckan.

Även om rapportreaktionen var negativ hade aktien fram till i torsdads eftermiddag fallit med nästan 8 procent på knappt två dagar. De tillfällen kursen noterats med liknande utseenden de 47 tillfällena de senaste 16 åren har uppgångarna varit betydligt fler än nedgångarna. Om 117,25 tas ut kan vi rida uppgången upp mot 123,70 med stoppen strax under 112 kronor.

Motstånd: 120,00 / 121,70 / 123,60 / 124,50 / 126,30
Stöd: 114,40 / 112,70 / 111,60 / 110,50 / 106,70

Du kan handla Securitas B med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP4 med en häv kring 3,7 och en stop loss på 88,80.
Nedgång: MINISHRT SECURITAS BNP5 med en häv kring 3,4 och en stop loss på 142,40.