BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 34

OMXS30: Spännande kluster med stöd kring nuvarande nivå

Teknisk analys OMXS30: Inför fredagen skrev jag: ”Torsdagens box omfamnas helt av onsdagens vilket har utseendet av en bullish harami, men så länge kursen noteras mellan 1389-1423 är risken stor för varannandagsrörelser och tvära kast.” I början av juni skrev jag: ”Den nya lägre toppen indikerar fortsatt risk för nedgång och den viktigaste nivån på nedsidan är 1240 som om den punkteras kan leda till kraftfulla nedställ.”

Varje månad det senaste året har stängt under årsmedelvärdet men chansen för en månadsstängning ovanför har nu ökat. MACD har planat ut kring nollan och det blir spännande att se om det kommer att leda till en långsiktig signal för uppgång eller en riktigt argsint negativ trampolin. I veckografen börjar alltfler av de medelvärden som indikerar sentimentet vrida upp och i dagsgrafen pekar MA-50 upp med kursen ovanför sedan början av juli. Den gångna veckan innebar en nedgång med 1,5 procent vilket innebär att nedgången sedan årsskiftet nu skrivs till 3,7 procent.

Efter testet av den långsiktigt viktiga 1240-nivån, som höll, i slutet av juni har kursen stigit med mer än en normal årsuppgång fram till för en vecka sedan då det tuffa motståndet mellan 1420-1430 nåddes. Sedan mitten på februari/början av mars och fram till nu har OMXS30 noterats mellan 1240 och 1430. I USA har SP500 brutit upp och hållit sig kvar ovanför 2135 och nu ser både DAX och OMXS30 ut att vara på väg att bryta ut uppåt. Även om alltfler pusselbitar indikerar att vi kommer få se ett utbrott är det värt att betona att vi ännu inte sett det ske. Risken för en fortsättning nedåt är fortfarande ungefär lika stor som ett utbrott uppåt.

Volymen har hela den gångna veckan legat klart under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. I fredags 15 under tremånaderssnitte. Av de 284 bolag jag dagligen bevakar steg endast 39 procent den gångna veckan och bara 32 procent i fredags. Bästa sektor den gångna veckan blev oljebolagen och sämst gick kraftbolag och telekom. I fredags steg endast teknikaktier men bara marginellt medan basråvaror och finans gick sämst. Sämst av de större bolagen gick i fredags Boliden men även Sandvik och ABB gick sämre än index. Bättre än index gick däremot SSAB och AstraZeneca.

Den långa trenden pekar svagt nedåt. Årsmedelvärdet noteras kring 1402 och juli blev den 12:e månaden i rad med en stängning under den viktiga sentimentsnivån. Den relativt platta primärtrenden hittar vi kring 1381. Om augusti stänger ovanför årsmedelvärdet blir det alltså första gången på ett år som det svenska storbolagsindexet stänger över denna viktiga sentimentsnivå. Trendfasindikatorn noteras kring -0,5 vilket innebär att det, enligt mitt synsätt, är för tidigt att bocka av den pågående beartrenden helt och hållet. Indikatorn säger oss att vi än så länge ska vara kortsiktiga med både positioner för upp- och nedgång. Utbrott upp över en fallande primärtrend som vi såg för knappt två veckor sedan har historiskt haft en negativ utveckling på en månads sikt.

MACD lämnade den 9/8 en köpsignal som eliminerades i torsdags coh det var den högsta säljsignalen sedan mitten av mars.

Cykelindikatorn har nu fallit ner till 20-nivån och en positiv reversal kring nuvarande nivå skapar goda förutsättningar för ett nytt test av 1420/1430-nivån.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden inneburit nedgångar i ungefär 60 procent av åren. I fjol steg dock indexet efter ett par veckors nedgång med ungefär 5 procent den kommande veckan.

På ovansidan möter först motståndet kring 1400 men framförallt 1420-1430. Om kursen etablerar sig ovanför 1432 är det mycket som talar för att en långsiktig uppgångsfas är inledd.

På nedsidan bevakar jag först 1390 men framförallt utvecklingen kring primärtrenden vid 1381 och nivån före Brexit vid 1367 amt den senaste signifikanta lågpunkten från början av augusti vid 1347.

På lång sikt ser bilden betydligt bättre ut än i slutet av juni men som jag sagt många gånger den senaste tiden behöver vi inte ha bråttom med att börja navigera för en mer varaktig uppgång. Alltmer talar dock för att en långsiktig botten håller på att mejslas ut.

På medellång sikt (veckor till månader) intar jag en positiv inställning, åtminstone så länge kursen håller sig ovanför ett stigande MA-50 och bildar högre bottnar och toppar i det medellånga perspektivet.

På kort sikt (dagar till veckor) noteras indexet innanför en mindre tradingrange mellan 1389 och 1424. Så länge kursen är fångad i det korta horisontella handelsområdet ska vi vara beredda på tvära kast när någon av begränsningarna närmar sig. Om däremot den horisontella konsolideringen blir utdragen ökar förutsättningarna för att ett utbrott kommer att lyckas.

Sammanfattning: Kursen är nu nere och testar golvet i den kortsiktigt stigande trendkanalen som sammanfaller med MA-20. Kring fredagens stängning ser vi nu ett kluster av olika typer av stöd. Även om det är goda chanser att vi kommer få se köparna suga upp säljtrycket kring nuvarande nivå vill jag helst se att det sker med tydlighet och engagemang (volym) och det har vi än så länge inte sett några tecken på. Om fredagens lägsta vid 1386 punkteras blir det intressant att se hur reaktionen kring MA-200 kommer att bli.

Motstånd: 1400-1404 / 1414 / 1422 / 1432 / 1442
Stöd: 1390 / 1385 / 1376 / 1357 / 1348 / 1335

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
För uppgång: MINILONG OMX
För nedgång: MINISHRT OMX

SP500: Dags för en rekyl

Teknisk analys SP500: Inför i fredags skrev jag: ”Det är dålig tajming att ta nya positioner för uppgång när det dels råder en påtagligt negativ divergens och indexet är överköpt kring den stigande motståndslinjen.” Inför sommaren (V23) skrev jag: ”Om indexet tar ut 2120 och ännu hellre utan att punktera dessa nivåer omedelbart är förutsättningar goda för en uppgång mot i första hand 2200-området.”

Den gångna veckan var den fjärde veckan i rad med ovanligt små rörelser och stängningen skedde för tredje veckan i rad på samma nivå. Totalt har indexet stigit med 6,8 procent sedan årsskiftet.

Det långsiktiga utseendet blir allt mer positivt både när jag studerar månadsgrafen där indexet sedan i mars stängt ovanför årsmedelvärdet och nu ser ut att lämna den första långsiktiga köpsignalen i MACD sedan januari 2012. Mina G-krafter i veckografen består av 30-, 40- och 50-veckors medelvärden och nu har även de sorterat upp sig för uppgång vilket vi senast såg i början av 2013. Som ni säkert redan känner till är G-krafterna i dagsgrafen positivt sorterade sedan början av juli. Vad säger detta utseende oss? Jo, att förutsättningarna för en fortsatt långsiktig uppgång har ökat men självklart kan indexet vända ner både på kort-, medel- och lång sikt.

De senaste veckorna har indexet stigit med låg volatilitet, få aktier har burit upp dagarna med uppgång volymen har varje dag sedan den 2 augusti legat under det snitt jag bevakar men i fredags var det marginellt högre.

Volymen i fredags var 1 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Endast 53 procent av aktierna i indexet steg i fredags. Bästa sektorer den gångna veckan var oljebolag och teknologi medan telekom och kraftbolag gick sämst. I fredags var det IT som gick bäst medan energi och kraftbolag gick sämst. I fredags backade metallpriser främst på grund av en stärkt dollar.

VIX föll med 1,8 procent den gångna veckan och med knappt 1 procent till låga 11,3 i fredags vilket innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2255 och 2110 den närmaste månaden. För tillfället är 77 procent av placerarkollektivet positiva vilket är samma nivå som för en vecka sedan och det innebär att det fortfarande råder en extrem optimistism. Jag gillar inte när optimismen är alltför utbredd för historiskt har flocken sällan haft rätt.

Årsmedelvärdet noteras nu svagt stigande kring 2056 och primärtrenden (200-dagars medeltal) lutar uppåt och noteras kring 2050. Trendfasindikatorn noteras kring +0,3 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga men företrädesvis ta positioner för uppgång.

MACD lämnade den 1 augusti en säljsignal, den första sedan den 13 juni men från en högre nivå. Den senaste veckan har vi sett en liten tendens till en negativ trampolin men det är ännu något tidigt att dra några slutsatser av denna. En köpsignal ovanför nollinjen brukar vara ett bra läge att agera för uppgång men just nu indikerar den tydligt negativa divergens att sannolikheten för en stundande rekyl är stor.

Cykelindikatorn noteras kring 62 vilket innebär att vi bör vara försiktiga med att ta nya positioner för uppgång.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden noterat nedgångar i mer än 60 procent av åren. Förra året steg dock indexet med 4,2 procent den kommande veckan. Månadseffekten har åtminstone historiskt inneburit att en lågpunkt (lägsta historiska nivån under augusti) infunnit sig ett par dagar före månadsskiftet och att en topp effektuerats kring den sista augusti och första handelsdagen i september som brukar följas av ett test efter ytterligare 4-6 handelsdagar. Historia är en sak men får vi inte stöd i prisgrafen med candlesticksformationer som matchar historien ska man vara försiktig med att agera bara på historiska data.

På ovansidan möter motstånd vid 2194-2200.

På nedsidan möter närmast 2176 följt av 2169 och 2148 men framförallt 2135.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200
– Sedan mars har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– G-krafterna på plats för en mer varaktig uppgång
– Nytt ATH 15/8 vid 2193,8

I den negativa vågskålen:
– Negativ divergens mot de flesta momentumindikatorer
– Optimismen är på den högsta nivån sedan juli 2014
– Säljsignal i MACD
– Avståndet ner till längre medelvärdena är lite väl stort
– Extremt avvaktande och seg uppgång

På lång sikt talar mer fortsatt upp- än nedgång. Rekyler är köpvärda ner mot 2000-nivån och förmodligen ännu längre ner men då vill vi att de ska vara tydliga.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positivt inställd så länge vi ser nya högre bottnar och köparna suger upp säljtrycket innan kursen etablerat sig under MA-50. Rekyler intressanta om köparna kommer tillbaks senast vid 2080.

På kort sikt (dagar till veckor) ser vi nu en påtagligt tydlig negativ divergens, små tveksamma kursstaplar och få aktier som bör uppgångarna. Risken för en rekyl är överhängande men samtidigt är trenden starkt stigande och då har placerarkollektivet lätt för att ignorera varningssignaler och istället tolka dåliga nyheter som ”det kunde varit betydligt sämre”.

Sammanfattning: Ju längre det nuvarande positiva utseendet håller i sig, desto större chans att nyheter kommer att tolkas positivt vilket kommer att leda till att riskaptiten fortsätter vara god. Historiskt har den kommande veckan inte varit så bra och mycket, bla den tydliga negatia divergensen, talar för att en stundande rekyl rycker allt närmare.

Motstånd: 2187 / 2194-2000 / 2210 / 2221
Stöd: 2176 / 2169 / 2156 / 2148 / 2135

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
För uppgång: MINILONG SP500
För nedgång: MINISHRT SP500

DAX: Testar golvet i den kortsiktigt stigande kanalen

Teknisk analys DAX: I början av juni skrev jag: ”Så länge den rådande tradingrangen är intakt kan vi räkna med fortsatt skvalpiga rörelser.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av 10800-nivån och senast vi såg kursen testa den nivån var i slutet av förra året. Efter testet har kursen fallit tillbaks vilket innebär att veckan som helhet stängde ner med 1,6 procent. Sedan årsskiftet har det tyska storbolagsindexet fallit med 1,8 procent.

Juli månad stängde över årsmedelvärdet vilket var första gången sedan november och än så länge noteras även augusti över den långsiktigt viktiga sentimentsnivån. Primärtrenden (MA-200 i dagsgrafen) är i det närmaste helt platt och trendfasindikatorn noteras kring nollan. Vi ska alltså fortsatt vara beredda på tvära kast och applicera jämviktspendlande strategier. Om inget drastiskt händer närmar sig ett gyllene kors vilket skulle vara det första sedan början av 2015.

Volymen har varit skaplig de senaste veckorna och bortsett från i måndags och torsdags har den legat klart över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

MACD lämnade i början av juli en köpsignal som har varit intakt tills i fredags då vi bjöds på den högsta säljsignalen sedan den 3 december. Dagsmomentum (RSI-14) var i början av veckan uppe och vände vid 70 och har därefter vänt ner och punkterat månadsmedelvärdet.

Cykelindikatorn har varit uppe på en extremt hög nivå och vänt ner samtidigt som kursen fortsatte upp till motståndet vid 10800 vilket är sämsta tänkbara läge att ta nya positioner för uppgång.

Sammanfattning: I samband med testet av motståndsnivån 10800 i början av veckan bjöds vi på en negativ minidivergens och nu har dessutom MACD lämnat en hög säljsignal. Än så länge ser vi inga tecken på att köparna är på väg tillbaks men på nedsidan hittar vi nu ett par intressanta stödnivåer melan 10475 och ner mot 10350. Skulle torsdagens och fredagens högsta tas ut i början på veckan kan det vara så att nästa ben i den kortsiktiga trendfasen inletts.

Motstånd: 10615 / 10680 / 10800 / 10935
Stöd: 10490 / 10425 / 10300 / 10170

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
För uppgång: MINILONG DAX
För nedgång: MINISHRT DAX

Boliden B: Dags för en rekyl

Teknisk analys Boliden: Efter föregående analys bjöds vi på en rekyl ner mot MA-20 som sög upp säljtrycket och kursen tog sig snabbt upp till 160-kronorsnivån som passerades relativt enkelt. Kursen har därefter fortsatt ta fart vidare upp kring de kortare medelvärdena. Nu möter dock nästa tuffa motståndsområde upp kring 200-kronorsnivån.

Den långa trenden (MA-200 i dagsgrafen) pekar upp och G-krafterna är nu sorterade i rätt ordning för en långsiktig uppgång. Trendfasindikatorn noteras till +1,5 och vi ska företrädesvis leta positioner för uppgång, både vid rekyler och utbrott.

Kursen har sedan början av februari fram till för en vecka sedan stigit med 95 procent och närmar sig dessutom den psykologiska motståndsnivån kring 196-200 kronor. Sedan en månad tillbaks råder det en allt tydligare negativ divergens mot MACD och risken för en rekyl har ökat påtagligt. Vi har bjudits på två negativa omslagsformationer de senaste tre handelsdagarna och risken har ökat för en rekyl ner mot i första hand 178 kronor men eventuellt ner mot golvet i den stigande kanalen. I fredags noterades dessutom en betydligt högre distributionsvolym än årssnittet.

Att köpa utbrott är inte aktuellt så länge spänningen ner mot MA-200 är lika stor som nu och kursen noteras nära långsiktigt viktiga motstånd.

Sammanfattning: Mycket talar för att det nu behövs en rekyl innan köparna på nytt kommer tillbaks för att suga upp säljtrycket som kan uppstå. Boliden är intressant vid fortsättningsformationer helav vägen ner mot MA-50 och eventuellt till golvet i den stigande kanalen om volymen tilltar vid ett ackumulationsområde och en positiv CS-formation.

Motstånd: 192,40 / 196,00 / 200,00 / 203,60 / 210,80
Stöd: 185,90 / 182,00 / 177,90 / 174,80 / 167,60

Du kan handla Boliden med följande minifutures från BNP:
För uppgång: Minilong BOL
För nedgång: Minishort BOL

Africa Oil: Dark cloud cover och negativ minidivergens

Teknisk analys Africa Oil: I samband med den analys jag gjorde av Africa Oil i början av förra veckan blev det aldrig någon effektuerad signal. Kursen har istället fortsatt vidare in i distributionsområdet.

Den långa trenden saknar nu i det närmaste ludning och trendfasindikatorn noteras kring +1,6 vilket innebär att vi ska börja navigera för uppgång. I samband med positiva rekyler är det värt att bevaka fortsättningsformationer för uppgång. Utbrott är oxå intressanta men ska då ske när inte spänningen mot de korta momentumindikatorerna är för stora och upp i fritt område.

I fredags öppnade aktien upp med ett gap men stängde under marubozulinjen för torsdagens kursstapel vilket är en dark cloud cover på candlesticksspråk.

Sammanfattning: Redan om kursen punkterar fredagens stängningskurs är det mycket som talar för att rekylen är inledd och när/om det blir en dagsstängning innanför onsdagens box letar vi efter en positiv fortsättningsformation i 60-mingrafen. Den som väljer att gå kort bör inte placera nödutgången så mycket högre än torsdagens högsta.

Motstånd: 13,75 / 14,00 / 14,40 / 14,80
Stöd: 13,35 / 13,20 / 12,80 /12,40

Du kan handla Africa Oil med följande minifutures från BNP:
För uppgång: Minilong AFOIL
För nedgång: Minishort AFOIL