BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 34 – 2022

OMXS30: Rekyl inledd från nivån strax under junihögsta

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Vollan är låg och fredagens candle var den minsta dagsrangen för i år. Detta är ett mycket intressant utseende och när det sker en prisexpansion från denna typ av lågvollalägen blir det inte sällan rejäla rörelser. Frågan är om det finns tillräckligt med torrt krut för att bryta upp över 2100 innan nästa rekyl inleds. Även om det behövs ett eller några omtag innan området vid 2050 passeras tolkar jag det som att positiva fortsättningsformationer är värda att haka på, så länge inte standard line kring 1960 ger vika. Det kan absolut vara ok att haka på fortsättningsformationer djupare än så men om fib 62% för den senaste uppgången, vid 1923 ger vika talar sannolikheten för ett nytt besök hos årslägsta. Även om augusti tillhör de historiskt sämre månaderna på året brukar perioden från den 14:e till månadsskiftet vara ganska bra. Det blir intressant att se om 2050 passeras när veckan inleds (det troligaste) eller om det behövs ett omtag för att ladda upp inför ett utbrott upp mot junihögsta.”

Den gångna veckan inledes avvaktande men redan i tisdags passerades gapmotståndet från den 10 juni innan en bearish engulfing i onsdags inledde den pågående rekylen. Totalt steg OMXS30 den gångna veckan med 0,3 procent trots att veckan utvecklades som en negativ reversal.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är nedåtriktad. Indexet tyngs sedan den 24 februari av ett dödskors (MA-50 skar då ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i jämviktspendlingszonen där det varnas för skvalpiga rörelser och tvära kast.

Volymen den gångna veckan har legat under snittet bortsett från tisdags. Volymbalansen är sedan den 22 juli positiv vilket är första gången sedan slutet av november.

Andelen aktier på OMXSPI som steg i fredags uppgick bara till 20 procent. Just nu är det bara 18 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 5,3 procent vilket är lägre än snittet som noteras kring 8,6. Laddar indexet för en större rörelse och i så fall åt vilket håll?

På ovansidan möter närmast 2044 följt av 2065 och 2092-2104.

På nedsidan möter närmast 2032-2028 följt av 2016 och zonen mellan 2004-1996 samt 1989.

På lång sikt är jag svagt negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Än så länge noteras OMXS30 innanför begränsningarna för en stigande kortsiktig trendkanal men indexet befinner sig sedan i onsdags i en rekyl mot den kortsiktigt stigande trenden. Den positiva volymbalansen och noteringen över ichimokumolnet talar för att köparna kommer att eliminera rekylen med en positiv fortsättningsformation innan området kring 1950 punkterats och den kommer i så fall troligen vara värd att agera på. Om det visar sig att 1930 ger vika är det däremot större chans för en nedgång mot årslägsta kring 1850. Det jag inte vill se är att en fortsättningsformation följs av en ny lägre topp än augustihögsta vid 2065, det skulle bekräfta en ny lägre signifikant topp i den långsiktigt fallande trenden. Historiskt har perioden från nu och fram till slutet av oktober präglats av tvära kast och slagig handel.

Motstånd: 2044 / 2065 / 2092-2104
Stöd: 2032-2028 / 2016 / 2004-1996 / 1989

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 42-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 53%.

SP500: Bekräftad toppformation veckan som gick

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Både priset och lagging line noteras nu över molnet och mer än hälften av årets nedgång har återtagits vilekt är positivt men samtidigt är indexet överköpt när MA-200 närmar sig. En första varningssignal för att det begynnande positiva utseendet är på väg att hotas får vi om golvet i den stigande kanalen punkteras, utan att snabbt återtas. Fram till dess ser jag positiva fortsättningsformationer som köpvärda.”

Den gångna veckan inleddes med en uppgång till 200-dagars medelvärde men där tog det stopp. Totalt backade indexet med 1,2 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 11,3 procent. I veckografen utvecklades den gångna veckan till en bearish harami. Som jag skrivit många gånger den senaste tiden närmar sig avgörandet för om ett björnrally bekräftas eller om köparna kommer tillbaka och suger upp rekylen på en högre nivå än sentimentsnivån för den senaste uppgången vid 3900.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nedåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där det varnas för tvära kast och slagig handel, det så kallade jämviktspendlingsområdet.

Volymen har hela veckan legat under snittet men var i fredags högre än tidigare dagar under veckan vilket kan bero på lösen och det generella säljtrycket. Volymbalansen är neutral.

SMACD närmar sig nu ett högt negativt kors vilket indikerar att en rekyl effektuerats och att den kan bli utmanande eller utvecklas till en utdragen konsolidering.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras inför dagen till 45 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) steg den gångna veckan med 5,5 procentenheter till 20,6 vilket innebar att vi bjöds på den första stängningen över EMA-8 på 34 dagars men än så länge noteras VIX under MA-20.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 10,1 vilket kan jämföras med snittet som ligger runt 9,1. Snittvollan har stigit sedan oktober vilket indikerar att det fortfarande är mer röj än önskat på festen.

I den positiva vågskålen:
– Kortsiktigt positiv omslagsformation den 17/6
– Indexet är översålt på lång sikt
– Bröt den 15/6 åter upp över MA-20 och den 10/8 upp över 4200
– Passerat standard line, MA-50, cloud span b och junihögsta

I den negativa vågskålen:
– Allt lägre toppar sedan mitten av januari
– Dödskors den 14/3
– Noteras under MA-200

På ovansidan möter närmast 4290 följt av zonen 4296-4304 och 4321-4325.

På nedsidan möter närmast 4220 följt av zonen vid 4204-4196 samt junitoppen vid 4177.

På lång sikt är jag svagt negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Inte helt oväntat blev området vid 200-dagars medelvärde svårpasserat när nivån nåddes i början av förra veckan med överköpta indikatorer. Sedan slutet av april har området kring 4300 gett köparna huvudvärk och är nu en tuff mur av motstånd. Nu är rekylen inledd och kommer att pågå tills köparna eliminerar den med en fortsättningsformation. Det vi då inte vill se är att vi därefter bjuds på en ny lägre topp än 4325. Om trendfasindiktorn vänder ner från denna nivå och nedgången inte bromsas upp innan -2 ger vika ökar risken för en nedgång mot årslägsta men det återkommer jag till om så blir fallet. Nu vill jag se att en positiv fortsättningsformation suger upp rekylen, helst innan golvet i den kortsiktigt stigande kanalen gett vika, för att stärka det kortsiktigt positiva sentimentet. Om det visar sig att fib 50% för den senaste uppgången vid 3980 inte håller för ett test ökar risken påtagligt för en nedgång mot årslägsta vid 3640-området.

Motstånd: 4290 / 4296-4304 / 4321-4325 / 4387
Stöd: 4220 / 4204-4196 / 4177 / 4112

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 43-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 57%.

DAX: Rekylen närmar sig nu golvet i den stigande kanalen

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”På kort- och medellång sikt tolkar jag utseendet i DAX som positivt men nu möter ett tufft motståndsområde upp mellan fib 62% för juni/juli-nedgången och den fallande långsiktiga trendlinjen. Om zonen passeras utan att snabbt punkteras med kraft är det en positiv pusselbit, såvida inte utbrottet utvecklas till en turtle soup för nedgång.”

Den gångna veckan inleddes med en uppgång till den fallande trendlinjen som jag skrev om för en vecka sedan och där inleddes som väntat en rekyl. Totalt backade DAX med 1,8 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 14,7 procent. I veckografen utvecklades en bearish engulfing vilket var den första veckan som stängde på minus sedan den 15 juli.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 lutar nedåt och indexet tyngs av ett dödskors sedan den 18 februari (MA-50 skär ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på ytterligare nedgångar.

Volymbalansen har sedan slutet av juli pendlat mellan neutral och positiv och noteras just nu som svagt positiv.

SMACD lämnade i fredags ett negativt kors vilekt var det första sedan den 9 juni och jag tolkar det nu som att en rekyl/nedgång är inledd.

Sammanfattning: Siktet är nu inställt mot golvet i den stigande kanalen som möter upp kring 13500. Det jag inte vill se är att standard line kring 13280 punkteras utan att snabbt återtas. Än så länge anser jag att positiva fortsättningsformationer är värda att haka på för uppgång. Det jag inte vill se är att en fortsättningsformation följs av en ny lägre topp och därefter ny lägre lägsta då det indikerar att augustihögsta utvecklats till en ny signifikant långsiktig lägre topp. Nu vill jag istället se att nästa trendben uppåt tar ut förra veckans och augustihögsta ställer in siktet vidare norrut.

Motstånd: 13755 / 13800 / 13945 / 14000-14120
Stöd: 13500 / 13240 / 13100 / 13040

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 12-.
– Next day forecast indikerar att det är 53 procents chans till en uppgång under måndagen.

SAAB B: Squeeze med chans till expansivt utbrott

Teknisk analys SAAB B: Som väntat blev det en nedgång i två steg efter föregående analys. Nu har aktien gått in i en intressant konsolidering med utseendet av en triangel.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på MA-200 för att peka ut är uppåtriktad. Trendfasindikatorn noteras nu i området där vi påminns om att det är stor risk för tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen är svagt negativ vilket tillsammans med SMACD i den negativa delen varnar för att mer nersida ligger bland korten.

De senaste veckan har aktien handlats i en tajt range som resulterat i att vollan dragit ihop sig. Bollingerbanden är nu fångade innanför Keltnerbanden i det som kallas för en squeeze.

I fredags gapade SAAB ner och fortsatte söderut och stängde med en så kallad Low10Bar (stängning i nedersta tiondelen). Bredden mellan bollingerbanden är nere under 5 och snittet för SAAB ligger runt 17 procent mellan banden. Utbrott från denna typ av lågvollalägen blir ofta kraftfulla.

Sammanfattning: Risken för en nedgång mot MA-200 ökar påtagligt om stödlinjen i triangeln punkteras. På motsvarande sätt är det goda förutsättningar för en uppgång mot 420-425 kronor om aktien bryter sig loss uppåt från kontraktionen. Väljer man att gå kort med en minishort om 367 kronor punkteras bör den inbyggda stoppen ligga strax ovanför 390 kronor för att ge aktien ett initialt vingelutrymme. När/om en lång röd candle effektueras när priset nått ner under 350 kronor stängs positionen direkt och detsamma gäller vid en dagsstängning över föregående dags högsta efter att nivån punkteras. Ett utbrott upp över 390 kronor ställer in siktet mot i första hand 420 kronor. När/om 419 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 319 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras i så fall strax under 376 kronor.

Motstånd: 374 / 386 / 390
Stöd: 365 / 361 / 356

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 49-.

Genmab DKK: Positiv reversal i värdezonen

Teknisk analys Genmab: Det blev en konsolidering på fyra månader efter föregående analys innan aktien var redo att ta sig upp till nya högre höjder i början av 2021. Efter den senaste ATH-noteringen vid 3124 DKK har aktien fallit till 1863 som nåddes i mitten av juni och med besked lockade tillbaka köparna.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut är svagt nedåtriktad men i veckan som gick effektuerades ett gyllene kors med MA-50.
Trendfasindikatorn noteras i zonen där rekommenderas att agera med trendföljande strategier för uppgång och med den förhållandevis låga vollan även utbrott.

Sedan början av augusti är volymbalansen positiv.

SMACD befinner sig ovanför nollan och närmar sig en köpsignal.

I fredags effektuerades en positiv reversal i värdezonen som nästan fick utseendet av en bullish separating line.

Sammanfattning: Förutsättningarna är goda för att rekylen var färdig redan i fredags och att siktet nu ställs in mot i första hand 2800 DKK. Den som väljer att agera i Genmab kan göra det i en minilong men då är det bra om stoppen inte ligger alltför långt under den senaste lågpunkten (runt 2500). När/om 2780 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 2780 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 2590 danska kronor.

Motstånd: 2700 / 2740 / 2815
Stöd: 2648 / 2600 / 2517

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 34+.