BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 34 – 2023

OMXS30: Doji i ytterläge och positiv minidivergens

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Punkterar lagging line cloud span b och priset MA-200 ställs siktet till att börja med in mot marslägsta vid 2050 som är den viktigaste vattendelaren för uppgången efter björnmarknadens lågpunkt i slutet av september förra året. Om indexet följer den historiska utvecklingen är det en viss övervikt för att en ny nedgångsfas är på väg att inledas, men som jag sagt många gånger är det viktigare med nutidsbilden, även om det är bra att hålla ett öga på säsongsanalysen. På kort sikt vill jag, för att bli något mindre negativ, se OMXS30 ta sig upp över standard line (den streckade röda linjen) och inte därefter notera en ny lägre lägsta. Mitt huvudspår är att det kommer att fortsätta vara skvalpigt och svårnavigerat fram till åtminstone slutet av augusti.”

Efter att ha inlett den gångna veckan med ett test av MA-200 som därefter punkterades har indexet fortsatt nedåt för att i fredags notera en ny lägre lägsta kring 2132. Totalt backade OMXS30 med 2,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 5,0 procent. I veckografen utvecklades den gångna veckan till en bearish separating line och i dagsgrafen noteras nu både priset och lagging line under molnet.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt men priset har punkterat nivån vilket är en varningssignal. Indexet lyfts sedan den 9/12 av ett gyllene kors (MA-50 skar då upp genom MA-200). Trendfasindikatorn är nu nere i zonen där vi rekommenderas att agera med jämviktspendlande strategier och vara beredda på tvära kast.

Volymen har hela den gångna veckan noterats under snittet men avslutade veckan med två dagar av tilltagande volym. Volymbalansen är fortsatt negativ.

SMACD lämnade den 2/8 en ny säljsignal som än så länge är i spel och har förstärkts av ytterligare en negativ trampolin den 11 augusti.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 30 procent. Just nu är det bara 26 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. När det historiskt varit mindre än 40 procent eller färre av aktierna som stigit de senaste två veckorna och isen därefter visat tecken på att ”tjockna” har det ofta lett till tydliga bottnar. Senaste gångerna tvåveckorsisen tjocknat var i slutet av september förra året, mitten av mars i år, slutet av juni i år och nu är tvåvekorsisen nere på 37% och om den tjocknar något härifrån är det goda förutsättningar för en uppgångsfas. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 5,8 procent vilket är strax under snittet som noteras vid 6,4.

På ovansidan möter närmast 2150 följt av 2156 och 2167 samt 2185-2187 men viktigast i närtid är senaste toppen vid 2231.

På nedsidan möter närmast 2132 följt av 2123 och marslägsta kring 2050.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: De senaste topparna och bottnarna noteras på allt lägre nivå vilket är negativt. Indexet har nu punkterat både de korta- och långa medelvärdena och lagging line (den blåa linjen) har i veckan punkterat både cloud span b och MA-200. Från den senaste mest signifikanta toppen vid 2326 från den 16 juni hade priset till fredagens lägsta fallit med 8,4 procent vilket lett till att cykelindikatorn effektuerade den första negativa minidivergensen sedan den 26 juni. Med tanke på vågutseendet är det nu goda förutsättningar för en kortare uppstuds innan nedgången därefter tar vid igen. Så länge inte ens den senaste toppen som nu noteras vid 2231 passeras talar mer för ned- än uppgång. Historiskt brukar indexet bygga en liten botten i slutet av augusti för att sedan dra nedåt i september igen. Nu är dessutom ichimokuutseendet betydligt tydligare än de senaste veckorna, men tyvärr med ett tydligare negativt utseende. Så länge vi inte bjuds på åtminstone en kortsiktigt högre topp följt av en ny högre lägsta tolkas glaset halvfullt. Mitt huvudspår är att det kommer att vara fortsatt skvalpigt med dragning söderut och svårnavigerat fram till åtminstone några veckor till. Inför veckostarten kommer det vara en positiv pusselbit på mycket kort sikt om vi bjuds på ett positivt öppningsgap och därefter en FF-stängning som noteras över 2156.

/ Motstånd: 2150 / 2156 / 2167 / 2156 / 2167 / 2185-2187 / 2231
Stöd: 2132 / 2123 / 2105-2095 / 2052-2048

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 15+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 53%.

SP500: Kommer fredagens omslagsformation bekräftas?

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Nu utmanas 50-dagars medelvärde och zonen kring golvet i den stigande trendkanalen. Om zonen punkteras ställer det in siktet mot i första hand 4400-nivån och om den nivån ger vika ner mot junilägsta vid 4330. Jag vill nu se att 4527 återtas innan edgen talar för att årshögsta vid 4610 kommer att vara nästa delmål. För att en uppgång ska bli möjlig krävs att de 5-6 viktmässigt starkaste bolagen i indexet vänder upp från de rekyler som just nu råder. Vollan har noterats på extremt låg nivå och därför talar det mesta för att vi kommer bjudas på mer röj de närmsta veckorna. Även om mitt huvudspår är att indexet kommer bli stökigt de närmaste veckorna talar mer för en positiv höst än motsatsen. Indexet är nu översålt kring ett intressant stöd och har eliminerat obalansen från gapet den 12 juli vilket innebär att noteringen kring det nedre bollingerbandet ger en skaplig edge för en uppstuds under veckan. Om uppstudsen inte lyckas få till en tydlig dagsstängning över MA-20 är risken stor för att ytterligare nya lägre lägsta ligger bland korten.”

Indexet inledde veckan med en kortare uppstuds men redan vid den kortsiktiga sentimentsnivån EMA-8 tog säljarna över igen. I torsdags punkterades julilägsta och siktet ställdes därmed in mot junilägsta som testades i fredags och höll. Veckan avslutades med en bullish meeting line. Totalt backade indexet med 2,1 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 13,8 procent. Det var tredje veckan i rad som indexet backade och senast vi bjöds på en lika stor nedgång på tre veckor var kring månadsskiftet februari/mars. Är det vi ser inledningen på en ny björnmarknad eller bara en hälsosam uppladdningsfas inför höst- och vinterrallyt? Ingen sitter med svar på frågan men den långsiktiga trenden är fortfarande stigande men det är gott om varningssignaler.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt. Trendfasindikatorn har vänt ner från en överköpt nivå och nu blir det intressant att se om indikatorn stabiliserar sig i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier, vilket jag än så länge inte ser några tecken på.

Volymen har hela veckan noterats under snittet. Volymbalansen har fallit till neutral vilket är första gången sedan slutet av maj.

SMACD noteras sedan en tid i sälj och har nu fallit ner i den negativa zonen. Än så länge ser vi inte några tecken på att det negativa medellånga momentumet är på väg att avta. I det kortare perspektivet bjöds vi däremot på en positiv minidivergens i fredags.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 54 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) steg den gångna veckan med 17 procentenheter till 17,3. Veckan avslutades med att MA-200 testades men VIX föll därefter tillbaka något.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 5,8 procent vilket är strax under snittet vid 6,2.

I den positiva vågskålen:
– Positiv trendfasindikator med viss varning för den branta nedgångstakten
– Noteras över decemberlägsta, MA-200 och cloud span b
– Gyllene kors 2/2 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Fortsätter notera högre signifikanta bottnar och toppar
– De korta momentumindikatorerna är nu hårt spända på nedsidan

I den negativa vågskålen:
– Trendfasindikatorn har vänt ner från en extremt hög nivå
– SMACD senaste signal är ett högt negativt kors den 22/6 och den 17/8 punkterades nollan
– Säljsignaler i RSI-14 och SMACD
– Fallande kortsiktig trendkanal
– MA-20 punkterades den 2/8 och MA-50 den 15/8

På ovansidan möter närmast 4385 följt av zonen mellan 4390-4405 och 4450.

På nedsidan möter närmast 4365 följt av 4356 och 4328.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: Nedgångstakten tilltog den senaste veckan vilket ser skrämmande ut när man tar en snabb titt i grafen. Är detta bara negativt? Nej, det är precis tvärtom. När en nedgång accelererar mot ett stöd är det vanligt att svaga händer som inte vågar vara kvar kliver av. Leder detta till en bekräftad omslagsformation kan det som i mars bli startskotten på ett positivare utseende. På kort sikt tolkar jag fredagens bullish meeting line som att köparna nu försöker handla upp indexet från junilägsta men med tanke på utseendet talar mer för att det blir en kortsiktig uppstuds än en inledning av nästa uppgångsfas. Jag vill nu se indexet återta den senaste kortsiktiga toppen vid 4490 till att börja med och att nästa lågpunkt därefter noteras högre än 4335 (som är den senaste lågpunkten). Förutom den tekniska bilden vill jag även se att teknikbolag vänder upp från de pågående rekylerna och att den amerikanska tioåringen drar sig tillbaka ner under 4%-nivån, minst. Så länge den långsiktiga trenden är positiv är det fortfarande mer som talar för att en ny uppgångsfas startar under hösten, än motsatsen. Det jag inte vill se är att en uppstuds vänder ner innan standard line vid 4470 återtagits och att därefter junilägsta vid 4328 punkteras, det kommer i så fall ställa in siktet mot 4100-området.

Motstånd: 4385 / 4395-4405 / 4450 / 4490-4505
Stöd: 4365 / 4356 / 4328 / 4305-4295

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 9+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 51%.

DAX: Testar av julilägsta med en hammer

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Cloud span b är punkterat men än så länge noteras lagging line över priset. Jag har under försommaren varnat för att de flackare topparna i prisgrafen riskerar att leda till en bekräftad pyspunka. Mitt huvudspår är att de närmaste vekorna kommer bli svårhandlade med en dragning nedåt men att hösten kommer bjuda på en bra börs.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av den platta cloud span som även denna gång bjöd upp till dans. Efter att den korta tradingrangens golv punkterades i torsdags ställdes siktet in mot julilägsta som nåddes i fredags. Totalt backade DAX med 1,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 11,9 procent. I månadsgrafen är augusti hittills den kraftfullaste röda candlen sedan september förra året och i veckografen utvecklades den tredje negativa veckostapeln i rad. I dagsgrafen avslutades veckan med en hammer från julilägsta.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. Den 12 december effektuerades ett gyllene kors (MA-50 skar upp genom MA-200) vilket var första gången sedan slutet av juli 2020. Trendfasindikatorn doppar nu fötterna i jämviktspendlingszonen vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen är neutral på väg att bli negativ.

SMACD har noterats med en tydlig negativ divergens mot prisgrafen sedan toppen i mitten av juni och den 2 augusti lämnade indikatorn dessutom ett negativt kors som nu lett till en notering i den negativa delen. Än så länge har vi inte några tydliga tecken på att indikatorn är på väg att lämna ett positivt kors.

Sammanfattning: Även om veckan avslutades med en hammerliknande candle från stödnivån kring 15500 där indexet vände upp i början av juli talar mer för att det inte blir något trendskifte denna gång utan att indexet inom kort tar fart nedåt igen. Cloud span b är punkterat men än så länge noteras lagging line över nivån. Om laggning line (den heldragna blå linjen punkterar cloud span b (den röda molnlinjnen) ställs siktet in mot i första hand 15400 men den korta symmetrianalysen indikerar att abc-korrektionen behöver ner mot 15250 innan vi kan vänta oss en mer signifikant uppstuds. På medellång sikt är den symmetriska målkursen för dubbeltoppen/pyspunkan 14500 där vi även hittar marslägsta. Cykelindikatorn effektuerade för första gången sedan den 26 juni en positiv minidivergens i fredags, nu blir det intressant att se om den följs av en dagsstängning över föregående dags lägsta i den övre tredjedelen. Mitt huvudspår är att de närmaste veckorna kommer bli svårhandlade med en dragning nedåt men att det fortfarande är goda förutsättningar för att hösten kommer bli en starkare period.

Motstånd: 15675 / 15800 / 16060
Stöd: 15470 / 15395 / 15235

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 17+.
– Next day forecast indikerar att det är 56 procents chans för uppgång under måndagen.

SAAB B: Dags för en ny lottsedel?

Teknisk analys SAAB B: Den som följde reglerna i samband med föregående analys fick med sig 5,0% gånger hävstången och slapp åka med i nedgången efter rapporten. Nu noteras aktien i en mindre range strax ovanför en stiande MA-200.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på MA-200 för att peka ut är uppåtriktad. Trendfasindikatorn föll i mitten av maj ner i zonen där vi uppmanas vara beredda på tvära kast och slagig handel och har sedan dess fortsatt i just detta område.

Volymbalansen är positiv sedan slutet av maj. Efter den bearish engulfing som effektuerades den 10 augusti har de dagliga candlar varit små under relativt låg volym vilket är en positiv pusselbit.

SMACD befinner sig i den negativa delen men saknar lutning och tillför inte så mycket förrän vi ser divergensen mot signallinjen tillta.

Vollan mätt i bredden mellan bollingerbanden är nere på den lägsta nivån sedan den 9 februari. Det vi vet är att prisexpansionen efter extremt låg volla ofta blir kraftfull, men inte åt vilket håll den sker.

Även om den inte var speciellt kraftfull effektuerades en turtle soup i fredags.

Sammanfattning: Sedan den senaste ATH-noteringen vid 667 kronor den 12 april har aktien präglats av allt lägre toppar och bottnar. Så länge detta mönster håller i sig kommer jag vara negativ på kort- och medellång sikt. De små sega och överlappande candlarna sedan den 11 augusti som effektuerats under låg volym kan vara ett tecken på att säljarna håller på att köra slut på bränsle. Den som inte har några problem att följa regler kan därför köpa en liten bevakningsposition vid en stark stängning (i den övre tredjedelen) som stänger över föregående dags högsta. Den initiala stoppen placeras strax under den senaste lågpunkten, som inför dagen noteras kring 542 kronor. Det kan då vara lämpligt att lägga den vid 539,50. När/om 566,50 nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (1,5% range) efter att 566,50 nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning.

Motstånd: 560 / 572 / 586
Stöd: 542 / 533 / 505-495

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 32+.

Ericsson B: Lägsta vollan sedan 1989

Teknisk analys Ericsson B: Det blev ingen bekräftelse av utbrottet över standard line efter senaste analysen. Efter att ha varit fångad i en range mellan 62,50 och 53,50 sedan början av april punkterades den i samband med den senaste rapporten. Säljtrycket avtog, åtminstone tillfälligt, dagen efter rapporten då vi bjöds på en doji kring 50 kronor.

Den långa trenden som jag använder riktningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt nedåtriktad. Trendfasindikatorn noteras i zonen där nedgång är troligare än uppgång. Agerar vi mot detta bör det vara med betydligt mindre positioner än normalt och med betydligt defensivare mål.

Volymbalansen är positiv sedan den 27 juli.

SMACD lämnade ett positivt kors den 4 augusti och fortsätter sedan dess upp mot nollzonen.

Aktien är nu fångad i en kontraktion som börjar få utseendet av en stigande triangel.

Senast priset bröt upp över standard line och därefter molnet bromsades uppgången upp när MA-200 närmade sig. Om det blir likadant denna gång är det ingen som vet men det måste vara med i analysen.

Sammanfattning: På ovansidan möter flera tuffa motstånd upp och det första är motståndslinjen kring 54,30 som följs av cloud span b vid 54,70 och därefter rapportstapelns öppning kring 57 kronor samt motståndsområdet kring 58,80-59,90. Samtidigt noteras trendfasindikatorn i området där vi varnas för att risken är större för fortsatt nedgång än ett positivt trendskifte. Med detta sagt bör man vara betydligt mer defensiv än normalt och redan från början traila stoppen dag för dag strax under föregående dags lägsta. Man bör dock vänta på att motståndet vid 54,40 passeras med en positiv fortsättningsformation, innan man funderar på att ta en extremt liten position (gärna en minifuture med tajt stopp). Exit bör ske direkt om föregående dags lägsta punkteras eller om vi bjuds på en lång candle med 2 procents range.

Motstånd: 53,40 / 54,80 / 56,95 / 58,80-59,90
Stöd: 53,20 / 52,40 / 51,95 / 51,10 / 49,80

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 49+.