BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 34

OMXS30: Dags för en uppstuds innan nästa lägre lågpunkt

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 fortsätter söderut och har sedan toppen den 20 juni presteras lägre toppar följt av lägre bottnar. Momentumindikatorerna har nu kommit ner till låga nivåer och förutsättningarna är goda för att vi får en kortare uppstuds. Så länge vi varken bjuds på högre pivtoppar- eller bottnar talar sannolikheten för att det kommer ytterligare nedgångar men risken är stor för att vi kan se fram emot några stökiga veckor.”

Den gångna veckan inleddes med en uppgång upp mot 1560 vilket motsvarade 1,4 procent men tre dagars försökt att ta ut EMA-8 tog säljarna åter över under torsdagen och fredagen. Totalt föll OMXS30 med 0,4 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu är nere på 1,0 procent.

Om augusti stänger kring nuvarande nivå eller lägre blir det tredje månaden i rad med negativa undertoner. För första gången sedan oktober förra året noteras det svenska storbolagsindexet under årsmedelvärdet och skulle månadsstängningen ske under nivån blir det första gången sedan juli 2016.

I veckografen skedde stängningen i den nedre delen med en relativt lång svans på ovansidan.

Bredden som jag varnat för under fyra månaders tid fortsätter att oroa. Den gångna veckan var det bara 36 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar och sedan början av augusti är det bara 34 procent av dessa som noteras för en uppgång. 84 procent av OMXS30-aktierna föll i fredags.

Volymen den gångna veckan var något högre än föregående vecka främst beroende på den tilltagande volymen i slutet av veckan. Volymbalansen fortsätter att peka nedåt vilket jag inte gillar eftersom distributionen är tydlig.

Primärtrenden lutar uppåt men indexet har nu punkterat både 200-dagars medelvärde och årsmedelvärdet. Trendfasindikatorn har nu fallit tillbaks till +0,1 vilket innebär att vi fortsatt ska tillämpa jämviktspendlande strategier, företrädesvis för uppgång, men agera relativt kortsiktigt.

Cykelindikatorn noteras nu kring 28 och indikerar att det fortsatt är hyfsad tajming att ta nya positioner om vi får en positiv candlesticksformation kring en ackumulationsnivå.

På ovansidan möter först 1539 följt av 1561 men framförallt den senaste pivottoppen vid 1585.

På nedsidan möter närmast 1524 men framförallt
zonen vid 1503-1496 som helst inte får punkteras utan att väldigt snabbt tas tillbaks.

På lång sikt är jag nu neutral men om OMXS30 stänger augusti under årsmedelvärdet kommer jag att bli svagt negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) kommer jag vara negativ tills 50-dagars medelvärde och 1600-nivån återtas.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ tills vi ser tecken på att de korta medelvärdena, framförallt MA-20, och den senaste pivottoppen vid 1585 återtas.

Sammanfattning: OMXS30 har nu kommit ner till en nivå där det är goda förutsättningar för en uppstuds. I fredags stängde indexet under det nedre bollingerbandet men edgen för uppgång hade varit bättre om vollan samtidigt varit högre. Så länge kursen inte etablerar sig ovanför någon av de senaste pivottopparna är risken större för ny lägre bottnar än ett positivt kortsiktigt trendskifte.

Motstånd: 1540 / 1548 / 1556 / 1585 / 1600
Stöd: 1524 / 1503-1496 / 1485 / 1462

SP500: Bra edge för en kortare uppstuds

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Cykliskt var det väntat med en rekyl och ny kom den. Vattendelaren kring 2400 är en intressant ackumulationsnivå och så länge inte volymen ökar dramatiskt under nedstället talar mer för att köparna snart är tillbaks igen. Som vanligt måste vi ha tålamod och vänta på en positiv candlesticksformation. Ett första tecken på att säljtrycket är på väg att avta skulle vara om veckan inleds med att fredagens högsta tas ut.”

Den gångna veckan inleddes med att förra fredagens högsta togs ut men som jag skrev för en vecka sedan var 20-dagars medelvärde en viktig kortare sentiementsnivå. Det misslyckade försöket att i onsdags ta ut MA-20 ledde istället till en negativ veckoavslutning. Totalt backade SP500 med 0,6 procent och avslutade veckan med att punktera både golvet i den rådande tradingrangen och stödlinjen som förbinder bottnarna sedan december 2016. hittills i år har SP500 stigigit med 8,3 procent.

I månadsgrafen noteras augusti än så länge som en bearish engulfing vilket är den första negativa omslagsformationen på två år, förutsatt att den håller i sig till månadsskiftet. Både föregående och veckan innan dess utvecklades till negativa candlesticksformationer med negativa stängningar i veckostaplarna. I torsdags bjöds vi på den kraftigaste negativa kursstapeln sedand den 29 juni. Augusti månad är känt som en dålig månad och än så länge lever den upp till ”förväntningarna” med den lägsta stängningskursen sedan den 7 juli. På nedsidan bevakar jag i först hand 100-dagars medelvärde som möter upp vid 2417 men framförallt zonen kring vattendelaren vid 2400.

Bästa sektor den gångna veckan blev defensiva kraftbolag med råvarubolagen på andra plats. Sämst gick energi och cykliska aktier. Sedan årsskiftet har teknologi och kraftbolag gått bäst medan energi och finans gått sämst.

MACD ser nu ut att punktera området kring nollan vilket skulle vara negativt för sentimentet samtidigt som dagsmomentum är på väg att punktera bekräftelsenivån från den 11 augusti. I den positiva vågskålen börjar indexet bli översålt och det råder en positiv divergens mot de kortare momentumindikatorerna.

Volymen den gångna veckan var den lägsta sedan början av juli och det tolkar jag postivt om det visar sig att volymbalansen stärks. Just nu hotas bekräftelsenivån från juli och tremånaderssnittet.

VIX föll den gångna veckan med 8,1 procent till 14,3 men visar tecken på att etablera en lågpunkt.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2321. Primärtrenden noteras stigande med G-krafterna på plats kring 2347. Trendfasindikatorn noteras kring +0,9 vilket innebär att vi ska vara ännu mer kortsiktiga och vänta på en positiv candlesticksformation kring en ackumulationsnivå och ett lågt värde hos momentumindikatorerna.

Cykelindikatorn vände som varnat oss de senaste dagarna för att det var dålig tajming att ta position för uppgång föll i fredags ner till 30-nivån och börjar alltså komma ner till en nivå där det börjar bli bättre tajming att agera för uppgång.

På ovansidan möter först ett motstånd 2435 följt av 2448 och den senaste pivottoppen vid 2476. Viktigast på medellång sikt är naturligtvis ATH-nivån vid 2491.

På nedsidan möter först 2421 följt av 2412 och 2406 men framförallt den viktiga vattendelaren vid 2400.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger tydligt
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 9/8 vid 2490,9
– Kursen har fortsatt vända upp vid allt högre pivotbottnar

I den negativa vågskålen:
– På flera håll hörs nu ”TINA” och att ”Det är skillnad denna gång”
– Trendstyrkan (ADX) i månadsgrafen kan vara på väg mot överhettning (57)
– Tilltagande distribution
– En hel del stök i transport- och tekniksektorerna
– Småbolag faller under primärtrenden
– Negativ trampolin i MACD

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu svagt negativ så länge varken 50-dagars medelvärde tas ut och den senaste pivottoppen vid 2476 förblir en ny lägre topp.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ så länge kursen befinner sig under både EMA-8 och MA-20.

Sammanfattning: Fredagens stängning under det nedre bollingerbandet i en positiv marknadsfas ger en hyfsad edge för uppgång (56% på en veckas sikt och något bättre vid färre dagar till exit). Utseendet påminner mycket om det vi såg för en vecka sedan. Eftersom golvet i den tidigare tradingrangen noteras inom fredagens svans behöver dock nivån tas ut för att en positiv candlestickssignal ska vara på plats. På kort sikt är förutsättningarna goda för en uppstuds men mer tyder på att det behövs en djupare rekyl innan nästa positiva ben i den långsiktiga trenden inleds.

Motstånd: 2435 / 2448 / 2467 / 2476 / 2487
Stöd: 2421 / 2417 / 2412 / 2390 / 2370

DAX: Utbrottet från tradingrangen visar vägen

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Jag har en tid pratat om att 12.000-nivån är en viktig vattendelare och det gäller definitivt nu. I slutet av förra veckan föll DAX ner till MA-200 men där avtog säljtrycket och stängningen skedde precis ovanför 12.000. Det mesta tyder på att köparna snart kliver in och att vi bjuds på en positiv fortsättningsformation som är värd att haka på.”

Den gångna veckan inleddes med en uppstuds och slutade med en uppgång på 1,3 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 6,0 procent.

Augusti månads kursstapel har nu utseendet av en bullish harami cross och i veckografen blev föregående vecka en positiv haramiformation.

Den långa trenden som jag använder bla riktningen på MA-200 för att peka ut stiger fortfarande medan de korta medelvärdena är neutrala. I det kortare perspektivet är indexet fångat i en tradingrange mellan 12.300 och 11.935.

Sammanfattning: En positiv divergens ner mot primärtrenden som ledde till en kortare uppstuds och nu är DAX-indexet fångat i en tradingrange mellan 12.300 och 11.935. Sannolikheten talar för att ett utbrott kommer att ske upp från den kortsiktigt fallande kilen och att tradingrangens övre begränsning kommer att tas ut. Om det istället visar sig att 11.900 punkteras utan att snabbt återtas talar mer för ett ökat säljtryck.

Motstånd: 12210 / 12300 / 12242 / 12340 / 12470
Stöd: 12080 / 12050 / 11960 / 11855 / 11660

Investor B: Hammer och positiv minidivergens

Teknisk analys Investor B: Föregående analys var bra tajmad och det blev faktiskt en uppgång till nästan 426 kronor innan köptrycket avtog. Därefter har kursen

Den långa trenden pekar upp och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,0 vilket innebär att vi ska leta både fortsättningsformationer för uppgång i samband med rekyler och vara relativt kortsiktiga.

Punkteringen av stödnivån kring 397 kronor fick säljtrycket att tillta så att kursen i fredags nådde den matematiska målkursen, som dessutom sammanföll med den stigande primärtrenden.

Edgen i Investor B är bra när stochastic befinner sig på en låg nivå under 20 och ett negativt gap följs av en positiv reversal kring ett stöd med en positiv minidivergens.

Sammanfattning: Om 377,10 tas ut är det goda förutsättningar för en uppgång mot i första hand 385 kronor där det kan vara en god idé att stänga halva positionen och därefter flytta upp stoppen till strax under föregående dags lägsta. Den initiala stoppen placeras lämpligtvis inte så långt under 366 kronor. Setupen förutsätter att OMXS30 är positivt i annat fall bör man avstå från denna setup.

Motstånd: 376,25 / 377,65 / 381,55 / 385,45
Stöd: 372,40 / 395,85 / 365,95 / 362,00

Tele2 B: PDIV kring gapstöd och översålt läge

Teknisk analys Tele2 B: Bägge SSB-formationerna i samband med föregående analys effektuerades och kursen tog sig snabbt via ett initialt gap upp till 101,50. Nu har Tele2 rekylerat ner och täppt till rapportgapet och noteras vid en intressant ackumulationsnivå.

Primärtrenden lutar uppåt och trendfasindikatorn noteras inför veckostarten kring 1,8 vilket innebär att vi företrädesvis ska invänta positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymbalansen är för tillfället en varningssignal där tremånaderssnittet är på vät att punkteras vilket i så fall blir första gången sedan början av november 2016.

I den betydligt mer positiva vågskålen ser vi tecken på att säljtrycket i samband med rekylen är på väg att avta vilket resulterade i en positiv minidivergens i fredags, samtidigt som stochastic är nere på en låg nivå.

Eftersom driften hos börsklimatet OMXS30 är fortsatt söderut är det angeläget att vi inte agerar om vi inte får en vändning upp hos ledstjärna.

Sammanfattning: Om 94,40 tas ut får vi en signal om uppgång mot i första hand 96,40 och därefter taket i den fallande kanalen som om det oxå tas ut indikerar en uppgång mot 99,50 där hela positionen stängs. Redan när 96,40 nås kan det vara lämpligt att stänga halva positionen och flytta upp stoppen dag för dag till strax under föregående dags lägsta. Den initiala stoppen placeras inte så långt under 92,20. Om inte OMXS30 är positivt bör man avstå från denna setup.

Motstånd: 95,10 / 95,60 / 96,90 / 98,20 / 100,00
Stöd: 93,60 / 92,50 / 90,95 / 90,00 / 87,85