BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 34

OMXS30: Svagt positiv underton strax under majtoppen

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Det har rått en negativ divergens mot i stort sett alla momentumindikatorer en tid och att rekylen låg bland korten när vi gick in i föregående veckan var inte direkt någon raketforskning. Fredagens volym var dock relativt låg och en rekyl ner mot 20-dagars medelvärde är bara hälsosam och om köparna skapar en candlesticksformation för uppgång är det goda förutsättningar till att torsdagens högsta tas ut.”

Den gångna veckan inleddes söderut men när golvet i den rådande tradingrangen vid 1592 nåddes i onsdag avtog säljtrycket. Veckan avslutades dock positivt vilket helt eliminerade den inledande nedgången. Totalt steg veckan med 0,4 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 2,9 procent.

I månadsgrafen noteras augusti än så länge som en positiv reversal och förra veckan har utseendet av en bullish hammer. Det är gott om utmaningar på ovansidan hela vägen upp mot novembertoppen kring 1680-nivån.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag relativt neutralt. Trendfasindikatorn noteras för tillfället till -0,1.

Volymen har under hela veckan noterats under det dagliga snittet. Jag tolkar fortfarande volymbalansen positivt även om den nu fallit tillbaks till en utmanande nivå.

På ovansidan möter närmast ett motståndet vid 1625 följt av 1632-1635 och topparna från januari och november.

På nedsidan hittar vi närmast stöd vid 1621-1619 följt av 1602-1600 och 1592.

På lång sikt är jag nu på väg att svänga över och bli svagt positiv men vill vänta och se om passeringen av årsmedelvärdet bekräftas vid augustistängningen.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu positiv så länge indexet håller sig över 50-dagars medelvärde och ichimokumolnet.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu neutral och kommer att avvakta utvecklingen kring 20-dagars medelvärde och hur de kommande högsta- och lägstanoteringarna ser ut.

Sammanfattning: Efter den kraftiga uppgången under andra halvan av juli och början av augusti har det svenska storbolagsindexet tagit en paus. Nu utmanas området kring majtoppen och undertonen har stärkts från att ha varit negativ till att nu visa flera tecken på en kommande stärkt börs. Om det däremot visar sig att augusti stänger under årsmedelvärdet och lågpunkterna från i våras punkteras utan att tas tillbaks är naturligtvis en långsiktig nedgång möjlig men just nu ser vi inte dessa tecken.

Motstånd: 1628 / 1633 / 1647 / 1660
Stöd: 1613 / 1604 / 1590 / 1575

SP500: Åter test av nivån ATH-nivån

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Ju högre upp köparna suger upp den pågående rekylen desto starkare sentiment men även om vi därefter bjuds på en ny ATH-notering tror jag utbrottet blir falskt och att det i så fall kommer att behövas en djupare rekyl. Den rekyl vi ser är än så länge hälsosam och utgör inte något hot för den långa stigande trenden. En första seriös varningssignal för att trenden är hotad kan en punktering av den stigande kilen vara men viktigare än så är en etablering under primärtrenden.”

Den gångna veckan inleddes med en nedgång till utbrottsnivån kring 2800 där även marstoppen mötte upp. På onsdagen kom köparna tillbaks för att avsluta veckan positivt. Än så länge ser augusti ut att bli en positiv candle och det blir i så fall den femte månaden i rad som stänger på plus. Med förra veckans uppgång med 0,6 procent noteras nu SP500 6,6 procent högre än vid årsskiftet.

Hittills får vi nog anse att augusti varit en speciell månad där vi både sett indikationer på en sektorrotation bort från risk för att åter komma tillbaks mot mer riskfyllda tillgångar den senaste veckan. Småbolag har stärkts den senaste veckan vilket lett till flest nya 52-veckors högsta i Smallcap. Dollarn fortsätter att stärkas. Hittills för augusti noterar sju av nio sektorer högre kurser. Bästa sektorer är dock hälsovård följt av detaljhandeln. Sämst, utan konkurrens går det för energibolagen.

S&P 500 befinner sig enligt mitt synsätt fortsatt i en hälsosam stigande trend med G-krafterna på plats och en positiv volymbalans. MACD som befunnit sig i säljser nu ut att vara på väg att vända upp vilket dagsmomentum redan gjort.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut, är stigande och det skapar förutsättningar för ytterligare uppgångar. Trendfasindikatorn noteras kring +0,8 som påtalar för oss att vi inte kan räkna bort risken för tvära kast och slagig handel.

Dagsmomentum noteras nu kring 59 och stiger åter.

Volymen har bortsett från i onsdags då den positiva reversalen effektuerades noterats något under snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen som noterats kring tremånaderssnittet visar åter tendenser på att tillta.

VIX steg den gångna veckan med 4 procent till 12,6 som dock inte är någon skrämmande nivå.

På ovansidan möter närmast 2852 följt av 2863 och ATH-nivån vid 2873.

På nedsidan möter närmast 2843 följt av 2831 och 2818 men framförallt zonen mellan 2804-2800.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nya högre bottnar och toppar sedan början av april
– Senaste ATH 26/1 vid 2872,9

I den negativa vågskålen:
– Tendens till en negativ sektorrotation
– Senaste toppen vid 2803 behöver tas ut
– Stökigt utseende i zonen kring ATH-noteringen från januari

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler är köpvärda ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre, men det kräver att omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv och kommer vara det så länge inte 50-dagars medelvärde punkteras snabbt och med kraft.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt positiv så länge inte 20-dagars medelvärde punkteras med tydlighet.

Sammanfattning: Augusti har varit en minst sagt omväxlande månad men ser åtminstone tillfälligt ut att ha lugnat sig. Det är i och för sig först nu som ATH-nivån från början av året på allvar utmanas. Så länge köparna fortsätter suga upp säljtrycket på allt högre nivåer anser jag att trenden är stigande och värd att följa. Om 2800 punkteras utan att snabbt återtas får vi en första varningssignal om att den stigande kilen kan vara hotad, men där är vi alltså inte ännu.

Motstånd: 2852 / 2863-2867 / 2873
Stöd: 2848 /2842 / 2831 / 2818 / 2804-2800

DAX: Kortsiktigt översålt med negativ underton

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Det är fortsatt risk för slagig handel och det råder en viss negativ underton. På nedsidan vill jag helst se nivån kring 12100 suga upp det säljtryck vi för tillfället ser.”

Den gångna veckan inleddes söderut och nådde i onsdags golvet i den medellånga konsolideringen vid 12100. Totalt föll DAX med 1,7 procent vilket innebär att årets nedgång utökades till 5,5 procent.

Vi får förflytta oss tillbaks till februari för att hitta en lika negativ månad som augusti ser ut att bli. I den positiva vågskålen är nu DAX nere kring en intressant stödnivå samtidigt som indexet är kortsiktigt översålt.

Den långa trenden saknar i stort sett helt riktning, vilket är ett tecken på osäkerhet vilket bekräftas av trendfasindikatorn som för tillfället skrivs till -0,9 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel med en viss negativ underton.

De viktigaste motstånden på ovansidan hittar vi kring molnet mellan 12470-12700.

På nedsidan fäster jag störst vikt vid området mellan 12150-12100.

Sammanfattning: Det är osäkert på den tyska börsen och det syns i graferna där det varit skvalpigt och rörigt det senaste halvåret. Både molnet i nutid och en månad framåt är relativt platt vilket innebär att vi inte ska bli förvånade om de tvära kasten och slagiga handeln fortsätter. Så länge indexet befinner sig under molnet och vi fortsätter bjudas på lägre toppar, som vi sett sedan maj är risken stor för att nästa pivottopp blir lägre än den vi bjöds på i slutet av maj. Inför veckostarten talar dock mycket för en stundande uppstuds.

Motstånd: 12255 / 12305 / 12415 / 12655
Stöd: 12145-12150 / 12100 / 12020 / 11960

Ericsson B: Vattendelare i positiv trend

Teknisk analys Ericsson B: De senaste två veckorna har kursen noterats i en tajt range med små kursstaplar. Som jag skrev för en vecka sedan är nivån kring 70-72 kronor en viktig vattendelare.

Den långa trenden pekar sedan slutet av april uppåt och trendfasindikatorn noteras kring +2,4. Vi ska alltså tillämpa trendföljande strategier som går ut på att köpa rekyler.

MACD noteras sedan slutet av juli befunnit sig i sälj och nu närmar sig antingen en köpsignal eller en negativ trampolin.

Sammanfattning: Den låga vollan är nu nere på en förhållandevis låg nivå som vi inte sett sedan mitten av januari. Om vi får ett utbrott upp över 72 kronor är förutsättningarna goda för en uppgång mot i första hand 75 kronor men om Ericsson-aktien istället etablerar sig under 50-dagars medelvärde talar mycket för en nedgång mot primärtrenden kring 60 kronor.

Motstånd: 72,00 / 73,35 / 74,05 / 75,25
Stöd: 71,20 / 70,00 / 69,60 / 68,70 / 67,55

AstraZeneca: Överhängande risk för djupare rekyl

Teknisk analys AstraZeneca: Det blev en nedgång till 600 kronor efter föregående analys och där avtog säljtrycket och det resulterade i en hammer. Sedan dess har inte rekyler och pausformationer varat mer än någon dag, fram till den senaste veckan. Just nu utmanas den psykologiska 700-kronorsnivån.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 och Ichimoku är nu stigande. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,8 vilket säger oss att vi ska invänta fortsättningsformationer i samband med rekyler ner i värdezonen eller stödnivåer.

Efter den senaste veckans rekyl har nu kursen kommit ner till 700 kronor och frågan är då om rekylen är klar.

En säljsignal i MACD från en hög nivå, som nu, ska man alltid ta på allvar. Dagsmomentum som var uppe kring 80 för en vecka sedan har nu vänt ner och punkterade i onsdags de närmaste lågpunkterna från juli.

Volymbalansen har fallit och håller just nu på att testa av tremånaderssnittet.

Sammanfattning: Efter den senaste uppgången och rekylen är det inte så bra edge att ta nya positioner kring 700-720 kronorsnivån. Det behövs en rekyl ner mot åtminstone 20-dagars medelvärde, helst djupare än så och om inte köparna kommer tillbaks de närmaste dagarna är det mycket som talar för en nedgång mot i första hand 50-dagars medelvärde.

Motstånd: 706,15 / 709,25 / 715,90 / 722,45
Stöd: 699,55 / 696,05 / 689,50 / 682,85