BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 34

OMXS30: Såg vi början på en uppstuds i fredags?

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Punkteringen av molnet som jag skrev om för en vecka sedan gäller fortfarande och den gångna veckan har varje dag stängt under primärtrenden. I onsdags vände indexet upp från en stigande stödlinje som förbinder lågpunkter sedan början av januari. Om nivån håller är förutsättningarna, med relativt låga nivåer hos momentumindikatorerna, goda för uppgång. Om det istället visar sig att vi bjuds på en ny lägre topp, eventuellt under molnet, är det ett tecken på svaghet. Risken är stor för skvalpiga rörelser med tvära kast där nyheter kommer ha större påverkan än normalt.”

Den gångna veckan inleddes med två misslyckade försök att bryta upp över 1550 och när stödet vid 1510 punkterades i onsdags ställdes siktet in mot 1500-1494 som testades och återtogs under fredagen. Totalt backade OMXS30 0,8 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 7,9 procent.

Vi har sedan början av augusti sett en viss sektorrotation mot mer defensiva sektorer och det är bara kraftbolag som stigit de senaste veckorna. Sämst har olje- och råvarubolag gått.

För att det begynnande negativa utseendet ska bli något mer positivt vill jag se att tidigare pivottoppar tas ut och följs av nya högre lägsta. Det innebär att först och främst 1550 behöver tas ut och lågpunkten som sedan följer måste vara högre än 1477.

Fortsätter indexet notera allt lägre toppar och bottnar är risken påtaglig för att det kan krävas en nedgång på 10-15 procent mot golvet för den snart femåriga konsolideringen för att hitta tillräckligt med köpare för att köparna på allvar ska våga sig tillbaks.

Sedan toppen i början av juli har varje positiv omslags- och fortsättningsformation fallerat senast tre dagar efter den effektuerades för att sedan leda till en ny lägre lågpunkt. Detta är en varningssignal som vi måste ta på allvar och den riskerar att trigga allvarligt säljtryck.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som neutral. Trendfasindikatorn noteras inför dagen till -0,1 vilket säger oss att vi företrädesvis ska vara beredda på tvära kast och vara relativt kortsiktiga både för upp- och nedgång.

Volymen har den gångna veckan noteras kring snittet vilket är svagt positivt då det inte tyder på panik. Volymbalansen håller sedan några veckor på att testa av hållbarheten hos tremånaderssnittet.

På ovansidan möter närmast motstånd vid området kring 1528 följt av 1540-1550.

På nedsidan hittar vi närmast 1500 följt av 1487 och 1476.

På lång sikt är jag nu svagt negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ och vill se indexet etablera sig över 50-dagars medelvärde och standard line mer än någon dag för att jag ska svänga över mer åt det positiva hållet.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ så länge varken EMA-8 eller MA-20 återtas.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 19 av de 32 senaste åren. Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,2 procent.

Sammanfattning: Efter de senaste veckornas nedgång har edgen ökat för att en positiv omslagsformation kommer att leda till en uppstuds. I slutet på föregående vecka bjöds vi på en positiv reversal om torsdagen och fredagen slås ihop. Nu behöver dagsstängningarna ske över EMA-8 (den lila tunna streckade linjen) för att skapa förutsättningar för en vändning uppåt. Om nästa topp blir lägre än 1550 ökar istället risken för att expansionen sker söderut och att torsdagens lägsta vid 1477 punkteras. Om uppstudsarna fortsätter bli kortvariga och därefter följas av nya lägre bottnar är det ett svaghetstecken men de nyhetsstyrda börserna längtar efter positiva besked och ECB börjar nu låta alltmer duvaktiga.

Motstånd: 1527 / 1535 / 1556 / 1580 /1618
Stöd: 1504 / 1489 / 1477 / 1467 / 1445

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 29.

SP500: Risk för fortsatt slagig handel

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter ATH-noteringen i slutet av juli accelererade nedgången tillfälligt, nästan med begynnande panikfeeling, men molnet sög åtminstone tillfälligt upp säljtrycket. Den gångna veckan inleddes med en mindre urblåsning och en ny lägre topp än 3026 indikerar att det behövs ytterligare en C-våg till en ny lägre lägsta än 2820. All rörelser mellan 2730 och 3026 är att betrakta som en konsolidering med det som hör till i form av tvära kast, slagig handel och överdrivna reaktioner på nyheter. Det är först efter ett bekräftat utbrott som vi ser tecken på åt vilket håll den kommande expansionen kommer ske.”

Efter att i tisdags effektuerat en bullish engulfing vände indexet ner för att testa av lågpunkten kring 2825 för tredje gången på åtta dagar där vi i torsdags bjöds på en bullish harami cross som fick veckoavslutningen att bli positiv. Totalt backade SP 500 med 1,0 procent den gångna veckan, vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 15,2 procent.

Oron för att vi står inför en global börsnedgång har ökat vilket har fått Donald Trump att uttala sig i hårda ordalag mot Fed och ECB-talesmän att bli duvaktiga. Det har varit mycket snack om den inverterade räntekurvan men som jag visade i Trading Direkt i fredags är det verkligen inte något som går att tajma entréer med och dessutom är det alldeles för få tillfällen historiskt för att vi ska kunna dra några slutsatser av detta.

I måndadsgrafen noteras augusti som en negativ vändningsformation och punkteringen av den stigande kilen i slutet av juli som präglar både vecko- och dagsgrafen är fortfarande intakt. Punkteringen av den stigande kilen har lett till augusti inletts med tilltagande volla och rejält tilltagande volym (distribution). En konsolidering är resultatet av osäkerhet som i sin tur leder till slagig handel med i vissa falla varannandagsmönster som präglat den senaste veckan.

Ser vi en potentiell dubbelbotten (vid de gröna pilarna) som i så fall effektueras om 2943 tas ut, med en målkurs kring 3050-3060, eller kommer distributionen att få indexet att punktera stöden som stått pall sedan början av mars?

Dagsmomentum (RSI-14) för tredje gången på lite mer än en vecka av bekräftelsenivån kring 50 och om inte onsdagens lågpunkt punkteras är förutsättningarna goda för ett utbrott uppåt.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut noteras nu svagt stigande och trendfasindikatorn noteras kring +0,6 vilket säger oss att vi fortfarande ska vara beredda på tvära kast och en slagig period.

Volymen har den gångna veckan, bortsett från i måndags, noterats klart över snittet. Volymbalansen utmanar åter tremånaderssnittet men har ännu inte etablerat sig under nivån.

55 procent av de aktier som ingår i SP500 noteras nu över primärtrenden. När mindre än 60 procent av aktierna noteras över MA-200 i positiva marknadsfaser ökar risken påtagligt för att tuffare tider väntar.

VIX (den förväntade volatiliten) steg totalt med 2,8 procent till 18,5 den gångna veckan efter att i onsdags och torsdags visat oroande tendenser.

Standard line (den streckade röda linjen) som är den senaste tidens (månadens) viktigaste vattendelare noteras kring 2925.

På ovansidan möter närmast 2896-2900 följt av 2925 och området kring 2950.

På nedsidan möter närmast 2867 följt av 2848 och 2825 samt området kring primärtrenden vid 2800.

I den positiva vågskålen:
– Noteras över MA-200 som än så länge stiger
– MA-50 effektuerade ett gyllene kors 1/4 som är intakt

I den negativa vågskålen:
– Avtagande momentum
– Lägre toppar och lågpunkter senaste månaden
– Tilltagande volatilitet
– Negativ medelvärdeskors mellan MA-20 och MA-50

På lång sikt är jag neutral till svagt positiv tills jag ser var och hur nästa topp sätts samt hur sedan den följande lågpunkten markeras.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu neutral till svagt negativ och vill se hur/om MA-20 återtas och var nästa pivottopp och lågpunkt noteras.

Sammanfattning: Efter en svag augustistart har vi ett utseende som påminner om det vi såg i mitten av maj och frågan är om den potentiella dubbelbottenformationen effektueras, vilket i så fall indikerar nya ATH-nivåer. Efter punkteringen av den stigande kilen i slutet av juli har vollan tilltagit och därmed har risken för en expansion söderut ökat. Jag vill helst att förra veckans lägsta vid 2825 håller och att indexet inom kort tar ut standard line vilket talar för att vi bjuds på en dubbelbotten alternativt en tydlig positiv omslagsformation kring stödområdet strax ovanför 2700-nivån. Risken är stor för fortsatta tvära kast så länge indexet noteras mellan 2725 och 3025.

Motstånd: 2896-2900 / 2925 / 2942 / 2952
Stöd: 2867 / 2848 / 2825 / 2800 / 2730

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 24.

DAX: Balanserar kring viktig sentimentsnivå

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”De korta momentumindikatorerna är relativt hårt spända på nedsidan och förutsättningarna goda för en uppstuds. Om det trots de goda förutsättningarna ändå inte blir någon uppstuds att tala om är sentimentet troligen svagare än vid tidigare rekyler i år.”

Den gångna veckan inleddes med några dagars test av primärtrenden, utan att ta ut någon av nivåerna för tradingrangen. I onsdags punkterades rangen men under torsdagen såg vi tecken på att stödområdet från slutet av mars sög upp säljtrycket. Totalt stängde den gångna veckan 1,1 procent lägre än föregående vecka vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 9,5 procent. I månadsgrafen noteras augusti på den lägsta nivån sedan mars och i veckografen håller ichimokumolnet på att testas av.

DAX har nu stängt tre dagar i rad under primärtrenden och noteras sedan slutet av juli under standard line (den streckade röda linjen). För att minska risken för att julitoppen ska bli en långsiktig topp vill jag gärna se att primärtrenden inom kort återtas.

De korta momentumindikatorerna är relativt hårt spända på nedsidan och divergerar positivt mot noteringarna i prisgrafen, vilket skapar goda förutsättningarna att fredagens candle var början på en uppstuds. Om det trots de goda förutsättningarna ändå inte leder till att någon av de närmaste motstånden tas ut och hålls är sentimentet troligen svagare än vid tidigare rekyler i år.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut är i stort sett helt platt. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,0 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga och beredda på tvära kast.

Volymbalansen är neutral men noteras under tremånaderssnittet och utmanar sommarens bekräftelsenivå, som helst inte ska punkteras.

Sammanfattning: Senast vi bjöds på en punktering av 200-dagars medelvärde med tre dagar i rad var i början av augusti 2018. Nu blir det intressant att se om köparna har vad som krävs för att ta tillbaks den korta sentimentsnivån som vi hittar strax under 12000-nivån eller om nya lägre toppar kommer att följas av ytterligare nya lägre lågpunkter som vi sett sedan slutet av juli. Även om mitt huvudspår är att indexet ska vidare uppåt har risken för en långsiktig topp ökat med de senaste veckornas utveckling.

Motstånd: 11605 / 11660 / 11790 / 11865 / 12000
Stöd: 11475 / 11395 / 11266 / 11130 / 11020

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 27.

Volvo B: Bullish harami vid översålt läge

Teknisk analys Volvo B: Vi bjöds på en rekyl ner till exakt 145 kronor efter föregående analys och stod köparna och väntade för att inte helt oväntat handla upp aktien till 152 kronor som skulle testas ytterligare en gång den 24 juli. Svårigheten att ta ut 152-155 kronor tillsamman med en generell nedgång i augusti har pressat även Volvo. Som jag skrev senaste är i så fall 130-kronorsnivån en intressant vattendelare och som nu testas av.

Den långa trenden som jag identifierar genom lutningen på MA-200 noteras svagt nedåtriktad och trendfasindikatorn skrivs inför dagen kring -0,5 vilket innebär att vi fortfarande ska vara beredda på tvära kast och vara relativt kortsiktiga.

Inför torsdagen hade dagsmomentum (RSI-14) fallit till 23 vilket var den lägsta nivån sedan den 24 oktober 2018.

De senaste tre veckorna har Volvo B fallit med mer än 12 procent och när jag går tillbaks historiskt hittar jag 41 tillfällen med liknande nedgångar, eller större, sedan början av 2002. Vid 63 procent av fallen vid liknande nedgångar har aktien vänt upp för att stänga högre en vecka senare.

Det vi vill se vid denna typ av nedgångar är att köparna visar sig och ett första tecken på det är en dagsstängning över föregående dags högsta. I fredags bjöds vi på en bullish harami som är en indikation på att säljarna kan vara på väg att köra slut på bränsle.

Sammanfattning: En dagsstängning över 129,10 förutsatt att inte torsdagens lägsta punkteras dessförinnan indikerar att köparna kan vara på väg tillbaks. Väljer man att agera på detta eventuella omslag kan det redan vid 131 kronor vara läge att flytta upp stoppen till strax under föregående dags lägsta och stänga så fort nivån punkteras. Om en lång grön candle effektueras, som stänger i den övre delen efter att position tagits kan det redan då vara läge att kliva av. Den initiala stoppen bör inte placeras speciellt mycket lägre än 125,40.

Motstånd: 130,00 / 130,95 / 131,70 / 133,30
Stöd: 127,50 / 126,70 / 125,55 / 123,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 20.

Investor B: Bullish morning star tar tillbaks molnet

Teknisk analys Investor B: Senast jag skrev om Investor var när primärtrenden utmanades i början av juniv och det skulle visa sig bli ett bra läge att agera för uppgång. I videoanalysen inför den 24 juli påtalade jag att Investor var på väg upp i fri luft, men var korstiktigt överköpt. Det blev ett falskt ubrott och aktien har därefter rekylerat utan att stänga en enda dag över den korta sentimentsnivån vid EMA-8. Föregående vecka avslutades med en bullish morning star och nu blir det intressant att se om det leder till en follow through.

Den långa trenden som jag använder riktningen på MA-200 för att peka ut pekar upp men har planat ut och trendfasindikatorn bekräftar detta genom en notering kring +1,0. Vi ska med andra ord agera relativt kortsiktigt och vara beredda på tvära kast och slagiga rörelser.

Både lagging line (den blå) och priset tog sig upp över cloud span b i fredags och nu blir det intressant att se om passeringen av bekräftelsenivån hos RSI-4, från en låg nivå, även denna gång leder till en uppgång.

Sammanfattning: Efter att ha varit kortsiktigt översåld i en positiv stigande trend bjöds vi i slutet av veckan på en positiv omslagsformation samtidigt som de korta momentumindikatorerna passerade sina bekräftelsenivåer. Förutsättningarna är nu goda för en uppgång, förutsatt att börsklimatet (OMXS30) inte vänder ner med kraft. Det kan vara en god idé att stänga positioner för uppgång direkt om vi bjuds på en lång grön candle som stänger i den övre delen eller halva delen när standard line (den röda streckade linjen) nås för att sedan flytta med stoppen upp strax under föregående dags lägsta. Om det istället visar sig att dagsstängningarna sker under 420 kronor ökar risken för tilltagande säljtryck och därför kan det vara en god idé att placera en skyddande stopp under nivån.

Motstånd: 438,85 / 441,50 / 445,40 / 456,00
Stöd: 431,60 / 427,15 / 422,90 / 419,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 32.