BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 34

OMXS30: Fortsatt fångad i rangen mellan 1800-1690

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 noteras i en tradingrange mellan 1800 och 1690. Så länge är fångat mellan dessa nivåer ska vi vara beredda på tvära kast och slagig handel. Den övergripande trenden, volymbalansen och bredden är positiva. Rekyler tolkar jag, tills motsatsen bevisas, som köpvärda vid positiva fortsättningsformationer. Just nu fångas indexet i en vimpelformation och det vanligaste är att utbrottet från de som liknar denna expanderar norrut. Med tanke på den låga vollan kan både utbrott med tilltagande volym och fortsättningsformationer i samband med rekyler vara köpvärda.”

Den gångna veckan inleddes med att gapet från den 24 juli täpptes till och den övre begränsningen i den rådande tradingrangen kring 1800 testades. Veckan avslutades med en bearish separating line och den kraftigaste nedgångsstapeln sedan den 30 juli. Totalt steg OMXS30 med 0,8 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång reducerats till 1,0 procent. Den kraftiga nedgången i fredags skapade en lång svans i veckostapeln vilket resulterade i en shooting starliknande candle.

Sedan lågpunkten i mitten av mars har OMXS30 noterat högre signifikanta bottnar och pivottoppar. Sedan en månad tillbaks fångas indexet i en range mellan 1800 och 1690. Den av dessa nivåer som tas ut eller punkteras indikerar troligen riktningen för de närmaste veckorna. En första varningssignal om att det positiva sentimentet kan vara hotat får vi om 1690 punkteras utan att snabbt återtas. Fram till dess att vi får signaler om att den stigande trenden är hotad navigerar jag vidare norrut.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar svagt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet lyfts av ett gyllene kors, vilket är första gången sedan den 29 mars 2019. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +0,3 vilket innebär att vi fortsatt ska vara beredda på tvära kast men att driften är uppåt.

Volymen har hela veckan noterats klart under snittet förutom i samband med tisdagens impulsstapel. Volymbalansen tolkar jag fortsatt positivt.

Isen har åter stärkts de senaste dagarna och det aggregerade snittet noteras inför dagen till 67. Det är nu 62 procent av largecapaktierna som noteras över MA-20, 70 procent över MA-50 och 64 procent över MA-200. 71 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14 över 50.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1765 följt av 1782 och zonen vid 1793-1800. Därefter är det 1835 men framförallt zonen kring 1900 där det viktigaste motståndet vid ATH möter upp.

På nedsidan hittar vi närmast 1744 följt av 1730 och 1702-1700 samt 1691.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu neutral till svagt positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 17 av de 33 senaste åren (52%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit -0,3 procent. Indexet har stigit 3 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 2,0 procent lägre.

Sammanfattning: OMXS30 noteras i en tradingrange mellan 1800 och 1690. Så länge indexet är fångat mellan dessa nivåer ska vi vara beredda på tvära kast och slagig handel. Föregående vecka avslutades med en negativ candle som var den kraftfullaste negativa candlen sedan den 30 juli men volymen var hela 23 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månderna. Ju längre den pågående konsolideringen pågår, desto bättre förutsättningar för att ett utbrott ska bli värt att följa. Så länge indexet presterar nya högre bottnar som följs av högre pivottoppar ser jag fortsättningsformationer i samband med rekyler som värda att haka på. Att gå kort är i min värld än så länge helt uteslutet när vi har ett så pass positivt utseende. Ingen av de varningssignaler som utvecklats har resulterat i säljsignaler – än.

Motstånd: 1765 / 1782 / 1793-1800 / 1835
Stöd: 1744 / 1730 / 1702-1700 / 1691

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 68.

SP500: Överhettat kring ATH

Teknisk analys SP500: För en vecka sen skrev jag: ”Det råder en negativ divergens mot det övre bollingerbandet och de korta momentumindikatorerna är extremt hårt spända på ovansidan. Efter att gapet som inledde coronanedstället nu är täppt är siktet inställt mot ATH-nivån som inte är mer än någon procent bort. Om ATH-nivån passeras sänder det positiva signaler till många andra börser världen över. Bredden är nu 60 procent och volymbalansen mycket positiv. Vi ska vara beredda på en rekyl men så fort den följs av en positiv fortsättningsformation bör vi vara beredda att åter kliva på för uppgång.”

Efter utbrott upp och förbi 3350 i måndags bjöds vi på en negativ bearish engulfing i tisdags men trots en del svaghetstecken lyckades veckan stänga ovanför utbrottsnivån. Totalt steg den gångna veckan med 0,6 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 4,4 procent. Det blev den tredje veckan i rad som stängde på plus men de två senaste dagscandlarna visar tecken på viss svaghet.

Sedan den positiva reversalen den 30 juli vid 3200 har indexet stigit med 5,3 procent och en pausformation är väntat och välkommen. Även om vi bjuds på en rekyl från nuvarande nivå är det mitt huvudspår att någon av de närmaste stödområdena kommer att suga upp säljtrycket och i samband med en fortsättningsformation bli ett bra läge att ta position för uppgång. Att det skulle gå tungt, åtminstone ett tag, när ATH-nivån utmanas är inget som förvånar, speciellt inte när det sker efter en tydlig uppgång.

Det är troligen bara en tidsfråga innan ATH-nivån kring 3400 tas ut och det innebär att indexet kommer upp i ett nytt fritt utrymme med siktet inställt upp mot 3500-nivån.

3200-nivån har alltmer de senaste veckorna utmärkt sig som en viktig stödnivå, eftersom den även varit ett tidigare motstånd som passerats. Skulle nivån punkteras ställs hoppet till att området kring 3000 håller men jag skulle bli förvånad om så inte blir fallet.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar svagt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +0,9 vilket innebär att vi fortsatt ska vara beredda på tvära kast men att vi alltmer har en trend som är värd att följa.

Volymen har under de senaste dagarnas osäkerhet avtagit och har legat klart under det dagliga snittet under större delen av veckan. Volymbalansen är fortsatt mycket positiv och har varit så sedan början av maj.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier över MA-200) skrivs för tillfället till 62 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll marginellt den gångna veckan och noteras kring 22 vilket innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser som inte passerar 3600 på ovansidan eller punkterar 3165 på nedsidan den kommande månaden.

Bredden mellan bollingerbanden som den 23 mars noterades kring 43 har nu kommit ner på mer normala nivåer kring 7.

På ovansidan möter närmast 3387 följt av 3393 och 3400.

På nedsidan möter närmast 3363 följt av 3352 och 3326.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över molnet och kanalgolvet
– Indexet noteras över senaste signifikanta lågpunkten vid 3000
– Positivt att utbrottet över julihögsta än så länge håller

I den negativa vågskålen:
– %b närmar sig en säljsignal
– Trendstyrkan (ADX) är uppe på nivåer som indikerar överhettning

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: SP500 börjar är lite väl överälskat samtidigt som ATH-nivån kring 3400 som markerades i febriari utmanas. Trendstyrkan är uppe på överhettade nivåer (ADX>60) och risken för en rekyl, som kan bli jobbig, har ökat. Så länge signifikanta lågpunkter följs av både nya högre lägsta och följs av nya högre pivottoppar ser jag rekyler som bättre lägen att komma inte till lägre pris. Än så länge ser jag inga tecken på att varningssignalerna är på väg att utvecklas till säljsignaler, värda att bry sig om. Det är troligen bara en tidsfråga innan 3400 passeras och siktet ställs in mot målnivån 3500. Om 3200 punkteras får vi signaler om att köparna blivit mer tveksamma vilket riskerar att stärka säljtrycket. Att i nuläget gå emot den rådande positiva trenden är inget som lockar.

Motstånd: 3386-3388 / 3393 / 3400
Stöd: 3363 / 3352 / 3326 / 3279

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 80.

DAX: Risk för fortsatt skvalpiga rörelser

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”SMACD närmar sig nu nollzonen som utgör ett stöd och RSI har åter vänt upp över 50-nivån vilket är positivt. Mitt huvudspår är att vi inom kort bjuds på en positiv fortsättningsformation, som är värd att haka på.”

Den gångna veckan bröt upp över standard line i tisdags vilket var positivt men samtidgt bjöds vi i torsdags på en bearish harami, som än så länge är i spel. Totalt steg den gångna veckan med 1,8 procent vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till -2,6 procent. DAX noteras sedan en tid i en tradingrange mellan 13300 och 11600. All rörelse inom dessa nivåer är att betrakta som en konsolidering med allt vad det innebär av slagig handel och tvära kast.

SMACD testade för en vecka sedan av nollzonen och vände upp därifrån, men inte speciellt övertygande.

Volymbalansen är fortfarande positiv även om tremånaderssnittet håller på att testas av. För att jag ska börja tolka volymbalansen negativt behöver bekräftelsenivån från i mitten av juni punkteras.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 saknar riktning och trendfasindikatorn noteras vid +0,2 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel. 50-dagars medelvärde skar upp över 200-dagars i det som brukar kallas för ett gyllene kors den 24 juli och dessförinnan måste vi förflytta oss till slutet av maj 2019 för att hitta ett liknande utseende.

Cloud span b har åter planat ut och påpekar att risken för en fortsatt konsolidering är stor.

Sammanfattning: Om vi bjuds på en ny lägre topp än julihögsta och att därefter 12255 punkteras tolkar jag det som en huvudskuldraliknande formation om 12000-nivån punkteras. Än så länge talar mer för att indexet laddar upp inför ett försök att bryta upp över julihögsta och ställa in siktet mot ATH-nivån från i februari. Mitt huvudspår är att vi inom kort bjuds på en positiv fortsättningsformation, som är värd att haka på. Om däremot junilägsgta strax under 11600 punkteras ökar risken för ett tilltagande säljtryck.

Motstånd: 13100 / 13315 / 13500
Stöd: 12800 / 12695 / 12520 / 12255

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 78.

Boliden B: Tredje gången gillt

Teknisk analys Boliden: Efter föregående analys effektuerades en vimpelformation där rangen på kursstaplarna blev allt mindre. Vid utbrott från denna typ av formationer, speciellt om kursstaplarna, som i detta fall noterats med extremt liten range, brukar utbrotten bli kraftfulla och vara väl värda att följa. Ingen regel utan undantag och i detta fall blev det inte mer än ett försökt till utbrott som redan vid rapportstapelns, tillika julihögsta, fick kursen att vända ner redan samma dag.

Det ser alltmer ut som att aktien bygger någon form av balanspunkt i den rådande tradingrangen och samtidigt har de lokala lågpunkterna noterats allt högre sedan mitten av juli.

Den långa trenden (MA-200 i dagsgrafen) som jag använder bla lutningen på MA-200 för att peka ut saknar i stort sett lutning. Trendfasindikatorn skrivs inför dagen till +0,01 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast när någon av begränsningarna i tradingrangen närmar sig.

Fram till i tisdags förra veckan noterades Boliden i en squeeze och nu ser vi tecken på att det kommer att ske en expansion och att priset försöker bryta sig loss.

Både SMACD och dagsmomentum (RSI-14) befinner sig i dess positiva områden vilket innebär att sannolikheten talar för att expansionen från lågvollaläget kommer att ske norrut.

Volymbalansen är positiv även om den mattats av något sedan uppgång avtog i samband med rapporten.

I samband med tisdagens uppgång bildades ett tydligt gap, som skapar obalans om utbrottet skett då. Enligt skolboken är därför de senaste dagarnas rekyl och gaptäppning precis det vi önskat.

Vid stigande trianglar som jag anser att vi ser i Boliden just nu talar man om ”break of three” vilket innebär att sannolikheten är stor för att tredje försöket att ta ut en motståndsnivå triggar ett utbrott.

Sammanfattning: Vid ett utbrott uppåt sätter jag en målkurs till 287 kronor vilket är den symmetrianalys som den stigande triangeln ger vid ett utbrott. Skulle det istället visa sig att 236 kronor punkteras använder vi oss lämpligen av nödutgången.

Motstånd: 246,85 / 248,30 / 250,75 / 254,00
Stöd: 242,80 / 240,55 / 237,10 / 230,90

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 50.

Millicom: Nålsöga efter kontraktion

Teknisk analys Millicom: Det har inte hänt så mycket i Millicom efter min senaste analys men det är just det som är så spännande. Jag påpekade för några veckor sedan att aktien befann sig i ett lågvollaläge, en sk squeeze, och den gäller fortfarande. Det som däremot är ännu mer intressant är att den tajta rangen blivit ännu tajtare och noterar nu det jag brukar kalla för ett nålsöga. Ett nålsöga är när minst tre av de fyra medelvärdena MA-200, MA-100, MA-50 och MA-20 noteras i en och samma punkt (eller så nära det är möjligt). Medelvärdena ska alltså ha strålat samman i en punkt, inte ha noterats så under lång tid. För ungefär en vecka sedan såg vi det och kursen har därefter inte brutit ut åt något håll.

Den långa trenden som jag använder riktningen på MA-200 för att peka ut är tydligt nedåtriktad. Trendfasindikatorn noteras kring -5,5 vilket innebär att aktien är och har varit extremt utbombad. Den senaste tiden ser vi åtminstone tecken på att nedgångstakten minskat.

Volymbalansen ser ut att ha bottnat och noteras nu över tremånaderssnittet, som dock inte har någon direkt lutning, men det är trots det en positiv pusselbit.

Det är inte ofta vi bjuds på nålsögon i dagscharten men nu har vi det i Millisom.

Sammanfattning: Det svåraste vid nålsögon är att ha tålamod och orka vänta på utbrottet. Risken är dessutom stor att det blir ett eller två falska utbrott innan det verkligen tar fart och då gäller det att man vågar agera och kliva av med relativt små positioner tills det verkliga utbrottet, som är värt att följa inleds. Vid tilltande volym kan man när motstånd eller stöd punkteras (om man går kort) öka på positionsstorleken för att sedan köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler. Millicom har en grym potential efter den extremt utdragna konsolideringen men man måste vara beredd på att marknaden först försöker skaka loss en del svaga händer.

Motstånd: 256,50 / 259,20 / 263,60 / 267,00
Stöd: 247,70 / 245,00 / 240,60 / 237,90

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 54.