BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 34

OMXS30: Fortsättningsformation från MA-50

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”I fredags avslutades veckan med en extremt liten doji i ett ytterläge. Fem dagars uppgång i rad med låg volym är en indikation på att köparna kan vara på väg att köra slut på bränsle. Än så länge har vi dock inte bjudits på någon bekräftad stängning under varken föregående dags lägsta eller EMA-8 som troligen triggar en rekyl. Trendfasindikatorn, bredden och volymbalansen råder oss att även fortsättningsvis köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler vid stöd, så länge en eventuell nedgång/rekyl inte accelererar ner förbi viktiga sentimentsnivåer. Närmast på nedsidan möter en kortsiktig sentimentsnivå upp kring 2350 följt av 2300.”

Den gångna veckan inleddes med en dagsstängning under EMA-8 som inledde en rekyl ner till 50-dagars medelvärde och den mindre motpolen från början av juli kring medelvärdet. Veckan avslutades med en positiv fortsättningsformation som passerade standard line utan att ta ut det negativa gapet från i torsdags. Totalt backade den gångna veckan med 1,9 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 25,9 procent. Även om veckan stängde rött noterades stängningen i den övre halvan av veckocandlen. Om augusti månad som just nu noterar en nedgång med 1,7 procent stänger rött blir det den första månaden in år som inte bjuder på uppgång. Det är dock en historiskt stark vecka som inleds idag och förutsättningarna är goda för att så blir fallet även i år.

För den som har mina dagliga nyhetsbrev har jag i veckan gått igenom AstraZeneca som stigit 3,6 procent sedan i måndags. Hufvudstaden upp 0,1 procent, Axfood upp 1,8 procent, Irisity har stigit 7 procent sedan i torsdags och Embracer noterade i fredags en uppgång med 3,3 procent vilket är ett bra facit under en så pass stökig vecka.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli 2020 skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras nu mellan 2 och 7 vilket innebär att vi rekommenderas att köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler och utbrott som sker med kraft eftersom bredden mellan bollingerbanden är extremt låg.

Volymen har bortsett från i torsdags noterats under det dagliga snittet varje dag den gångna veckan. Volymbalansen är dock fortfarande positiv.

Antal aktier på large cap som befinner sig över MA-200 har fallit något och noteras inför dagen till 83 procent. Än så länge tolkar jag isen som tjock även om det råder en negativ divergens mot priset hos OMXS30.

På ovansidan möter närmast 2365 följt av 2372 och 2394 samt zonen kring 2400.

På nedsidan hittar vi först stöd kring 2348 följt av 2334 och 2327 samt zonen vid 2310-2300.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 17 av de 34 senaste åren (50%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,3 procent. Indexet har stigit vid 5 tillfällen den kommande femdagarsperioden de senaste 10 åren. Snittutvecklingen de kommande fem dagarna noteras till +0,8 procent de senaste tio åren.

Sammanfattning: Om fredagens fortsättningsformation leder till en passering av den senaste ATH-nivån vid 2413 är det ett styrkebesked. En ny lägre topp som leder till en punktering av den gångna veckans lägsta vid 2314 och därefter den stigande stödlinjen som nu möter upp kring 2300 riskerar att trigga ett tilltagande säljtryck. Ichimokuanalysen varnar för att det kan bli en stökig period men en passering av senaste topp innebär att det blir fri luft och troligen en uppgång mot 2500. Vi bör vara beredda på en period med slagig handel, åtminstone så länge indexet befinner sig i rangen mellan 2415 och 2280.

Motstånd: 2365 / 2372 / 2394 / 2400
Stöd: 2348 / 2334 / 2327 / 2310-2300

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 27+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 52%.

SP500: Positiv veckoreversal

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Uppgången som känns som den alltid pågått, fortsätter att bryta ny mark. De senaste tre veckorna har uppgångstakten planat ut och en rekyl rycker allt närmare. Så länge vi inte bjuds på en enda stängning under den korta sentimentsnivån som EMA-8 utgör talar mer för fortsatt uppgång. En dagsstängning under EMA-8 ställer in siktet mot i första hand 4400-nivån. Även om 4400-området ger vika är det gott om stöd hela vägen ner till 4160. Precis som vi vant oss vid är den bästa strategin att köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler, precis som vi vant oss vid de senaste 13 åren som Fed agerat krockkudde. Men om priset drar vidare upp från nuvarande nivå och man missar uppgången tänker du kanske. Ja, så är det ibland men det gör inte att vi ska överge vår strategiplan.”

De senaste tre veckorna har uppgångstakten planat ut och en rekyl rycker allt närmare. Så länge vi inte bjuds på en enda stängning under den korta sentimentsnivån som EMA-8 utgör talar mer för fortsatt uppgång. En dagsstängning under EMA-8 ställer in siktet mot i första hand 4400-nivån.”

Den gångna veckan inleddes med en ny rekordnotering kring den övre motståndslinjen men i tisdags inleddes rekylen jag påtalat en tid men vid stödet kring augustilägsta kom köparna tillbaka i torsdags. Efter en stängning över både MA-20 och EMA-8 i fredags reducerades nedgången för veckan till 0,6 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 18,2 procent. I veckografen utvecklades den gångna veckan till en positiv reversal.

Även om veckoavslutningen var positiv är det för tidigt att säga att rekylen är över, även om mycket talar för det. Om indexet vänder ner innan en ny högre topp effektuerats och torsdagens lägsta vid 4367 punkteras är risken stor för att det krävs ett djupare omtag.

Den amerikanska tioårsräntan backade till 1,23 efter att som högst noterats kring 1,30 den gångna veckan.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras nu mellan 2 och 7 vilket innebär att vi kan handla indexet med fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i torsdags noterats under det dagliga snittet. Volymbalansen är fortfarande positiv även om den mattats något, vilket är normalt under rekylfaser.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) föll i torsdags till 76 procent men steg till 78 procent i fredags. Jag tolkar fortfarande isen som tjock men sedan en tid råder det en negativ divergens mot prisgrafen.

VIX (den förväntade vollan) var som högst uppe kring 24,5 i veckan men föll och stängde under MA-200 vid EMA-8 som inför veckostarten noteras kring 18,6.

Bredden mellan bollingerbanden är nu nere på låga 2,3 vilket är den lägsta nivån sedan slutet av december.

På ovansidan möter närmast 4448-4452 följt av zonen kring den senaste ATH-noteringen vid 4480 och därefter området kring 4500.

På nedsidan möter närmast 4418 följt av 4400-4396 och 4385 samt zonen vid 4372-4367.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200
– Passerade den 4/11 upp genom molnet som är intakt
– Senaste ATH vid 4480 den 16/8

I den negativa vågskålen:
– På längre sikt överköpt, överälskat och övervärderat
– Negativ divergens mot de flesta momentumindikatorer
– Negativ divergens mot bredden (antal aktier över MA-200)

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Sammanfattning: Även om nedgångstakten i SMACD avtagit något innebär en lägre topp än senaste ATH-noteringen vid 4480 att risken ökar för ett mer utmanande omtag kring 50-dagars medelvärde eller lägre. En eventuell passering av 4480 är ett styrkebesked medan en stängning i den nedre delen av en ny veckocandle under 4357 troligen stärker säljarna och risken för en utmanande omtag ner mot julilägsta kring 4230 ökar. Håller inte heller denna nivå ställs siktet in ner mot 4000-nivån där vi just nu hittar 200-dagars medelvärde och en rekyl dit motsvarar ungefär 10 procent, vilket inte är ovanligt efter utdragna stigande trender. Att gå kort är för tillfället inget som lockar.

Motstånd: 4448-4452 / 4480 / 4500
Stöd: 4418 / 4400-4396 / 4385 / 4372-4367

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 34+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 51%.

DAX: Positiva reversaler tar sats från MA-50

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”En stängning under föregående dags lägsta och därefter EMA-8 har goda förutsättningar att inleda en rekyl som jag tror kommer bli köpvärd. En första varningssignal för att en kraftigare nedgång än en hälsosam rekyl vara på gång får vi om indexet och lagging line etablerar sig under cloud span b kring 15300 i mer än tre dagar.”

Början av den gångna veckan testade av EMA-8 som punkterades och skickade ner indexet till nästa stödzon kring MA-20/MA-50 där säljtrycker åtminstone tillfälligt ser ut att ha avtagit. Totalt backade DAX med 1,1 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 15,2 procent. I veckografen resulterade detta en bearish harami med tydliga svansar på både ovan- och nedsidan. Än så länge noteras augusti som en plusmånad och om så blir fallet kommer det bli den 7:e månaden i rad som stänger uppåt.

De senaste 9 dagarna har stängt med gröna boxar och de senaste 5 med stängningar i de övre delarna av dagscandlarna.

Den senaste signifikanta lågpunkten hittar vi kring 15050 från den 19 juli och sedan dess har indexet stigit med ungefär 6 procent.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar upp. Trendfasindikatorn befinner sig sedan mitten av november i ett läge som rekommenderar oss att köpa rekyler vid positiva fortsättningsformationer.

Volymbalansen är positiv och pekar fortsatt uppåt i den positiva delen.

SMACD lämnade den 2 augusti ett positivt kors i nollzonen men är nu på väg, efter den senaste veckans nedgång att lämna ett negativt kors som i så fall varnar för att det kan bli en period med slagig handel.

Sammanfattning: DAX har historiskt utvecklats positivt de flesta år efter lösenveckan som precis lagts till handlingarna. Håller torsdagens lägsta och 16000-nivån passeras är det ett styrkebesked. Om däremot 15430 ger vika är det troligt att indexet minst behöver ner och besöka 15000-nivån för att hitta tillräckligt med köpare för att driva indexet vidare norrut. Än så länge är detta ett indexet som vill bli handlat med positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Motstånd: 15810 / 15875 / 16000-16030 / 16250 / 16500
Stöd: 15700 / 15625 / 15430 / 15540 / 15500

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 52-.
– Next day forecast indikerar att det är 54 procents chans till en uppgång under måndagen.

Ericsson B: Köpsignal i RSI-4

Teknisk analys Ericsson B: Det blev en snabb uppgång till 116 kronor efter föregående analys och den som följde regelverket klev av runt 15,60 vilket gav en vinst på ungefär 2,5 procent eller mer om man agerade i en minifuture (lottsedel). Därefter har aktien fallit ner till ackumulationszonen som markerades kring årsskiftet och befinner sig i en uppladdningsfas.

Den långa trenden som jag använder riktningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt stigande. Trendfasindikatorn noteras under -2 vilket innebär att vi företrädesvis ska agera för nedgång i samband med negativa dagar i OMXS30 och Ericsson. Går vi emot detta utseende bör vi göra det med mindre position än normalt och med betydligt defensivare målkurser.

Det är nu ca tre veckor mellan de senaste bottnarna där torsdagens notering tolkas som en mindre turtle soup. Passeras 100,70 effektueras en dubbelbotten med målkurs upp kring 105 kronor.

RSI-4 lämnade en köpsignal, efter en positiv divergens, i fredags men har ännu inte passerat 100 kronor.

Sammanfattning: Om 100,25 passeras ställs siktet in mot i första hand augustihögsta kring 101,75. Driften är dock nedåt varför det kan vara en god idé att antingen vänta med att agera tills dubbelbottenformationen är effektuerad eller agera med en lottsedel. Väljer man att agera med en lottsedel (minifuture) bör inte den inbyggda stoppen noteras högre än 95 kronor. När/om 102,50 flyttas stoppen upp till strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt när nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle med en stängning i den övre tredjedelen efter att 102 kronor passerats stänger vi positionen direkt och väntar på nästa läge. Den initiala stoppen placeras strax under 95 kronor.

Motstånd: 100,25 / 101,75-101,90 / 103,10 / 104,00
Stöd: 98,85 / 98,35 / 97,80 / 96,90 / 95,90

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 46+.

SAAB B: Hammerliknande gaptäppning

Teknisk analys SAAB B: Det blev en positiv rapportreaktion efter föregående analys och den som agerade kom ut vid 259,80. SAAB har rekylerat ner och täppt till rapportgapet och effektuerade en mycket intressant positiv reversal i fredags som passerade 250 kronor.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på MA-200 för att peka ut är svagt stigande. Trendfasindikatorn noteras i området där vi rekommenderas att köpa fortsättningsformationen i samband med rekyler.

Det är ungefär 1,0 procent kvar tills rapportgapet passerats och det kan vara en god idé att vänta på det eftersom det är ett tufft motstånd och hög risk för en vändning ner vid 253-kronorsnivån.
Volymbalansen är positiv och SMACD noteras i den positiva delen men med ett negativt kors som senaste signal.

För en vecka sedan effektuerades ett par positiva minidivergenser och sedan dess har en allt tydligare positiv divergens präglat aktien.

Säsongsmässigt tillhör SAAB en av de aktier som brukar prestera bra från nu till mitten av september.

Sammanfattning: SAAB täppte i fredags till rapportgapet och följde upp dagen genom att stiga 1,7 procent från dagslägsta. Stängningen skedde som en doji strax över torsdagsstängningen. Det är fortfarande tuffa motstånd upp i rapportgapet. Om 253,50 passers ställs siktet in mot 265 kronor men om 257,30 nås flyttas stoppen upp till strax under föregående dags lägsta där exit sker om nivån punkteras i samband med en dagsstängning. Om vi bjuds på en lång grön candle med en stängning i den övre tredjedelen efter att 257 kronor passerats stänger vi positionen direkt och väntar på nästa läge. Den initiala stoppen placeras strax under 246 kronor.

Motstånd: 253,10 / 259,30 / 259-80-267,00
Stöd: 248,30-248,10 / 243,10 / 240,60 / 238,20

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 40+.