BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 34

OMXS30: Alltfler tecken på en långsiktig topp

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”De senaste veckornas sega överlappande uppgång och noteringen högt upp i den fallande medellånga trendkanalen varnar oss för att en lokal topp kan vara i antågande.”

Indexet noteras fortfarande innanför begränsningarna för både den kortare tradingrangen mellan 1659 och 1573 och i det något längre tidsperspektivet mellan 1720 och 1507. De senaste månaderna har en allt tydligare fallande trendkanal mejslats ut. Inför den gångna veckan påpekade jag att risken för en lokal topp när taket i kanalen närmade sig var stor. I början av veckan testades taket vid två tillfällen och bägge gångerna höll det. Den gångna veckan innebar en nedgång med 1,6 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 8,4 procent.

I månads-, vecko- och dagsgrafen är de senaste kursstaplarna negativa.

Inför fredagen skrev jag: ”Torsdagens kursstapel omfamnades helt av onsdagens box vilket jag tolkar som uppladdning. Jag vill se 1598-1600 tas ut för att eliminera en del av säljtrycket.” Fredagen inleddes upp till just 1598 men större delen av dagen höll sig kursen med kirurgisk precison mellan fib 38% och 62% som markerades av gapet mellan onsdagen och torsdagen.

Volymen ökade i början av veckan och nådde kulmen i samband med onsdagens nedgång men avtog sedan i samband med veckoavslutningen då volymen var hela 21 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Den enda sektor som noterar en uppgång den senaste veckan är konsumentjänster där KappAhl, Eniro, Byggmax, Odd Molly, Clas Ohlson och HM B noterat tydliga uppgångar. Sämst gick kraftbolag och oljebolag följt av hälsovård. Bäst av aktierna inom OMXS30 och de enda som noterades för uppgångar blev Sandvik, HM B och SEB A.

Högst omsatta aktier i fredags blev återigen HM B följt av Ericsson B och SEB A. 261 av aktierna på Stockholmsbörsen stängde på plus i fredags medan 300 stängde rött.

Den långa trenden pekar fortfarande upp och den senaste månadsstängningen juli-augusti skedde över årsmedelvärdet vilket är positivt. Vi ska dock vara medvetna om alla de varningssignaler som råder för tillfället (vilket inte är samma sak som säljsignaler).

Den kommande veckan har historiskt fram till 2004 utvecklats positiv i de flesta fall men därefter har bara 3 av de senaste 10 åren inneburit att en position som tas den efter den 16/8 och behålls i 5 handelsdagar inneburit stigande kurs hos OMXS30.

MACD är på väg att lämna en säljsignal i månadsgrafen och i veckografen råder sälj sedan slutet av april medan sälsignalen i dagsgrafen effektuerades i början av föregående vecka. I dagsgrafen håller MACD just nu på att testa av zonen kring nollinjen samtidigt som Stochastics noteras på en nivå där vi ska leta efter positiva CS-formationer.

På ovansidan möter närmast gapet mellan tisdagen och onsdagen upp som ger en motståndszon mellan 1603-1614 och därefter taket i den fallande medellånga kanalen vid 1637. De viktigaste nivåerna på kort sikt är 1659 och 1670 som utgör de senaste lägre topparna.

På nedsidan bevakar jag närmast utvecklingen kring primärtrenden vid 1574 och därefter zonen ner mot 1550 följt av 1524 men den viktigaste nivån närmast söderut är golvet i tradingrangen strax ovanför 1500.

På lång sikt är jag positiv och kommer att vara så tills vi bjuds på en månadsstängning under årsmedelvärdet som noteras kring 1558.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral och vill se att MA-50 vrider upp och att kursen orkar hålla sig kvar innan jag åter blir positiv.

På kort sikt (några dagar till veckor) är jag neutral men kommer att bli positiv om 1604 tas ut och inte omedelbart punkteras under inledningen av den kommande veckan.

Det är ett mycket spännande läge nu där jag med spänning väntar på om augusti månad ska stänga över- eller under årsmedelvärdet kring eller strax ovanför fib 38%-nivån. Än så länge har köparna kommit tillbaks innan 1483 punkterats och det är ett gott tecken på att den pågående rekylen är hälsosam men samtidigt börjar jag bli orolig för att den negativa volymbalansen varnar för att de stora elefanterna börja söka sig bort från risk. Det är för tidigt att börja navigera för nedgång men för varje brant nedställ och lägre lokal topp ökar risken för att det är långsiktig topp som är på väg att mejslas ut.

Motstånd: 1603-1614 / 1625 / 1635 / 1656 / 1685 / 1700-1720
Stöd: 1583 / 1572 / 1563 / 1550 / 1524 / 1507

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP97 med en häv kring 4,1 och en stop loss på 1223.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP136 med en häv kring 2,6 och en stop loss på 2160.

S&P 500: Håller uppladdningen på att övergå till urladdning?

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Det är gott om varningssignaler men ännu inga säljsignaler som är värda att följa och till dess talar mer för en fortsatt uppgång när uppladdningen är klar.”

I fredags morse skrev jag: ”Cykliskt är det ungefär 70 procents chans till en lågpunkt i sjuveckorscykeln någon gång mellan den 17/8 och den den 4/9.”

Indexet noteras fortfarande innanför begränsningarna för tradingrangen mellan 2135 och 2040, som varit intakt större delen av året. Den gångna veckan innebar en uppgång med 0,7 procent vilket innebär att årets ”uppgång” nu uppgår till marginella 1,6 procent. Fredagen inleddes skvalpigt men under de sista två timmarna lyckades indexet åter ta sig upp till de senaste dagarnas motståndsnivå strax ovanför 2090. Stängningen vid 2091,6 motsvarade en måttlig uppgång med 0,4 procent.

Under hela sommaren har varannan vecka omväxlande inneburit stigande och fallande kurser. Den gångna veckan präglas av svansar på både ovan- och nedsidan där högstanoteringen blev 2105 och lägsta 2052. I onsdags bjöds vi på en mycket kraftfull fortsättningsformation, som än så länge är intakt. Det blir spännande att se om bruset mellan 2110-2115 tas ut om det kommer att testas denna gång.

Volymen den gångna veckan inleddes något högre än snittet men har de senaste dagarna avtagit för att i fredags noteras 18 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Jag har under en tid varnat för att VIX noteras på en bedrägligt låg nivå och att det bara är en tidsfråga tills vi får en signal för uppgång. Den gångna veckan föll VIX med 4,2 procent till 12,8. Nivån indikerar förväntade rörelser mellan 2170 och 2015 den närmaste månaden.

På makronivån har fokus så sakteligen börjat skifta tillbaka från veckan huvudämne – Kina – till Federal Reserve och den amerikanska ekonomin. På fredagen gavs svagt positiva ekonomiska signaler, sedan producentpriserna i USA visat sig högre än väntat under juli samtidigt som industriproduktionen stigit mer än förmodat.

Sektorsvis gick kraftbolag, verkstad och finans bäst i fredags. Den enda sektor som stängde rött var energi.

Totalt steg 367 aktier och 113 stängde rött i fredags. Alla fyra IT/sociala-aktier jag studerar för att bedömma om glaset är halvfullt eller halvtomt steg i fredags. Twitter som har tagit stryk ett tag rekylerade upp med 1,8 procent.

Den sedan ett halvår gällande tradingrangen är fortfarande intakt och kommer även fortsättningsvis att prägla börsutvecklingen med tvära kast och en rörig bild så länge inte någon av begränsningarna tas ut.

Den långa trenden är fortsatt stigande men de korta medelvärdena noteras inom ett smalt område och lutar för tillfället nedåt. Det är självklart positivt med den positiva hammer vi bjöds på i onsdags men samtidigt ska vi vara försiktiga när kursen åter närmar sig 2110/2115 och framförallt taket i den rådande tradingrangen vid 2135.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden varit positiv och det är säkert det som myntat uttrycket att sälja till kräftorna. Sedan 2001 har dock 60 procent av åren lett till lägre kurser den kommande veckan.

Cykliskt är det ungefär 70 procents chans till en lågpunkt i sjuveckorscykeln någon gång mellan den 17/8 och den den 4/9. Om det visar sig att högstanoteringen i juli blir toppen i denna cykel kommer denna att vara ordentligt vänsterställd, vilket i sin tur indikerar en avtagande riskaptit.

MACD noteras i sälj i både månads-, vecko- och dagsupplösning men har sedan i onsdags vänt upp i köp i 60-minutersgrafen.

På ovansidan möter först 2093 följt av 2100-2106 och 2111-2114 men det viktigaste området på ovansidan är zonen kring 2120-2135 som även markerar ATH-noteringen från i våras.

På nedsidan håller jag koll på hur utvecklingen kring 2080-2076 följt av 2067 och 2052 men men framförallt zonen kring golvet i den rådande tradingrangen vid 2040.

I den positiva vågskålen:
– Än så länge ser köparna ut att komma tillbaks kring primärtrenden
– Indexet noteras ovanför ett stigande 200-dagars medelvärde
– MA-50 bildade den 30 januari 2012 ett gyllene kors som är intakt
– Nytt ATH vid 2134,7 den 20/5
– Ännu ingen månadsstängning under årsmedelvärdet som noteras kring 2062

I den negativa vågskålen:
– MACD har vänt ner i sälj i månadsgrafen och momentumet för nedgång tilltar
– Negativa divergenser mot momentumindikatoerna
– Fångat i en långvarig tradingrange
– VIX är nere på en bedrägligt låg nivå

 

Onsdagens positiva hammer med för säsongen bra volym indikerar att köparna inte är uträknade. På ovansidan är det dock gott om motstånd redan vid 2100 och hela vägen upp mot taket i tradingrangen vid 2135. I samband med positiva fortsättningsformationer ner mot golvet vid 2040 kan köp ske. För tillfället är det dålig edge att köpa utbrott, även om mycket tyder på någon- eller några dagars ytterligare uppgång. När vi väl får ett utbrott från den rådande tradingrangen kan det däremot bli en mycket spännande resa, men om den kommer att ske uppåt eller nedåt vet ingen – ännu.

Motstånd: 2093 / 2100-2106 / 2111-2114 / 2120-2135
Stöd: 2078-2076 / 2067 / 2056 / 2040

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP14 med en häv kring 4,2 och en stop loss på 1620.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP12 med en häv kring 4,5 och en stop loss på 2497.

DAX: Bra edge för uppgång på en veckas sikt

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Sedan början av april har både toppar och bottnar noterats på allt lägre nivåer och så länge inte toppen från mitten av juli kring 11800 tas ut talar dock mer för fortsatt nedgång de närmaste veckorna.”

Den gångna veckan innebar en nedgång med 4,4 procent vilket innebär att årets uppgång reducerats till 12,0 procent. Den gångna veckan blev en bearish engulfing vars stängning var den lägsta på sex veckor. Om augusti månads kursstapel stänger kring den nivå som råder just nu blir det den femte månaden i rad som stänger i den nedre delen. Sedan 2008 har vi sett liknande nedgång vid 8 tillfällen och vid varje har kursen stigit den närmaste veckan.

Kursen har nu fallit mer än 5 procent de senaste 4 dagarna och det har inte hänt mer än 27 gånger de senaste 20 åren och 18 av dessa har kursen stått högre en vecka senare.

Volymen har bortsett från i tisdags noterats under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. I fredags noterades volymen hela 25 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Den långa trenden pekar upp och än så länge ser köparna ut att komma tillbaks kring primärtrenden. De medellånga och korta trendlinjerna noteras inför veckostarten nedåtriktade.

Historiskt har den kommande veckan inneburit nedgångar i något mer än hälften av fallen de 18 åren.

Sedan början av april har både toppar och bottnar noterats på allt lägre nivåer och så länge inte toppen från från början av augusti vid 11670 tas ut talar mer för fortsatt nedgång de närmaste veckorna.

MACD noteras i sälj och punkterade i veckan som gick nollinjen och i veckografen råder sedan slutet av april sälj. I månadsgrafen närmar sig en säljsignal från en historiskt hög nivå.

På ovansidan möter först gapmotståndet mellan 11150-11290 följt av taket i den medellånga fallande trendkanalen vid 11630 och toppen från början av augusti vid 11670. Det är gott om ytterligare mindre motstånd hela vägen mot 12000 men självklart kommer 12400 som tillika är ATH att vara en viktig nivå om indexet åter tar sig upp till nivån.

På nedsidan möter först 10890 följt av gapet mellan 10800-10750 men framförallt lågpunkten från början av juli vid 10650.

Så länge köparna kommer tillbaks kring primärtrenden och månadsstängningarna sker ovanför årsmedelvärdet talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Självklart kommer vi förr eller senare till en punkt där en långsiktig topp bildas men så länge 10600 är intakt tolkar jag den fallande medellånga kanalen som en uppladdningsfas inför nästa ben i den långsiktigt positiva trenden.

Motstånd: 11165 / 11290 / 11625 / 11670
Stöd: 10900 / 10800 / 10650 / 10500-10440

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BNP33 med en häv kring 3,7 och en stop loss på 8191.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP168 med en häv kring 3,0 och en stop loss på 14380.

Lundin Mining: Kommande utbrott är väl värt att bevaka

Teknisk analys Lundin Mining: Än så länge har zonen mellan 20-dagars medelvärde och den fallande motståndslinjen som är intakt sedan början av maj fått köparna att ta hem vinster.

Den långa trenden är fortfarande i det närmaste helt platt där de korta och medellånga än så länge pekar nedåt. Slutsatsen av detta är att vi ska vara relativt kortsiktiga med positioner för uppgång.

Både i torsdags och fredags bjöds vi på rikoschettstaplar där gummisnodden var hårt spänd på nedsidan. De senaste 12 åren har det bara inträffat vid 8 tillfällen och vid 5 av dessa har kursen stått högre en vecka senare. Vi ska naturligtvis inte dra några slutsatser av detta eftersom det är så få tillfällen.

Som jag sagt vid de två senaste analyserna är det intressant att placera Lumi på MAAT-listan (möjliga aktier att trada) eftersom den pågående nedgången har varit relativt lugn och lågvolatil. Förutsättningarna för att ett utbrott upp över den fallande motståndslinjen ska bli väl värt att följa är enligt mitt synsätt mycket goda.

Det kan vara bra att kliva in i Lumi i två steg där den första halvan av positionen tas när den fallande motståndslinjen som inför veckostarten noteras kring 31 kronor och den andra halvan när 32 kronor tas ut. Stoppen måste placeras strax under 28 kronor. Flytta upp stoppen till strax under 32 kronor när 34-nivån nås och ta då hem halva vinsten.

Motstånd: 30,40 / 31,60 / 32,60 / 33,78 / 34,95
Stöd: 29,20 / 28,30 / 27,65 / 27,10 / 26,35

Du kan handla Lundin Mining med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG LUMI BNP15 med en häv kring 7,09 och en stop loss på 26,45.

AstraZeneca: Hammer med hårt spänd gummisnodd

Teknisk analys AstraZeneca: Det blev ingen bekräftelse av setupen i föregående analys, även om nivån touchades. Kursen har därefter fallit till en ny intressant nivå.

Den långa trenden pekar upp även om lutningen inte längre är lika övertygande. De allra kortaste medelvärdena pekar ner medan det medellånga åter vänt upp även om det är marginellt än så länge.

I fredags bjöds vi på en hammer, samtidigt som gummisnodden var extremt hårt spänd på nedsidan. Detta utseende har endast varit i spel vid 13 tillfällen de senaste 16 åren men 9 av dessa har inneburit högre kurs en vecka senare. Det är alldeles för få tillfällen att dra någon slutsats av men om vi gör samma genomgång på resten av largecapaktierna får vi 948 träffar och av dessa har 529 inneburit högre kurser en vecka senare med i snitt 0,5 procent. Utan att ha gjort någon körning vet vi att med ett jämviktspendlande utseende som alltmer är fallet med Astra ökar sannolikheten ytterligare.

Den 29/7 bjöds vi på en lagerstapel där vi vet att det finns ett säljtryck mellan 568-564 kronor och samtidigt vet vi att det är gott om köpare när priset når zonen 570-580.

När 569 tas ut kan vi ta position för uppgång upp mot 590 kronor. Den initiala stoppen bör läggas strax under 550 kronor.

Motstånd: 568,00 / 571,00 / 579,00 / 588,00 / 593,50 / 603,50
Stöd: 563,50 / 559,50 / 553,00 / 550,00 / 543,70 / 537,00

Du kan handla AstraZeneca med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG AZN BNP18 med en häv kring 5,9 och en stop loss på 493.
Nedgång: MINISHRT AZN BNP21 med en häv kring 3,4 och en stop loss på 694.