BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 35

OMXS30: Motstridiga signaler med svagt positiv underton

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Kursen är nu nere och testar golvet i den kortsiktigt stigande trendkanalen som sammanfaller med MA-20. Även om det är goda chanser att vi kommer få se köparna suga upp säljtrycket kring nuvarande nivå vill jag helst se att det sker med tydlighet och engagemang (volym).”

Inför fredagen skrev jag: ”Än så länge ser indexet ut att ta fart upp kring EMA-8 och MA-20 vilket är positivt vid en stigande trend. På ovansidan möter nästa motstånd kring vid 1420-1430.”

Varje månad det senaste året har stängt under årsmedelvärdet men chansen för en månadsstängning ovanför 1404 där medelvärdet möter upp har nu ökat. I veckografen har indexet sedan början av augusti präglats av en tradingrange mellan 1348 och 1425 som lett till att ena vecka stigit och den andra fallit. Totalt steg OMXS30 med 1,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 2,4 procent. I dagsgrafen är OMXS30 fångat i en större konsolidering mellan 1240 och 1430. Innanför den större konsolideringen har nu ytterligare en mindre tradingrange etablerats mellan 1390 och 1425.

I mitten av augusti testade indexet av motståndsnivån mellan 1420-1430 och därefter fångar en tajt tradingrange mellan 1425 och 1387 vilket lett till mer av varannandagsrörelser. De senaste dagarna har vi sett både negativa omslagsformationer och tendenser till positiva fortsättningsformationer.

Volymen har bortsett från i onsdags när SCA-delningen bidrog noterats klart under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Av de 284 bolag jag dagligen bevakar steg 65 procent den gångna veckan och 60 procent i fredags. Bästa sektorer den gångna veckan blev defensiva kraftbolag och konsumentprodukter. Sämst gick konsumenttjänster och oljebolag.

MACD lämnade den 18/8 den högsta säljsignalen sedan mitten av mars. Nu blir det intressant att se om momentumet för nedgång tilltar eller om vi får en ny köpsignal som då helst ska infinna sig innan nollinjen punkteras för att vara riktigt positiv.

Cykelindikatorn noteras kring 70 och varnar för att det är dålig tajming att ta nya positioner för uppgång kring nuvarande nivå vilket syns tydligt även i prisgrafen (strax under ett tufft motstånd).

Historiskt har den kommande femdagarsperioden inneburit upp- och nedgångar i ungefär hälften av åren. Av de senaste 8 åren har den veckan som överlappar månadsskiftet inneburit nedgångar 6 av dessa. På medellång sikt befinner sig indexet i en stigande kil, eller om toppen från mitten av augusti tas ut kan det bli en stigande trendkanal som tar ut den fallande långsiktiga trenden. Punkteras 1387 hittar vi nästa stödnivå vid 1348.

På ovansidan möter ett motståndsområde kring 1420-1430 som om det tas ut och hålls är mycket positivt för höst- och vintersäsongen.

På nedsidan bevakar jag först 1401-1396 följt av 1386 men framförallt utvecklingen kring primärtrenden vid 1380 och nivån före Brexit vid 1367 amt den senaste signifikanta lågpunkten från början av augusti vid 1347.

På lång sikt ser bilden betydligt bättre ut än i slutet av juni men som jag sagt många gånger den senaste tiden behöver vi inte ha bråttom med att börja navigera för en mer varaktig uppgång. Alltmer talar dock för att en långsiktig botten håller på att mejslas ut.

På medellång sikt (veckor till månader) intar jag en positiv inställning, åtminstone så länge kursen håller sig ovanför ett stigande MA-50 och bildar högre bottnar och toppar i det medellånga perspektivet.

På kort sikt (dagar till veckor) noteras indexet innanför en mindre tradingrange mellan 1425-1390. Så länge kursen är fångad i det korta horisontella handelsområdet ska vi vara beredda på tvära kast när någon av begränsningarna närmar sig. Om däremot den horisontella konsolideringen blir utdragen ökar förutsättningarna för att ett utbrott kommer att lyckas.

Sammanfattning: Den långa trenden pekar fortfarande nedåt, om än svagt. Ett utbrott upp över 1432 är ytterligare en positiv pusselbit som om nivån håller bekräftar en positiv långsiktig trend. Punkteras 1387 hittar vi nästa stöd vid 1348 och den allra viktigaste nivån för en eventuellt fortsatt långsiktig nedgångsfas är 1240.

Motstånd: 1418 / 1425 / 1432 / 1448 / 1456
Stöd: 1401 / 1396 / 1376 / 1367 / 1356 / 1348

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
För uppgång: MINILONG OMX
För nedgång: MINISHRT OMX

SP500: Hälsosam rekyl

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Historiskt har den kommande veckan inte varit så bra. Den negativa divergensen indikerar dessutom att en stundande rekyl rycker allt närmare.”

I fredags skrev jag: ”Punkteras 2168 ställs siktet mot golvet i den kortsiktigt rådande tradingrangen vid 2148.”

Fredagen öppnade upp för att testa av 2187 som blev dagshögsta och två timmar innan stängning markerades dagslägsta vid 2162. Stängningen vid 2169,0 motsvarade en marginell nedgång med 0,2 procent.

I månadsgrafen noteras augusti än så länge som en doji med extremt höga värden för de flesta momentumindikatorer och en påtaglig negativ divergens.

Volymen har under hela den gångna veckan noterats under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna och trots att fredagen toppade var noteringen ändå 13 procent lägre än snittet. Telekomsektorn, som hittills utvecklats bäst i år, tappade under fredagen 1,1 procent. AT&T och Verizon, jättarna i sektorn, tappade 1 respektive 1,3 procent. Hälsovård var bästa sektor för dagen efter att ha tappat mer än index under några dagar. Johnson & Johnson steg 0,4 procent och Merck ökade 0,9 procent.

VIX steg med hela 20 procent den gångna veckan och stängde i fredags vid 13,6 vilket innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2255 och 2085 den närmaste månaden. VIX visar tecken på att mejsla ut en botten och utmanar just nu MA-50 vilket jag kommer att återkomma till men det är värt att nämnas redan nu. Optimismen har fallit under veckan och noteras nu kring 63 vilket kan jämföras med 76 för en vecka sedan. Som jag skrivit den senaste månaden gillar jag inte när optimismen varit uppe på alltför höga nivåer. Det blir nu spännande att se om flocken även denna gång haft fel om den fortsatta börsutvecklingen och att vi istället har sett en topp.

Årsmedelvärdet noteras nu svagt stigande kring 2055 och primärtrenden (200-dagars medeltal) lutar uppåt och noteras kring 2052. Trendfasindikatorn noteras kring +0,4 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga men företrädesvis ta positioner för uppgång.

MACD lämnade den 1 augusti en säljsignal, den första sedan den 13 juni men från en högre nivå än senaste säljsignalen. Som jag skrivit sedan i tisdags tenderar nu momomentumet för nedgång att öka och det blir nu spännande att se om det leder till en hälsosam rekyl som skapar bättre köplägen. Än så länge håller dock nivån kring 2168.

Cykelindikatorn har nu fallit ner till låga 9 och det är ok att köpa om det kan ske med bra edge och en vettig riskkvot. En köpsignal nu innebär att jag antingen vill se en mycket positiv reversalformation eller att de korta medelvärdena EMA-8 och MA-20 tas ut men när det i så fall sker är det alldeles för litet avstånd upp till ATH-nivån och därmed dålig riskkvot.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden noterat uppgångar i nästan 60 procent av åren. Månadseffekten har åtminstone historiskt inneburit att en lågpunkt (lägsta historiska nivån under augusti) infunnit sig ett par dagar före månadsskiftet och att en topp effektuerats kring den sista augusti och första handelsdagen i september som brukar följas av ett test efter ytterligare 4-6 handelsdagar. Historia är en sak men får vi inte stöd i prisgrafen med candlesticksformationer som matchar historien ska man vara försiktig med att agera bara på historiska data.

På ovansidan möter motstånd vid 2179 men framförallt runt 2194-2200.

På nedsidan möter närmast stöd vid 2168 men närmaste pivotbotten hittar vi kring 2147 och därefter blir det spännande att följa utvecklingen kring utbrottsnivån vid 2135.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200
– Sedan mars har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– G-krafterna på plats för en mer varaktig uppgång
– Nytt ATH 15/8 vid 2193,8

I den negativa vågskålen:
– Negativ divergens mot de flesta momentumindikatorer
– Optimismen är på den högsta nivån sedan juli 2014
– Säljsignal i MACD
– Avståndet ner till längre medelvärdena är lite väl stort
– Extremt avvaktande och seg uppgång

På lång sikt talar mer fortsatt upp- än nedgång. Rekyler är köpvärda ner mot 2000-nivån och förmodligen ännu längre ner men då vill vi att de ska vara tydliga.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positivt inställd så länge vi ser nya högre bottnar och köparna suger upp säljtrycket innan kursen etablerat sig under MA-50. Rekyler intressanta om köparna kommer tillbaks senast vid 2080.

På kort sikt (dagar till veckor) har vi nu fått en negativ omslagsformation och nu navigerar vi söderut tills vi ser att köparna suger upp säljtrycket och framförallt hur och kring vilken nivå.

Sammanfattning: Det var lite blandade reaktioner efter Yellens tal i fredags med det som placerarkollektivet troligen kommer att ta fasta på är de enorma lättnader i form av tillgångsköp som Fed planerar för om räntan måste höjas. Efter den kraftiga uppgången som påbörjades i mitten av februari steg SP500 med över 20 procent fram till mitten av augusti. När vi haft lika kraftiga uppgångar de senaste 20 åren har kursen i nästan 80 procent av fallen stått högre en månad senare. På kort sikt blir det intressant om 2168 punkteras och vid vilken nivå köparna kommer att suga upp säljtrycket nästa gång. Så länge köparna, som det ser ut nu, kommer tillbaks på allt högre nivåer bör man vara positivt inställd till fortsättningen.

Motstånd: 2178 / 2183 / 2187 / 2194-2000
Stöd: 2168 / 2164 / 2156 / 2148 / 2135

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
För uppgång: MINILONG SP500
För nedgång: MINISHRT SP500

DAX: Uppladdning med utseendet av en fallande triangel

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”I samband med testet av motståndsnivån 10800 bjöds vi på en negativ minidivergens och en säljsignal i MACD. På nedsidan möter nu stöd vid 10475 och 10350.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av den närmaste stödnivån som därefter testats ytterligare en gång i torsdags. Totalt stängde veckan upp med måttliga 0,4 procent vilket innebär att årets nedång reducerats till 1,4 procent.

I månadsgrafen noteras augusti månadsstapel ovanför årsmedelvärdet men i veckografen noteras en mer avvaktande bild. I dagsgrafen har den pågående kontraktionen fått utseendet av en fallande triangel men som jag sagt så många gånger måste vi vänta på utbrott eller punktering då vi inte vet åt vilket håll det kommer att ske.

Primärtrenden lutar svagt nedåt men för ungefär en vecka sedan effektuerades ett gyllene kors vilket inte inträffat sedan början av januari 2015. Trendfasindikatorn noteras nära noll vilket innebär att vi än så länge företrädesvis ska applicera jämviktspendlande strategier.

RSI-14 noteras under månadsmedelvärdet och om 55-nivån punkteras utan innan nästa impuls får vi en säljsignal. Stöd hittar vi kring 10350 och 10200.

Historiskt har den kommande veckan stigit i något fler fall än den fallit men samtidigt har vi vid flera tillfällen sett kraftiga nedgångar inleda september.

Sammanfattning: I början av augusti togs den stödlinje som markerade de allt lägre topparna från början av februari. Vid motståndet 10800 tog uppgången åtminstone tillfälligt slut. Håller sig kursen kvar ovanför den fallande sekundära stödlinjen (streckad brun linje) talar mycket för att vi sett en botten effektuerats via en 1-2-3-vändning. Om det däremot visar sig att stödlinjen punkteras blir det intressant att se var köparna är intresserade av att suga upp säljtrycket och hela vägen ner mot primärtrenden är fortsättningsformationer intressanta att agera på.

Motstånd: 10640 / 10690 / 10820 / 10950
Stöd: 10500 / 10430 / 10350 / 10200

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
För uppgång: MINILONG DAX
För nedgång: MINISHRT DAX

Hennes & Mauritz: Allt mindre tyder på bottenformation

Teknisk analys H&M B: Föregående analys föregicks av en kraftig impuls och jag var positiv till att bla pivottoppen kring 265 kronor tagits ut med kraft. Samtidigt påminde jag om att den fallande primärtrenden närmade sig. Det skulle visa sig att MA-200 även denna gång utgjorde ett alltför kraftigt motstånd och kursen har nu fallit och noteras strax ovanför golvet i den korta stigande kanalen.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde pekar fortfarande tydligt nedåt och trendfasindikatorn noteras kring -1,8 vilket innebär att vi än så länge ska prioritera positioner för nedgång i samband med rekyler.

MACD lämnade i slutet av förra veckan en säljsignal och vi ser tecken på att volymen tilltar i samband med nedgångar. Efter de senaste veckornas nedgång har dock gummisnodden blivit hårt spänd på nedsidan och det kan leda till en kortare uppstuds. Så länge inte taket i kanalen tas ut och hålls mer än någon dag och trendfasindikatorn påtalar att vi ska navigera för nedgång bör man vara extremt kortsiktig med positioner som går emot trenden.

Det är först om MA-200 tas ut och kursen orkar ta ut och hålla sig ovanför 280 kronor mer än någon dag som vi ser en tendens till en 1-2-3-vändning.

Sammanfattning: Tendensen till den positiva bilden håller på att försämras och nu är det lite upp till bevis. Om kursen etablerar sig under golvet i den stigande kanalen och framförallt 235 kronro är det allt mindre som talar för att det är en bottenformation vi ser. Den negativa volymbalansen indikerar att de stora elefanterna snarare distribuerar än ackumulerar HM-aktier för tillfället.

Motstånd: 265,50 / 268,65 / 275,35 / 279,60 / 281,40
Stöd: 259,55 / 256,85 / 250,95 / 245,00 / 235,00

Du kan handla Hennes & Mauritz B med följande minifutures från BNP:
Vill du spekulera i uppgång: BNP MINILONG HM
Vill du spekulera i nedgång: BNP MINISHRT HM

Ericsson B: Extremt lågvollaläge inför utbrott

Teknisk analys Ericsson B: Redan samma dag som föregående analys punkterades 66 kronor och i samband med delårsrapporten nåddes som lägst 60,65. Kursen har därefter fortsatt innanför begränsningarna och skapat ytterligare en smal tradingrange innanför de mellan 68 och 59,50.

Den långa trenden pekar nedåt och trendfasindikatorn noteras kring -2,9 vilket innebär att vi ska tillämpa trendföljande strategier för nedgång, i huvudsak. Det innebär att en punktering av en viktig stödnivå med tilltagande volym kan vara värt att haka på och upptsudsar som leder till negativa fortsättningsformationer.

För tillfället ser aktien ut att ladda för ett utbrott men om det sker söderut eller norrut vet vi inte. Det har inte varit lika smala bollingerband sedan mitten av mars och den gången tog det några veckor innan utbrottet skedde söderut, efter ett falskt utbrott.

Sammanfattning: I samband med lågvollalägen som nu är det bra att ställa in larm på de nivåer som är intressanta. På ovansidan kan det vara bra att hålla koll på området mellan MA-50 och MA-100 samt 67,75. Kring dessa bevakar man med fördel negativa fortsättningsformationer för nedgång. Om det visar sig att 60,75 men framförallt 59,60 punkteras, helst med tilltagande volym efter ett gap söderut är det mycket som talar för att expansionen kommer att ske på nedsidan. Håll koll på de tidigare stöden vid 57-56 kronor som utgjort startskottet på tidigare uppgångar.

Motstånd: 62,35 / 62,60 / 63,25 / 65,35
Stöd: 61,75 / 61,45 / 60,75 / 59,60

Du kan handla Ericsson med följande minifutures från BNP:
Tror du på uppgång: BNP Minilong ERIC
Tror du på nedgång: BNP Minishort ERIC