BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 35 – 2022

OMXS30: Testar golvet i den stigande kanalen

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Än så länge noteras OMXS30 innanför begränsningarna för en stigande kortsiktig trendkanal men indexet befinner sig sedan i onsdags i en rekyl mot den kortsiktigt stigande trenden. Den positiva volymbalansen och noteringen över ichimokumolnet talar för att köparna kommer att eliminera rekylen med en positiv fortsättningsformation innan området kring 1950 punkterats och den kommer i så fall troligen vara värd att agera på. Om det visar sig att 1930 ger vika är det däremot större chans för en nedgång mot årslägsta kring 1850. Det jag inte vill se är att en fortsättningsformation följs av en ny lägre topp än augustihögsta vid 2065, det skulle bekräfta en ny lägre signifikant topp i den långsiktigt fallande trenden. Historiskt har perioden från nu och fram till slutet av oktober präglats av tvära kast och slagig handel.”

Den gångna veckan inleddes med ett negativt gap och efter en paus kring gapområdet från den 13 juni, strax under 2000-nivån, tog indexet åter fart söderut för att avsluta veckan negativt. Totalt backade OMXS30 4,0 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 19 procent. Jag skrev för en vecka sedan att det var goda förutsättningar för att köparna skulle suga upp säljtrycket och avsluta rekylen innan området kring 1950 gett vika. I fredags nåddes nivån och nu blir det intressant att se om köparna vågar sig tillbaka nu.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är nedåtriktad. Indexet tyngs sedan den 24 februari av ett dödskors (MA-50 skar då ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i jämviktspendlingszonen där det varnas för skvalpiga rörelser och tvära kast.

Volymen har hela veckan legat under snittet, även om den tilltog något i fredags. Volymbalansen är sedan den 22 juli positiv vilket är första gången sedan slutet av november.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 40 procent men det var inte mer än 19 procent i fredags. Just nu är det bara 11 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 5,1 procent vilket är lägre än snittet som noteras kring 8,6. Låg volla är i de flesta fall en intressant uppladdning inför en större rörelse och även som en del i en eventuell ackumulationsfas. Det vi inte vet är åt vilket håll expansionen ur lågvollaläget kommer att ske.

På ovansidan möter närmast 1970 följt av 1988 och zonen 1992-2005 följt av 2015 och 2030-2044 samt 2065.

På nedsidan möter närmast 1950 följt av 1933 och 1920 samt zonen vid 1904-1896.

På lång sikt är jag svagt negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral till svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt negativ.

Sammanfattning: Som jag skrev för en vecka sedan och flera gånger under den gångna veckan, pågår en rekyl tills den ersätts av en positiv fortsättningformation. Sedan den senaste toppen vid 2065 har vi inte bjudits på en enda stängning över föregående dags högsta som noterats i den övre tredjedelen av candlen (en fortsättningformation). Jag skrev även att om 1930 punkteras utan att snabbt återtas ställs siktet in mot årslägsta vid 1850. Varför är då zonen kring 1930 så kritisk? Jo, det viktigaste fibstödet (62%) för sensommaruppgången möter upp där, golvet i den stigande trendkanalen, nollzonen i SMACD och dessutom har nivån varit i spel flera gånger sedan marslägsta. Indexet befinner sig alltså kring en viktig stödnivå samtidigt som fredagen stängde 5 procent under det nedre bollingerbandet. När indexet är översålt kring en viktig stödnivå borde det resultera i åtminstone en uppstuds men om så inte blir fallet är det underliggande sentimentet svagare än jag befarat. Nu vill jag se köparna komma tillbaka och effektuera en positiv fortsättningsformation som får indexet att dra upp genom standard line kring 2010 och att det inte omgående därefter noteras en ny lägre lägsta.

Motstånd: 1970 / 1988 / 1992-2005 / 2015 / 2030-2044
Stöd: 1950 / 1933 / 1920 / 1904-1896

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 15-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 53%.

SP500: Partydödaren Powell släckte ljuset

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Inte helt oväntat blev området vid 200-dagars medelvärde svårpasserat när nivån nåddes i början av förra veckan med överköpta indikatorer. Sedan slutet av april har området kring 4300 gett köparna huvudvärk och är nu en tuff mur av motstånd. Nu är rekylen inledd och kommer att pågå tills köparna eliminerar den med en fortsättningsformation. Det vi då inte vill se är att vi därefter bjuds på en ny lägre topp än 4325. Om trendfasindiktorn vänder ner från denna nivå och nedgången inte bromsas upp innan -2 ger vika ökar risken för en nedgång mot årslägsta men det återkommer jag till om så blir fallet. Nu vill jag se att en positiv fortsättningsformation suger upp rekylen, helst innan golvet i den kortsiktigt stigande kanalen gett vika, för att stärka det kortsiktigt positiva sentimentet. Om det visar sig att fib 50% för den senaste uppgången vid 3980 inte håller för ett test ökar risken påtagligt för en nedgång mot årslägsta vid 3640-området.”

Rekylen tog ner indexet till det nedre gapstödet från den 10 augusti i början av veckan och effektuerade en fortsättningsformation upp i gapmotståndet som inledde den gångna veckan. Veckan avslutades svagt vilket till stor del berodde på hökaktiga uttalanden från Fedordförrande Jerome Powell. Det som såg ut som en alltmer hälsosam återhämtning raserades på några minuter. Snacka om att vara veckans glädjedödare. Fredagens nedgång var den kraftigaste sedan den 13 juni och tog ned indexet i ett svep till golvet i den stigande kanalen. Totalt backade indexet med 4,0 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 14,9 procent. Det jag skrev om för en vecka sedan att jag inte ville se en fortsättningsformation följas av en ny lägre topp än 4325 är precis vad som blev facit.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nedåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där det varnas för tvära kast och slagig handel, det så kallade jämviktspendlingsområdet.

Volymen i fredags var högre än i torsdags men noterades 6 procent under det dagliga snittet. Volymbalansen är negativ.

SMACD lämnade i måndags den 22/8 det högsta negativa korset sedan den 11 november 2021. Risken har nu ökat för att det kan bli en period av nedgång eller en volatila rörelser och tvära kast.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras inför dagen till 35 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) steg i fredags med hela 17 procentenhet och veckan summerades med en uppgång på hela 24 procentenheter till 26. Veckostängningen noterades över MA-20, MA-50 och MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 6,9 vilket kan jämföras med snittet som ligger runt 9,1. Snittvollan har stigit sedan oktober men har nu börjat plana ut. Senast vi såg ett liknande utseende var i slutet av 2020 och den gången följdes det av en lättnad på börsen. Frågan är om det blir ett säljtryck efter sommarlugnet.

I den positiva vågskålen:
– Kortsiktigt positiv omslagsformation den 17/6
– Indexet är översålt på lång sikt
– Passerat standard line, MA-50 och cloud span b

I den negativa vågskålen:
– Allt lägre toppar sedan mitten av januari
– Dödskors den 14/3
– Noteras under MA-200
– Punkterat MA-20 standard line, junitoppen och den senaste lågpunkten från i tisdags

På ovansidan möter närmast 4122 följt av 4196-4204 och 4220 samt den senaste toppen kring 4325.

På nedsidan möter närmast 4017 följt av 4004-3996 och 3975 samt fib 62%-nivån kring 3900.

På lång sikt är jag svagt negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt negativ.

Sammanfattning: Precis det jag skrev om förra veckan, som jag inte ville se, är det vi bjöds på den gångna veckan. En snygg fortsättningsformation vid gapstödet från den 10 augusti men en avslutning som punkterade just stödnivån och lågpunkten kring 4120. Det som såg allt bättre ut tekniskt lyckades veckans glädjedödare Jerome Powel rasera med några få meningar. En styrränta på 4 procent i slutet av 2023 var nog inte det placerarkollektivet hade hoppats på. Teknologi som stärkts den senaste tiden tog rejält med stryk. Om inte nivån kring fib 50% av sensommaruppgången vid 3980 håller talar det mesta för att även fib 62% vid 3900 ger vika och det talar för en jobbig period framöver. Från att ha varit svagt positiv på kort- och medellång sikt är jag nu på väg att svänga över åt det negativa hållet. En positiv fortsättningsformation vid ett intressant stöd bör enligt skolboken leda till en uppgång men när det som nu istället följs av en lång röd marubozu som dessutom punkterar viktiga stödnivåer bådar det inte gott. Ibland är den bästa strategin att sitta på händerna tills utseendet klarnat och nu är ett sådant tillfälle.

Motstånd: 4122 / 4196-4204 / 4220 / 4325
Stöd: 4017 / 4004-3996 / 3975 / 3900

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 22-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 57%.

DAX: Siktet inställt mot årslägsta

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Det jag inte vill se är att en fortsättningsformation följs av en ny lägre topp och därefter ny lägre lägsta då det indikerar att augustihögsta utvecklats till en ny signifikant långsiktig lägre topp. Nu vill jag istället se att nästa trendben uppåt tar ut förra veckans och augustihögsta ställer in siktet vidare norrut.”

Den gångna veckan inleddes med ett gap nedåt och därefter ett test av stödet vid 13080 som såg ut att suga upp säljtrycket. I torsdags gapade indexet upp mot majlägsta där köptrycket avtog. Fredagen inleddes uppåt men även denna gång blev motståndet kring 13380 övermäktigt och när torsdagens lägsta gav vika tilltog säljtrycket påtagligt och inte förrän vid 12950 strax innan veckostängningen såg vi något litet tecken på avtagande säljtryck. DAX föll med 2,3 procent i fredags och den gångna veckan noterades för en nedgång med hela 4,2 procent vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 18,3 procent. Efter den bearish engulfing i veckografen kring den fallande motståndslinjen punkterades den senaste veckan de senaste 6 veckornas stängningskurser.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 lutar nedåt och indexet tyngs av ett dödskors sedan den 18 februari (MA-50 skär ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på ytterligare nedgångar.

Volymbalansen är neutral på väg att bli negativ.

SMACD lämnade förra fredagen ett negativt kors vilket var det första sedan den 9 juni och jag tolkar det nu som att en rekyl/nedgång är i spel.

Sammanfattning: Den kortsiktiga stigande kanalen är nu punkterad och både 20- och 50-dagars medelvärde punkterades den gångna veckan. För en vecka sedan skrev jag att det jag inte ville se var en ny lägre topp/högsta än den senaste toppen vid 13950 som följdes av en ny lägre lägsta, men det var precis det vi såg den senaste veckan. Om inte punktering av fibnivån vid 12990 (fib 62%) ganska snabbt tas tillbaks är det stor risk för tilltagande säljtryck ner mot årslägsta. Skulle även årslägsta vid 12390 ge vika hittar vi nästa symmetriska mål nedåt 10000, men det är naturligtvis inte någon naturlag att priset behöver ner så långt. Det jag vill se är att indexet vänder upp igen, helst så snabbt som möjligt, för att ta ut den fallande motståndslinjen som just nu möter upp kring 13750 och för att jag ska bli positiv på lång sikt behöver 14750 tas ut.

Motstånd: 13040 / 13225 / 13380 / 13500
Stöd: 12885 / 12795 / 12625 / 12500

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 19-.
– Next day forecast indikerar att det är 51 procents chans till en uppgång under måndagen.

SSAB B: Bottenformationen på väg att fullbordas

Teknisk analys SSAB B: Som jag skrivit de två senaste analyserna (8/7 och 8/8) är det allt mer som talar för att SSAB håller på att mejsla ut en botten. Sedan föregående analys har de pusselbitar jag vill se då fallit på plats och nu håller 200-dagars medelvärde på att mjukas upp.

Den långa trenden, som jag använder bla riktningen på MA-200 för att peka ut är sedan årsskiftet svagt uppåtriktad. Trendfasindikatorn har nu tagit sig upp i zonen där det varnas för tvära kast och slagig handel, men de allt högre noteringarna är positiva.

Volymbalansen är sedan den 11 augusti positiv, även om det är marginellt.

SMACD har nu brutit upp över nollzonen och det innebär att negativa kors i de flesta fall indikerar att en rekyl eller konsolidering kan vara på gång, men det är inte i första läget någon säljsignal.

Sammanfattning: I tisdags bröt priset upp över molnet vilket är en positiv pusselbit men den negativa minidivergensen och avtagande momentumet hos SMACD indikerar att det kan behövas en rekyl alternativt en konsolidering. Den positiva volymbalansen indikerar att större aktörer söker sig in i aktien och därför tror jag det kan vara en bra edge att skala in sig med en lottsedel (en mini long) med ett litet belopp när/om vi bjuds på en positiv fortsättningsformation kring golvet i den kortsiktigt stigande kanalen. Om volymbalansen (OBV) stiger tydligt när/om priset tar sig upp mot fredagens högsta visar det på styrka och därför kan ett utbrott upp över nivån vara en alternativ strategi. Ett utbrott upp över fredagens högsta ställer in siktet mot 57 kronor. Punkteras däremot förra veckans lägsta vid 46 kronor fallerar de två case som jag beskrev ovan.

Motstånd: 50,15 / 51,40 / 52,70
Stöd: 49,30 / 47,70 / 46,45

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 76-.

Husqvarna B: Pausen är klar

Teknisk analys Husqvarna B: I samband med föregående analys skrev jag att siktet var inställt mot 78 kronor och nivån nåddes redan efter två dagar. Därefter har Husqvarna gått in i en konsolidering och som jag sagt några gånger under Tobbe Spekulerar ser jag tecken på en negativ underton, vilket varnat för att expansion från kontraktionen riskerar att ske söderut. I slutet av förra veckan såg vi tendenser till att resan nedåt kan vara inledd.

Den långa trenden som jag bla använder lutningen på 200-dagars glidande medelvärde för att pekat ut är nedåtriktad. Trendfasindikatorn noteras i ett läge där vi företrädesvis ska agera för nedgång.

Volymbalansen är negativ och SMACD pekar nedåt.

På kort sikt är de korta momentumindikatorerna hårt spända på nedsidan vilket talar för att det borde komma en uppstuds. Om så inte blir fallet trots ett översålt läge är det ett tecken på mer svaghet än diagrammet indikerar.

Sammanfattning: En punktering av 70-kronorsnivån indikerar en symmetrisk målkurs ner mot 63-61 kronor beroende på om man tar höjd för svansarna i kontraktionen eller inte. Den som vill agera för nedgång om 70 kronor punkteras kan göra det med en minishort gärna med en ganska stor hävstång, dock inte större än att stoppen hamnar ovanför 81 kronor och därmed ett ganska litet belopp. När/om 67,50 kronor nås flyttas lämpligen stoppen ner till strax över föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån passeras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 67,50 kronor punkterats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax över 81 kronor.

Motstånd: 75,10 / 76,25 / 80,40
Stöd: 70,55 / 67,00 / 63,20 / 61,50

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 22+.