BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 35 – 2023

OMXS30: Bullish meeting line kring augustilägsta

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”De senaste topparna och bottnarna noteras på allt lägre nivå vilket är negativt. Indexet har nu punkterat både de korta- och långa medelvärdena och lagging line (den blåa linjen) har i veckan punkterat både cloud span b och MA-200. Från den senaste mest signifikanta toppen vid 2326 från den 16 juni hade priset till fredagens lägsta fallit med 8,4 procent vilket lett till att cykelindikatorn effektuerade den första negativa minidivergensen sedan den 26 juni. Med tanke på vågutseendet är det nu goda förutsättningar för en kortare uppstuds innan nedgången därefter tar vid igen. Så länge inte ens den senaste toppen som nu noteras vid 2231 passeras talar mer för ned- än uppgång. Historiskt brukar indexet bygga en liten botten i slutet av augusti för att sedan dra nedåt i september igen. Nu är dessutom ichimokuutseendet betydligt tydligare än de senaste veckorna, men tyvärr med ett än mer negativt utseende. Så länge vi inte bjuds på åtminstone en kortsiktigt högre topp följt av en ny högre lägsta tolkas glaset halvfullt. Mitt huvudspår är att det kommer att vara fortsatt skvalpigt med dragning söderut och svårnavigerat fram till åtminstone några veckor till. Inför veckostarten kommer det vara en positiv pusselbit på mycket kort sikt om vi bjuds på ett positivt öppningsgap och därefter en FF-stängning som noteras över 2156.”

Som jag skrev för en vecka sedan var det bra edge för en kortare uppstuds men att det mesta pekade på att den skulle bli kortvarig. Veckan som gick inleddes upp men när priset nådde den platta cloud span b från maj och juni tog det stopp vid 2178. Totalt steg OMXS30 med marginella 0,1 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 5,1 procent. Det blev den fjärde veckan i rad som stängde i den nedre delen av veckocandeln.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt men priset har punkterat nivån vilket är en varningssignal. Indexet lyfts sedan den 9/12 av ett gyllene kors (MA-50 skar då upp genom MA-200). Trendfasindikatorn är nu nere i zonen där det påtalas att det är större chans för ned- än uppgång.

Volymen har hela veckan legat under snittet och i fredags var det den lägsta volymen sedan den 16 augusti. Volymbalansen är fortsatt negativ.

SMACD lämnade den 2/8 en säljsignal som än så länge är i spel och har förstärkts av den senaste negativa trampolinen den 11 augusti. Nu närmar sig indikatorn -15 som är en låg nivå och positiva kors kring denna nivå har historiskt varit en bra nivå för att inleda positiva trender.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 46 procent. Just nu är det bara 27 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. När det historiskt varit mindre än 40 procent av aktierna som stigit de senaste två veckorna och isen därefter visat tecken på att ”tjockna” har det ofta lett till tydliga bottnar. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 6,1 procent vilket är strax under snittet som noteras vid 6,3.

På ovansidan möter närmast 2153-2156 följt av 2165-2167 och 2178 samt området vid 2200.

På nedsidan möter närmast 2142 följt av 2135-2132 och 2123 samt zonen vid 2105-2095.

På lång sikt är jag neutral.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: Om det visar sig att den senaste veckans högsta vid 2178 blir en ny lägre topp, vilket vi inte vet förrän 2132 eventuellt punkteras, är det ytterligare en negativ pusselbit. Inte en enda dag sedan standard line (den streckade röda linjen) punkterades 6 juli har vi sett en stängning över medelvärdet vilket indikerar att det är ett svagt sentiment. Även om edgen varit bra för en uppstuds de senaste dagarna har inte köparna det självförtroende som krävs för att ta ut kritiska motståndsnivåer och det leder i sin tur till allt lägre toppar och bottnar som är definitionen på en nedtrend. Så länge inte detta negativa mönster bryts talar mer för ned- än uppgång. En stängning i den övre tredjedelen som noteras över föregående dags högsta har goda förutsättningar att skicka upp indexet mot standard line där även MA-200 och 2200 möter upp. Om indexet däremot inte stiger när det ”borde” göra det är det ett bevis på att det är fler svaga händer som behöver rensas bort innan en uppgång kan ta vid. Än så länge saknas alltså den viktigaste pusselbiten, trots att det nu är en bra statistisk edge för uppgång, och det är självförtroende hos köparna.

Motstånd: 2153-2156 / 2167 / 2178 / 2200
Stöd: 2142 / 2135-2132 / 2123 / 2105-2095 / 2052-2048

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 42-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 55%.

SP500: Behöver eliminera fler negativa pusselbitar

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”När en nedgång accelererar mot ett stöd, som nu, är det vanligt att de svaga händer som inte vågar vara kvar kliver av. Leder detta till en bekräftad omslagsformation kan det som i mars bli startskotten på ett positivare utseende. På kort sikt tolkar jag fredagens bullish meeting line som att köparna nu försöker handla upp indexet från junilägsta men med tanke på utseendet talar mer för att det blir en kortsiktig uppstuds snarare än en inledning av nästa uppgångsfas. Jag vill nu se indexet återta den senaste kortsiktiga toppen vid 4490 till att börja med och att nästa lågpunkt därefter noteras högre än 4335 (som är den senaste lågpunkten). Förutom den tekniska bilden vill jag även se att teknikbolag vänder upp från de pågående rekylerna och att den amerikanska tioåringen drar sig tillbaka ner under 4%-nivån, minst. Så länge den långsiktiga trenden är positiv är det fortfarande mer som talar för att en ny uppgångsfas startar under hösten, än motsatsen. En ny lägre topp än 4470 som därefter punkterar junilägsta vid 4328 ställer in siktet ner mot 4100-området.”

Den gångna veckan inleddes med en bekräftelse av den bullish meeting line jag skrev om för en vecka sedan och uppstudsen som följde tog indexet upp till 50-dagars medelvärde men där tog det abrubt stopp i torsdags. Veckan avslutades dock med en positiv reversal som samtidigt noterades som en bullish harami. Totalt steg indexet med 0,8 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 14,8 procent. I veckografen var det det första veckan i augusti som steg och det som en bullish harami.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt. Trendfasindikatorn har vänt ner från en överköpt nivå och nu blir det intressant att se om indikatorn stabiliserar sig i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier eller tar sig ner i jämviktspendlingszonen.

Volymen den gångna veckan har varit klart lägre än snittet. Volymbalansen har fallit till neutral vilket är första gången sedan slutet av maj.

SMACD noteras sedan en tid i sälj och har nu fallit ner i den negativa zonen. Den 24/8 effektuerades en ny negativ trampolin vilket förstärker det kortsiktigt negativa utseendet.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 52 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) backade den gångna veckan med 9,4 procentenheter för att stänga vid 15,7 i fredags, vilket var lägre än MA-200, MA-100, MA-20 och EMA-8.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 5,7 procent vilket är en aning lägre än snittet vid 6,1.

I den positiva vågskålen:
– Positiv trendfasindikator
– Noteras över decemberlägsta, MA-200 och cloud span b
– Gyllene kors 2/2 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Fortsätter notera högre signifikanta bottnar och toppar

I den negativa vågskålen:
– Trendfasindikatorn har vänt ner från en extremt hög nivå
– SMACD senaste signal är ett högt negativt kors den 22/6 och den 17/8 punkterades nollan
– Fallande kortsiktig trendkanal
– MA-20 punkterades den 2/8 och MA-50 den 15/8

På ovansidan möter närmast 4425 följt av 4458 och 4471 samt zonen mellan 4490-4510.

På nedsidan möter närmast 4385 följt av zonen mellan 4356-4335 och junilägsta vid 4328.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: Som jag påpekade i mitten av juni var det mycket stor risk för att en signifikant topp närmade sig och nu vet vi att så blev fallet. Att det skulle bli en så pass kraftig nedgång hade jag inte väntat mig men inte en enda dag har stängt tydligt över ens de korta sentimentintsnivåerna sedan dess. Totalt hade indexet backat knappt 6 procent från julihögsta till lågpunkten förra fredagen som i och för sig är en tydlig nedgång men frågan är om det räcker. Jag kan direkt avslöja att jag inte tror vi sett nästa signifikanta lågpunkt än men att vi för första gången sedan mitten av mars ser priset dra upp från ett läge under det nedre bollingerbandet samtidigt som andelen aktier under 50-dagars medelvärde visar tecken på att vända upp från nivåer som vi såg i mitten av mars och slutet av maj. Det som däremot bekymrar mig tekniskt är att inte volymbalansen stärkts mer under de senaste uppgångsdagarna och att andelen aktier som markerat nya lägsta ökat de påtagligt de senaste veckorna. Jag vill nu se priset och lagging line bryta upp genom ichimokumolnet i 60-minutersgrafen för att signalera att köparna börjar komma tillbaka (det jag kallar S.A.L.T.). Ibland är bästa strategin att sitta på händerna och så är det nu. Invänta Stöd Av Lägre Tidsupplösning för att se att köparna verkligen är på väg tillbaka.

Motstånd: 4425 / 4458 / 4471 / 4490-4510
Stöd: 4385 / 4356-4335 / 4328

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 58+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 51%.

DAX: Pris och lagging line under molnet

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om veckan avslutades med en hammerliknande candle från stödnivån kring 15500 där indexet vände upp i början av juli talar mer för att det inte blir något trendskifte denna gång utan att indexet inom kort tar fart nedåt igen. Mitt huvudspår är att de närmaste veckorna kommer bli svårhandlade med en dragning nedåt men att det fortfarande är goda förutsättningar för att hösten kommer bli en starkare period.”

Den gångna veckan inleddes med en uppgång men när priset mötte ichimokumolnet tog det åter stopp och en kraftig bearish engulfing effektuerades i torsdags. Totalt steg dock DAX med 0,4 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 12,3 procent. Även om det blev en uppgång i veckografen effektuerades en tydlig negativ reversal.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. Den 12 december effektuerades ett gyllene kors (MA-50 skar upp genom MA-200) vilket var första gången sedan slutet av juli 2020. Trendfasindikatorn doppar nu fötterna i jämviktspendlingszonen vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen är negativ sedan början av augusti men kan snabbt vända upp och bli positiv eftersom noteringen just nu noteras kring tremånaderssnittet.

SMACD har noterats med en tydlig negativ divergens mot prisgrafen sedan toppen i mitten av juni och den 2 augusti lämnade indikatorn dessutom ett negativt kors som nu lett till en notering i den negativa delen. Än så länge har vi inte några tydliga tecken på att indikatorn är på väg att lämna ett positivt kors.

Sammanfattning: Köparna försökte under veckan få till en uppgång men engagemanget saknade då volymbalansen fortsatte noteras under snittet. Så länge DAX är fångat innanför begränsningarna 16500-15500 ska vi vara beredda på tvära kast och slagig handel. På kort sikt har vi sett lägre toppar följas av lägre lägsta och så länge inte det mönstret bryts är det mer som talar för nedgång. I den positiva vågskålen placerar jag närmandet av bekräftelsenivåerna för både %b och Stochastic. På medellång sikt är den symmetriska målkursen för dubbeltoppen/pyspunkan 14500, förutsatt att 15540 punkteras och där hittar vi även stöd i form av marslägsta. Mitt huvudspår är att de närmaste veckorna kommer bli svårhandlade med en dragning nedåt men att det fortfarande är goda förutsättningar för att hösten kommer bli en starkare period.

Motstånd: 15740 / 15890 / 15950-16050 / 16240
Stöd: 15570 / 15470 / 15395 / 15235

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 43-.
– Next day forecast indikerar att det är 42 procents chans för uppgång under måndagen.

Swedbank: Dojisar kring kanalgolvet

Teknisk analys Swedbank A: Rekylen inleddes samma dag som föregående analys och än så länge har vi inte bjudits på någon positiv fortsättningsformation i den nedre delen av trendkanalen. De senaste dagarna har flera små dojiliknande candlar effektuerats och det kan vara tecken på att säljarna är på väg att köra slut på bränsle.

Den långa trenden som jag bla definierar som priset och lutningen på MA-200 pekar svagt uppåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är positiv sedan den 4 juli.

SMACD lämnade ett negativt kors den 15 augusti och testar nu av nollzonen som är en intressant stödnivå.

Swedbank fångas för tillfället i en squeeze vilket innebär att en expansion från detta område har förutsättningar att bli kraftfull, uppåt eller nedåt. Vi måste därför vänta på en stängning över föregående dags högsta, i den övre tredjedelen, en så kallad fortsättningsformation.

Sammanfattning: Swedbank noteras nu kring 50-dagars medelvärde där även golvet i den stigande trendkanalen möter upp. En fortsättningsformation är köpvärd vid denna nivå men om vi bjuds på en dagsstängning under MA-50 avvaktar vi. När/om 195,80 nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (1,5% range) efter att 195,80 nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras vid 187,80.

Motstånd: 192,00 / 193,00 / 197,65 / 200,00
Stöd: 189,20-188,50 / 184,90 / 180,90

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 45+.

Securitas B: Positiv minidivergens kring cloud span b

Teknisk analys Securitas B: Det har nu gått ett par veckor sedan föregående analys och aktien har varje dag sedan dess testat av cloud span b. I fredags effektuerades en bullish piercing line och det är nu åter en bra edge för att en uppgång inleds.

Den långa trenden som jag bland annat använder lutningen på 200-dagars medelvärde för identifiera är i stort sett helt platt. Trendfasindikatorn noteras i zonen som påtalar för oss att risken är stor för skvalpiga rörelser och tvära kast.

Volymbalansen är negativ.

SMACD lämnade den 31 juli ett negativt kors och i mitten av augusti punkterades nollan. Än så länge är det inte tydligt att momentumet för nedgång avtar. Däremot vände cykelindikatorn upp från en extremt låg nivå i fredags och effektuerade en positiv minidivergens som var den första sedan den 22 maj.

Sammanfattning: En stängning över föregående dags högsta i den övre tredjedelen är köpvärd, förutsatt att det sker innan 84,60 punkterats med en dagsstängning. När/om 88,50 nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (1,5% range) efter att 88,50 nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras vid 83,70.

Motstånd: 86,35 / 87,70 / 89,20
Stöd: 85,20 / 84,60 / 83,60

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 17+.