BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 35

OMXS30: Köparna lyser med sin frånvaro

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 har nu kommit ner till en nivå där det är goda förutsättningar för en uppstuds. I fredags stängde indexet under det nedre bollingerbandet men edgen för uppgång hade varit bättre om vollan samtidigt varit högre. Så länge kursen inte etablerar sig ovanför någon av de senaste pivottopparna är dock risken större för nya lägre bottnar än ett positivt kortsiktigt trendskifte.”

Den gångna veckan inleddes med en uppstuds och avslutades med en passering av 1548 innan den svaga veckoavslutningen de sista timmarna i fredags. Totalt steg OMXS30 med 0,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 1,6 procent.

Amerikanska livsmedelsdetaljister handlades ned på torsdagen inför utlovat priskrig från Amazon som förvärvat kedjan Whole Foods. Effekten spreds till Europa och Stockholm där Ica och Axfood sjönk 0,7 respektive 0,8 procent.

Om augusti stänger kring nuvarande nivå eller lägre blir det tredje månaden i rad med negativa undertoner. För första gången sedan oktober förra året noteras det svenska storbolagsindexet under årsmedelvärdet kring 1545 och skulle den kommande månadsstängningen ske under denna nivå blir det första gången sedan juli 2016.

Så länge vi inte bjuds på högre pivottoppar följt av högre lägstanoteringar talar mer för fortsatt nedgång efter uppstudsar än att köparna på nytt ska driva OMXS30-indexet mot nya högre högsta.

Bredden som jag varnat för under snart fem månaders tid fortsätter att oroa. Den gångna veckan steg endast 39 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar och sedan årsskiftet är det nu bara 53 procent som noteras högre!

Volymen har den gångna veckan legat ungefär i nivå med samma period förra året. Volymbalansen fortsätter att peka nedåt vilket jag inte gillar eftersom det förstärker bilden av distribution.

Primärtrenden lutar uppåt men indexet har nu punkterat både 200-dagars medelvärde och årsmedelvärdet. Trendfasindikatorn har nu fallit tillbaks till +0,3 vilket innebär att vi fortsatt ska tillämpa jämviktspendlande strategier, företrädesvis för uppgång, men agera relativt kortsiktigt.

Cykelindikatorn noteras nu kring 68 och det är inte längre någon bra tajming att ta position för uppgång. Utbrott med rejält tilltagande volym upp i fritt område är dock ok men det är inte fritt förrän över 1660.

På ovansidan möter först 1548 följt av 1552 och 1561 men framförallt den senaste pivottoppen vid 1585.

På nedsidan möter närmast 1537 följt av måndagens lägsta vid 1519 men framförallt lågpunkten från början av året vid 1503-1496.

På lång sikt är jag nu neutral men om OMXS30 stänger augusti under årsmedelvärdet kommer jag att bli svagt negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) kommer jag vara negativ tills 50-dagars medelvärde och 1600-nivån återtas.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ tills vi ser tecken på att de korta medelvärdena, framförallt MA-20, och den senaste pivottoppen vid 1585 återtas.

Sammanfattning: Sedan den 18 juli har varje dag stängt under 20-dagars medelvärde som skar ner under 50-dagars i början av juli. Sedan dess har vi sett flera lägre pivottoppar och lägre bottnar. Det är först när vi ser 1584 tas ut och hållas som förutsättningar för ett positivt kortsiktigt sentimentsskifte skapas. Fram till dess är risken större för nya lägre bottnar och toppar. En månadsstängning under årsmedelvärdet skulle vara den första på över ett år och med stor sannolikhet skulle vi därefter få se ökad volatilitet.

Motstånd: 1544 / 1548 / 1556 / 1561 / 1584
Stöd: 1535 / 1532 / 1519 / 1503-1496

SP500: Risk för ytterligare skvalpiga rörelser

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Fredagens stängning under det nedre bollingerbandet i en positiv marknadsfas ger en hyfsad edge för uppgång (56% på en veckas sikt och något bättre vid färre dagar till exit). Utseendet påminner mycket om det vi såg för en vecka sedan. På kort sikt är förutsättningarna goda för en uppstuds men mer tyder på att det behövs en djupare rekyl innan nästa positiva ben i den långsiktiga trenden inleds.”

Som väntat bjöd den gångna veckan på en uppstuds och totalt stängde veckan 0,7 procent högre vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 9,1 procent. Tisdagens uppgång noterades under låg volym vilket är en varningssignal och risken ökar för att vi kommer att få se ytterligare rörelser innanför den kortare fallande kanalen.

Fed-chefen Janet Yellen gav inga penningpolitiska ledtrådar i sitt tal vid Jackson Hole-konferensen utan fokuserade i stället på finansiella regleringar och sade att eventuella tillbakadragningar bör vara ”blygsamma”.

Jag har varnar för bla den tunna isen (dålig bredd där för få aktier bär uppgången) och att småbolag samt transportsektorn indikerar svaghet. Transportindexet har misslyckats att ta ut topparna från 2014 och 2015 för att de senaste veckorna punkterat den stigande stödlinjen som förbundit bottnarna sedan början av 2016 samt primärtrenden.

I månadsgrafen noteras augusti än så länge som en bearish dark cloud cover vilket är en liten förbättring jämfört med den bearish engulfing som var förra veckans utseende. Augusti månad är känt som en dålig månad vilket stämmer än så länge men det är fortfarande ungefär 5 procent ner till årsmedelvärdet.

Bästa sektorer den gångna veckan blev energi och råvaror medan cykliskat och konsumentprodukter gick sämst.

I det kortare perspektivet bevakar jag nu ett utbrott upp över 2455 för att siktet ska ställas in mot den senaste mest signifikanta pivottoppen vid 2474 medan en punktering av 2417 kommer att trigga ytterligare säljtryck.

Volymen den gångna veckan var den lägsta sedan första veckan i juli. igår var något högre än i onsdags men trots det 14 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen håller på att testa av tremånaderssnittet och stängde igår under nivån.

VIX föll den gångna veckan med 21 procent till 11,3 vilket innebär att både MA-200 och MA-20 punkterats.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2322. Primärtrenden noteras stigande med G-krafterna på plats kring 2355. Trendfasindikatorn noteras kring +0,9 vilket innebär att vi ska var kortsiktiga och företrädesvis analysera med jämviktspendlade metoder.

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 61 vilket innebär att det inte är så bra tajming att ta nya positioner för uppgång strax under taket i den kortsiktigt fallande kanalen.

På ovansidan möter först ett motstånd 2456 följt av MA-20 men framförallt den senaste pivottoppen vid 2475. Viktigast på medellång sikt är naturligtvis ATH-nivån vid 2491.

På nedsidan möter först 2434 följt av 2417 men framförallt den viktiga vattendelaren vid 2400.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger tydligt
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 9/8 vid 2490,9
– Kursen har fortsatt vända upp vid allt högre pivotbottnar

I den negativa vågskålen:
– På flera håll hörs nu ”TINA” och att ”Det är skillnad denna gång”
– Trendstyrkan (ADX) i månadsgrafen kan vara på väg mot överhettning (57)

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu neutral så länge kursen håller sig ovanför 50-dagars men för att bli något mer positiv vill jag även se att inte nivån punkteras inom de närmaste dagarna.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt negativ så länge kursen befinner sig mellan senaste lågpunkten och MA-20.

Sammanfattning: Det blir nu spännande att se om MACD vänder upp och lämnar den första köpsignalen sedan den 12 juli eller om vi kommer att bjudas på en negativ trampolin likt den vi såg i slutet av oktober förra året. 2400 är fortfarande en viktig vattendelare på kort sikt och i det något längre perspektivet bevakar jag dels en månadstängning under årsmedelvärdet och en säljsignal i MACD i månadsgrafen. Om ADX vänder ner i månadsgrafen från den nivå som råder nu är risken stor för en nedgång mot i alla fall 2300-nivån. Mycket talar för fortsatt skvalp så länge kursen fångas i rangen mellan 2491-2417.

Motstånd: 2456 / 2468 / 2476 / 2489 / 2510
Stöd: 2439 / 2426 / 2417 / 2405-2400 / 2384

DAX: Utbrottet från tradingrangen visar vägen

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Den långa trenden som jag använder bla riktningen på MA-200 för att peka ut stiger fortfarande medan de korta medelvärdena är neutrala. I det kortare perspektivet är indexet fångat i en tradingrange mellan 12.300 och 11.935.”

Den gångna veckan inleddes med en uppstuds och slutade med en marginell uppgång på 0,02 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 6,0 procent.

Augusti månads kursstapel har nu utseendet av en bullish harami cross och i veckografen blev föregående vecka en positiv haramiformation.

Den långa trenden som jag använder bla riktningen på MA-200 för att peka ut stiger fortfarande medan de korta medelvärdena är neutrala. Trendfasindikatorn skrivs inför veckostarten kring +0,8 vilket innebär att vi ska vara relativt kortsiktiga vid nya positioner för uppgång.

I det kortare perspektivet är indexet fångat i en tradingrange mellan 12.300 och 11.935. Så länge inte nå

Sammanfattning: DAX-indexet befinner sig i en lågvolatil tradingrange och risken för fortsatt skvalpiga rörelser är stora så länge varken 12.300 och 11.935 tas ut eller punkteras. Undertonen är svagt positiv så länge inte indexet etablerar sig under primärtrenden och ett utbrott från den rådande tradingrangen har goda förutsättningar att bli startskottet för nästa ben i den positiva långsiktiga trenden.

Motstånd: 12240 / 12300 / 12420 / 12540
Stöd: 12125 / 12050 / 11955 / 11835

Hexagon: Biter den negativa bilden sig fast?

Teknisk analys Hexagon B: Triggernivån togs inte ut efter föregående analys utan stödet vid 396-394 kronor punkterades istället. Kursen har nu fortsatt ner till nästa trappsteg vid 380 kronor och laddar för nästa rörelse.

Den långa trenden pekar svagt upp men de korta och medellånga medelvärdena har vänt ner.

I samband med punkteringen av stödnivån vid 396-394 kronor punkterades även golvet i den stigande långsiktiga trendkanalen och viktiga bekräftelsenivåer både för volymbalansen och dagsmomentum.

Efter att ryktet om en eventuell försäljning i mitten av juni har flera analytiker uttalat sig skeptiskt kring en eventuell försäljning. SEB har dock på senare tid åter börjat tala om en eventuell försäljning. Det finns med andra ord flera sidor i detta mynt men som vanligt fokuserar jag mest på det tekniska.

Om Hexagonaktien fortsätter ner genom fler stödnivåer där den första hittas vid 380 kronor är risken stor för ett tilltagande säljtryck. Den lågvolatila kontraktionen indikerar att vi, oavsett riktning, kan förvänta oss spännande rörelser i den riktning som utbrottet sker.

Sammanfattning: Än så länge är den positiva långsiktiga trenden stigande men på kort sikt börjar alltmer tala för att det behövs ett djupare omtag. Punkteras 380 kronor indikeras ytterligare nedgång mot i första hand 370 kronor. Om det istället visar sig att 395 kronor tas ut kan det stärka sentimentet. Vi ska vara medvetna om att ett eventuellt bud kan få rörelserna i aktien att tillta.

Motstånd: 388,00 / 391,00 / 397,00 / 403,80
Stöd: 380,00 / 378,50 / 374,40 / 370,00

Lundin Petroleum: Piercing line kring stöd

Teknisk Analys Lundin Petroleum: Även om det blev en uppstuds efter förra veckans videoanalys vände aktien ner i torsdags men avslutade veckan med en bullish piercing line.

Den långa trenden pekar svagt uppåt och trendfasindikatorn noteras kring +1,4 vilket innebär att vi ska tillämpa trendföljande strategier och positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Vid ett utbrott uppåt kommer sentimentet snart att stärkas av ett gyllene kors.

Det råder än så länge en positiv volymbalans vilket stärker aktien på kort sikt.

Punkteras 176,50 utan att snabbt återtas ökar risken för tilltagande säljtryck men redan om fredagens högsta vid 181,20 tas ut kan köparna stärkas.

Dagsmomentum befinner sig i ”ingemansland” men redan om 52 tas ut får vi en signal om att köparna kan vara back in business.

Sammanfattning: Lundin Petroleum befinner sig lite kring en vattendelare. Redan om 181,20 passeras utan att snabbt punkteras får vi en indikation om att köparna kan vara på väg tillbaks och en uppgång mot i första hand 185,50 ligger bland korten. Om det det istället visar sig att 175 kronor punkteras bör man använda sig av nödutgången.

Motstånd: 182,00 / 183,95 / 188,65 / 193,40
Stöd: 177,35 / 174,55 / 169,90 / 165,15