BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 35

OMXS30: Allt fler negativa pusselbitar

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter de senaste veckornas nedgång har edgen ökat för att en positiv omslagsformation kommer att leda till en uppstuds. I slutet på föregående vecka bjöds vi på en positiv reversal om torsdagen och fredagen slås ihop. Nu behöver dagsstängningarna ske över EMA-8 (den lila tunna streckade linjen) för att skapa förutsättningar för en vändning uppåt. Om nästa topp blir lägre än 1550 ökar istället risken för att expansionen sker söderut och att torsdagens lägsta vid 1477 punkteras. Om uppstudsarna fortsätter bli kortvariga och därefter följas av nya lägre bottnar är det ett svaghetstecken men de nyhetsstyrda börserna längtar efter positiva besked och ECB börjar nu låta alltmer duvaktiga.”

Den gångna veckan inleddes med ett positivt gap men därefter har varje dag varit uppe kring motståndet mellan fib 50% och 1550, utan att ta ut nivån. Totalt steg den gångna veckan med marginella 0,2 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 8,1 procent.

Sedan den lägre signifikanta toppen i början av juli har de följande pivottopparna noterats allt lägre. De senaste dagarna har OMXS30 testat av nivån kring standard line (den streckade röda linjen) men misslyckats med att återta nivån.

I början av augusti effektuerades ett negativt medelvärdeskors mellan MA-20 och MA-50. I onsdags skar MA-20 även ner genom MA-200 och senast vi såg det var i slutet av oktober förra året.

På nedsidan är området kring 1500 det som tilldrar sig mitt största intresse i närtid. Lägre signifikanta toppar mot en horisontell stödnivå benämns fallande trianglar och har fått sitt namn efter det håll utbrotten normalt sker, nämligen söderut.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som neutral. Trendfasindikatorn noteras inför dagen till -0,2 vilket säger oss att vi företrädesvis ska vara beredda på tvära kast och vara relativt kortsiktiga både för upp- och nedgång.

Volymen har under hela den gångna veckan noterats under det dagliga snittet. Volymbalansen håller sedan några veckor på att testa av hållbarheten hos tremånaderssnittet och augustilägsta.

På ovansidan möter närmast motstånd vid 1533 följt av 1540 och 1550.

På nedsidan hittar vi närmast 1520 följt av området kring 1500-1476.

På lång sikt är jag nu svagt negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ och vill se indexet etablera sig över 50-dagars medelvärde mer än någon dag för att jag ska svänga över mer åt det positiva hållet.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt negativ så länge varken MA-20 återtas eller en ny högre pivottopp effektueras.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 18 av de 32 senaste åren. Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,1 procent.

Sammanfattning: Sedan slutet av april har de signifikanta topparna noterats allt lägre och på nedsidan har ett stöd kring 1500-nivån sugit upp säljtrycket. I ichimokuanalysen noteras både priset under molnet och lagging line under priset vilket varnar för att expansionen förmodligen kommer att ske söderut. Volymbalansen utmanar just nu bekräftelsenivån från början av augusti och en etablering under nivån är ytterligare en pusselbit som varnar för tilltagande nedgång. Om indexet istället etablerar sig över primärtrenden och håller nivån mer än någon dag ökar chansen för ett test av julihögsta.

Motstånd: 1533 / 1540 / 1550-1552 / 1556-1560
Stöd: 1520-1518 / 1500 / 1476 / 1452

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 55.

SP500: Flaggar upp för ytterligare nedgång

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter en svag augustistart har vi ett utseende som påminner om det vi såg i mitten av maj och frågan är om den potentiella dubbelbottenformationen effektueras (2943 passeras), vilket i så fall indikerar nya ATH-nivåer. Efter punkteringen av den stigande kilen i slutet av juli har vollan tilltagit och därmed har risken för en expansion söderut ökat. Jag vill helst att förra veckans lägsta vid 2825 håller och att indexet inom kort tar ut standard line vilket talar för att vi bjuds på en dubbelbotten alternativt en tydlig positiv omslagsformation kring stödområdet strax ovanför 2700-nivån. Risken är stor för fortsatta tvära kast så länge indexet noteras mellan 2725 och 3025.”

Den gångna veckan inleddes med en passering av 2900-nivån men den övre begränsningen av tradingrangen togs inte ut under veckan, vilket innebär att det inte blev någon dubbelbotten. Spänningen inför Fed-mötet vid Jackson Hole fick placerarkollektivet att hålla andan men när handelskriget intensifierades ytterligare genom att Kina gav besked om ytterligare tullar av amerikanska varor vilket fick Donald Trump att beordra amerikanska företag att dra sig ur Kina, gick luften ur marknaden. Från noteringen innan Donald Trumps tweet föll SP500 med 3,0 procent för att stänga 2,6 procent ner i fredags. Totalt blev nedgången för den gångna veckan 1,4 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 13,6 procent.

De flesta aktieindex inledde augusti med kraftiga nedställ och börserna föll med mellan 5-10 procent på bara någon vecka. Prisjägarnas ego var på topp strax innan nedgången med en ny ATH-notering och att det skulle vara peak optimism fanns inte på agendan. Efter nedgången var dock de korta momentumindikatorerna extremt hårt spända på nedsidan vilket ledde till några veckors avvaktande rörelser i en tradingrange mellan 2940-2825. Hoppet om en börsuppgång har sedan hållts vid liv om en eventuellt kommande räntesänkning, vilket tonats ned och nu senast vad som skulle komma ut från Fedmötet. Som en tickande bomb kom nästa smäll i fredags. Prisjägarna misslyckades alltså att ta tillbaks den viktigaste kortsiktiga nivån, nämligen standard line trots flera försök, vilket nu innebär att nästa våg av nedgång är inledd. Indexet noteras nu under både standard line, 100-, 50-, 20- och 8-dagars glidande medelvärde.

Efter punkteringen av den stigande kilen i slutet av juli har en fallande vimpelformation bildats vilket indikerar att ett utbrott söderut kan vara nära förestående. Om så blir fallet är det angeläget att att lågpunkten från månadsskiftet maj-juni inte ger vika och att en eventuell punktering av MA-200 snabbt återtas.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut noteras nu svagt stigande och trendfasindikatorn noteras kring +0,2 vilket säger oss att vi fortfarande ska vara beredda på tvära kast och en slagig period.

På riktigt lång sikt befinner sig SP500 i en stigande trendkanal som möter upp kring 2630 eller 2500 beroende på hur man väljer att tolka lågpunkten i julas.

Volymen har bortsett från i fredags noterats under det dagliga snittet den gångna veckan. Volymbalansen utmanar åter tremånaderssnittet men har ännu inte etablerat sig under nivån.

53 procent av de aktier som ingår i SP500 noteras nu över primärtrenden. När mindre än 60 procent av aktierna noteras över MA-200 i positiva marknadsfaser ökar risken påtagligt för att tuffare tider väntar.

VIX (den förväntade volatiliten) steg den gångna veckan med 8 procent till 19,9.

Standard line (den streckade röda linjen) som är den senaste tidens (månadens) viktigaste vattendelare noteras kring 2925.

På ovansidan möter närmast 2867 följt av 2875 och 2900 samt 2939.

På nedsidan möter närmast 2835 följt av 2805-2796 och 2763.

I den positiva vågskålen:
– Noteras över MA-200 som än så länge stiger
– MA-50 effektuerade ett gyllene kors 1/4 som är intakt

I den negativa vågskålen:
– Momentum som stärks för nedgång
– Lägre toppar och lågpunkter senaste månaden
– Tilltagande volatilitet
– Negativ medelvärdeskors mellan MA-20 och MA-50

På lång sikt är jag neutral till svagt positiv tills jag ser var och hur nästa topp sätts samt hur sedan den följande lågpunkten markeras.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu neutral och vill se hur/om MA-20 återtas och var nästa pivottopp och lågpunkt noteras.

Sammanfattning: Sedan några veckor tillbaks noteras SP500 i en konsolidering och har vid varje försök att ta ut standard line misslyckats. I fredags effektuerades en negativ trampolin, under nollan i MACD, vilket jag tolkar som negativt. Risken vid en så pass kraftfull impulsrörelse nedåt är stor för en fortsatt expansion söderut och då är det angeläget att inte lågpunkterna från mars och juni punkteras utan att snabbt återtas.

Motstånd: 2925-2929 / 2945 / 2956
Stöd: 2914 / 2900 / 2894 / 2875

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 61.

DAX: Flaggar upp för ytterligare nedgång

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”De korta momentumindikatorerna är relativt hårt spända på nedsidan och divergerar positivt mot noteringarna i prisgrafen, vilket skapar goda förutsättningarna att fredagens candle var början på en uppstuds. För att minska risken för att julitoppen ska bli en långsiktig topp vill jag gärna se att primärtrenden inom kort återtas.”

Den gångna veckan inleddes med en uppstuds men när motståndet kring 11865 nåddes i torsdags utvecklades en svans på ovansidan vilket innebar att säljtrycket översteg köptrycket. Veckan avslutades med en rikoschettstapel som reducerade uppgången till 0,4 procent. Årets uppgång skrivs för tillfället till 10,0 procent.

Den viktigaste kortsiktiga sentimentsnivån, standard line (streckade röda linjen) punkterades den 25 juli och därefter har varje försök att återta nivån misslyckats. På riktigt lång sikt noteras DAX under den långsiktigt stigande motståndslinjen som förbinder lågpunkterna sedan 2009. Jag kommer vara svagt negativ på kort till medellång sikt och skulle DAX etablera sig under årets inledande lågpunkt utan att snabbt ta tillbaks nivån är sannolikheten stor för att toppen från början av 2018 kommer att bli en långsiktig topp.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut är i stort sett helt platt. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till -0,0 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga och beredda på tvära kast.

Volymbalansen är neutral till svagt negativ och noteras under tremånaderssnittet samt utmanar sommarens bekräftelsenivå.

Sammanfattning: Efter torsdagens doji bekräftades den negativa omslagsformationen i fredags då även EMA-8 och MA-200 gav vika. Allt fler pusselbitar varnar nu för att ytterligare nedgång är att vänta. Punkteras lågpunkten kring 11260 utan att snabbt återtas indikeras en nedgång mot i första hand 10000-nivån från den flaggstångsformation som präglar augusti fram till nu. Om däremot standard line och 12000-nivån tas ut ställs siktet istället in mot sommarens toppar kring 12650.

Motstånd: 11765 / 11890 / 12090 / 12285
Stöd: 11570 / 11500 / 11300 / 11105

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 59.

Hexagon: Negativ enfulfing omfamnar hela veckan

Teknisk analys Hexagon B: Det skulle ta några dagar efter föregående analys men därefter punkterades den markerade rangen och nu utmanas åter 440-kronorsnivån.

Den långa trenden som jag definierar genom bla lutningen av 200-dagars medelvärde saknar riktning. Trendfasindikatorn skrivs till -0,8 vilket innebär att vi företrädesvis ska handla med jämviktspendlande strategier, vara kortsiktiga och prioritera setuper för nedgång.

Sedan toppen vid 540 kronor i slutet av april har varje signifikant topp markerats lägre. Som jag skrev i samband med föregående anlays noteras aktien nu under molnet och lagging line under priset. Detta innebär att sannolikheten är större för en fortsatt nedgång än en passering av molnet och en uppgång.

Sedan volymbalansen punkterade tremånaderssnittet har julilägsta stått pall för flera tester men nu ser nivån ut att ge vika, vilket i så fall innebär ytterligare en negativ pusselbit.

440 kronorsnivån har varit intressant vid flera tillfällen den senaste tiden och har tydligt sugit upp säljtryck vid tre tillfällen sedan slutet av maj. Det har dock varit tydligt att köparna gett upp allt tidigare efter varje vändning. De som tagit position för uppgång kring denna nivå har troligen stopparna placerade någonstans mellan 440- och 420 kronor.

Sammanfattning: Studerar vi de senaste veckornas candlesticks är det ganska tydligt att köparna är vingklippta. Efter ett antal små och tveksamma kursstaplar eliminerar säljarna på några timmar det som tagit köparna flera dagar att bygga upp. Efter en bearish harami i torsdags effektuerades en kraftfull röd candle där boxen omfamnade hela veckans boxar på en och samma dag i en bearish engulfing. Om 440 kronor punkteras kommer stoppar att skjutas sönder och siktet ställs i första hand in mot 420 kronor men på lite sikt 400 kronor. Ett första positivt tecken får vi om standard line tas ut och hålls mer än ett par dagar.

Motstånd: 448,85 / 457,15 / 469,80 / 482,50
Stöd: 436,15 / 431,70 / 422,00-419,00 / 406,30

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 53.

Autoliv SDB: Negativ trampolin under nollan

Teknisk analys Autoliv: Den stigande kortsiktiga kanalen punkterades redan dagen efter föregående analys och därefter har inte ens den grönstreckade turning line tagits tillbaks. I torsdags effektuerades en bearish harami cross som bekräftades med en bearish engulfing i fredags.

Den långa trenden som jag använder lutningen och kursens förhållande till MA-200 för att peka ut är nedåtriktad. Trendfasindikatorn noteras till -1,8 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa trendföljande strategier för nedgång. Bredden mellan bollingerbanden är mer än 10 procent och det innebär att vi ska fästa speciellt stor vikt vid negativa divergenser och trampoliner för nedgång.

Om man studerar kursutvecklingen efter rapporter de senaste fem åren har Autoliv fram till för ett år sedan haft en positiv utveckling en månad senare. Detta mönster har dock varit negativt det senaste året.

MACD noteras fallande under nollan och det ser nu ut som en negativ trampolin är på väg att effektueras.

En snabb titt på utseendet hos candlesticken visar att säljarna enkelt eliminerar det köparna försöker bygga upp.

Priset befinner sig nu uner molnet och lagging line under priset vilket indikerar att expansionen kommer att ske söderut.

På nedsidan hittar vi 600 kronor och zonen runt denna nivå är intressant och har sugit upp större säljtryck vid två tillfällen i år. Det innebär samtidigt att om nivån punkteras utan att snabbt tas tillbaks kan viktiga stoppar skjutas sönder som leder till ett ytterligare tilltagande säljtryck.

Sammanfattning: Fredagens negativa omfamnande candle stängde på den lägsta nivån på fem dagar med en förhållandevis stor volym. Siktet är nu inställt mot i första hand zonen kring 600 kronor men därefter hittar vi inte något signifikant stöd förrän vid 580-575 kronor. För att jag ska vända på klacken och bli något mer positiv vill jag se priset etablera sig över den fallande motståndslinjen och molnet.

Motstånd: 635,25 / 651,50 / 676,15 / 700,00
Stöd: 610,65 / 604,40 / 600,00 / 588,00 / 575,60

Cykelindikatorn noteras inför dagen vid 46.