BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 35

OMXS30: Testar av standard line

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 noteras i en tradingrange mellan 1800 och 1690. Så länge indexet är fångat mellan dessa nivåer ska vi vara beredda på tvära kast och slagig handel. Föregående vecka avslutades med en negativ candle som var den kraftfullaste negativa candlen sedan den 30 juli men volymen var hela 23 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Ju längre den pågående konsolideringen pågår, desto bättre förutsättningar för att ett utbrott ska bli värt att följa. Så länge indexet presterar nya högre bottnar som följs av högre pivottoppar ser jag fortsättningsformationer i samband med rekyler som värda att haka på. Att gå kort är i min värld än så länge helt uteslutet när vi har ett så pass positivt utseende. Ingen av de varningssignaler som utvecklats har resulterat i säljsignaler – än.”

Det har inte hänt så mycket den senaste veckan utan OMXS30 fortsätter att vara fångad mellan 1800 och 1690. Det är mer än en månad sedan vi indexet noterade lika små rörelser under en vecka. Totalt backade indexet med marginella 0,1 procent den gångna veckan vilket ledde till att veckostapeln åter blev en doji. Hittills i år har OMXS30 backat med 1,1 procent. I torsdags och fredags inledde indexet med att punktera standard line men stängde bägge dagarna ovanför nivån.

Stochastic har vänt ner från en extremt hög nivå när julitoppen preseterades och indikatorn pekar fortsatt nedåt. SMACD lämnade i torsdags ett negativt medelvärdeskors vilket innebär att det är goda förutsättningar för en period av andhämtning.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar svagt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet lyfts av ett gyllene kors, vilket är första gången sedan den 29 mars 2019. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +0,3 vilket innebär att vi fortsatt ska vara beredda på tvära kast men att driften är uppåt.

Volymen har hela den gångna veckan noterats under det dagliga snittet. Volymbalansen tolkar jag fortsatt positivt även om den mattats av något i samband med den senaste veckans test av standard line.

Isen har försvagats något senaste dagarna men är fortsatt positiv och det aggregerade snittet noteras inför dagen till 66. Det är nu 57 procent av largecapaktierna som noteras över MA-20, 71 procent över MA-50 och 66 procent över MA-200. 68 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14 över 50.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1756 följt av 1762 och 1780 samt de senaste månadernas högsta kring 1798-1802.

På nedsidan hittar vi närmast 1750 följt av 1743-1739 och 1730 samt augustilägsta vid 1702.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu neutral till svagt positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 21 av de 33 senaste åren (64%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,2 procent. Indexet har stigit 7 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 1,1 procent högre.

Sammanfattning: OMXS30 noteras i en tradingrange mellan 1800 och 1700-1690 med en, än så länge, positiv underton. De senaste veckan har standard line testats av flera gånger men än så länge har nivån stått pall. Golvet i den stigande trendkanalen har, även om det är marginellt, punkterats och helst vill jag se nivån återtas. Om inte indexet förmår stänga över EMA-8 någon av de närmaste dagarna ökar risken för att 1700-nivån behöver testas av för att hitta tillräckligt med köpare för att driva kursen vidare uppåt. En punktering av 1690 innebär att siktet ställs in mot 1625 alternativt 1600-nivån. Tas 1800-nivån ut och håller mer än några dagar hittar vi nästa mål kring 1900. Att gå kort är än så länge helt uteslutet då ingen av varningssignaler övergått i säljsignaler och indexet noteras dessutom över MA-200.

Motstånd: 1756 / 1762 / 1780 / 1798-1802
Stöd: 1750 / 1743-1739 / 1730 / 1702-1698

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 38.

SP500: Läge för en andhämtningspaus

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”SP500 börjar är lite väl överälskat samtidigt som ATH-nivån kring 3400 som markerades i februari utmanas. Trendstyrkan är uppe på överhettade nivåer (ADX>60) och risken för en rekyl, som kan bli jobbig, har ökat. Så länge signifikanta lågpunkter följs av både nya högre lägsta och följs av nya högre pivottoppar ser jag rekyler som bättre lägen att komma inte till lägre pris. Än så länge ser jag inga tecken på att varningssignalerna är på väg att utvecklas till säljsignaler, värda att bry sig om. Det är troligen bara en tidsfråga innan 3400 passeras och siktet ställs in mot målnivån 3500. Om 3200 punkteras får vi signaler om att köparna blivit mer tveksamma vilket riskerar att stärka säljtrycket. Att i nuläget gå emot den rådande positiva trenden är inget som lockar.”

SP500 har pendlat upp och ner kring ATH-nivån under den gångna veckan och även noterats för nya högstanoteringar, men än så länge stängt strax under 3400-nivån. Efter en uppgång de senaste veckorna på 6 procent och sedan slutet av juni med hela 13 procent krävs det en hel del för att bryta upp över februaritoppen. Hela coronanedstället har nu återtagits och frågan nu är naturligtvis om det finns momentum för att driva indexet vidare norrut. Totalt steg indexet 0,7 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 5,2 procent. I månadsgrafen noteras augusti än så länge som den femte månaden i rad som stiger.

Så länge indexet noterar högre bottnar som följs av högre toppar säger skolboken att vi ska hänga på och köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler. Det logiska är att indexet kommer fortsätta upp och notera ytterligare nya rekordnoteringar.’

På nedsidan möter den senaste lågpunkten upp vid 3200 och om även den nivån punkteras hittar vi det senaste mest signifikanta stödet kring 3000. Tills motsatsen bevisas talar dock det mesta för att köparna kommer tillbaks innan 3200 punkteras i samband med nästa rekyl.

Ett utbrott upp och förbi 3400 ger en indikation om att siktet är inställt mot nästa runda nivå kring 3500 och symmetrianalysen pekar högre än så.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar svagt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +1,0 vilket innebär att vi fortsatt ska vara beredda på tvära kast men att vi alltmer har en trend som är värd att följa.

Volymen den gångna veckan har legat klart under snittet. Volymbalansen är fortsatt tydligt positiv och har varit så sedan början av maj.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier över MA-200) skrivs för tillfället till 58 procent.

VIX (den förväntade vollan) steg med marginella 2 procentenheter till 22,5 den gångna veckan vilket innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser som inte passerar 3595 på ovansidan eller punkterar 3155 på nedsidan den kommande månaden.

Bredden mellan bollingerbanden som den 23 mars noterades kring 43 har nu kommit ner på mer normala nivåer kring 7.

På ovansidan möter närmast zonen kring 3400 följt av zonen kring 3413 och 3425.

På nedsidan möter närmast 3379 följt av 3355 och 3326.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över molnet och kanalgolvet
– Indexet noteras över senaste signifikanta lågpunkten vid 3000
– Positivt att utbrottet över julihögsta än så länge håller

I den negativa vågskålen:
– %b lämnade en säljsignal i onsdags men den ser inte ut att följas upp
– Trendstyrkan (ADX) vänder ner från >60-nivån

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Just nu testas ATH-området kring 3400 av och det har skapat lite av varannandagsmönster. Efter en uppgång på mer än 6 procent på några veckor och mer än en normal årsuppgång senaste månaden är det inte så konstigt om momentumet avtar när ATH-nivån utmanas. Även om utbrottet av 3400 blir falskt eller en rekyl inleds talar än så länge mer för att en fortsättningsformation för uppgång effektueras i samband med en andhämtning än att 3200 punkteras utan att snabbt återtas. Vi ska dock vara beredda på att 3200-nivån som det pågående trendbenet tog fart vid kan locka fram säljtryck om den punkteras. Ibland är den bästa strategin att sitta på händerna och nu är ett sådant tillfälle. Att däremot gå emot den rådande positiva trenden är inget som lockar.

Motstånd: 3400 / 3415 / 3425
Stöd: 3379 / 3355 / 3326

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 66.

DAX: Utmanar 50-dagars medelvärde

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Om vi bjuds på en ny lägre topp än julihögsta och att därefter 12255 punkteras tolkar jag det som en huvudskuldraliknande formation om 12000-nivån punkteras. Än så länge talar mer för att indexet laddar upp inför ett försök att bryta upp över julihögsta och ställa in siktet mot ATH-nivån från i februari.”

Den gångna veckan misslyckades att ta ut augustihögsta kring 13100 och föll tillbaks ner mot 50-dagars medelvärde som nåddes i fredags. Totalt backade indexet dock inte mer än 1,1 procent efter att köparna kom tillbaks något och reducerade fredagens nedgång. Totalt noteras DAX för en nedgång med 3,6 procent sedan årsskiftet. I månadsgrafen ser augusti ut att bli den femte månaden i rad som stänger uppåt men i veckografen utvecklades föregående vecka till en dark cloud cover.

SMACD lämnade den gångna veckan ett negativt medelvärdeskors i den positiva delen vilket innebär att jag tolkar det som att en pausformation är inledd. RSI-14 utmanar 50-nivån och om den håller är det positivt.

Volymbalansen är fortfarande positiv även om tremånaderssnittet håller på att testas av. För att jag ska börja tolka volymbalansen negativt behöver bekräftelsenivån från i mitten av juni punkteras.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 saknar riktning och trendfasindikatorn noteras vid -0,01 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel. 50-dagars medelvärde skar upp över 200-dagars i det som brukar kallas för ett gyllene kors den 24 juli och dessförinnan måste vi förflytta oss till slutet av maj 2019 för att hitta ett liknande utseende.

Cloud span b har åter planat ut och påpekar att risken för en fortsatt konsolidering är stor.

Sammanfattning: Den gångna veckan punkterades den stigande stödlinjen men redan vid 50-dagars medelvärde kom köparna tillbaks. Nu återstår det att se om en fortsättningsformation, trots den dåliga säsongen, får indexet att åter ta fart upp eller vi kommer att bevittna en huvudskuldra-formation. Än så länge talar mer för att indexet laddar upp inför ett försök att bryta upp över julihögsta och ställa in siktet mot ATH-nivån från i februari. Mitt huvudspår är att vi inom kort bjuds på en positiv fortsättningsformation, som är värd att haka på. Om däremot junilägsgta strax under 11600 punkteras ökar risken för ett tilltagande säljtryck.

Motstånd: 12785 / 13000 / 13100 / 13315
Stöd: 12730 / 12800 / 12640 / 12275

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 40.

Assa Abloy: Laddar för ett utbrott

Teknisk analys Assa Abloy B: Inte helt oväntat bröt Assa upp mot primärtrenden efter att kontraktionen nått sin spets i slutet av juni. Därefter har vi sett aktien noteras i en mycket smal range mellan MA-200 och MA-100. Återigen ser vi tecken på att volymbalansen håller på att stärkas efter att vi sett en ny något högre lågpunkt kring 194 kronor för en vecka sedan.

Den långa trenden som jag definierar av kursen i förhållande till och lutningen på 200-dagars medelvärde pekar svagt nedåt. Trendfasindikatorn noteras till -0,8 men har vänt upp något de senaste dagarna.

I fredags effektuerades en doji som med liten marginal lyckades stänga över 200-kronorsnivån men strax under både primärtrenden och standard line.

SMACD lämnade i fredags en köpsignal men den är än så länge inte så tydlig vilket var första gången sedan den 7 juli.

Redan om standard line passeras ökar chansen för att den rådande squeezen håller på att lösas upp men framförallt när julihögsta vid 217,40 passeras får vi en indikation om att positivare tongångar är att vänta.

Sammanfattning: Återigen noteras Assa Abloy i ett extremt lågvollaläge där ett utbrott kan leda till en tydlig rörelse. Motstånden på ovansidan som behöver passeras och hållas för att rensa vägen för uppgången möter upp mellan 204- och 217-kronor. Efter en köpsignal i SMACD och tilltagande positiv volymbalans är förutsättningarna goda för att vi inom kort får se aktien expandera norrut. Om det visars sig att 240 kronorsnivån nås kan det vara en god idé att ta hem hela eller eventuellt delar av vinsten. Skulle däremot 190 kronor punkteras ökar risken för expansion söderut och det kan därför vara på sin plats att använda nödutgången i detta fall.

Motstånd: 204,20 / 206,50 / 217,40 / 228,80
Stöd: 198,80 / 193,90 / 190,95 / 187,85

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 71.

Alfa Laval: Försöker ta sats från standard line

Teknisk analys Alfa Laval B: Alfa Laval har sedan i mars noterat högre bottnar följt av högre toppar och sedan mitten av juni noteras aktien över både molnet och standard line innanför en stigande trendkanal. Den 13 augusti stängde aktien med den högsta stängningen sedan den 26 februari och det var vid 226 kronor. Därefter har vi bjudits på en rekyl ner mot golvet i den stigande kanalen där även standard line möter upp.

Den långa trenden som jag definierar av kursen i förhållande till och lutningen på 200-dagars saknar lutning. Trendfasindikatorn noteras till +0,2 vilket innebär att vi fortsatt ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Även om fredagens stängning var lägre än torsdagens är det två saker som sticker ut positivt. 1. Volymen under bildandet av svansen på nedsidan var avsevärt större än den volym som pressade ner priset. 2. Vändningen vid standard line och golvet i den stigande kanalen skedde kring en intressant stödnivå där gapet från den 11 augusti täppts till.

Volymbalansen är positiv och noteras över ett stigande tremånaderssnitt.

Dagsmomentum har nu kommit ner till en nivå som är lite av en vattendelare, precis som MA-200. Om nivån kring 48-52 punkteras utan att snabbt återtas är risken stor för att säljtrycket tilltar. Skulle köparna smyga sig tillbaks är detta ett bra läge att agera på en fortsättningsformation.

Sammanfattning: Svansen som inleddes vid standard line i fredags skapades med relativt stor volym och passerade så att stängningen skedde över MA-20 vilket är positivt. Risken med trendfasindikatorn mellan +1 och -1 är stor för fortsatt skvalpiga rörelser men när senaste toppen vid 228,60 passeras ställs siktet in mot 240 kronor där man bör tajta till stoppen då gapet från den 24 februari möter upp men passeras nivån ställs siktet in mot 248 kronor. Om det istället visar sig att 210-kronorsnivån ger vika kan det vara en god idé att använda sig av nödutgången då säljtrycket riskerar att tillta.

Motstånd: 221,00 / 222,10 / 226,40 / 228,60
Stöd: 217,65 / 214,25 / 212,40 / 209,60

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 30.