BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 45

OMXS30: Balanserar kring MA-200

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om jag fortfarande tolkar utseendet positivt tornar alltfler varningssignaler upp sig och skulle lågpunkten vid 1760 ge vika ställs siktet in mot 1670. Än så länge har köparna sugit upp säljtrycket så att de signifikanta lågpunkterna noterats allt högre sedan mitten av mars. Nu utmanas 50-nivån hos dagsmomentum som om den punkteras riskerar att locka till ett säljtryck som kan bli jobbigt. Om det istället visar sig att torsdagens lägsta vid 1760 håller är det fortfarande mycket som tyder på att en balanspunkt kring 1800-området håller på att byggas upp. Det är som jag nämnt många gånger den senaste tiden, en hel del varningssignaler i form av negativa divergenser, flackare uppgångstakt och tunnare is men ingen av dessa har än så länge resulterat i någon konkret säljsignal. Det kan däremot vara en god idé att sitta på händerna tills utseendet blir tydligare vilket det blir av en tydlig positiv bekräftad fortsättningsformation och en ny högre pivottopp.”

Den gångna veckan inleddes med ett negativt gap och testade av stödet kring 1760 som punkterades i onsdags och siktet ställdes då in mot zonen kring 200-dagars medelvärde som nu testas av. Totalt backade indexet med hela 5,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu bytts till en nedgång på 3,1 procent. I månadsgrafen utvecklades oktober till en bearish engulfing som närmade sig årsmedelvärdet kring 1700 men nivån höll. I veckografen blev förra veckan den sämsta sedan andra veckan i juni.

När vi bjuds på lika kraftiga nedgångar som vi sett framförallt den senate veckan leder det för det mesta till kraftiga uppstudsar. Så länge inte uppstudsarna passerar standard line och kommande lågpunkter markeras på högre nivåer talar mer för att vi kommer att bjudas på nya lägre lägsta innan en mer bestående lågpunkt etableras.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde saknar i det närmaste helt lutning. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring -0,5 vilket innebär att vi fortsatt ska vara beredda på tvära kast men undertonen försvagades något i måndags och de senaste dagarna har trendpoängen fallit från +8 till +5 de senaste dagarna.

ADX har vänt upp från en låg nivå och detta ökar risken för att den väntade expansionen jag pratat om ett tag kommer att ske söderut.

Volymen har legat över snittet under större delen av nedstället som inleddes efter dojisarna för två veckor sedan. Volymbalansen har mattats av och skar i onsdags ner under tremånaderssnittet.

Isens tjocklek i form av det aggregerade snittet har senaste veckan fallit från 60-nivån till 25 i fredags vilket är negativt. Det är nu 59 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200 vilket är under 60 och en heads up. Det är nu 7 procent av largecapaktierna som noteras över MA-20, 21 procent över MA-50 och 59 procent över MA-200. 13 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14 över 50.

Av de hittills 82 bolag på large cap som rapporterat är det bara 45 procent som mottagits positivt på rapportdagen.

På ovansidan möter närmast motstånd vid 1734 följt av 1744 och 1757 samt zonen vid 1800.

På nedsidan hittar vi först stöd kring zonen mellan 1705-1690 följt av 1687 och 1676.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 18 av de 34 senaste åren (53%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit -0,3 procent. Indexet har stigit 5 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,1 procent lägre.

Sammanfattning: Både korta- och längre momentumindikatorer noterats nu hårt stretchade på nedsidan vilket talar för att edgen är god för en uppstuds. Även om vi bjuds på en kortare uppstuds är risken stor för att det bara leder till en ny lägre topp och att fredagens lägsta sedan punkteras. Fib 38% för uppgången sedan mittet på mars hittar vi kring 1630 och den viktigaste sentimentsnivån fib 50% kring 1560. Perioden efter det amerikanska presidentvalet och fram till årsskiftet har historiskt varit en bra tid för både den svenska och amerikanska börsen. Med nuvarande covid-spridning återstår dock att se om placerarkollektivet mäktar med att ta på sig de något mer positiva glasögonen. Mycket hänger nu på vilka stimulanser som utlovas efter valresultatet. Det är mycket svårt att sia om utvecklingen nu och när läget är lika osäkert som nu kan vi småspelare alltid unna oss lyxen att sitta på händerna.

Motstånd: 1734 / 1744-1748 / 1757 / 1800
Stöd: 1705-1690 / 1687 / 1676 / 1667

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 10.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 52%

SP500: Positiv divergens mot %b

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter uppgången från lågpunkten vid 3200 i slutet av september har det inte hänt så mycket. Indexet noteras i en större range mellan 3600 där vi hittar den senaste ATH-noteringen i början av september och 3200 som markerades i slutet av samma månad. Det råder en del tveksamheter och mest troligt är att de skvalpiga rörelser som nu präglar indexet kommer att fortsätta ytterligare ett tag. Undertonen på längre sikt är enligt mitt synsätt fortsatt positiv och fortsättningsformationer i samband med rekyler är väl värda att agera på men man bör vara medveten om att risken för bakslag är större nu än för någon månad sedan. Ichimokuanalysen indikerar att det kan behövas ytterligare en tid för att ackumulera upp de kraftiga uppgångarna från i somras. Om molnet punkteras, speciellt om både priset och lagging line etablerar sig under detta är risken stor för att vi kan se fram emot en mer varaktig nedgång, men där är vi alltså inte – riktigt än.”

Oktober avslutades med en tuff vecka inför det stundande presidentvalet och en trist utveckling av antalet covid-smittade. S&P 500 bröt ner under standard line och molnet för att testa av zonen kring 3200, som har lockat in köparna sedan slutet av juli. Totalt backade indexet med hela 5,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 1,2 procent. Oktober stängde klart över 12 månaders medelvärde som vi hittar kring 3135. Om det visar sig att 3200 ger vika utan att snabbt återtas talar mycket för att det kan behövas ett test av 3000-nivån för att locka tillbaks köparna.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nu endast svagt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring -0,2 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Dagsmomentum (RSI-14) punkterade för en vecka sedan vattendelaren kring 50 och har nu fortsatt söderut men de senaste dagarna ser vi tendenser till en positiv minidivergens.

SMACD har efter det negativa medelvärdeskorset den 23 oktober nu etablerat sig under nollzonen vilket är en negativ pusselbit.

I den positiva vågskålen kan vi konstatera att det råder en positiv minidivergens hos %b för första gången sedan mitten av mars.

Volymen har bortsett från i tisdags legat över snittet, vilket är negativt i samband med rekyler.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier över MA-200) noteras kring 59 procent.

VIX (den förväntade vollan) steg från 27 till 38 den gångna veckan och var upp över 40 vid flera tillfällen.

Bredden mellan bollingerbanden steg igår och noteras kring 8 som fortfarande är relativt lågt men om vollan tilltar snabbt de närmaste dagarna kan det få placerarkollektivet att fly till tryggare hamnar.

På ovansidan möter närmast 3300 följt av 3341 och 3389 samt zonen kring 3400.

På nedsidan möter närmast 3234 följt av 3209 och zonen 3200.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna

I den negativa vågskålen:
– Ny lägre topp vid 3550 vilket är en varningssignal
– Punkterat alla korta och medellånga medelvärden
– Tilltagande volym under den senaste veckans nedställ

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral men är på väg att svänga över till svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt negativ men det börjar bli bra edge för en uppstuds.

Sammanfattning: Sedan toppen vid 3550 den 12 oktober har indexet fallit med nästa 8 procent och närmar sig nu zonen kring 3200 som sugit upp säljtrycket varje gång nivån närmat sig sedn mitten av juli. I den positiva vågskålen är indexet översålt och det råder för första gången sedan i mitten av mars en positiv minidivergens mot det nedre bollingerbandet. Om det visar sig att nivån kring 3200 inte håller ställs siktet in mot 200-dagars medelvärde men risken är då stor för att den jämna nivån kring 3000 kan bli lite av en magnet. Fram till att vi bjuds på en bekräftad positiv fortsättningsformation är troligen den bästa strategin att sitta på händerna.

Motstånd: 3300 / 3341 / 3365 / 3389 / 3400
Stöd: 3256 / 3234 / 3209 / 3200 / 3164

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 14.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 56%

DAX: Utmanar vattendelaren kring 11500

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Om indexet punkterar MA-200 utan att snabbt ta tillbaks nivån ökar risken för att expansionen kommer att ske söderut. På nedsidan bevakar jag först området kring julilågpunkten vid 12250 och ifall MA-200 punkteras ställs siktet in ner mot 11600. Än så länge är det mitt huvudspår att en kommande expansion kommer att ske norrut.”

Den gångna veckan inleddes med ett negativt gap ner till lågpunkten för den rådande konsolideringen vid 12250. När nivån väl punkterades gick det snabbt ner till området kring 11500 som just nu testas av. Totalt backade DAX med hela 8,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu utökats till 12,8 procent.

Oktober blev den sämsta månaden sedan mars och för andra månaden i rad bjöds vi på en stängning under årsmedelvärdet.

Nedgången vi sett de senaste veckorna har fått vollan att tillta och bredden mellan bollingerbanden uppgår nu till 16. Fredagens stängning skedde kring det nedre bollingerbandet samtidigt som en positiv minidivergens noteras hos stochastic.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 pekar svagt nedåt. Trendfasindikatorn noteras kring -1,6. Trendpoängen har fallit tillbaks till -5. Vi ska alltså vara beredda på att uppstudsar är pausformationer i nedgången.

Sammanfattning: DAX är extremt översålt men både vecko- och dagsstochastic visar tecken på att vända upp från låga nivåer. I fredags bjöds vi på en bullish meeting line men för att sannolikheten ska börja tala för en uppstuds värd namnet vill jag se en bekräftad positiv candlesticksformation. Om det visar sig att stödet vid 11450 ger vika utan att snabbt återtas ställs siktet troligen in mot 10000-nivån. Fram till dess att vi ser tecken på att en lågpunkt är på väg att skapas kan det vara en bra strategi att sitta på händerna. Den som inte har något emot risk kan börja skala in sig med en lottsedel när vi bjuds på en bekräftad positiv fortsättningsformation.

Motstånd: 11700 / 11850 / 12000 / 12250
Stöd: 11450 / 11235 / 11205 / 10865

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 11.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 51%

SCA B: Extremt positiv bullish engulfing

Teknisk analys SCA B: Ibland är man rätt på det men det krävs ytterligare något omtag innan köparna känner sig manade, som vid föregående analys. Stoppen rök men dagen efter kom köparna tillbaks vid cloud span b som sammanföll med 100-dagars medelvärde. Efter en triangelliknande uppladdning blev passeringen av standard line det som behövdes för att locka in köparna. Uppgången avtog inte förrän vid 127 kronor som även blev ett nytt ATH. I fredags presenterade bolaget sina senaste siffror vilket fick aktien att återigen ta sats vid cloud span b.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är stigande. Trendfasindikatorn skrivs till +2,0 vilket innebär att vi företrädesvis ska köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler. Trendpoängen kring +7 stärker förutsättningarna för att aktien befinner sig i en trend som är värd att följa.

I fredags passerades i följande ordning MA100, EMA8, MA-50 och standard line samtidigt som dagsmomentum drog upp över 50.

Igår bjöds vi på en fortsättningsformation i form av en bullish engulfing kring som tog fart vid den viktiga cloud span b.

Volymbalansen är stigande och positiv vilket innebär att stora elefanter åter börjar ackumulera SCA-aktier.

SCA B är idag med på Femman där även SWPO indikeras som innebär att rapportcandlen sticker ut och dessutom med hög volym trots att det var halvdag på börsen.

Sammanfattning: Även om fredagens candle var mycket positivt och i min tolkningen både en SWPO och en TN-info riskeras en rekyl, som även denna gång kan få oss att bli utstoppade. Om det i så fall innebär att cloud span b återtas snabbt tolkar jag det som en positiv turtle soup. I dessa lägen kan en extremt liten lottsedel vara trivsamt att inleda en position med och eventuellt öka på vid nästa fortsättningsformation oavsett om den blir efter en rekyl nu eller senare. När/om 125 kronor nås stängs lämpligen halva positionen och resten rids med stoppen strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt när nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle som följs av en liten candle innanför den gröna boxen stänger vi direkt (haramivarning). Den initiala stoppen placeras strax under 114 kronor.

Motstånd: 121,60 / 122,65-123,40 / 127,35
Stöd: 117,60 / 114,00 / 111,30 / 107,80

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 66.

Millicom: Vänder upp från 250 kronor från översålt läge

Teknisk analys Millicom: Jag skrev för en vecka sedan att en passering av 200-dagars medelvärde kunde vara den trigger som behövdes för att bryta upp och effektuera en 123-vändning. Det skulle visa sig att det behövdes ett djupare omtag och nu, efter rapporten i fredags, har vi ett nytt intressant läge.

Den långa trenden som jag använder riktningen på MA-200 för att peka ut är fortsatt nedåtriktad. Trendfasindikatorn noteras kring -5,2 är nere på en nivå där vi ofta ser trendskiften, men självklart måste vi först se att köparna vågar sig tillbaks.

I samband med fredagens rapport effektuerades en bullish separating line som fick aktien att täppa till gapet från i onsdags men lyckades inte riktigt bryta upp över cloud span b och inte heller standard line. Volymen var trots halvdag klart högre än tremånaderssnittet.

Både i onsdags och torsdags stängde aktien klart under det nedre bollingerbandet och när nivån historiskt återtagits har kursen varit i snitt 1,2 procent högre en vecka senare (hela 1,7% högre när aktien befinner sig under MA-200).

Sammanfattning: Millicom fortsatte efter förra veckans analys nedåt och det blev ingen passering av MA-200. Nu har aktien testat stödet kring 250 kronor som ser ut att suga upp säljtrycket. Om standard line vid 268,50 passeras är det goda förutsättningar för en uppgång mot MA-200. Den som väljer att agera nu kan göra det med en hyfsat låg risk genom att placera den initiala stoppen strax under 246 kronor. När/om 300 kronor passeras kan en fortsättningsformation efter en rekyl bli nästa läge att skala in i aktien då en potentiell 123-vändning är i sikte. En etablering över primärtrenden indikerar att uppgången kan få aktien att söka sig upp mot 400-kronorsnivån. Om 345 kronor nås kan det vara en god idé att ta hem en del vinst och flytta upp stoppen till strax under 334 kronor. Skulle sedan även 387 kronor nås kan det vara en god idé att traila stoppen med bar by bar-tekniken. Bar by bar i detta fall innebär att halva positionen stängs vid 387 kronor och resten rids med stoppen strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt när nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle som följs av en liten candle innanför den gröna boxen stänger vi direkt (haramivarning).

Motstånd: 264,30 / 267,80 / 272,80 / 295,00-300,00
Stöd: 256,20 / 243,20 /238,30 / 226,80

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 26.