BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 35

OMXS30: Uppladdningsfas med positiv underton

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Om fredagens fortsättningsformation leder till en passering av den senaste ATH-nivån vid 2413 är det ett styrkebesked. En ny lägre topp som leder till en punktering av den gångna veckans lägsta vid 2314 och därefter den stigande stödlinjen som nu möter upp kring 2300 riskerar att trigga ett tilltagande säljtryck. Ichimokuanalysen varnar för att det kan bli en stökig period men en passering av senaste topp innebär att det blir fri luft och troligen en uppgång mot 2500. Vi bör vara beredda på en period med slagig handel, åtminstone så länge indexet befinner sig i rangen mellan 2415 och 2280.”

Den gångna veckan inleddes med en uppgång till 20-dagars medelvärde, en nivå som testades varje dag resten av veckan. Det blev till slut en uppgång med 0,5 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 25,6 procent. OMXS30 har hela veckan pendlat mellan standard line och 20-dagars medelvärde. Om augusti stänger på plus blir det den åttonde månaden i rad som stänger på plus och vi får förflytta oss till 2016/2017 för att hitta en lika lång obruten uppgångssvit. Sedan några veckor tillbaka fångas indexet i en tradingrange mellan 2413-2314 och tills någon av dessa nivåer tas ut eller punkteras bör vi vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli 2020 skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras nu mellan 2 och 7 vilket innebär att vi rekommenderas att köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler och utbrott som sker med kraft eftersom bredden mellan bollingerbanden är extremt låg.

Volymen har hela den gångna veckan noterats klart lägre än snittet vilket inte är speciellt unikt när det råder osäkerhet, som det gör när en tradingrange skapas. Volymbalansen är dock fortfarande positiv.

Antal aktier på large cap som befinner sig över MA-200 noteras steg igår och noteras inför dagen till 86 procent. Än så länge tolkar jag isen som tjock även om det råder en negativ divergens mot priset hos OMXS30.

På ovansidan möter närmast 2376-2381 följt av 2394 och zonen kring 2400 samt den stigande motståndslinjen vid 2435.

På nedsidan hittar vi först stöd kring 2367 följt av 2362-2360 och 2353 samt MA-50 vid 2342.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 20 av de 34 senaste åren (59%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,1 procent. Indexet har stigit vid 7 tillfällen den kommande femdagarsperioden de senaste 10 åren. Snittutvecklingen de kommande fem dagarna noteras till +0,1 procent de senaste tio åren.

Sammanfattning: I den senaste tradingrangen har de tre senaste dagarna stängt i den övre delen men innan fredagen stängde fyra dagar i rad allt lägre. Detta utseendet hittar jag vid 36 tillfällen sedan 2001 och vid 24 av dessa har nästa dag stängt högre. Den positiva volymbalansen, bredden och trendfasindikatorn som indikerar att trenden är värd att följa är det just det vi bör göra, åtminstone tills någon av varningssignalerna övergått till säljsignaler. Om det visar sig att MA-50 punkteras utan att snabbt återtas (minst 2 dagar) ökar risken för ett mer utmanande omtag ner mot 200-dagars medelvärde. Under de flesta långvariga uppgångar bjuds vi på någon eller några lite mer utmanande rekyler på runt 10 procent vilket är det avstånd som indexet stigit med över just MA-200 sedan en tid.

Motstånd: 2376 / 2381 / 2394 / 2397-2403
Stöd: 2367 / 2362 / 2353 / 2340 / 2334

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 82+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 67%.

SP500: Positiv trampolin upp i fritt utrymme

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om nedgångstakten i SMACD avtagit något innebär en lägre topp än senaste ATH-noteringen vid 4480 att risken ökar för ett mer utmanande omtag kring 50-dagars medelvärde eller lägre. En eventuell passering av 4480 är ett styrkebesked medan en stängning i den nedre delen av en ny veckocandle under 4357 troligen stärker säljarna och risken för en utmanande omtag ner mot julilägsta kring 4230 ökar. Håller inte heller denna nivå ställs siktet in ner mot 4000-nivån där vi just nu hittar 200-dagars medelvärde och en rekyl dit motsvarar ungefär 10 procent, vilket inte är ovanligt efter utdragna stigande trender. Att gå kort är för tillfället inget som lockar.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av ATH-nivån vid 4480 som passerades tydligt i fredags då indexet stängde vid 4509 som var den högsta stängningen någonsin. Totalt steg SP500 med 1,5 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 20,0 procent.

Fed-chefen Jerome Powell sade i ett tal vid Jackson Hole-konferensen på fredagen att så kallad tapering kan inledas i år, men varnade samtidigt för att den ökade spridningen av deltavarianten av coronaviruset utgör en risk i närtid. Inför anförandet talade Jerome Powells kollega Raphael Bostic, som anser att det är rimligt att centralbanken drar ned tillgångsköpen i oktober om sysselsättningen fortsätter att gå starkt. Samtidigt är det ingen brådska att börja höja styrräntan, menade han.

Den amerikanska tioårsräntan var ned 5 punkter till 1,31 procent på fredagskvällen.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras nu mellan 2 och 7 vilket innebär att vi kan handla indexet med fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymen har hela veckan legat under snittet vilket är en svag men dock varningssignal i samband med nya rekordnoteringar. Volymbalansen är fortfarande positiv och stiger.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) var den 19 augusti nere på 76 procent men har återhämtat sig och inför veckostarten noteras 83 procent över primärtrenden. Jag tolkar fortfarande isen som tjock men sedan en tid råder det en negativ divergens mot prisgrafen.

VIX (den förväntade vollan) var i torsdags uppe över 19 men har fallit tillbaka och stängde i fredags vid 16,4 vilket var den lägsta stängningen sedan den 16 augusti och under både EMA-8 och MA-20 vilket är positivt.

Bredden mellan bollingerbanden noteras kring 3 som är en extremt låg nivå även om den är högre än vid lågpunkten den 19 augusti.

På ovansidan möter närmast 4513 följt av 4523 och 4540.

På nedsidan möter närmast zonen kring 4504-4496 följt av 4476 och 4469-4464.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200
– Passerade den 4/11 upp genom molnet som är intakt
– Senaste ATH vid 4513 den 27/8

I den negativa vågskålen:
– På längre sikt överköpt, överälskat och övervärderat
– Negativ divergens mot de flesta momentumindikatorer
– Negativ divergens mot bredden (antal aktier över MA-200)

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Även om det är gott om varningssignaler tolkar jag fredagens utbrott som ett styrkebesked och som jag upprepat i mer än ett år är det fortfarande köp i samband med fortsättningsformationer och rekyler som är det sätt indexet vill bli handlat. Vi har vant oss vid att köparna står och väntar vid zonen kring 50-dagars medelvärde men om nivån punkteras utan att tas tillbaka med en dagsstängning efter ett par dagar ställs siktet in mot 200-dagars medelvärde som inför veckostarten möter upp kring 4040. Tekniskt tolkar jag förutsättningarna som goda ut för en stark höst och en bra vinterbörs.

Motstånd: 4480 / 4491 / 4500
Stöd: 4467-4464 / 4450 /4430

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 85-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 51%.

DAX: Tar sats från standard line

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Håller torsdagens lägsta och 16000-nivån passeras är det ett styrkebesked. Om däremot 15430 ger vika är det troligt att indexet minst behöver ner och besöka 15000-nivån för att hitta tillräckligt med köpare för att driva indexet vidare norrut.”

DAX inledde veckan med att täppa till gapet från den 19 augusti men där gick det tungt och det skulle behövas ett omtag kring standard line för att köparna skulle få indexet att åter visa lite tecken på styrka. Totalt steg den gångna veckan med marginella 0,3 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 15,6 procent. Sedan några veckor är DAX fångat i en range mellan 15430 och 16000 och så länge inte någon av dessa begränsningar passeras är risken stor för fortsatt skvalpiga rörelser.

Än så länge noteras augusti som en plusmånad och om så blir fallet kommer det bli den 7:e månaden i rad som stänger uppåt.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar upp. Trendfasindikatorn befinner sig sedan mitten av november i ett läge som rekommenderar oss att köpa rekyler vid positiva fortsättningsformationer.

Volymbalansen är positiv och pekar fortsatt uppåt i den positiva delen.

SMACD lämnade den gångna veckan ett negativt kors, vilket är naturligt i samband med en kontraktion som vi bjuds på för tillfället.

Sammanfattning: DAX är fångat i en tradingrange mellan 15620 och 16000-nivån och så länge så är fallet är tvära kast och slagiga rörelser något vi ska räkna med. Om det visar sig att lågpunkten från den 19 augusti blir en ny högre lågpunkt är det goda förutsättningar för en uppgång mot nästa trippelnollenivå vid 17000. Trendfasindikatorn och volymbalansen talar för att expansionen kommer att ske norrut och än så länge är detta ett indexet som vill bli handlat med positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Motstånd: 15930-15935 / 16000-16030 / 16250
Stöd: 15750 / 15625 / 15430 / 15540 / 15500

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 62-.
– Next day forecast indikerar att det är 50 procents chans till en uppgång under måndagen.

SCA B: Testar av fib 38% och MA-50

Teknisk analys SCA B: Samma dag som föregående analys toppade SCA och rekylen jag nämnde som nära förestående var inledd. Bortsett från en bullish engulfing från 160-kronorsnivån har aktien fallit för att täppa till rapportgapet. I torsdags nådde aktien ner till 50-dagars medelvärde och täppte samtidigt till rapportgapet kring den senaste motpolen vid 154 kronor. Än så länge har vi inte bjudits på någon fortsättningsformation men det är tekniskt ett mycket intressant område att agera på.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är stigande. Trendfasindikatorn noteras åter mellan +2 och +7 vilket innebär att vi företrädesvis ska köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler kring stöd när vollan är som nu.

SMACD närmar sig nollzonen samtidigt som de kortare momentumindikatorerna kommit ner kring kortsiktigt översålda lägen.

Vollan är låg, men inte extremt låg, fredagens stängning skedde mer än 10 procent under det nedre bollingerbandet men över 200-dagars medelvärde. Jag hittar detta vid 25 tillfällen sedan början av 2002 och vid 68 procent av dessa har SCA B stått högre en vecka senare. Snittutvecklingen har varit 1,1 procent på en veckas sikt.

Sammanfattning: En fortsättningsformation är intressant att haka på, förutsatt att inte OMXS30 vänder ner igen och att formationen effektueras innan 150 kronor punkteras. När/om 159 kronor nås stängs lämpligen halva positionen och resten rids med stoppen strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt när nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle med en stängning i den övre tredjedelen efter att 159 kronor passerats stänger vi positionen direkt och väntar på nästa läge. Den initiala stoppen placeras strax under senaste lågpunkt som inför dagen är 153 kronor.

Motstånd: 157,00 / 158,20 / 159,95
Stöd: 154,50 / 151,25 / 148,35

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 12-.

Lundin Energy: Bullish above the stomach kring MA-200

Teknisk analys Lundin Energy: Efter studsen på MA-200 för två veckor sedan har aktien testat av medelvärdet flera gånger utan att lyckats bryta ut upp över nivån. I fredags bjöds vi på en bullish above the stomach med en stängning över den fallande motståndslinjen, EMA-8, MA-200 och MA-20 i nämnd ordning. Volymen var den högsta sedan den 20 augusti.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på MA-200 för att definiera är nu svagt stigande. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

SMACD vände upp från en låg nivå i början av augusti och effektuerade en svag men positiv trampolin i början av veckan som gick.

Fredagens icebreak av MA-200 kan, om inte börsklimatet klappar ihop, vara den pusselbit som behövs för att åter få fart på Lundin Energy.

Sammanfattning: En passering av zonen mellan standard line vid 265,30 och gapet från den 16 augusti vid 266,40 kan vara det som fattas för att köparna på allvar ska upptäcka aktien igen. Redan nu är det dock goda förutsättningar för att vi sett en lågpunkt effektueras. Den som väljer att agera bör dock vara mer defensiv än vanligt då trendfasindikatorn varnar för att det kan bli slagigt och skvalpigt den närmaste tiden. Om man väljer att köpa Lune bör man om 267 kronor nås flytta upp stoppen till strax under föregående dags lägsta och rida den där dag för dag tills nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle med en stängning i den övre tredjedelen efter att 267 kronor passerats stängs positionen direkt. Den initiala stoppen placeras strax under 256,70.

Motstånd: 265,30 / 266,40 / 273,40 / 281,90
Stöd: 262,80 / 259,20 / 256,80 / 253,90

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 80+.