BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 35

OMXS30: Distributionen talar för fortsatt nedgång

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Än så länge har köparna kommit tillbaks innan 1483 punkterats och det är ett gott tecken på att den pågående rekylen är hälsosam men samtidigt börjar jag bli orolig för att den negativa volymbalansen varnar för att de stora elefanterna börja söka sig bort från risk. Det är för tidigt att börja navigera för nedgång men för varje brant nedställ och lägre lokal topp ökar risken för att det är långsiktig topp som är på väg att mejslas ut. På ovansidan möter närmast gapet mellan tisdagen och onsdagen upp som ger en motståndszon mellan 1603-1614 och ett stöd vid 1573.”

Inför fredagen skrev jag: ”Det är inte mycket som talar för att nedgången är klar men den kommer inte att ske utan uppstudsar. Nu gäller det att skilja på uppstudsar som intressanta att gå kort vid och bulltraps.”

Föregående vecka inleddes som veckan innan dess avslutades med noteringar innanför kursstapeln från den 12:e augusti. I onsdags punkterades både primärtrenden och 1573-nivån och därefter har nedgångstakten tilltagit och veckan avslutades med att även 1500-nivån gav vika. Facit för den gångna veckan blev en nedgång med hela 5,8 procent och senast en liknande nedgång noterades var i mitten av maj 2012. Det är lätt att bli negativ och se allt negativt efter en lika kraftig nedgång men det kan ändå vara på sin plats och påpeka att när kursen fallit lika mycket eller mer på en vecka de senaste 20 åren har det i de flesta fall lett till stigande kurser, men undantaget är mitten på april 2000. Årets uppgång har nu reducerats till marginella 2,1 procent.

Både i månads-, vecko- och dagsgrafen råder det negativa fortsättningsstaplar.

I början av veckan noterades volymen under snittet men under torsdagen och fredagen tilltog distributionen och i fredags noterades volym 40 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Ingen sektor stängde på plus den senaste veckan. Sämst gick basråvaror och konsumtprodukter. Den sektor som gick minst dåligt var kraftbolag som trots det föll med nästan 4 procent.

Bästa sektor och den enda som stängde på plus igår blev oljebolagen. Sämst gick teknologi och hälsovård. Ingen aktie på OMXS30 steg den gånga veckan. Sämst gick Boliden, Sandvik och SSAB A.

Högst omsatta aktier i fredags blev Nordea, Eric B, Volvo B och Fingerprint. 110 av aktierna på Stockholmsbörsen stängde på plus igår medan 489 stängde rött.

Den långa trenden pekar fortfarande upp men de senaste tre senaste dagarna har kursen stängt under både primärtrenden och årsmedelvärdet som noteras kring 1550. Om inte årsmedelvärdet återtas innan det stundande månadsskiftet är det ytterligare en pusselbit som indikerar att vi kan bereda oss på en långsiktig nedgång, en så kallad Fas 4.

Den kommande veckan har kursen historiskt stigit och fallit i hälften av fallen. De senaste tre åren har kursen fallit. Historiskt har det varit bra tajming att ta position kring onsdag för att sedan kliva av den första handelsdagen i september. Den senaste veckans utveckling har dock inte alls stämt överens med den genomsnittliga historiska utvecklingen.

När kursen faller lika brant som den gjort de senaste dagarna blir rubrikerna allt dystrare och det är lätt att man dras med i dessa domedagsanalyser. Chansen för en uppgång den närmaste 5 dagarna när kursen fallit med mer än 6 procent på 4 dagar är ungefär 65 procent. Samtidigt kan vi utan överdrift säga att den nuvarande nedgången är exceptionell och de senaste 20 åren har vi inte sett 9 dagar med röda kursstaplar mer än en gång och det var i augusti/september 2001 då kursen fortsatte ner med röda candlesticks i ytterligare 3 dagar och sedan vidtog en uppstuds i nedtrenden på hela 45 procent innan kursen med kraft halverade den kommande halvåret. Vad vill jag då ha sagt med det? Jo, att de kraftfullaste uppgångarna oftast kommer i nedtrendsfaser och nu inför månadsskiftet ska vi vara beredda på att många nu kommer att luras in i falska förhoppningar om att nedgången är slut.

MACD noters nu i sälj i både månads-, vecko- och dagsgrafen. Dagsmomentum pekar ner och noteras under månadsmedelvärdet.

På ovansidan möter närmast 1500-nivån och skulle vi få en kraftfull reversal med tilltagande volym är det mycket bra edge att i så fall haka på upp någon eller några dagar. Ovanför möter motstånd i form av gapen mellan de senaste fyra dagarnas kursstaplar.

På nedsidan bevakar jag närmast utvecklingen kring 1483-1476 följt av 1448, 1421 och 1400.

På lång sikt är jag nu neutral fram till månadsskiftet och tills vi ser hur och med vilken kraft köparna agerar i de uppstudsar som kommer den närmaste tiden.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag inställd på fortsatta nedgångar och vill se att MA-50 vrider upp och att kursen orkar hålla sig kvar ovanför innan jag åter blir positiv.

På kort sikt (några dagar till veckor) är jag inställd på fortsatta nedgångar, naturligtvis inte utan uppstudsar. Om däremot primärtrenden tas ut och inte omedelbart punkteras, alternativt en mycket positiv reversalformation av något slag, kring nuvarande nivå och ner mot 1500, med en exceptionellt hög volym under vändningen upp får mig att se positivt de närmaste veckorna.

De stora elefanterna har börjat distribuera ut aktier och vi ska nu ställa krav på uppstudsarna samt vara beredda på att det kommer nya tvära kast nedåt som vi ska haka på. Senast vi hade en liknande volymexpansion i nedgångarna var När gummisnodden historiskt varit lika hårt spänd på nedsidan som nu har kursen i ungefär 60 procent av fallen stått högre en vecka senare.

Motstånd: 1500 / 1527 / 1535 / 1547-1556 / 1580
Stöd: 1483 / 1476 / 1456 / 1448 / 1421 / 1400

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP29 med en häv kring 3,3 och en stop loss på 1068.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP128 med en häv kring 3,1 och en stop loss på 1934.

S&P 500: På väg att etablera en långsiktig säljsignal

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”För tillfället är det dålig edge att köpa utbrott, även om mycket tyder på någon- eller några dagars ytterligare uppgång. När vi väl får ett utbrott från den rådande tradingrangen kan det däremot bli en mycket spännande resa, men om den kommer att ske uppåt eller nedåt vet ingen – ännu.”

I fredags skrev jag: ”Om inte köparna kommer tillbaks med tydlighet inom de närmaste dagarna talar sannolikheten för att vi är på väg in i en långsiktig nedgångsfas (Fas 4).”

Även i fredags öppnade indexet med ett negativt gap och fortsatte nedåt under hela dagen för att till slut stänga på dagslägsta efter att ha punkterat både golvet i den sex månader gamla tradingrangen och den viktiga 2000-nivån.

Den gångna veckan innebar en nedgång med hela 5,8 procent vilket innebär att årets uppgång är utraderad. Vi får förflytta oss till augusti 2011 för att hitta en lika kraftfull nedgångsvecka.

Volymen igår var den högsta sedan den 18/6 (men det var halvårslösen) och hela 92 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Vi kan med fog säga att de stora elefanterna distribuerade aktier.

Jag har under en tid varnat för att VIX laddar för en större uppgång och att vi ska vara beredda på den smittoeffekt en större rörelse kommer att ha på övriga börser. I fredags steg VIX med 46,4 procent vilket enligt mitt data var den största uppgången sedan den 8/8-2011 och 27/2-2007. Den implicita volatiliteten innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2130 och 1810 den kommande månaden.

Ingen sektor har stängt på plus de senaste tre handelsdagarna. Sämst i fredags gick teknologi och energi vilket är ett tydligt tecken på att placerarkollektivet söker sig bort från risk.

Totalt steg 13 aktier och 469 stängde rött i fredags. Ingen av de fyra IT/sociala-aktier jag studerar för att bedömma om glaset är halvfullt eller halvtomt steg heller i fredags. Apple backade 5,9 procent och beskedet att smartphoneförsäljningen går tillbaks i Kina kan bli en tuff puck för bolaget framöver.

Årsmedelvärdet som noteras kring 2051 har nu punkterats 2057 vilket även primärtrenden som nu vänt ner för första gången sedan augusti 2011. Om detta utseende håller i sig och augusti stänger under årsmedelvärdet är det mycket som talar för att indexet har rullat över i en fas 4 och därmed en mer varaktig negativ långsiktig trend.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden stigit och fallit i ungefär hälften av åren. Augusti månads avslutning brukar vara svag och den stundande månadsskifteseffekten minst sagt medioker. Det är ungefär 70 procents chans till en lågpunkt i sjuveckorscykeln fram till den 4/9.

Under flera månaders tid har ”världsindexet” varnar för att något stort är på gång men om det var för en upp- eller urladdning är det ingen som kan säga sig veta. Nu får vi signaler om att det ser ut att bli söderut och alltmer talar nu för att vi är på väg in i en Fas 4 som jag tidigare gått igenom. Den stora distributionen både i volym och kraft kan både bli ett bra köptillfälle och ”last call”. Jag har varnat för att ett utbrott kunde bli kraftigt men jag måste säga att de senaste dagarnas utveckling har överraskat mig. Vi ska dock inte falla i fällan att sälja i panik eller köpa för att nedgången varit för kraftig på för kort tid.

Den halvårslånga konsolideringen har nu alltså brutits och ju längre ett lågvolatilt läge varar desto kraftigare brukar utbrott bli och nu ska vi vara beredda på tilltagande volatilitet.

De senaste 19 åren har kursen fallit med 6 procent eller mer på 3 dagar vid 17 tillfällen och vid 10 av dessa har kursen stått högre en vecka senare.

MACD noteras nu i sälj med ett tydligt momentum för nedgång i både dags-, vecko- och månadsgrafen. Jag har i flera månader varnat för att en säljsignal i månadsgrafen där ett smygande negativt momentum tilltar för nedgång, från en hög nivå, är något vi ska ta på största allvar. Risken är stor för att vi kan se fram emot en större nedgång framöver.

På ovansidan möter först 2000-nivån som även sammanfaller med fredagens marubozulinje och därefter zonen kring det tidigare golvet i tradingrangen, vid 2040.

På nedsidan håller jag först koll på målkursen för utbrottet som vi hittar kring 1940-1035 och därefter oktoberbotten vid 1820. Om kursen fortsätter ner blir det intressant att studera om köparna finns kvar kring 1860-1820.

I den positiva vågskålen:
– Om köparna kommer tillbaks och tar ut årsmedelvärdet innan månadsskiftet
– MA-50 bildade den 30 januari 2012 ett gyllene kors som är intakt
– Nytt ATH vid 2134,7 den 20/5. Det är mindre än 5 procent dit.
– Ännu ingen månadsstängning under årsmedelvärdet som noteras kring 2057

I den negativa vågskålen:
– Golvet i den tradingrange som präglat indexet det senaste halvåret punkterades i torsdags
– Kraftfull distribution av aktier och flykt från risksektorer
– MACD har vänt ner i sälj i månadsgrafen och momentumet för nedgång tilltar i alla tidsupplösningr
– Många index i världen uppvisar samma mönster (ont om ”säkra” tillflyktsorter)
– VIX har fullständigt exploderat de senaste dagarna

 

På ovansidan möter den psykologiskt viktiga 2000-nivån och om nivån nås kommer jag att studera utveckling kring detta område noggrannt. Vi kan räkna med en tilltagande volla och skulle köparna komma tillbaks och skapa en positiv reversal med bra volym kan det vara ett mycket bra köpläge men risken är stor att det vi kommer att se blir en bulltrap. Min rekommendation är att vid situationer likt denna att ta det försiktigt och ha is i magen för att se om månadsstängningen kommer att ske över eller under årsmedelvärdet samt med vilken kraft (eller avsaknad) uppstudsarna kommer att ske, det kommer att bli bestämma den fortsatta riktningen.

Motstånd: 1996-2004 / 2021-2023 / 2032-2036
Stöd: 1974 / 1937 / 1910-1996 / 1875 / 1820

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP10 med en häv kring 3,0 och en stop loss på 1374.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP12 med en häv kring 3,6 och en stop loss på 2494.

DAX: Använd uppstudsar och negativa CS för att gå kort

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Den gångna veckan blev en bearish engulfing vars stängning var den lägsta på sex veckor. Om augusti månads kursstapel stänger kring den nivå som råder just nu blir det den femte månaden i rad som stänger i den nedre delen.”

Inför föregående vecka hade köparna pålitligt kommit tillbaks kring primärtrenden men redan i inledningen av veckan fick vi den första stängningen under MA-200 sedan den 7:e januari. Den gångna veckan innebar en nedgång med hela 7,8 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till måttliga 3,2 procent. De sista 20 åren har vi inte sett DAX-indexet falla med lika mycket på en vecka mer än 10 gånger, i hälften av fallen har det lett till uppgångar de närmaste veckorna.

I takt med att nedgången tilltagit de senaste dagarna har de stora elefanterna distribuerat ut allt större mängder aktier. Volymen i fredags var den högsta sedan den 17:e oktober förra året men den gången var det en mycket kraftig positiv reversalstapel. I fredags var det allt annat än en positiv stapel. Volymen var 81 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna i fredags.

Sedan början av april har både toppar och bottnar noterats på allt lägre nivåer och så länge inte den lokala pivottoppen från början av augusti tas ut talar dock mer för fortsatt nedgång de närmaste veckorna.

Den långa trenden trenden pekar visserligen upp men årsmedelvärdet som inför veckostarten noteras kring 10660 punkterade i torsdags. Om inte nivån återtas innan månadsskiftet är klart talar mycket för att en långsiktig nedtrendsfas inletts.

Kursen har fallit med mer än 12 procent de senaste 11 dagarna och förutom att MA-200 punkterats har även golvet i den fallande medellånga kanalen gett vika. Att kursen är översåld behövs inga indikatorer för att förstå men vad har då hänt förr efter liknande nedgångar? Vi har de senaste 20 åren sett detta inträffa 21 gånger och vid 15 av dessa har kursen stått högre en vecka senare.

Historiskt har den kommande veckan inneburit nedgångar i något mer än 60 procent av fallen de senaste 19 åren. Det tillhör dock ovanligheterna att veckan som kommer faller mer än tre år i rad och skulle det ske i år är det mycket ovanligt.

MACD noteras i sälj i alla tidsupplösningar från en minut upp till åtminstone en månad.

I fredags stängde kursen 2,6 standardavvikelser under MA-20 och vid liknande volla har det bara inträffat 8 gånger de senaste 19 åren och då har 5 av dessa lett till högre kurs en vecka senare. Nedgångarna har dock med råge överträffat uppgångarna och vid två av dessa har de varit mer än 10 procent den kommande veckan.

På ovansidan möter först det tidigare golvet i kanalen upp vid 10350 och därefter 10500 följt av gapen som inlett flera av dagarna de gångna veckorna.

På nedsidan är den viktigaste nivån 10.000 som både kan locka till sig köpare men om den punkteras bli en trigger för fortsatta nedgångar. Med tanke på den kraftiga distributionen är det dock mer som talar för fortsatta ned- än uppgångar.

Den stora volymen och de negativa candlesticksen kan få många att kasta in handduken. Jag har dock lärt mig den hårda vägen att det sällan blir som flocken tror. Nu tror ”alla” på nedgång och det syns på både kursstaplar och distributionen. Det är dock intressant att se på historien och på de 20 år jag letat kan jag bara hitta ett tillfälle med 9 lika negativa kursstaplar i rad och det var i januari 2009. Så länge inte 10800 tas ut ska vi se uppstudsar som bra läge att gå kort men bara på några få dagars sikt.

Motstånd: 10350 / 10435 / 10600-10680 / 10800 / 11000
Stöd: 10100 / 10000 / 9930 / 9635 / 9385 / 9220

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BP15 med en häv kring 3,0 och en stop loss på 6961.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP10 med en häv kring 3,0 och en stop loss på 13196.

Lundin Petroleum: Punkteras 109 kronor kan vi åter gå kort

Teknisk analys Lundin Petroleum: Redan samma dag punkterades 112-kronorsnivån och siktet ställdes in mot 105-kronorsnivån som nåddes i torsdags. Därefter har en uppstuds inletts och i fredags återtestades nivån men stängningen skedde i den nedre delen av kursstapeln. Om 113,10 tas ut har lagerstapeln tagits ut så att en position för uppgång kan tas upp mot 116,70. Vid en position för uppgång bör stoppen placeras strax under 106 kronor.

Volymbalansen talar för att placerarkollektivet distribuerar ut aktier och vi ska företrädesvis navigera vidare för nedgång.

Om 109 kronor punkteras kan vi navigera vidare för nedgång ner mot 101,90 med stoppen strax ovanför 112,50.

Motstånd: 112,90 / 114,10/ 117,30 / 120,10-121,70
Stöd: 107,80 / 105,90 / 103,10 / 100,10
Du kan handla Lundin Petroleum med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG LUPE BNP23 med en hävstång på 3,0 och en stop loss vid 77,80
Nedgång: MINISHRT LUPE BNP22 med en hävstång på 4,1 och en stop loss vid 131,1

Guld spot: På väg att bryta upp genom långsiktigt motstån

Teknisk analys guld: Guldpriset har fortsatt nedåt och inte förrän i slutet på juli började vi se tecken på en positiv divergens och i början av augusti fick vi en köpsignal i MACD.

Den långa trenden pekar fortfarande nedåt men 20-dagars medelvärde har vänt upp och priset har tagit sig förbi även MA-50 och i fredags nåddes den långsiktigt fallande motståndslinjen och 100-dagars medelvärde.

MACD noteras sedan början av augusti i köp och tog för några dagar sedan sig upp genom nollan. Momentumet är fortsatt positivt vilket innebär att både rekyler och utbrott är köpvärda.

Om $1175 tas ut kan vi åter skala in oss för uppgång och rekyler är köpvärda åtminstone ner mot $1135.

Motstånd: 1174,40 / 1204,10 / 1232,30
Stöd: 1146,60 / 1142,70 / 1126,60

Du kan handla guld med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG GULD BNP34 med en hävstång på 4,4 och en stop loss vid 918.
Nedgång: MINISHRT GULD BNP13 med en hävstång på 3,4 och en stop loss vid 1456.