BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 36

OMXS30: Allt positivare bild

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Ett utbrott upp över 1432, som inte punkteras inom några dagar, är ytterligare en positiv pusselbit som om nivån håller bekräftar en positiv långsiktig trend.”

Inför fredagen skrev jag: ”Som jag skrev i torsdags är det positivt om 1432 tas ut och MA-20 pekar upp, det jag kallar för en Shooting Stop-formation.”

Den gångna veckan inleddes med en positiv reversalstapel och avslutades med en grön marubozu som i veckografen blev ytterligare en positiv fortsättningsstapel. Augusti blev den första månadsstapeln som stängde ovanför årsmedelvärdet på ett helt år. Totalt steg OMXS30 med 1,8 procent veckan som gick och den senaste månaden noteras en uppgång med 6,8 procent vilket inenbär att årets nedgång nu reducerats till 0,7 procent.

Utbrottet i fredags var naturligtvis positivt och om kursen nu håller sig kvar ovanför 1432 någon vecka kommer jag navigera för en långsiktig uppgång. Det jag bevakar noggrannt är hur taket i den stigande kilen hanteras när det väl nås.

Volymen i fredags var visserligen något lägre än i torsdags men trots det 0,8 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Av de 284 bolag jag dagligen bevakar steg 53 procent den gångna veckan och 59 procent i fredags. Bästa sektorer veckan som gick blev finans följt av konsumentprodukter. Sämst gick basråvaror och telekom.

MACD lämnade den 18/8 den högsta säljsignalen sedan mitten av mars men i fredags bjöds vi istället på en köpsignal vilket var den första sedan den 9 augusti. Det blir nu spännande att se hur mycket sentimentet kommer att stärkas den närmaste tiden.

Cykelindikatorn noteras kring 75 och varnar för att det är dålig tajming att ta nya positioner för uppgång kring nuvarande nivå och istället invänta en rekyl där vi ser att köparna kommer tillbaks innan tidigare pivotbottnar punkteras.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden inneburit upp- och nedgångar i ungefär hälften av åren.

På ovansidan möter ett motståndsområde kring 1455 och därefter vid 1480.

På nedsidan bevakar jag först 1432 följt av 1425 och därefter 1400-nivån.

På lång sikt ser bilden allt bättre ut och om kursen inte omgående och speciellt inte med tilltagande volym punkterar utbrottsnivån vid 1432 anser jag att det är nära till en bullmarket.

På medellång sikt (veckor till månader) intar jag en positiv inställning, åtminstone så länge kursen håller sig ovanför ett stigande MA-50 och bildar högre bottnar och toppar i det medellånga perspektivet. Vi ska dock hålla koll på utvecklingen kring golvet i den stigande kil som för tillfället utmanas.

På kort sikt (dagar till veckor) råder en viss negativ divergens och momentumindikatorer på en relativt hög nivå. Rekyler är för tillfället köpvärda och vi ska succesivt bli allt mindre angelägna att gå kort, ju längre 1432 håller.

Sammanfattning: Fredagens utbrott är mycket positivt, speciellt om nivån hålls mer än någon vecka. Ju längre kursen håller sig kvar ovanför en utbrottsnivå, desto större rekyler ska till för att vrida över sentimentet. En del varningssignaler råder i form av en negativ divergens mot både momentumindikatorer och antalet aktier som lyfter uppgångarna (Advance/Decline). Alltfler pusselbitar talar nu för att en långsiktig uppgångsfas är på väg att etableras men det kan vara klokt att inte satsa allt på uppgång, än.

Motstånd: 1444 / 1450 / 1469 / 1488
Stöd: 1425 / 1412 / 1393 / 1374

SP500: Uppladdning inför nästa trendrörelse

Teknisk analys SP500: I fredags skrev jag: ”Den senate tidens ömsom hök- och duvaktiga uttalanden från Fed kring räntebanan skulle jag gissa kan bli en viktig trigger för nästa ben i den positiva trendfasen. Svansen på nedsidan av de senaste dagarnas kursstaplar kan vara en uppladdning inför ett utbrott av tradingrangen.”

För en vecka sedan skrev jag: ”Så länge köparna, som det ser ut nu, kommer tillbaks på allt högre nivåer bör man vara positivt inställd till fortsättningen.”

Den gångna veckan inleddes med en uppgång upp mot nivån kring 2184 och även i fredags hade nivån en avskräckande effekt på köparna. Totalt innebar den gångna veckan en uppgång med 0,5 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 6,7 procent.

Det har inte hänt så mycket i den tekniska analysen de senaste veckorna. Även om kursen stängt under de kortare medelvärdena de flesta dagar den senaste veckan är G-krafterna sorterade för en fortsatt uppgång och statistiskt talar mer för en expansion norrut än söderut. Om det däremot visar sig att kursen vänder ner och så småningom får G-kraferna sorterade för nedgång kommer sannolikheten istället att öka för nedgång, men där är vi inte än.

Sysselsättningsstatistiken visade på en ökning med 151.000 nya jobb i augusti, en mindre ökning än den i juli månad och mindre än analytikernas förväntningar på 180.000. Det minskade sannolikheten för en snar räntehöjning, försvagade dollarn, stärkte råvarorna och aktiemarknaderna.

Volymen igår var lägre än i onsdags och 10 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Bästa sektorer igår blev basråvaror ohc teknologi. Sämst gick energi och hälsovård. Oljepriset fortsatte att falla, på torsdagen med mer än 3 procent. Energisektorn i S&P 500 backade 0,3 procent.

VIX föll den gångna veckan med 12,2 procent till 12,0 vilket innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2255 och 2105 den närmaste månaden. Optimismen noteras kring 65 vilket kan jämföras med 63 för en vecka sedan och 81 för en månad sedan. Vi ser tecken på att placerarkollektivet börjar se lite hinder på den tidigare spikraka vägen, vilket inte på något sätt behöver betyda att vi närmar oss en topp. Som vanligt gäller att inte få något bias som hindrar oss från att agera på det som händer istället för det vi tror.

Årsmedelvärdet noteras nu svagt stigande kring 2077 och primärtrenden (200-dagars medeltal) lutar uppåt och noteras kring 2056. Trendfasindikatorn noteras kring +0,5 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga men företrädesvis ta positioner för uppgång.

MACD lämnade den 1 augusti en säljsignal, den första sedan den 13 juni men från en högre nivå än senaste säljsignalen och kursen har sedan dess noterats i en relativt tajt tradingrange. Nu närmar sig MACD zonen kring nollan som vi vet utgör ett stöd och det ska bli mycket intressant att se om det leder till en vändning upp eller om nivån punkteras och triggar en rekyl.

Cykelindikatorn är stigande kring 55 och det är inte något bra läge att kliva på nya positioner för uppgång. Nedgång är i min värld dock inte aktuellt att navigera för just nu.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden noterat uppgångar i något mer än hälften av åren. Det kan dock vara värt att notera att av de senaste tio åren har 7 inneburit uppgång, endast 2104 innebar en nedgång och 2006 och 2007 stängde oförändrade.

På ovansidan möter motstånd vid 2185 men framförallt bevakar jag nivån kring 2194-2200.

På nedsidan möter närmast stöd vid 2160-2156 men närmaste pivotbotten hittar vi kring 2148 och därefter blir det spännande att följa utvecklingen kring utbrottsnivån vid 2135 och 2120.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200
– Sedan mars har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– G-krafterna på plats för en mer varaktig uppgång
– Nytt ATH 15/8 vid 2193,8

I den negativa vågskålen:
– Negativ divergens mot de flesta momentumindikatorer
– Optimismen är på den högsta nivån sedan juli 2014
– Säljsignal i MACD
– Avståndet ner till längre medelvärdena är lite väl stort
– Extremt avvaktande och seg uppgång

På lång sikt talar mer fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda ner mot 2000-nivån men definitiv ner mot 2120.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positivt inställd så länge vi ser nya högre bottnar och köparna suger upp säljtrycket innan kursen etablerat sig under MA-50.

På kort sikt (dagar till veckor) är indexet fångat i en tradingrange mellan 2148 och 2194. Så länge inte indexet tar sig ur denna tradingrangen kan vi räkna med fortsatta varannandagsrörelser och tvära kast när någon av begränsningarna närmar sig.

Sammanfattning: Ett tecken på att placerarkollektivet tolkar läget med positiva glasögon är när negativa nyheter får kursen att stiga. För tillfället är dock indexet fångat i tradingrangen mellan ATH-nivån vid 2194 och lågpunkten för en månad sedan vid 2148. Utbrott eller punktering av tradingrangen kommer med stor sannolikhet att indikera de närmaste veckornas utveckling.

Motstånd: 2185 / 2194-2200 / 2215
Stöd: 2174 / 2164-2160 / 2156 / 2148

DAX: Flaggar upp för ytterligare uppgångar

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Så länge kursen håller sig kvar ovanför den fallande sekundära stödlinjen (streckad brun linje) talar mycket för att vi sett en botten effektuerats via en 1-2-3-vändning.”

Den gångna veckan innebar att kursen steg med 0,9 procent och stängde i den övre delen av veckostapeln vilket är positivt. Nedgången från årsskiftet har därmed reducerats till 0,6 procent.

För en vecka sedan skrev jag om en ”fallande triangel” men nämnde samtidigt att utbrott upp från en sådan inte sällan leder till en långsiktig trend som brukar vara väl värd att följa med på.

Primärtrenden lutar fortfarande svagt nedåt men för ungefär två veckor sedan effektuerades ett gyllene kors vilket inte inträffat sedan början av januari 2015. Trendfasindikatorn har stigit något den senaste veckan och noteras just nu kring 0,1 vilket innebär att vi företrädesvis ska applicera jämviktspendlande strategier och agera med relativt kort tidshoristont.

Historiskt har den kommande veckan inneburit upp- och nedgångar i ungefär hälften av åren.

Sammanfattning: Den korta- och medellånga trenden pekar upp medan den långa trenden ännu inte visar någon tendens till att vrida upp. Efter det gyllene korset för några veckor sedan och de stigande bottnarna sedan mitten av februari talar mer för att kommande utbrott kommer att ske norrut än nedåt. Så länge tradingrangen mellan 10800 och 10440 är intakt ska vi vara beredda på tvära kast och varannandagsmönster.

Motstånd: 10750 / 10800 / 10985 / 11150
Stöd: 10570 / 10440 / 10280 / 10100

Stora Enso R: Laddar för utbrott

Teknisk analys Stora Enso R: Rekylen kom och kursen föll ner mot 65 kronor som skulle visa sig vara en nivå där aktien inte accepterade lägre priser.

Den långa trenden lutar fortfarande svagt nedåt men de korta och medellånga medelvärdena håller på att sortera upp sig för vidare uppgångar. Trendfasindikatorn skrivs till -0,5 vilket innebär att risken för rekyler och falska utbrott fortfarande är ganska stor.

I fredags togs torsdagens högsta ut vilket är positivt när en så pass tydlig svans på ovansidan tas ut.

Dagsmomentum lutar nedåt men på ovansidan möter, precis som i prisgrafen en fallande motståndslinje.

Sammanfattning: Om RSI(14) tar ut 60 med tilltagande volym ökar förutsättningarna för en uppgång. På ovansidan möter ett par mindre motstånd men när/om 78,85 tas ut är det relativt fritt på ovansidan och om det vi ser (vilket jag tror) är en 1-2-3-vändning ska kursen vidare upp.

Motstånd: 78,40 / 79,10 / 80,95 / 82,80
Stöd: 76,55 / 75,40 / 73,55 / 73,50 / 71,70

ABB: Kraftfull impuls och små rekyler

Teknisk analys ABB: Det blev inte så mycket till rekyl utan redan dagen efter föregående analys kom köparna tillbaks och effektuerade en treticksformation. I fredags bröt kursen dessutom upp från de senaste veckornas konsolidering med en grön marubozustapel.

Den långa trenden som jag använder bland annat lutningen på MA-200 för att pekar nu uppåt och G-krafterna är sorterade för uppgång. Trendfasindikatorn noteras kring 1,4 och säger oss att vi enbart ska navigera för uppgång men cykelindikatorn noteras vid 59 och det är inte den bästa tajmingen för tillfället.

Ett tufft motståndsområde möter upp från 193-204 kronor följt av ATH-nivån vid 230 kronor.

Denna analys mynnar inte ut i en konkret köp- eller säljsetup men flaggar för att det är bra potential för en uppgång som är värd att följa.

Sammanfattning: Rekyler ner mot 180-kronorsnivån är intressanta att bevaka för positiva fortsättningsformationer. Kursen kan fortsätta upp redan nu men vi ska då hålla kolla på reaktionerna kring de motståndsområden som möter upp på ovansidan.

Motstånd: 192,30 / 193,85 / 198,55 / 203,25
Stöd: 187,55 / 184,45 / 179,75 / 175,00