BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 36 – 2022

OMXS30: Veckan avslutas med en bullish above the stomach

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Som jag skrev för en vecka sedan och flera gånger under den gångna veckan, pågår en rekyl tills den ersätts av en positiv fortsättningformation. Sedan den senaste toppen vid 2065 har vi inte bjudits på en enda stängning över föregående dags högsta som noterats i den övre tredjedelen av candlen (en fortsättningformation). Jag skrev även att om 1930 punkteras utan att snabbt återtas ställs siktet in mot årslägsta vid 1850. Varför är då zonen kring 1930 så kritisk? Jo, det viktigaste fibstödet (62%) för sensommaruppgången möter upp där, golvet i den stigande trendkanalen, nollzonen i SMACD och dessutom har nivån varit i spel flera gånger sedan marslägsta. Indexet befinner sig alltså kring en viktig stödnivå samtidigt som fredagen stängde 5 procent under det nedre bollingerbandet. När indexet är översålt kring en viktig stödnivå borde det resultera i åtminstone en uppstuds men om så inte blir fallet är det underliggande sentimentet svagare än jag befarat. Nu vill jag se köparna komma tillbaka och effektuera en positiv fortsättningsformation som får indexet att dra upp genom standard line kring 2010 och att det inte omgående därefter noteras en ny lägre lägsta.”

Den gångna veckan inleddes med skvalpiga rörelser kring 1930-nivån. Efter en punktering av nivån i torsdags kom köparna tillbaka och avslutade veckan med en positiv fortsättningsformation. Totalt backade OMXS30 med 1,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 20,4 procent. Självklart är det bra med en positiv fortsättningsformation, som vi såg i fredags, men nu behöver 1970 återtas för att siktet ska ställas in mot den senaste toppen vid 2065.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är nedåtriktad. Indexet tyngs sedan den 24 februari av ett dödskors (MA-50 skar då ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där risken för nedgång är större än chansen till uppgång.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i onsdags legat under snittet. Volymbalansen är neutral.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 43 procent. Just nu är det bara 12 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 10 procent vilket är något högre än snittet som noteras kring 8,7.

På ovansidan möter närmast 1945 följt av zonen kring 1950 och standard line vid 1970 samt området kring 2000.

På nedsidan möter närmast 1919 följt av zonen kring 1900 och årslägsta vid 1850.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: OMXS30 befinner sig i en fallande trend i de flesta tidsupplösningar. I fredags bjöds vi på en bullish above the stomach som är en positivt fortsättnings- och omslagsformation. Det allra första jag nu vill se är att den senaste veckans högsta vid 1976 passeras vilket kan vara ett tecken på torsdagens lägsta kan bli en ny högre lågpunkt. Om däremot indexet vänder ner innan 1976 passerats har vi sett ytterligare en ny lägre högsta, den tredje bara sedan 2065-toppen, vilket bekräftar det negativa utseendet. RSI-4 tog i fredags ut bekräftelsenivån från den 25 augusti och det blir nu spännande att se om det även denna gång leder till en uppgångsfas, som vi sett vid de tre senaste tillfällena. I det fall indexet vänder ner innan cloud span b passerats är det angeläget att inte 1850 ger vika, framförallt inte med kraft och tilltagande volym, då risken ökar påtagligt för ett jobbigt säljtryck. Nu vill jag se att fredagens positiva candle följs upp av fler fortsättningsformationer.

Motstånd: 1945 / 1950 / 1970 / 2000
Stöd: 1919 / 1900 / 1850 / 1805-1795

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 17+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 51%.

SP500: Testar styrkan hos 3900-nivån

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Precis det jag skrev om förra veckan och inte ville se, är det vi bjöds på. Om inte nivån kring fib 50% av sensommaruppgången vid 3980 håller talar det mesta för att även fib 62% vid 3900 utmanas och ger nivån vika ökar risken för en jobbig period framöver. Från att ha varit svagt positiv på kort- och medellång svänger jag nu över åt det negativa hållet. En positiv fortsättningsformation vid ett intressant stöd bör enligt skolboken leda till en uppgång men när det som nu istället följs av en lång röd marubozu som dessutom punkterar viktiga stödnivåer bådar det inte gott. Ibland är den bästa strategin att sitta på händerna tills utseendet klarnat och nu är ett sådant tillfälle.”

Bortsett från i torsdags var det nedåt varje dag den gångna veckan. Fredagen inleddes positivt efter de sämre jobbsiffrorna än väntat men oron i Europa med gasleveranser och osäkerheten inför långledigheten fick de tidiga köparna att ”köpa sig helgfrid”. Det blev den tredje veckan i rad som stängde på minus och nedgången på 3,3 procent innebär att årets nedgång nu skrivs till 17,7 procent och noteringen just nu utmanar fib 62% för sensommaruppgången.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nedåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där det varnas för tvära kast och slagig handel, det så kallade jämviktspendlingsområdet, men närmar sig åter nivån där vi rekommenderas att navigera för nedgång.

Volymen har den gångna veckan legat under snittet, bortsett från i i onsdags och torsdags. Volymbalansen är fortsatt negativ.

SMACD lämnade den 22/8 det högsta negativa korset sedan den 11 november 2021. Nu har även nollzonen punkterats och senast vi såg det var den 22 april och resten är historia.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras inför dagen till 28 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll den gångna veckan något men noter vid 25,5 strax ovanför MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 11,5 vilket kan jämföras med snittet som ligger runt 9,2. Snittvollan har stigit sedan oktober men har de senaste veckorna börjat plana ut. Senast vi såg ett liknande utseende var i slutet av 2020 och den gången följdes det av en lättnad på börsen. Än så länge ser det ut som ett tilltagande säljtryck efter sommarlugnet.

I den positiva vågskålen:
– Kortsiktigt positiv omslagsformation den 17/6
– Indexet är översålt på lång sikt
– Noteras över cloud span b

I den negativa vågskålen:
– Allt lägre toppar sedan mitten av januari
– Dödskors den 14/3
– Noteras under MA-200
– Punkterat MA-20 standard line, junitoppen och MA-50

På ovansidan möter närmast 3940 följt av 3975 och zonen kring 3996-4004 samt 4058.

På nedsidan möter närmast zonen kring 3904-3896 följt av 3838 och 3725.

På lång sikt är jag svagt negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: Inte helt oväntat fortsatte indexet ner den gångna veckan och har nu nått det starkaste fibstödet från sensommarrallyt vid 3900. De korta momentumindikatorerna är hårt spända på nedsidan och det borde vid en viktig stödnivå, som nu, leda till en uppstuds. Skulle en eventuellt uppstuds utebli eller bli kortvarig är det en bekräftelse på att sentimentet är mycket svagt. Om 3900-nivån ger vika står hoppet till att gapstödet från den 13 augusti suger upp säljtrycket men om nivån istället punkteras ställs siktet in mot årslägsta vid 3637. Så länge indexet inte lyckas ta tillbaka någon ”topp” eller högstanotering är nya lägre noteringar mer troliga än ett kortsiktigt positivt trendskifte. Den senaste högpunkten som nu behöver passeras är 4200 för att få indexet ska notera en ny högre högsta men dessförinnan möter flera tuffa motstånd. Den bästa strategin kan vid vissa tillfällen vara att sitta på händerna och så är det nu.

De amerikanska börserna håller stängt under måndagen för att fira Labor Day.

Motstånd: 3940 / 3975 / 3996-4004 / 4017 / 4058-4063
Stöd: 3911 / 3904-3896 / 3838 / 3825 / 3637

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 11+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 57%.

DAX: Positiv candlesticksformation från ny högre lägsta

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Om inte en eventuell punktering av fibnivån vid 12990 (fib 62%) ganska snabbt tas tillbaks är det stor risk för tilltagande säljtryck ner mot årslägsta.”

Den gångna veckan inleddes skvalpigt men i torsdags testades 12600-nivån av som höll och ledde till en bullish morningstarformation i fredags. Totalt steg DAX med 0,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 17,8 procent. I veckografen utvecklades den gångna veckan till en positiv reversalstapel som lyckades återta 13000-nivån, om än marginellt..

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 lutar nedåt och indexet tyngs av ett dödskors sedan den 18 februari (MA-50 skär ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på ytterligare nedgångar.

Volymbalansen är återigen negativ.

SMACD lämnade för två veckor sedan ett negativt kors vilket var det första sedan den 9 juni och rekylen kommer enligt mig pågå tills vi har en ny högre högsta än 13500 och därpå en ny högre lågpunkt effektuerad.

Sammanfattning: Om det visar sig att torsdagens lägsta vid 12605 blir en ny högre lågpunkt, vilket kräver att 13375 passeras, kommer jag tolka det som en svagt positiv pusselbit. En vändning ner innan 13375 passerats kommer troligen trigga ett tilltagande säljtryck och ett besök ner mot årslägsta vid 12500. Skulle därefte även årslägsta vid 12390 ge vika hittar vi nästa symmetriska mål nedåt 10000, men det är naturligtvis inte någon naturlag att priset behöver ner så långt. Skulle det visa sig att fredagens positiva candlesticksformation blir startskottet på nästa positiva trendben kommer det vara viktigt att området vid 14000 tas ut.

Motstånd: 13130 / 13360-13380 / 13650
Stöd: 13000 / 12830 / 12605 / 12390

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 32+.
– Next day forecast indikerar att det är 52 procents chans till en uppgång under måndagen.

Boliden: Icebreak kring treticksstödet från augusti

Teknisk analys Boliden: I samband med föregående analys blev 200-dagars medelvärde en för tuff nivå att passera, efter uppgången med 17 procent på 17 dagar. En rekyl inleddes och i fredags nådde priset ner till den senaste lågpunkten där treticket startade den senaste swingen norrut den 4 augusti.

Den långa trenden (lutningen på MA-200 i dagsgrafen) pekar uppåt sedan slutet på förra året men uppgångstakten har avtagit. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi varnas för att det kan bli slagigt och tvära kast.

Volymbalansen är positiv och har varit det sedan den 11 augusti.

Den kraftiga rekylen ner från MA-200 nådde i torsdags fib 62% för sensommaruppgången i fredags bjöds vi på en positiv reversal från stödnivån som dessutom blev en icebreak av MA-50.

I fredags effektuerades en positiv minidivergens mot cykelindikatorn och stochastic-14 vände upp från en nivå under 20. Senast vi såg det var den 6 juli.

Sammanfattning: Fib 62% för sommaruppgången är en viktig stödnivå och i fredags såg vi Boliden vända upp från stödnivån och effektuera en positiv reversal och en icebreakformation. Passeras 334 kronor ställs siktet in mot i första hand 345 kronor och en passering av även den nivån innebär att förutsättningarna stärks för en uppgång mot 365 kronor. När/om 341 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 341 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under 319 kronor.

Motstånd: 341 / 346 / 365-368
Stöd: 326-318 / 311 / 301-298

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 16+.

Stora Enso R: Potentiell IHS

Teknisk analys Stora Enso R: Det blev en passering av 196 kronor efter föregående analys och aktien tog sig upp till 205 kronorsnivån innan någon tydlig rekyl effektuerades. Den som följde regelverket blev utstoppad med en vinst på 1,8 procent vilket inte var så mycket men med tanke på fortsättningen ska vi vara glada att vi följde regelverket. Nedgången i Stora Enso R bromsades upp kring 150 kronor som nåddes den 25 juli. Nu befinner sig aktien i en range mellan 172 och 150 kronor.

Den långa trenden som jag använder riktningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är i det närmaste helt platt. Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av juni i zonen där vi ska vara beredda på att nedgången inte är klar.

Volymbalansen är negativ men nedgångstakten har planat ut sedan slutet av juli.

Om priset bryter upp över den fallande motståndslinjen som inför dagen noteras kring 162 kronor är det goda förutsättningar att även nacklinjen vid 164 kronor kommer utmanas. Ett utbrott upp över dessa nivåer innebär att flera klustret MA-50/MA-20/Standard line passeras vilket i sin tur skapar förutsättningar för en expansiv rörelse.

Om bekräftelsenivån i stochastic från den 31 augusti passeras är det goda förutsättningar för att ett positivt kortsiktigt trendben inleds.

Sammanfattning: Det är gott om motstånd på ovansidan men samtidigt har flera av de goda förutsättningar att trigga köpintresse om de passeras. Man bör nog vänta med att ta position tills antingen den fallande motståndslinjen (den röda) eller nacklinjen (den blåa punktstreckade) passeras. När/om 169 kronor nås flyttas stoppen upp till strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt om nivån punkteras utan att vänta på en dagsstängning. Om vi bjuds på en lång grön candle under dagen (1,5% eller mer i range) efter att 169 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under 158 kronor.

Motstånd: 160,00 / 166,90 / 171,80
Stöd: 153,60-152,20 / 150,10 / 148,30

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 50+.