BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 36 – 2023

OMXS30: Negativ minidivergens hos cykelindikatorn

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Om det visar sig att den senaste veckans högsta vid 2178 blir en ny lägre topp, vilket vi inte vet förrän 2132 eventuellt punkteras, är det ytterligare en negativ pusselbit och en passering följdaktligen positiv. Inte en enda dag sedan standard line (den streckade röda linjen) punkterades 6 juli har vi sett en stängning över medelvärdet vilket indikerar att det är ett svagt sentiment. Även om edgen varit bra för en uppstuds de senaste dagarna har inte köparna det självförtroende som krävs för att ta ut kritiska motståndsnivåer och det leder i sin tur till allt lägre toppar och bottnar som är definitionen på en nedtrend. Så länge inte detta negativa mönster bryts talar mer för ned- än uppgång. En stängning i den övre tredjedelen som noteras över föregående dags högsta har goda förutsättningar att skicka upp indexet mot standard line där även MA-200 och 2200 möter upp. Om indexet däremot inte stiger när det ”borde” göra det är det ett bevis på att det är fler svaga händer som behöver rensas bort innan en uppgång kan ta vid. Än så länge saknas alltså den viktigaste pusselbiten, trots att det nu är en bra statistisk edge för uppgång, och det är självförtroende hos köparna.”

Den gångna veckan inleddes med en positiv fortsättningsformation och uppgången fortsatt upp till den platta standard line vid 2200-området. Trots ett par försökt är motståndsnivån kring 2200 fortsatt intakt. Totalt steg det svenska storbolagsindexet med 1,8 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 7,0 procent. I veckografen effektuerades en positiv fortsättningsformation.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar svagt uppåt men priset har punkterat utan att återta den vilket är en varningssignal. Indexet lyfts sedan den 9/12 av ett gyllene kors (MA-50 skar då upp genom MA-200). Trendfasindikatorn är nu nere i zonen där det påtalas att det är större chans för ned- än uppgång.

Volymen har bortsett från i torsdags legat under det dagliga snittet. Volymbalansen är fortsatt negativ.

SMACD lämnade för en vecka sedan ett lågt positivt kors, det lägsta sedan den 3 oktober 2022, vilket är en positiv pusselbit. Nu blir det intressant att se om korset håller och om det är ett tecken på att köparna är på väg tillbaka eller om det precis som i början av augusti vrids över till en negativ trampolin.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 59 procent. Just nu är det bara 37 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 4,5 procent vilket är under snittet som noteras vid 6,1.

På ovansidan möter närmast zonen 2195-2205 följt av 2215 och 2231.

På nedsidan möter närmast 2182-2180 följt av 2168 och 2152-2148.

På lång sikt är jag neutral.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: Den uppstuds vi bevittnat den senaste veckan har varit spänstigare än de sega överlappande försöken till uppgångar som vi sett sedan den senaste toppen kring 2330. I slutet av veckan mötte dock både standard line och MA-200 upp utan att köparna orkade pressa upp indexet över nivån. Det är med andra ord stor risk för att priset åter vänder ner men då blir det intressant och svagt positivt om det visar sig att köparna vågar återta taktpinnen innan 2167 punkteras. Nu blir det intressant att se hur framförallt S&P 500 reagerar på jobbsiffrorna från i fredags, det har ju än så länge kännts blandat och vad Fed aviserar den 20 september. Om den amerikanska börsen fortsätter stiga med tillväxtaktier i spetsen är det goda förutsättningar för att OMXS30 kommer att bryta upp genom kanaltaket och motståndsområdet kring 2200. Det jag inte vill se är en punktering av 2132 då det indikerar att siktet är inställt på marslägsta kring 2050. En passering av 2200-nivån indikerar istället att köparna vågar sig in i nya postitioner trots att den säsongsmässiga analysen varnar för att det kan vara nya nedställ i antågande. Den pusselbit jag saknar mest nu är att volymbalansen stärks och blir positiv.

Motstånd: 2195-2205 / 2215 / 2231
Stöd: 2182-2180 / 2168 / 2161-2156 / 2142 / 2135-2132

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 72-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 56%.

SP500: Negativ minidivergens kring molnets övre gräns

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Som jag påpekade i mitten av juni var det mycket stor risk för att en signifikant topp närmade sig och nu vet vi att så blev fallet. Att det skulle bli en så pass kraftig nedgång hade jag inte väntat mig men inte en enda dag har stängt tydligt över ens de korta sentimentintsnivåerna sedan dess. Totalt hade indexet backat knappt 6 procent från julihögsta till lågpunkten förra fredagen som i och för sig är en tydlig nedgång men frågan är om det räcker. Det som framförallt bekymrar mig tekniskt är att inte volymbalansen stärkts mer under de senaste uppgångsdagarna och att andelen aktier som markerat nya lägsta ökat de påtagligt de senaste veckorna. Jag vill nu se priset och lagging line bryta upp genom ichimokumolnet i 60-minutersgrafen för att signalera att köparna börjar komma tillbaka (det jag kallar S.A.L.T.). Ibland är bästa strategin att sitta på händerna och så är det nu. Invänta Stöd Av Lägre Tidsupplösning för att se att köparna verkligen är på väg tillbaka.”

Den gångna veckan inleddes med att bekräfta den bullish harami jag skrev om för en vecka sedan. Under veckan togs även standard line, MA-50 och motståndet från den 10 augusti vid 4427 ut. Veckan avslutades med en negativ reversal och en negativ minidivergens hos cykelindikatorn. Totalt steg S&P 500 med 2,5 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 17,6 procent. I veckografen bekräftades den bullish harami som effektuerades för en vecka sedan. Jobbsiffrorna som kom i fredags visade en ökning med 187.000 nya jobb i USA i augusti jämfört med juli, vilket översteg analytikerförväntningarna med omkring 10 procent. Dock uppgick arbetslösheten till 3,8 procent under samma period, högre än den förväntade siffran på 3,5 procent.

Statistiken tolkades överlag som att ekonomin går mot en mjuklandning, vilket i sin tur väcker förhoppningar om att Federal Reserve kan komma att avvakta med ytterligare räntehöjningar i höst.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt. Trendfasindikatorn har hittills respekterat stödet mellan jämviktspendlingsområdet och zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymen har bortsett från i torsdags noterats under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är neutral vilket är första gången sedan slutet av maj.

SMACD lämnade den 29/8 ett positivt kors som fått indikatorn att ta sig upp till nollzonen som nu testas vilket är första gången från nedsidan sedan slutet av mars.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 59 procent. Det är nu 48 procent av aktierna som noteras över MA-50 och senast indikatorn vände upp från en lika låg nivå var i slutet av maj. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) har nu fallit 6 dagar i rad vilket jag inte sett sedan början av juni och i fredags stängde VIX vid 13,1.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 4,6 procent vilket är lägre än snittet vid 6,0.

I den positiva vågskålen:
– Positiv trendfasindikator
– Noteras över decemberlägsta, MA-200 och cloud span b
– Gyllene kors 2/2 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Fortsätter notera högre signifikanta bottnar och toppar
– SMACD effektuerade 29/8 ett positivt kors för första gången sedan den 18 maj

I den negativa vågskålen:
– Trendfasindikatorn har vänt ner från en extremt hög nivå
– Ny lägre signifikant botten vid 4335
– Än så länge saknas en positiv volymbalans
– De kortsiktiga momentumindikatorerna är nu hårt spända på ovansidan
– Negativ reversal kring tufft motstånd

På ovansidan möter närmast 4530-4542 följt av 4576 och den senaste mest signifikanta toppen kring 4600.

På nedsidan möter närmast zonen kring 4505-4490 följt av 4468 och 4458-4456 samt zonen kring 4405-4395.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: I och med att standard line och 50-dagars medelvärde återtogs den gångna veckan anser jag att sentimentet åter är positivt på både kort- och lång sikt. Historiskt går vi nu in i den sämsta månaden på året men det man ofta glömmer är att alla septembrar inte varit så negativa. Under pre election year har september haft en klart positiv utveckling och än så länge är det för tidigt att sia om hur det blir i år. Om vi studerar kvoten mellan tillväxtaktier och värdeaktier har denna varit mycket positiv hittills i år men som jag brukar säga jämviktspendlar allt, även denna kvot. Det kan därför vara på sin plats att höja garden liten nu när vi är inne i september. Det vi sett den senaste veckan tolkar jag dock positivt och fram till att 4450 punkteras talar mer för att köparna håller i taktpinnen med siktet inställt mot 4600-nivån. Om det däremot visar sig att 4428 punkteras utan att snabbt återtas ställs siktet in mot zonen mellan 4358-4335. Även om mer talar för att vi kommer få ett nytt test av årshögsta kring 4607, än en nedgång till augustilägsta vid 4335, är det flera tuffa utmaningar på ovansidan som var och en kan locka fram säljarna.

De amerikanska börserna är stängda under måndagen.

Motstånd: 4530-4542 / 4576 / 4590-4610
Stöd: 4505-4490 / 4468 / 4458-4456 / 4405-4395

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 87-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 51%.

DAX: Fångad i en tradingrange

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”I den positiva vågskålen placerar jag närmandet av bekräftelsenivåerna för både %b och Stochastic. På medellång sikt är den symmetriska målkursen för dubbeltoppen/pyspunkan 14500, förutsatt att 15540 punkteras och där hittar vi även stöd i form av marslägsta.”

Den gångna veckan inleddes med en positiv fortsättningsformation och priset fortsatte därefter upp till området vid den platta standardline kring 16000. I torsdags effektuerades en doji kring just standard line och veckan avslutaded med en negativ reversal. Totalt steg DAX med 1,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 13,8 procent. I veckografen utvecklades för andra veckan i rad en dojiliknande candle.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. Den 12 december effektuerades ett gyllene kors (MA-50 skar upp genom MA-200) vilket var första gången sedan slutet av juli 2020. Trendfasindikatorn doppar nu fötterna i jämviktspendlingszonen vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen vred i veckan som gick upp till att nyu åter vara positiv.

SMACD lämnade i måndags ett positivt kors.

Sammanfattning: DAX är fångat i en range mellan 16000 och 15500 efter att ha noterat en ny ATH-notering vid 16529 efter en serie med allt flackare toppar. Om expansion från denna range sker söderut ställs siktet i första hand in mot 15000-nivån. Jag vill helst inte se att 15500 punkteras och om så ändå blir fallet vore det önskvärd om nivån snabbt återtas eftersom risken är stor för kraftfull nedgång om det visar sig att nivån ger vika. På lång sikt är indexet i en positiv trend men på kort- och meddellång sikt ser jag mer svaghet. Den av nivåerna för den rådande tradingrangen som tas ut eller punkteras kommer troligen visa vägen fram till slutet av september.

Motstånd: 15985-16015 / 16140 / 16240
Stöd: 15805-15795 / 15710-15690 / 15620

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 69-.
– Next day forecast indikerar att det är 51 procents chans för uppgång under måndagen.

HM B: Utmanar zonen mellan standard line och MA-50

Teknisk analys H&M B: Det blev en uppgång med 35 procent efter föregående analys, på bara tre veckor, innan aktien tog en välbehövlig vila för att täppa till det senaste rapportgapet. Förra fredagen bildades en bullish harami kring det nedre gapstödet och i torsdags bekräftades formationen. Nu testas motståndsområdet där både standard line och MA-50 möter upp och det blir nu intressant att se om det blir en favorit i repris.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde är svagt stigande. Trendfasindikatorn noteras sedan slutet av mars i zonen där vi uppmanas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är neutral men bröt i fredags upp genom tremånaderssnittet vilket jag tolkar som en positiv pusselbit.

SMACD lämnade i fredags ett positivt kors vilket var det första sedan den 12 juni. Det blir nu intressant att se om utvecklingen även denna gång blir positiv.

I den svagt negativa vågskålen kan vi konstatera att flera av de korta momentumindikatorerna är hårt spända på ovansidan och det innebär att området kring MA-50 kan behöva mjukas upp lite innan vi bjuds på ett icebreak.

Ytterligare en positiv pusselbit är att fib 62% kring aprilmotpolen respekterades i samband med den senaste rekylen och att den fallande stödlinjen togs ut i torsdags.

Sammanfattning: När/om 178 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 178 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 162 kronor.

Motstånd: 170,70 / 173,25 / 183,20
Stöd: 166,10 / 156,70 / 150,80

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 85-.

Handelsbanken A: Kortsiktigt lågvollaläge i range

Teknisk analys Handelsbanken A: Det blev en uppgång med 10 procent på knappt tre veckor efter föregående analys innan dubbeltopp effektuerades som fick aktien att falla till 85-kronorsnivån. De senaste månaderna har vi sett högre lägsta mot en horisontell motståndsnivå som den övre delen av utdelningsgapet från den 23 mars markerar.

Den långa trenden som jag definierar med hjälp av bla lutningen på MA-200 pekar svagt nedåt. Trendfasindikatorn noteras sedan början av juni i området där vi rekommenderas att agera kortsiktigt eftersom det är stor risk för fortsatt skvalpiga rörelser tills någon av nivåerna för den stigande triangeln passeras eller punkteras.

SMACD lämnade den 16 augusti ett negativt kors och noteras sedan några veckor under nollan. Momentumet för nedgång har däremot avtagit men vi kan inte utesluta att det kan utvecklas till en negativ trampolin.

Volymbalansen är neutral.

Det som gör Handelsbanken intressant just nu är de extremt små rörelsernar mellan standard line och MA-100. Vid denna typ av tajta rörelser brukar expansionen bli kraftfull.

Sammanfattning: Det är fortfarande stor risk för slagig handel och tvära kast för Handelsbanken men för varje moståndsnivån upp mot MA-200 som tas ut talar allt mer för att en spännande resa norröver är på väg att inledas. Punkteras däremot den stigande motståndslinjen är risken stor för fler jobbiga omtag. Frågan är då hur man agerar. Ska man vänta till priset dragit upp över MA-200 eller köpa redan nu? Oavsett vilket man väljer är risken stor för att antingen det första utbrottet blir falskt eller att stödet vid 90 kronor ger vika och triggar ett djupare omtag. Problemet med att ta position vid utbrott är att aktien ofta blir kortsiktigt överköpt. Ett sätt är att man köper en bevakningsposition/lottsedel, vilket är en hävstångsprodukt med den inbyggda stoppen eller knockoutnivån under 86 kronor. En lottsedel köper man för extremt små belopp. Så fort vi bjuds på en rekyl, antingen redan nu eller efter ett utbrott av 97,50, som elimineras av en fortsättningsformation (stängning i den övre tredjedelen och över föregående dags högsta) förutsatt att inte 87,50 punkterats, ökar vi på positionen. När/om 104 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 104 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under 87 kronor.

Motstånd: 93,00 / 95,75 / 98,90
Stöd: 89,70 / 88,45 / 86,35

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 46-.