BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 36

OMXS30: Hälsosam rekyl när vi går in i september

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter sju dagars konstant uppgång råder det nu negativa divergenser mot de flesta korta momentumindikatorer. Även om OMXS30 naturligtvis kan fortsätta upp från nuvarande nivå och historien talar för ytterligare någon dags uppgång är inte edgen och riskkvoten tillräckligt bra för att ta nya positioner för uppgång. Att edgen inte är bra för nya uppgångar innebär däremot inte att det är läge att gå kort. Den som har för avsikt att kliva på OMXS30 för uppgång, vilket är det enda håll indexet bör tradas just nu, gör klokt i att vänta på en en positiv reversalformation i samband med en rekyl.”

Den gångna veckan inleddes med att januaritoppen togs ut och siktet ställdes in mot novembertoppen som nåddes i onsdags. Totalt steg den gångna veckan med 0,7 procent trots torsdagens och fredagens nedgång. Augusti stängde över årsmedelvärdet 2,6 procent över julistängningen. Hittills i år har det svenska storbolagsindexet stigit med 5,2 procent.

Bästa sektorer under augusti blev oljebolag, hälsovård och teknik. Sämst under månaden gick telekom och detaljhadel.

Trenden är positiv och tekniskt talar nu mer för upp- än nedgång den närmaste månaden. Hur ser det då ut historiskt? September är ju känt som den sämsta månaden på året, stämmer det? Detta är en intressant frågeställning för om vi studerar septembers utveckling de senaste 30 åren har vi en snittutveckling på -1,6 procent och 52 procent av åren har månaden stängt negativt. Om vi då delar in detta i en period från 1988-2002 och en period från 2003-2017 blir det ett annorlunda resultat. Vid 10 av de 15 åren mellan 1988 och 2002 föll OMXS30 under september och den genomsnittliga utvecklingen var -3,9 procent. En riktigt usel månad med andra ord. Studerar vi däremot utvecklingen från 2003 till 2017 har utvecklingen varit positiv 9 av de 15 åren även om nedgångarna varit kraftigare än uppgångarna så att snittutvecklingen stannat vid +0,1 procent. Förra året steg OMXS30 under september med 5,3 procent. Om vi bara tittar på de år av de senaste 15 då OMXS30 noterats över 200-dagars medelvärde har 75 procent av dessa inneburit uppgångar och den genomsnittliga uppgången har då varit 2,0 procent under september.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag relativt neutralt. Trendfasindikatorn noteras för tillfället till +0,3.

Volymen har den gångna veckan noterats över det dagliga snittet varje dag utom i måndag och onsdags. Jag tolkar fortfarande volymbalansen positiv.

På ovansidan möter närmast 1667 följt av 1672 och området mellan 1678 och 1682.

På nedsidan hittar vi närmast stöd vid 1656 följt av 1648 och 1635.

På lång sikt är jag nu positiv och kommer att vara det tills jag ser nya signifikanta lägsta och/eller månadsstängningar under årsmedelvärdet. Ytterligare en pusselbit är gyllene och dödskors som påverkar min långsiktiga syn.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge indexet håller sig över 50-dagars medelvärde och ichimokumolnet.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv och kommer att vara det så länge köparna kommer tillbaks innan området kring 20-dagars medelvärde och golvet i den stigande korta kanalen punkteras med tydlighet.

Sammanfattning: Även om september har en dåligt rykte stämmer det dåligt med utvecklingen de senaste 15 åren och speciellt om man studerar tillfällena då indexet noterats i en positiv marknadsfas. Även om risken är stor att den pågående rekylen inte är klar talar det mesta för att köparna kommer att suga upp säljtrycket innan lågpunkten kring 1592 punkteras. Det jag inte vill se är att uppgången vi ser just nu blir mer parabolisk, då ökar risken för ett nytt 2007 eller 1987. Än så länge ser jag dock den pågående rekylen som hälsosam och inväntar tecken på att köparna åter kliver in och tar tag i taktpinnen.

Motstånd: 1667 / 1672 / 1678 / 1682
Stöd: 1656 / 1648 / 1635 / 1617

SP500: Överköpt, överälskat men hälsosamt

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om det fortfarande är ett mycket positivt utseende hos SP500 indikerar den negativa divergensen mot både dagsmomentum och volymbalansen att risken för en stundande rekyl har ökat. Så länge köparna suger upp rekylerna på allt högre nivåer kommer jag vara positivt inställd till utvecklingen framöver.”

Den gångna veckan inleddes med ett positivt gap och satte nya ATH-rekord fram till onsdag. Totalt steg den gångna veckan med 0,9 procent vilket innebär att augusti noterades för en uppgång med 3,0 procent och det i sin tur innebär att årets uppgång nu skrivs till 8,5 procent. Augusti blev för övrigt den 29 månaden i rad som stängde över årsmedelvärdet.

Den gångna veckan förflyttades intresset åter mot risk där teknik och IT gick starkt. Däremot gick inte småbolag så starkt utan stängde oförändrat. Om det visar att denna utveckling fortsätter kommer det bli intressant att följa men om det visar sig vara en tillfällig dipp fäster jag inte så mycket vikt vid det.

Självklart finns det en del varningssignaler, som det alltid gör under starka trender, men det viktigaste är att trenden är robust och än så länge anser jag det. Hittills i år noterar ungefär 66 procent av aktierna i det breda SP1500-indexet (där flera index ingår) uppgångar sedan årsskiftet. Den senaste tiden har dock bredden avtagit och därför håller jag noggrann koll på denna utveckling.

Även om vi sett en del rekyler, andhämtningspauser och några branta nedställ är det gyllene kors som effektuerades i slutet av april 2016 fortfarande intakt. Kursen befinner sig sedan utbrott från den gigantiska triangeln i mitten av maj, ovanför både MA-50 och MA-200 som bägge pekar upp och Ichimoku-analysen bekräftar det positiva utseendet.

Ok, det ser bra ut tekniskt men hur brukar då den kommande månaden se ut historiskt? Historiskt har vi sett flera branta nedställ under både september och oktober efter att SP500 gått starkt. Om vi börjar med att studera perioden från 1990 till 2003 var september den klart sämsta månaden på året och steg bara i 36 procent av fallen. Om vi däremot tittar på hur september presterat från 2004 till 2017 har vi sett uppgångar i 64 procent av fallen.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut, är stigande och det skapar förutsättningar för ytterligare uppgångar. Trendfasindikatorn noteras kring +1,0 vilket indikerar att trendföljande strategier där vi köper rekyler ska prioriteras.

Dagsmomentum noteras nu kring 66.

Volymen har den gångna veckan, bortsett från i måndags, noterats under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen noteras över tremånaderssnittet.

VIX steg den gångna veckan med 7,3 procent och noteras inför veckostarten kring 12,9.

På ovansidan möter närmast 2906 följt av 2912 och 2930.

På nedsidan möter närmast 2895-2893 följt av 2876 och 2872.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nya högre bottnar och toppar sedan början av april
– Långsiktigt positivt utseende (stigande triangel sedan februari)
– Positiv volymbalans
– Senaste ATH 29/8 vid 2916,5

I den negativa vågskålen:
– Tendens till en negativ sektorrotation
– Viss svaghet kring ATH-noteringen från igår
– Negativa divergenser mot de flesta momentumindikatorer
– Tendens till parabolisk uppgång
– Fortsatt stor spänning mot korta momentumindikatorer

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler är köpvärda ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre, men det kräver att omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv och kommer vara det så länge inte 50-dagars medelvärde punkteras snabbt och med kraft.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv så länge inte 20-dagars medelvärde punkteras med tydlighet.

Tänk på att de amerikanska börserna håller stängt på måndag.

Sammanfattning: Efter utbrottet av den gigantiska triangeln som inledde året noteras indexet i en stigande trend som dock visar tecken på att bli lite väl parabolisk. Så länge köparna kommer tillbaks på allt högre nivåer i samband med rekyler anser jag att vi ska agera köpare vid positiva fortsättningsformationer tills dess att edgen för uppgång är större än den för nedgång. En varningssignal som vi ska hålla koll på är om tendensen till parabolisk uppgång blir än mer påtaglig eller om volymen stiger extremt i samband med nedgångsdagar.

Motstånd: 2906-2908 / 2912-2914 / 2930 / 2944
Stöd: 2895-2893 / 2885 / 2876 / 2872 / 2856

DAX: Laddar för ett mycket spännande utbrott

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om vi inte fått någon säljsignal ser vi tecken på att det nu börjar gå tungt. De flesta medelvärden lutar ner och topparna har noterats på allt lägre nivåer sedan årsskiftet. Risken har ökat för en expansion söderut.”

Den gångna veckan inleddes upp men tisdagen utvecklades till en bearish meeting line som sedan präglade resten av veckan. Augusti stängde ner med 3,5 procent och den gångna veckan med 0,2 vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 4,3 procent.

Augusti månad stängde under det platta årsmedelvärdet som är ett resultat av osäkerhet, vilket i sin tur lett till de tradingranger som fångar indexet sedan slutet av förra året.

Den långa trenden lutar svagt nedåt och indexet tyngs av ett dödskors sedan mitten av mars. Trendfasindikatorn som för tillfället skrivs till -0,4 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel med en viss negativ underton.

De viktigaste motstånden på ovansidan hittar vi kring molnet mellan 12450-12700.

På nedsidan hittar vi först 12290 men framförallt området mellan 12250-12100.

Sammanfattning: Sedan den expanderande triangeln i slutet av förra året och inledningsvis av 2018 har osäkerheten lett till att primärtrenden blivit helt platt. Sedan i våras tyngs dessutom DAX-indexet av ett dödskors och Ichimokuanalysen har varnat för skvalpiga och slagiga rörelser. Det är för tillfället inga tydliga indikationer varken för ett utbrott upp- eller ner. Det som däremot är intressant är den långsiktiga triangel som blir allt tydligare (se SP500 i våras) och när vi väl får ett etablerat utbrott från denna är jag övertygad om att det kommer bli en mycket intressant rörelse som kommer att pågå under flera månader. Den stora frågan är då om utbrottet kommer att ske upp- eller ner och det är det ingen som vet. Vi vet bara att när det sker kommer det vara viktigt att hålla ”koll på åt vilket håll bussen är skyltad”.

Motstånd: 12405 / 12455 / 12530 / 12610
Stöd: 12325 / 12298 / 12220 / 12140

Atlas Copco A: Uppvisar ett alltmer positivt utseende

Teknisk analys Atlas Copco A: Det blev en ny högre lägsta efter föregående analys och en uppgång till området kring primärtrenden. När kursen nådde upp till motståndet vid 265 kronor i tisdags och onsdags förra veckan var det hela 20 procent ner till det övre bollingerbandet, det mest överköpta läget sedan den 8 januari. Den gången fortsatte kursen upp några veckor innan vi bjöds på en rekyl på 14 procent på någon vecka. När det spänningen mot de korta momentumindikatorna blir extrem måste den minska och det kan ske antingen genom en rekyl, lugnare uppgångstakt eller en konsolidering/pausformation. Nu har vi sett tecken till en pausformation, vilket vändningen upp i intradgsupplösningen i fredags indikerade.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 är i det närmaste helt platt och trendfasindikatorn skrivs inför veckan till -0,4. Vi ska alltså vara beredda på tvära kast och slagig handel.

På ovansidan möter nu ett tufft motståndsområdet mellan fredagens stängningskurs och 267 kronor. Eftersom detta området är relativt tydligt innebär det att många stoppar för nedgång kommer att tas ut när nivån tas ut, vilket troligen kommer att trigga en uppgång.

Det vi däremot inte vet är när den pågående pausformationen, eller inledda rekylen tar slut.

Molnet har, från att ha varit relativt tjockt och rött, dragit ihop sig för att eventuellt vrida upp för ett mer positivt utseende.

Sammanfattning: Turning Line har brutit upp över Standard Line, visserligen under molnet vilket inte är en så stark men ändå positivt signal. Det röda molnet är i nuläget extremt tjockt vilket är en indikation på ett eventuellt positivt trendskifte men samtidigt ett starkt stödområde. Om vi nu, efter att spänningen ner mot framförallt Standard Line minskat, får se ett ubrott upp och över molnet samt att Lagging Line (den blå tjocka linjen) tar sig upp över 265 kronor ökar chansen för en uppgång mot 280-285 kronorsnivån. Om det istället visar sig att kursen etablerar sig under Standard Line (streckade röda) och molnet kan vi förvänta oss ytterligare lägre noteringar.

Motstånd: 262,45 / 264,30 / 267,50 / 270,85
Stöd: 259,15 / 257,60 / 254,30 / 251,00

SAAB B: Shooting star och doji kring motstånd

Teknisk analys SAAB B: Kursen nådde upp till området (-0,9%) efter föregående analys men där fick en dark cloud cover köparna att vackla. I samband med Q2-siffrorna bjöds vi på en extremt positiv TN-info och nu har kursen fortsatt upp till nästa motståndsområde kring 425 kronor samtidigt som vi nu ser tecken på viss utmattning.

Den långa trenden som jag använder bla MA-200 för att definiera är nu helt platt och trendfasindikatorn har fallit till +0,6 vilket innebär att vi bör vara beredda på tvära kast och korta swingar.

Förutsättningarna för en fortsatt uppgång efter en rekyl är mycket men just nu är risken stor för en andhämtningspaus.

I onsdags stängde SAAB 8 procent över det övre bollingerbandet och fredagens doji kring ett motstånd är intressant att bevaka, vilket dojisar alltid är.

Sammanfattning: Att gå kort i SAAB är just nu lite som att försöka ett tåg genom att ställa sig på spåret. Onsdagens shooting star följt av fredagens doji, samtidigt som kursen noteras med en negativ minidivergens kring det övre bollingerbandet, indikerar att en rekyl eller pausformation ligger bland korten. En rekyl som följs av en positiv fortsättningsformation, som kan vara en bullish engulfing, hammer, turtlesoup eller liknande kring molnet eller Standard Line är intressant att haka på. Om det skulle visa sig att kursen drar vidare upp och förbi onsdagens högsta hittar vi nästa motstånd vid 430-kronorsnivån. Skulle rekylen bli djupare än väntat och kursen etablerar sig under molnet ökar risken för ett negativt trendskifte.

Motstånd: 425,15 / 427,35 / 432,00 / 436,50
Stöd: 420,55 / 418,15 / 413,55 / 408,95