BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 36

OMXS30: Kortsiktigt överköpt när MA-50 testas av

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Sedan slutet av april har de signifikanta topparna noterats allt lägre och på nedsidan har ett stöd kring 1500-nivån sugit upp säljtrycket. I ichimokuanalysen noteras både priset under molnet och lagging line under priset vilket varnar för att expansionen förmodligen kommer att ske söderut. Volymbalansen utmanar just nu bekräftelsenivån från början av augusti och en etablering under nivån är ytterligare en pusselbit som varnar för tilltagande nedgång. Om indexet istället etablerar sig över primärtrenden och håller nivån mer än någon dag ökar chansen för ett test av julihögsta.”

Den gångna veckan inleddes med en hammerliknande candle som tog sats från 1500-nivån där även fib 62% för årets uppgång mötte upp. Måndagens positiva reversal tolkar jag nu som en ny högre lågpunkt som stärkte köparna så att veckan avslutades starkt med passering av både MA-20, standard line samt det sekundära motståndet vid 1574, dock bara marginellt. Augusti månad utvecklades till en hammer och det blev den tredje månaden i rad som stängde över årsmedelvärdet. Totalt steg OMXS30 med 3,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 11,9 procent.

Den kraftiga veckouppgången, som var den största sedan början av juni, har fått de korta momentumindikatorerna att bli stretchade på ovansidan samtidigt som kursen tog sig upp till nivån kring fib 38% av årets uppgång där även 50-dagars medelvärde möter upp.

Även om vi bjuds på en rekyl inom kort kommer en ny högre lågpunkt än 1515 att ställa in siktet på zonen mellan 1600 och den fallande motståndslinjen som förbinder de allt lägre topparna från slutet av april.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som neutral. Trendfasindikatorn noteras inför dagen till +0,1 vilket säger oss att vi företrädesvis ska vara beredda på tvära kast och vara relativt kortsiktiga både för upp- och nedgång.

Volymen i samband med de två senaste dagarna har varit tilltagande vilket alltid är positivt i samband med utbrott. Volymbalansen håller sedan några veckor på att testa av hållbarheten hos tremånaderssnittet.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 50-dagars medelvärde vid 1583 följt av 1600 och 1615 där den fallande motståndslinjen möter upp.

På nedsidan hittar vi närmast 1570 följt av 1550 och 1530 men självklart onsdagens lägsta vid 1515 eftersom det var en något utstickande reversal.

På lång sikt är jag nu neutral.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt negativ och vill se indexet etablera sig över 50-dagars medelvärde mer än någon dag för att jag ska svänga över mer åt det positiva hållet.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt positiv så länge indexet håller sig över MA-20 och där nya högre högsta föregås av nya högre lägsta som i onsdags.

September har stängt på plus vid 11 av de senaste 15 åren och höstuppgångarna har vid de flesta tillfällen de senaste tio åren inletts under september och vid några tillfällen oktober.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 17 av de 32 senaste åren. Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit -0,4 procent.

Sammanfattning: Jag tolkar utbrottet förbi 1550 som positivt och det skapar goda förutsättningar för en uppgång mot 1600-1630-nivån. Om det istället skulle visa sig att 1550 punkteras inom kort (de närmaste dagarna) fallerar det positiva utseendet och siktet ställs istället in mot 1500-nivån. Som jag tjatat om ett antal gånger noteras OMXS30 i ett antal konsolideringar och nu ser vi ut att få ytterligare en ny tajtare range som kommer fånga indexet, vilket i sin tur är resultatet av den osäkerhet som för stunden råder.

Motstånd: 1583 / 1600 / 1618 / 1629 / 1650
Stöd: 1570 / 1552 / 1530 / 1515 / 1500

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 82.

SP500: Bär det av nedåt efter taktestet?

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Sedan några veckor tillbaks noteras SP500 i en konsolidering och har vid varje försök att ta ut standard line misslyckats. I fredags effektuerades en negativ trampolin, under nollan i MACD, vilket jag tolkar som negativt. Risken vid en så pass kraftfull impulsrörelse nedåt är stor för en fortsatt expansion söderut och då är det angeläget att inte lågpunkterna från mars och juni punkteras utan att snabbt återtas.”

Den gångna veckan inleddes med en bullish harami som lockade in en del köptryck under veckan som stängde kring standard line. Totalt steg SP500 med 2,8 procent den gångna veckan vilket innebär att augusti månad backade med 1,8 procent och hittills i år noteras indexet för en uppgång med 16,7 procent.

När vi nu går in i september är det säkert många som drar sig till minnes att det är den sämsta månaden på året. Sedan 2004 har 10 av de 15 åren stängt på plus (67%) och trots nedgångarna 2011 och 2008 på -7,2% respektive -9,1% uppgår snittet till +0,48%. Studerar vi snittutvecklingen de senaste tio åren har höstens positiva utveckling ofta startat just i september. De senaste åren har vi sett hur flera säsongsmönster kommit på skam och det kokar nästan alltid ner till att det är bättre att navigera efter det grafen visar.

Sedan den 2 august har indexet varit fångat i en 4,2 procentig tradingrange och precis som det brukar vara när det råder osäkerhet har det varit ömsom kraftiga uppgångsdagar som följt av motsatta rörelser snabbt därefter.

Frågan är nu om det kommande utbrottet kommer att ske uppåt eller nedåt. Enligt skolboken sker de flesta utbrott vid denna typ av formationer, när kontraktionen uppstår efter ett nedställ, söderut.

Den gångna veckan avslutades med en röd box i den övre tredjedelen av kursstapeln, precis under den platta MA-50 som sammanfaller med taket i tradingrangen.

Vid de fyra tillfällen när stödområdet markerat meden blå rektangel testats senaste veckorna har köparna sugit upp säljtrycket. Om de senaste dagarna är en uppladdning för att bryta ut upp genom 2945 eller startskottet på nästa ben söderut är för tidigt att sia om.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut noteras nu svagt stigande och trendfasindikatorn noteras kring +0,5 vilket säger oss att vi fortfarande ska vara beredda på tvära kast och en slagig period.

På riktigt lång sikt befinner sig SP500 i en stigande trendkanal som möter upp kring 2630 eller 2500 beroende på hur man väljer att tolka lågpunkten i julas.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i tisdags noterats under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen utmanar åter tremånaderssnittet men har ännu inte etablerat sig under nivån.

60 procent av de aktier som ingår i SP500 noteras nu över primärtrenden. När mindre än 60 procent av aktierna noteras över MA-200 i positiva marknadsfaser ökar risken påtagligt för att tuffare tider väntar.

VIX (den förväntade volatiliten) föll den gångna veckan från 21,6 till 19,0 vilket jag tycker är positivt. Det återstår att se åt vilket håll VIX bryter ut från den squeeze som för tillfället råder.

Standard line (den streckade röda linjen) som är den senaste tidens (månadens) viktigaste vattendelare noteras kring 2925.

På ovansidan möter närmast 2940-2945 följt av 2973 och zonen kring 3000.

På nedsidan möter närmast 2913 följt av 2900 och 2890 samt zonen för de senaste lågpunkterna mellan 2853-2822.

I den positiva vågskålen:
– Noteras över MA-200, MA-100, MA-20 och EMA-8
– MA-50 effektuerade ett gyllene kors 1/4 som är intakt

I den negativa vågskålen:
– Lägre toppar och lågpunkter senaste månaden
– Knepig volatilitet
– Negativ medelvärdeskors mellan MA-20 och MA-50

På lång sikt är jag neutral till svagt positiv tills jag ser var och hur nästa topp sätts samt hur sedan den följande lågpunkten markeras.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu neutral och vill se om MA-20 håller och var nästa pivottopp och lågpunkt noteras.

Sammanfattning: Sedan den 8 augusti har 10 av 16 handelsdagarna stängt kring standard line. När en nedgång föregår en konsolidering/tradingrange är det vanligast att utbrottet sker söderut och för detta får vi stöd i våganalysen. Det bör dock nämnas att våganalyser, enligt mig, är ”mjuk materia” och därför blir jag inte förvånad om utbrottet istället sker norrut. Jag drar dock inte några längre slutsatser än så av det vi ser nu, utan konstaterar att grafen kommer ge oss svaret och till dess kan det vara bra att agera åskådare.

Motstånd: 2940-2945 / 2973 / 3000 /3028
Stöd: 2913 / 2900 / 2890 / 2853 / 2820

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 76.

DAX: Shooting stop eller turtle soup för nedgång?

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Den viktigaste kortsiktiga sentimentsnivån, standard line (streckade röda linjen) punkterades den 25 juli och därefter har varje försök att återta nivån misslyckats. De korta momentumindikatorerna är relativt hårt spända på nedsidan och divergerar positivt mot noteringarna i prisgrafen, vilket skapar goda förutsättningarna att fredagens candle var början på en uppstuds. Punkteras lågpunkten kring 11260 utan att snabbt återtas indikeras en nedgång mot i första hand 10000-nivån från den flaggstångsformation som präglar augusti fram till nu.”

Augusti månad stängde som en positiv reversal och blev den tredje månaden i rad som stängde över årsmedelvärdet. Veckografen stängde som en bullish engulfing och i dagsgrafen tog indexet sats från en relativt platt MA-200 och tog sig i fredags upp till 12000-nivån men stängde med en svans på ovansidan kring standard line vid 11914. Totalt steg DAX med 2,8 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 13,1 procent.

September har historiskt tillhört de sämsta månaderna på året och snittutvecklingen sedan 1990 är svaga 2,1 procent. Sedan 2004 har 10 av de 15 åren stängt på plus (67%) och trots nedgångarna 2015 och 2011 på -9,3% resptektive -19,2% är snittet +1,1 procent. Om detta gäller även för i år är förutsättningarna goda för att höstuppgången inleds de närmaste veckorna.

Fredagens svans oroar lite men så länge inte torsdagens stängning vid 11840 punkteras med en dagsstängning är förutsättningarna goda för en uppgång upp mot nivån kring 12500. Om det istället visar sig att den shooting star-liknande candlen från motståndet vid 12000 är ett tecken på att köparna kört slut på bränsle blir det intressant att se om det leder till en ny lägre lågpunkt än 11550 vilket riskerar att stärka säljarna.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut är i stort sett helt platt. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,3 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga och beredda på tvära kast.

Volymbalansen är neutral och noteras strax under tremånaderssnittet.

Sammanfattning: I fredags tog sig indexet upp över standard line, men bara knappt. Om måndagen stänger under 11845 kommer jag tolka det som en turtle soup för nedgång medan en stängning över 12000 signalerar att en uppgång mot 12500-området är inledd. De korta momentumindikatorerna är hårt spända på ovansidan vilket ökat risken för att en lokal topp träffades i fredags.

Motstånd: 11985 / 12060 / 12205 / 12350
Stöd: 11845 / 11770 / 11625 / 11485

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 76.

Ericsson B: Läge för en turtle soup

Teknisk analys Ericsson B: Efter toppen vid 96,75 har aktien präglats av allt lägre toppar och lågpunkter. Sedan ichimokumolnet punkterades av både lagging line (den blå linjen) och priset (ILL-formation som beskrivs i min senate bok) har varje försök till att ta ut standard line (den streckade röda linjen) misslyckats. I onsdags nåddes 75-kronorsnivån samtidigt som blivit nästan 8 procent upp till standard line med en bredd mellan bollingerbanden på mer än 10 procent.

Den långa trenden som sedan ett år tillbaks pekat uppåt har den senaste månaden planat ut och saknar nu riktning. Trendfasindikatorn noteras kring -1,2 vilket innebär att vi ska vara extremt kortsiktiga när man går emot nedgången då det är högre risk än normalt.

Vid de tillfällen som spänningen upp mot standard line varit lika stor som nu eller större och bredden mellan bollingerbanden mer än 10 procent har priset stått högre en vecka senare vid 59 procent av fallen.

Även om edgen är hyfsad för en uppstuds är risken att gå emot trenden högre än normalt. Vid dessa tillfällen kan det vara bra att begränsa risken genom att köpa en lottsedel (ex.vis en minifuture) för ett litet belopp. När man väljer instrument kan det vara en god idé att välja en hög hävstång = liten insats men den inbyggda stoppen bör inte vara högre än 73,50.

Sammanfattning: 75-kronorsnivån testades vid flera gånger i slutet av 2018 fram till mitten av januari 2019 och sög vid varje tillfälle upp säljtrycket. Nu ser vi tecken på att aktien även denna gång visar respekt kring nivån. Risken är dock högre än normalt att köpa för uppgång och det kan vara klokt att göra det via en ”lottsedel” med en liten insats. Skulle vi bjudas på en lång grön candle som stänger högt upp kan det vara idé att stänga positionen då risken för en ny nedgång ökar. I annat fall bör man stänga positionen så fort föregående dags lägsta punkteras och helst omgående utan att vänta på en dagsstängning.

Motstånd: 77,40 / 77,95 / 78,60 / 80,00
Stöd: 76,40 / 75,65 / 74,90 / 74,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 39.

Telia: Risken för en vändning nedåt har ökat

Teknisk analys Telia Company: Teliaaktien har sedan mitten av 2018 pendlat mellan 44- och 39 kronor. Under juli månad bjorde Telia försök att bryta upp över den senaste toppen vid 43 kronor som sattes i mitten av mars. För en vecka sedan effektuerades en bullish engulfing som ledde till den kraftigaste veckouppgången sedan slutet av juli 2018.

Den långa trenden som jag definierar med hjälp av bla lutnigen på MA-200 är i det närmaste helt platt. Trendfasindikatorn noteras kring +0,2 och säger oss att risken är stor för skvalpiga rörelser och tvära kast.

Den senaste veckans uppgång har fått cykelindikatorn att bli extremt hårt spänd på ovansidan samtidigt som vi ser tecken på ett avtagande momentum som lett till en negativ minidivergens.

Fredagens stängning noterades 12 procent över det övre bollingerbandet och vid liknande tillfällen historiskt har kursen stått lägre en vecka senare i 83 procent av fallen.

Sammanfattning: Efter fem dagars uppgång vände cykelindikatorn ner från en extremt hög nivå i fredags och effektuerade en negativ minidivergens. När vi historiskt (sedan 2002) noterat liknande utseenden har aktien stått lägre i mer än 80 procent av fallen en vecka senare. Sitter man i positioner för uppgång kan det vara en god idé att fundera på att ta hem vinst och den som inte räds risk kan försöka sig på en position för nedgång. Om det visar sig att aktien vänder ner och man har gått kort kan det vara idé att stänga den första dagen man kan göra det med vinst. Om det visar sig att Telia istället bryter upp genom 44-kronorsnivån kan det vara första gången på flera år som en trend för uppgång värd att följa etableras.

Motstånd: 43,10 / 43,25 / 43,60 / 44,00
Stöd: 42,75 / 42,55 / 42,20 / 41,85

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 96.