BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 36

OMXS30: Utmanar golvet i den stigande kanalen

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 noteras i en tradingrange mellan 1800 och 1700-1690 med en, än så länge, positiv underton. De senaste veckan har standard line testats av flera gånger men än så länge har nivån stått pall. Om inte indexet förmår stänga över EMA-8 någon av de närmaste dagarna ökar risken för att 1700-nivån behöver testas av för att hitta tillräckligt med köpare för att driva kursen vidare uppåt. En punktering av 1690 innebär att siktet ställs in mot 1625 alternativt 1600-nivån. Tas 1800-nivån ut och håller mer än några dagar hittar vi nästa mål kring 1900. Att gå kort är än så länge helt uteslutet då ingen av varningssignaler övergått i säljsignaler och indexet noteras dessutom över MA-200.”

OMXS30 inledde veckan uppåt och testade av 1800-nivån fram till i fredags då vi bjöds på en säljtryck som åter punkterade EMA-8. Totalt steg den gångna veckan med 1,3 procent vilket innebär att årets nedgång vänts till en marginell uppgång på 0,3 procent. Om inte en oväntat stor nedgång inleder den kommande veckan kommer augusti bli den femte månaden i rad som stänger på plus. I veckografen utvecklades dock veckan efter fredagens nedgång till en negativ shooting star men om 1808 tas ut tolkar jag det som en shooting stop för uppgång.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar svagt, svagt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet lyfts av ett gyllene kors, vilket är första gången sedan den 29 mars 2019. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +0,2 vilket innebär att vi fortsatt ska vara beredda på tvära kast men att driften är uppåt.

Volymen har hela veckan noterats under det dagliga snittet. Volymbalansen tolkar jag fortsatt positivt även om tremånaderssnittet närmar sig.

Isen har tunnats ut något den gångna veckan och det aggregerade snittet noteras inför dagen till 66. Det är nu 59 procent av largecapaktierna som noteras över MA-20, 70 procent över MA-50 och 70 procent över MA-200. 64 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14 över 50.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1778 följt av 1796 och zonen vid 1807.

På nedsidan hittar vi stöd vid 1770 följt av 1755 och 1743 samt 1723.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu neutral till svagt positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 18 av de 33 senaste åren (54%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit -0,1 procent. Indexet har stigit 7 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,4 procent högre.

Sammanfattning: OMXS30 noteras fortfarande i en tradingrange mellan 1800-1808 och 1700-1690 efter att utbrottsförsöket i tisdags fallerade. Det har inte hänt så mycket den senaste veckan och vi väntar fortfarande på att augustihögsta ska passeras och siktet ställas in mot ATH-nivån från februari vid 1906. Så länge köparna kommer tillbaks och suger upp säljtrycket på allt högre nivåer talar det mesta för att vi inom kort kommer att bjudas på ett utbrott upp och förbi förra tisdagens högsta, som helst bör ske med tilltagande volym. Om det istället visar sig att indexet vänder ner och punkterar 1690 ökar risken för ett tilltagande säljtryck, som kan bli utmanande. Att gå kort (blanka eller köpa ett hävstångsinstrument som stiger när OMXS30 faller) är än så länge helt uteslutet då ingen av de varningssignaler vi just nu ser övergått i säljsignaler och indexet dessutom noteras över MA-200.

Motstånd: 1778 / 1796 / 1800-1807
Stöd: 1770 / 1755 / 1743 / 1723

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 64.

SP500: Sjätte nya ATH-noteringen

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Just nu testas ATH-området kring 3400 av och det har skapat lite av ett varannandagsmönster. Efter en uppgång på mer än 6 procent på några veckor och mer än en normal årsuppgång senaste månaden är det inte så konstigt om momentumet avtar tillfälligt när ATH-nivån utmanas. När 3400-nivån tas ut och hålls ställs siktet i första hand in mot 3500 och så småningom 3600. Även om utbrottet av 3400 blir falskt eller en rekyl inleds talar än så länge mer för att en fortsättningsformation för uppgång effektueras i samband med en andhämtning än att 3200 punkteras utan att snabbt återtas. Vi ska dock vara beredda på att 3200-nivån som det pågående trendbenet tog fart vid kan locka fram säljtryck om den punkteras. Att däremot gå emot den rådande positiva trenden är inget som lockar.”

Den gångna veckan blev en ny stark vecka där varje dag stängde på plus och det skulle alltså bara ta fem dagar att addera över 100 punkter. Från Fed fick vi höra att räntan inte kommer kunna höjas inom överskådlig tid vilket hjälper till att elda på det redan starka sentimentet. Totalt steg indexet 3,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 8,6 procent.

Detta är en marknad där vi bör vara köpare och inget annat men det är inte samma sak som att det alltid är köpläge. För tillfället anser jag att man gör klokt i att invänta en rekyl och kliva på vid en följande fortsättningsformation. På nedsidan är det gott om stöd där den senaste utbrottsnivån och motpolen vid 3400 troligen kommer att bjuda på bra stöd vid en kommande rekyl men om inte heller den nivån håller ska det mycket till för att även 3200 ska ge vika.

Sedan i våras har vi sett indexet röra sig uppåt i 200-punktersintervall och det indikerar att vi nu kommer bjudas på en uppgång mot 3600-nivån men personligen tror jag inte det kommer ske utan rekyler på vägen. Om det visar sig att en kommande rekyl blir panikartad ska vi istället för att ryckas med vara beredda på att köpa, så fort en positiv fortsättningsformation effektueras.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt. Trendpoängen skrivs åter till +8 vilket vi inte sett sedan i våras. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +1,2 vilket innebär att vi fortsatt ska vara beredda på tvära kast men att vi alltmer har en trend som är värd att följa.

Volymen har hela veckan legat under det dagliga snittet men volymbalansen är fortsatt tydligt positiv och har varit så sedan början av maj.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier över MA-200) skrivs för tillfället till 64 vilket är bra med tanke på det överköpta läget. När däremot indexet stiger men antalet aktier över MA-200 avtar ska vi höja garden.

VIX (den förväntade vollan) steg från 21 till 22,5 den gångna veckan vilket i och för sig är en liten varningssignal men absolut inte oroväckande. Nuvarande notering innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser som inte passerar 3735 på ovansidan eller punkterar 3230 på nedsidan den kommande månaden.

Bredden mellan bollingerbanden som den 23 mars noterades kring 43 har nu kommit ner på mer normala nivåer kring 7.

På ovansidan möter närmast zonen kring 3516 följt av 3525 och 3540.

På nedsidan möter närmast 3485 följt av 3476 och därefter 3460.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över molnet och kanalgolvet
– Indexet noteras över de senaste senaste signifikanta lågpunkterna
– Brytit upp över februarihögsta
– Eliminerat säljsignalen i %b

I den negativa vågskålen:
– Trendstyrkan (ADX) uppe över 60
– Stängning över det övre bollingerbandet
– Extremt spända korta momentumindikatorer
– Negativ divergens mot SMACD

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Efter en vecka med nya ATH-noteringar varje dag har S&P 500 stigit 7 dagar i rad. När jag går tillbaks 40 år hittar jag i snitt sju dagars konstant uppgång en gång per år. I dessa fall har nästa dag stängt upp i hälften av fallen men på en veckas sikt har över 70 procent av tillfällena inneburit högre kurs. Snittuppgången en månad senare har varit +1,5 procent. Så länge Fed agerar duvaktigt och varningssignaler inte utvecklas till säljsignaler är det vår skyldighet att vara positiva. Men ekonomin då? Vad har den med saken att göra, börsen och ekonomin har levt i skilda världar under många år och så länge så är faller räcker det med att studera graferna, allt annat blir bara komplicerat. Indexet är nu överköpt (RSI över 80) och överälskat men de varningssignaler vi ser har ännu inte utvecklats till säljsignaler. Som vanligt i stabila trender inväntar vi positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler för att komma in med bättre tajming och pris. Att gå emot den stigande trenden är i detta läge mer att betrakta som fakirtrading.

Motstånd: 3516 / 3525 / 3540 / 3556
Stöd: 3485 / 3476 / 3460 / 3452

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 94.

DAX: Högre lågpunkt upp mot julihögsta

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Nu utmanas 50-dagars medelvärde och vi ser tecken på att köparna är på väg tillbaks. Än så länge talar mer för att indexet laddar upp inför ett försök att bryta upp över julihögsta och ställa in siktet mot ATH-nivån från i februari än en punktering av 200-dagars medelvärde. Mitt huvudspår är att vi inom kort bjuds på en positiv fortsättningsformation, som är värd att haka på.”

Den gångna veckan inleddes med ett gap och passering av den korta sentimentsnivån som EMA-8 utgör. Veckan har ägnats åt att testa av zonen kring julihögsta men lagerstapeln från den 21 juli har än så länge inte tagits ut. Totalt steg den gångna veckan med 2,1 procent vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 1,6 procent. I månadsgrafen ser augusti ut att bli den femte månaden i rad som stänger uppåt men i veckografen utvecklades föregående vecka till lagerstapel vilket är den första sedan veckan som sluteade med den 24 juli.

Inför förra veckans analys skrev jag att dagsmomentum testade av 50-nivån som är lite av en vattendelare och när nivån håller för ett test lockar det ofta till sig köpare.

Volymbalansen är fortfarande positiv även om bekräftelsenivån från början av augutsti håller på att testas av.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 saknar riktning och trendfasindikatorn noteras vid +0,1 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel. 50-dagars medelvärde skar upp över 200-dagars i det som brukar kallas för ett gyllene kors den 24 juli och dessförinnan måste vi förflytta oss till slutet av maj 2019 för att hitta ett liknande utseende.

Turning line noteras över standard line och priset över molnet. Om julihögsta tas ut är det fritt upp mot februarihögsta och ATH-nivån vid 13795.

Sammanfattning: DAX utmanar nu zonen mellan 13000 och julihögsta vid 13314. Även om risken finns för att primärtrenden punkteras och effektuerar en dubbeltopp talar mer för att köparna kommer att driva kursen upp och förbi julihögsta. Skulle en kommande rekyl bli djupare än väntat är stödet kring 12000 än så länge starkt och nivån kommer troligen att locka köpare. Än så länge talar mer för att indexet laddar upp inför ett försök att bryta upp över julihögsta och ställa in siktet mot ATH-nivån från i februari. Mitt huvudspår är att vi inom kort bjuds på en positiv fortsättningsformation, som är värd att haka på. Om däremot junilägsgta strax under 11600 punkteras ökar risken för ett tilltagande säljtryck.

Motstånd: 13165 / 13240 / 13360 / 13500
Stöd: 12920 / 12848 / 12725 / 12635

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 70.

Boliden B: Fast mellan 260- och 249-kronor

Teknisk analys Boliden: Efter föregående analys effektuerades en kraftfull grön marubozu och en uppgång på 4 procent men därefter har det varit avvaktande kring 260-kronorsnivån. Aktien tog fart kring balanspunkten vid standard line och har därefter hållt sig över denna vattendelare. Jag nämnde då att risken var stor för att säljtrycket skulle tillta om det visade sig att 236 kronor punkterades, vilket inte hänt.

Den långa trenden (MA-200 i dagsgrafen) som jag använder bla lutningen på MA-200 för att peka ut saknar i stort sett lutning. Trendfasindikatorn skrivs inför dagen till +0,1 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel när någon av begränsningarna 260- och 237 kronor närmar sig.

I timmesgrafen (bra för swing) har vi nu sett ett par försök att bryta upp över 260 kronrsnivån de senaste dagarna men än så länge har det inte funnits momentum att ta ut nivån. I fredags punkterades 254-kronorsnivån i samband med öppningen och punkteras 253 kronor inom de närmaste dagarna, innan 259 kronor passerats är risken stor för ett besök ner mot 242 kronorsnivån innan tillräckligt med köpare kliver in för att få aktien att bryta ut upp genom 260 kronor.

Volymbalansen är positiv vilket stärker förutsättningarna för ett utbrott uppåt.

SMACD är i det närmaste helt platt och när detta övergår i en tydligare lutning, antingen upp eller ner, leder det ofta till större rörelser. Det är med andra ord ett mycket spännande läge just nu.

I fredags punkterades den korta sentimentsnivån som EMA-8 utgör men innan dagen var slut hade köparna sugit upp det initiala säljtrycket och effektuerat en positiv reversal som stängde över just EMA-8.

Sammanfattning: Vid ett utbrott över 260-kronorsnivån sätter jag en målkurs till 287 kronor vilket är den symmetrianalys som den tidigare stigande triangeln indikerar. Skulle det istället visa sig att 242 kronor punkteras använder vi oss lämpligen av nödutgången.

Motstånd: 258,80 / 260,00 / 263,60 / 267,10
Stöd: 253,00 / 251,05 / 248,10 / 246,25

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 55.

SEB A: Mjukar upp MA-200 för ett utbrottsförsök

Teknisk analys SEB A: Det blev inte helt oväntat ett tredje gången gillt och ett utbrott upp över MA-200 efter föregående analys. Efter ett återtest av primärtrenden tog sig SEB-aktien upp till 92,20 och den som agerade med bar-by-bar kom ur vid 90,25. Den senaste månaden har vi åter sett aktien testa av 200-dagars medelvärde vid ett par tillfällen och är nu fångad i en mindre och en något större range mellan dels 83,50 och 89,00 kronor samt en med samma nedre stöd men taket kring julihögsta vid 92 kronor.

Den långa trenden som jag definierar med hjälp av bla lutningen hos MA-200 pekar svagt svagt nedåt. Trendfasindikatorn skrivs inför dagen till -0,4 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

De senaste fyra dagarna har noterats inom en relativt tajt range kring den övre begränsningen i den korta tradingrangen och både i tisdags och fredags effektuerades lagerstaplar. När vi bjuds på lagerstaplar samtidigt som MA-20 pekar upp och volymbalansen stiger upp mot motståndet sker ofta utbrotten uppåt. Många som väljer att gå kort placerar sina stoppar strax ovanför lagerstaplar och när nivån tas ut blir dessa köpare mot sin vilja och hjälper till att driva kursen uppåt.

SMACD lämnade en köpsignal (kallar jag positiva medelvärdeskors över noll) i fredags vilket är en indikation på att sentimentet i aktien troligen är på väg att stärkas.

Sammanfattning: En passering av 88,40 ställer in siktet mot 92 kronor och den som väljer att agera på detta bör vara beredd på att det kan börja gå tungt kring denna nivå. Förutsättningarna, utifrån ett symmetriperspektiv, är dock goda för en uppgång mot 96 kronor men självklart kan vi bjudas på utmaningar på vägen upp. Om det istället visar sig att 83 kronor punkteras bör man vara beredd på ett tilltagande säljtryck och det kan vara en god idé att i så fall använda sig av nödutgången.

Motstånd: 88,34 / 89,12 / 90,84 / 92,16
Stöd: 85,96 / 84,96 / 83,65 / 82,10

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 67.