BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 36

OMXS30: Indexet laddar upp för nästa trendrörelse

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”I den rådande tradingrangen har de senaste tre dagarna stängt i den övre delen men med små candlar. Om det visar sig att MA-50 punkteras utan att snabbt återtas (minst 2 dagar) ökar risken för ett mer utmanande omtag ner mot 200-dagars medelvärde. Under de flesta långvariga uppgångar bjuds vi på någon eller några lite mer utmanande rekyler på runt 10 procent vilket är det avstånd som indexet stigit med över just MA-200 sedan en tid.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av 50-dagars medelvärde och avslutades med ett falskt försök att passera 20-dagars medelvärde. Totalt föll den gångna veckan med marginella 0,1 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 26,4 procent. I veckografen har de två senaste veckorna stängt som dojiliknande candlar och det följs för det mesta av trendstaplar.

OMXS30 är fångat i en tradingrange mellan 2413 där den senaste rekordnoteringen sattes den 13 augusti och den senaste lågpunkten vid 2314 sattes den 19 augusti. Så länge indexet är fångad i denna range är risken stor för tvära kast och slagiga rörelser.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli 2020 skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras nu mellan 2 och 7 vilket innebär att vi rekommenderas att köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler och utbrott som sker med kraft eftersom bredden mellan bollingerbanden är extremt låg.

Volymen har den senaste dagarna legat kring det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är dock fortfarande positiv.

Antal aktier på large cap som befinner sig över MA-200 noteras noteras inför dagen till 82 procent. Än så länge tolkar jag isen som tjock även om det råder en negativ divergens mot priset hos OMXS30.

På ovansidan möter närmast 2382 följt av 2393 och zonen kring 2400 samt den senaste ATH-noteringen vid 2413.

På nedsidan hittar vi först stöd kring 2363 följt av 2353 och 2348 samt zonen mellan 2325-2314.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 20 av de 34 senaste åren (59%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,3 procent. Indexet har stigit vid 6 tillfällen den kommande femdagarsperioden de senaste 10 åren. Snittutvecklingen de kommande fem dagarna noteras till +0,7 procent de senaste tio åren.

Sammanfattning: Sedan snart en månad tillbaka är indexet fångat i en tradingrange mellan 2413 och 2314. All rörelse mellan dessa nivåer innebär alltså en fortsatt konsolidering med allt vad det innebär i form av tvära kast och slagig handel. Punkteras stödet i konsolideringen möter nästa nivå 2250 och 2200 samt 200-dagars medelvärde. Om det istället blir den övre begränsningen som passeras ställs siktet in mot i första hand 2500-nivån. Det är gott om varningssignaler men än så länge har inte någon av dessa övergått i säljsignaler. På längre sikt har vi inga signaler på att indexet är på väg att toppa men under de flesta långsiktiga uppgångsfaser bjuds vi på en och annan större rekyl runt 10 procent. Historiskt brukar den närmaste tiden vara lite svårare än normalt för att sedan ta fart upp i mitten av oktober. Om 2021 kommer att följa historien eller gå sin egen väg vet vi inte men den tekniska bilden talar för att hösten och vintern kan bli en bra period på börsen.

Motstånd: 2382 / 2393 / 2400 / 2413
Stöd: 2363 / 2353 / 2348 / 2325-2314

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 69+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 53%.

SP500: Negativa divergenser kring rekordnivåer

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om det är gott om varningssignaler tolkar jag fredagens utbrott som ett styrkebesked och som jag upprepat i mer än ett år är det fortfarande köp i samband med fortsättningsformationer och rekyler som är det sätt indexet vill bli handlat. Vi har vant oss vid att köparna står och väntar vid zonen kring 50-dagars medelvärde men om nivån punkteras utan att tas tillbaka med en dagsstängning efter ett par dagar ställs siktet in mot 200-dagars medelvärde som inför veckostarten möter upp kring 4040. Tekniskt tolkar jag förutsättningarna som goda ut för en stark höst och en bra vinterbörs.”

Den gångna veckan inledde uppåt och vi bjöds på nya rekordnoteringar både i måndags och torsdags. De senaste fyra dagarna har noterats i en tajt range med små candlar. Små candlar är tecken på osäkerhet och när de effektueras kring rekordnivåer ökar risken för att en rekyl rycker närmare. Totalt steg SP500 med 0,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 20,8 procent. Veckocandlen lämnade en svans på ovansidan men stängde i den övre halvan vilket är postitivt.

Det saknas inte varningssignaler i form av negativa divergenser mot antal stigande aktier under uppgångsdagarna och flera momentumindikatorer har mattats av från höga nivåer samt små candlar kring rekordnoteringen. Så länge indexet noterar stegvis högre bottnar följt av högre toppar är köparna villiga att betala allt mer för att komma in i positiv. Precis det vi vill se i stigande trender. Siktet är till att börja med inställt upp mot 4600-nivån.

De amerikanska sysselsättningssiffrorna för augusti som presenterades i fredags visade att antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA i augusti ökade mindre än analytikerna väntat sig: ökningen var 235.000 personer, medan förväntningarna var en ökning med 750.000 personer. Utfallet ökade oron över den pågående återhämtningen efter pandemins svåraste verkningar.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras nu mellan 2 och 7 vilket innebär att vi kan handla indexet med fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymen i fredags var den lägsta under den senaste veckan och noterades 23 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna vilket är en svag men dock varningssignal i samband med nedgångsdagar efter nya rekordnoteringar. Volymbalansen är fortfarande positiv och stiger.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras inför veckostarten kring 81 procent och divergerar negativt med börsutvecklingen vilket är en varningssignal. Jag tolkar dock fortfarande isen som tjock.

VIX (den förväntade vollan) pendlade mellan 17 och 15,7 den gångna veckan för att till slut stänga vid 16,4 vilket var under både EMA-8 och MA-20 vilket är positivt.

Bredden mellan bollingerbanden noteras kring 3,6 som är en extremt låg nivå även om den är högre än vid lågpunkten den 19 augusti.

På ovansidan möter närmast 4542 följt av 4548 och 4556 samt 4567.

På nedsidan möter närmast 4525-4521 följt av 4516 och zonen 4504-4496 samt den senaste mindre men dock lågpunkten vid 4469.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200
– Passerade den 4/11 upp genom molnet som är intakt
– Senaste ATH vid 4546 den 2/9

I den negativa vågskålen:
– På längre sikt överköpt, överälskat och övervärderat
– Negativ divergens mot de flesta momentumindikatorer
– Negativ divergens mot bredden (antal aktier över MA-200)

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Det vi ser är en seg och överlappande uppgång längs den stigande motståndslinjen och det övre bollingerbandet. Även om risken för rekyl är stor tolkar jag det högerställda cykelutseendet som att riskaptiten fortsatt är god. Det råder negativ divergens mot antalet aktier under uppgångsdagarna och mot de flesta momentumindikatorer vilket tillsammans med små candlar kring den senaste rekordnoteringen varnar för en stundande rekyl. I torsdags effektuerades den 65:e ATH-noteringen för i år trots att indexet är inne i en svag period av året. Så länge köparna suger upp säljtrycket på högre och högre nivåer men framförallt relativt snabbt i samband med rekyler ska vi vara köpare vid positiva fortsättningsformationer. Att däremot jaga priset vid nya ATH-noteringar och dojisar i ytterlägen är inte så indexet vill bli handlat. På nedsidan bevakar jag dels 50-dagars medelvärde och den senaste kortsiktiga lågpunkten vid 4368. Om indexet vänder ner och punkterar 4400 med kraft ställs siktet in mot zonen vid 4250-4250.

Motstånd: 4542 / 4548 / 4556 / 4567 / 4576
Stöd: 4525 / 4516 / 4504-4496 / 4476 / 4459

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 78-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 55%.

DAX: Avtagande momentum dock inuti konsolideringen

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”DAX är fångat i en tradingrange mellan 15620 och 16000-nivån och så länge så är fallet är tvära kast och slagiga rörelser något vi ska räkna med.”

DAX inledde den gångna veckan med att testa den övre begränsningen av tradingrangen kring 16000 men avslutade med en nedgång mot standard line och 50-dagars medelvärde som precis som vi vant oss vid sög upp säljtrycket. Totalt backade indexet med 0,4 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 15 procent. I veckografen utvecklades den gångna veckan till en shootingstarliknande candle men fortfarande fångat i den range som råder sedan sedan snart en månad tillbaka.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar upp. Trendfasindikatorn befinner sig sedan mitten av november i ett läge som rekommenderar oss att köpa rekyler vid positiva fortsättningsformationer.

Volymbalansen är positiv och pekar fortsatt uppåt i den positiva delen, även om den mattats av något i den rådande konsolideringen.

SMACD lämnade den 25 augusti ett negativt kors, vilket är naturligt i samband med en kontraktion som vi bjuds på för tillfället.

Sammanfattning: Det har inte hänt så mycket hos det tyska storbolagsindexet den senaste veckan. DAX är fångat i en tradingrange mellan 15620 och 16000-nivån och så länge så är fallet är tvära kast och slagiga rörelser något vi ska räkna med. Om det visar sig att lågpunkten från den 19 augusti blir en ny högre lågpunkt är det goda förutsättningar för en uppgång mot nästa trippelnollenivå vid 17000. Trendfasindikatorn och volymbalansen talar för att expansionen kommer att ske norrut och än så länge är detta ett indexet som vill bli handlat med positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Motstånd: 15800 / 15870 / 15930-15935 / 16000-16030
Stöd: 15750 / 15625 / 15430 / 15540 / 15500

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 34-.
– Next day forecast indikerar att det är 47 procents chans till en uppgång under måndagen.

Volvo B: Potentiell bottenformation

Teknisk analys Volvo B: Gapet upp mot 213 kronor täpptes till och passerades men vid 215 kronor tog det stopp. Inför Q2-rapporten rasade aktien ner till 192-kronorsnivån som därefter fungerat som en stödnivå.

Den långa trenden som jag identifierar genom lutningen på MA-200 pekar svagt upp. Trendfasindikatorn noteras i ett läge där risken för fortsatt nedgång är stor och därför bör man vara snabb att kliva av om man väljer att köpa för uppgång.

När cykelindikatorn historiskt noterats under 10 och dagen efter stängt högre än föregående dags lägsta har Volvoaktien stått högre en vecka senare i 54 procent av fallen. Även om hitration inte är så bra så har flera av uppgångarna varit kraftfulla. Snittutvecklingen på en veckas sikt har varit en uppgång med 1,1 procent.

Om det visar sit att 200 kronor passeras är det lite av en inverterad skuldra, även om den inte på något sätt är perekt. Samtidigt noteras allt lägre toppar och bottnar i det medellånga perspektivet.

Sammanfattning: Volvoaktien har fortsatt söderut och än så länge har vi inte någon konkret köpsignal. Om det visar sig att 190 kronor står pall och den fallande motståndslinjen passeras är förutsättningarna goda för att en bottenformation är på väg att mejslas ut. Den som väljer att agera på en positiv fortsättningsformation efter att den fallande motståndslinjen passerats bör vara beredd på att 200- och 205-kronorsnivån kommer att bjuda upp till dans. När/om 200 kronorsnivån passeras kan det vara en god idé att tajta till stoppen till strax under senaste lågpunkt och fortsätta traila den så tills 215 kronor tas ut. Om 215 kronor passeras trailar vi lämpligtvis stoppen strax under föregående dags lägsta tills en rekyl följs av en positiv fortsättningsformation och vi kan agera igen. Den initiala stoppen placeras strax under 189 kronor.

Motstånd: 196,40 / 199,20-203,90 / 209,50
Stöd: 192,00 / 189,50 / 187,00 / 176,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 6-.

Telia: Översåld kring hemmahamnen

Teknisk analys Telia: Den som följde planen vid föregående analys kom ur första halvan vid 38,25 och den andra vid standard line vid 38,65 eller eventuellt vid 38,00. Efter att ha misslyckats med att ta ut standard line har Telia fallit ner till området där sensommaruppgången startade och MA-200 är på väg att möta upp. De senaste veckornas nedgång har fått ner stochastic till den lägsta nivån sedan början av februari och det nedre bollingerbandet.

Den långa trenden som jag definierar med hjälp av bla lutningen på MA-200 saknar i stort sett lutning. Trendfasindikatorn noteras i ovankant av ”jämviktspendling” och risken är därför stor för skvalpiga rörelser och tvära kast. Man bör därför vara relativt defensiv och kortsiktig om man väljer att ta position.

Cykelindikatorn lämnade i onsdags en positiv minidivergens men detta har än så länge inte följts av någon fortsättnings- eller omslagsformation.

Nu närmar sig 36,50 där uppgången i slutet av juni och juli inleddes. Den platta primärtrenden möter upp kring denna nivå.

Sammanfattning: Det är goda chanser att en stängning i den övre delen av en dagscandle som även stänger högre än föregående dags högsta kan bli värd att agera på men risken för bakslag är stor. Den som väljer att agera vid en fortsättningsformation bör 37,65 nås traila stoppen strax under föregående dags lägsta där exit sker om nivån punkteras i samband med en dagsstängning. Om vi bjuds på en lång grön candle med en stängning i den övre tredjedelen efter att 37,65 kronor passerats stängs lämpligen positionen direkt. Den initiala stoppen placeras strax under 36,50 om fortsättningsformationen effektueras idag, annars strax under senaste lågpunkt.

Motstånd: 37,25 / 37,75-38,00 / 38,85
Stöd: 36,50 / 36,15-36,00 / 35,80

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 9-.