BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 36

OMXS30: Upp till bevis när 1522 närmar sig

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”De stora elefanterna har börjat distribuera ut aktier och vi ska nu hålla noggrann koll på utseendet hos uppstudsarna, månadsstängningen och med vilken kraft säljarna kommer tillbaks.”

Veckan inleddes med ett kraftigt nedställ och i måndags var kursen som mest nere kring 6 procent. Resten av veckan har bestått i en återhämtning och i fredags närmade sig kursen den kortare sentimentsnivån kring 1522. Facit för den gångna veckan blev en uppgång med 1,0 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 3,1 procent.

I månadsgrafen råder inför den sista handelsdagen i augusti en kursstapel med sentimentsnivån kring 1515 och årmedelvärdet noteras vid 1551. Den positiva vändningen i tisdags och den starka uppgången i torsdags räddade veckostapeln som blev en positiv reversalstapel. I dagsgrafen har tre av den senaste veckans kursstaplar stängt i den övre delen men det är nu som det första egentliga testet möter upp.

Volymen har under större delen av veckan noterats klart högre än snittet men i fredags var volymen 6 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Den kommande veckan har historiskt stigit i ungefär hälften av fallen de senaste 19 åren. Som jag skrev i säsongsanalysen för en månad sedan har det historiskt varit bra att ta position fem dagar före månadsskiftet och stänga 2 dagar efter. En stark stängning som det såg ut att bli i fredags men volymen övertygade mig inte är dock positiv för TOM-effekten och gör att det brukar vara lönsamt att behålla positionen till fyra-fem dagar efter månadsskiftet.

Oljebolag och konsumentprodukter har utvecklats bäst under den gångna veckan. Bäst av aktierna inom OMXS30 gick MTG, SHB och SCA under veckan medan HM B, Volvo B och Kinnevik B hade störst nedgångar.

Högst omsatta aktier under fredagen blev SCA B, HM B och Atlas Copco A. 324 av aktierna på Stockholmsbörsen stängde på plus i fredags medan 254 stängde rött.

Den långa trenden pekar fortfarande upp (med minsta möjliga marginal). De senaste fem dagarna har kursen dock stängt under både primärtrenden och årsmedelvärdet som noteras kring 1551. Om inte årsmedelvärdet återtas i samband med måndagens stängning är det ytterligare en pusselbit som indikerar att vi kan bereda oss på en långsiktig nedgång, en så kallad Fas 4.

MACD noters nu i sälj i både månads-, vecko- och dagsgrafen. Dagsmomentum noteras under 50 och har ännu inte tagit ut månadsmedelvärdet.

På ovansidan möter närmast 1516-1535 och 1547-1553.

På nedsidan bevakar jag närmast utvecklingen kring 1490, 1483, 1464 men framförallt nivån kring 1400.

På lång sikt är jag nu neutral fram till månadsskiftet och tills vi ser om volymbalansen talar för ackumulation av aktier eller distribution.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag inställd på fortsatta nedgångar och vill se att MA-50 vrider upp och att kursen orkar hålla sig kvar ovanför innan jag åter blir positiv.

På kort sikt (några dagar till veckor) är jag inställd på fortsatta nedgångar men som jag sade redan för en vecka sedan kommer det inte att ske utan kraftiga uppstudsar. Det är naturligtvis inte enkelt att lista ut med vilken takt de stora elefanterna kommer att fortsätta sin utförsäljning men senast i början av september borde det vara dags att leta efter nya positioner för nedgång.

De senaste två veckorna har kursen först fallit med mer än tio procent för att sedan veckan efter stiga med ungefär hälften veckan efter. Av de tillfällen jag kan leta upp historiskt har kursen de kommande två veckorna fortsatt nedgångarna i de flesta fall. September är ju dessutom den sämsta månaden på året och det finns än så länge inget som tyder på att den kommande månaden kommer att avvika från historien.

Motstånd: 1516-1535 / 1547-1555 / 1572 / 1583
Stöd: 1495 / 1483 / 1467 / 1440 / 1405

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP16 med en häv kring 2,6 och en stop loss på 956.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP128 med en häv kring 3,2 och en stop loss på 1933.

S&P 500: Vi ser eventuellt starten på en långsiktig nedtrend

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”På ovansidan möter den psykologiskt viktiga 2000-nivån. Vi kan räkna med en tilltagande volla och jag rekommenderar att ta det försiktigt och ha is i magen för att se om månadsstängningen kommer att ske över eller under årsmedelvärdet.”

Den gångna veckan inleddes med ett brutalt nedställ men vid 1870-nivån erbjöds tillräckligt stöd för att åtminstone tillfälligt hejda nedgången. Veckan inleddes med en nedgång på mer än 5 procent men i onsdags kom köparna tillbaks och veckan som helhet stängde på plus 0,9 procent vilket innebär att årets nedgång nu uppgår till 3,4 procent.

Så länge inte 2000-nivån tagits ut är det ett svaghetstecken i månadsgrafen men i veckografen bjöds vi på en kraftfull positiv hammer. Om måndagens stänger ovanför 2000 kan det vara en signal för fortsatt uppgång 2070-nivån eller taket i den tidigare tradingrangen kring 2135.

Volymen har den gångna veckan noterats högre än normalt men volymbalansen är trots det negativ.

Jag har under en tid varnat för att VIX (kallat skräckindex av många) laddar för en större uppgång och att vi ska vara beredda på den smittoeffekt en större rörelse kommer att ha på övriga börser. VIX har den gångna veckan pendlat mellan 55 och 25. Om 30-nivån tas ut och hålls några dagar är risken överhängande för nedgångar på flera av världens börser under tilltagande volla.

Bästa sektorer under fredagen blev energi och basråvaror. Sämst gick telekom och finans.

265 aktier steg i fredags på SP500 medan 216 stängde rött. Även om de senaste dagarnas uppstuds varit kraftfull är det fler aktier som de senaste dagarna etablerat nya årslägsta än årshögsta. Tre av de fyra IT/sociala-aktier som jag studerar för att bedöma om glaset är halvfullt eller halvtomt steg i fredags. Google föll med 1,1 procent.

Årsmedelvärdet som noteras kring 2053 är fortfarande punkterat och primärtrenden pekar tillsammans med både korta- och medellånga medelvärden ner. Om detta utseende håller i sig och augusti stänger under årsmedelvärdet och även 2000-nivån är det mycket som talar för att indexet har rullat över i en fas 4 och därmed en mer varaktig nedtrendsfas.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden inneburit uppgångar i lite mer än 60 procent av åren men totalt sett tillhör september månad en av de sämre med en medelavkastning på -0,55 procent.

Som jag nämnt många gånger tidigare noteras de kraftfullaste uppstudsarna i samband med distributionsfaser.

Så länge inte 2000-nivån tas ut står indexet och väger om de senaste dagarnas uppstuds är en första bulltrap i en stundande långsiktig nedgångsfas eller ett bra köpläge inför nästa ben i upptrenden.

Efter det extrema lågvollaläget som det senaste halvårets tradingrange inneburit var det väntat att volatiliteten skulle tillta. Bredden mellan bollingerbanden som är ett bra mått på vollan har på en vecka stigit från 2 till 14. Senast vi hade liknande förändring var sommaren 2011 och dessförinnan 2009 och 2008.

MACD noteras nu i sälj i både dags-, vecko- och månadsgrafen. Jag har i flera månader varnat för att en säljsignal i månadsgrafen där ett smygande negativt momentum tilltar för nedgång, från en hög nivå, är något vi ska ta på största allvar. Risken är stor för att vi kan se fram emot en större nedgång framöver.

På ovansidan möter först området kring 2000 men framförallt om augusti kommer att stänga ovanför årsmedelvärdet vid 2053 eller under som i så fall blir första gången sedan september 2011.

På nedsidan sammanfaller gapet 1971-1965 med den lägre av de viktiga fibnivåerna för den senaste månadens nedställ. Därefter bevakar jag 1943, 1911 men framförallt 1855.

I den positiva vågskålen:
– Om köparna kommer tillbaks och tar ut årsmedelvärdet innan månadsskiftet
– Nytt ATH vid 2134,7 den 20/5. Det är mindre än 5 procent dit.
– Ännu ingen månadsstängning under årsmedelvärdet som noteras kring 2045

I den negativa vågskålen:
– Äkta dödskors effektuerat 28/8
– Golvet i den tradingrange som präglat indexet det senaste halvåret punkterades i torsdags förra veckan
– Kraftfull distribution av aktier och flykt från risksektorer
– MACD har vänt ner i sälj i månadsgrafen och momentumet för nedgång tilltar i alla tidsupplösningar
– Många index i världen uppvisar samma mönster (ont om ”säkra” tillflyktsorter)
– Vollan har tilltagit extremt senaste veckan

När kursen fallit mer än 10 procent på två veckor och hälften av nedgången återhämtas kommande vecka har kursen därefter fortsatt nedåt i mer än 60 procent av fallen historiskt. Vid de flesta fall när en långsiktig nedgångsfas inletts med ett kraftfullt nedställ har kursen ofta rekylerat kraftigt upp för att sedan konsolidera några dagar/veckor innan nedgångsfasen bitit sig fast. Om det är inledningen på en nedgång eller om vi den gångna veckan bevittnat ett klockrent köptillfälle är för tillfället omöjligt att säga. Indexet står just nu och väger men utfallet är allt annat än säkert.

Motstånd: 2000 / 2006 / 2024 / 2040 / 2052
Stöd: 1981 / 1969 / 1952 / 1933 / 1901 / 1867

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP10 med en häv kring 3,1 och en stop loss på 1374.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP12 med en häv kring 3,6 och en stop loss på 2494.

DAX: Utseendet påminner om övergång till en nedtrend

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Rubrikerna är mörka och det är inte många som skriver att oddsen för uppgång på en veckas sikt är goda.”

Den gångna veckan blev en mycket positiv reversalstapel som har tagit DAX-indexet upp till golvet på den tidigare fallande medellånga trendkanalen. Veckan innebar en uppgång med 1,7 procent vilket innebär att årets uppgång nu uppgår till 5,0 procent.

Volymen har åtminstone de senaste dagarna noterats klart under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna och med de två senaste dagarnas utseende är det något jag placerar i den negativa vågskålen.

Sedan början av april har både toppar och bottnar noterats på allt lägre nivåer och så länge inte den lokala pivottoppen från början av augusti tas ut talar dock mer för fortsatt nedgång de närmaste veckorna.

Den långa trenden trenden pekar visserligen upp men årsmedelvärdet som inför veckostarten noteras kring 10670 punkterades för lite mer än en vecka sedan. Om inte nivån återtas innan tisdag är det ännu mer som talar för att en långsiktig nedtrendsfas inletts.

Historiskt har den kommande veckan noterat uppgångar i de flesta fall men september månad är den sämsta under året, även för DAX. När jag kör data från slutet av 50-talet till nu får jag fram en genomsnittlig avkastning för september på -1,94 procent.

MACD noteras i sälj i både korta och långa tidsupplösningar men nu blir det spännande att följa om den senaste veckans uppgång utvecklas till en köpsignal i dagsgrafen eller en negativ trampoloin. Dagsmomentum är stigande sedan några dagar och håller precis på att utmana månadsmedelvärdet.

På ovansidan möter 10500-nivån som även utgör fib 50%-nivån för de senaste veckornas nedgång. Årsmedelvärdet möter upp vid 10670 men även om augusti stänger ovanför är det gott om gap och motståndsområden hela vägen upp till kanaltaket kring 11500.

På nedsidan är den viktigaste nivån 10.000 följt av 9800 och 9340.

Strax ovanför 9300 sög köparna upp säljtrycket för snart en vecka sedan. 10500 behöver tas ut och hållas mer än några timmar eller dag för att köparna åter ska vara med i matchen. Statistisk är det mer som talar för fortsatta nedgångar än att vi har sett en långsiktig köpsignal. Det blir spännande att se om augusti stänger ovan- eller nedanför årsmedelvärdet kring 10670 vilket kan bli avgörande för den närmaste tidens utveckling.

Motstånd: 10387 / 10437 / 10500 / 10588 / 10740
Stöd: 10240 / 10135 / 10000 / 9800 / 9340

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BP15 med en häv kring 3,0 och en stop loss på 6965.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP160 med en häv kring 3,2 och en stop loss på 13189.

Skanska B: Utmanar fib 38% med bra edge för nedgång

Teknisk analys Skanska B: Sedan toppen i början av augusti har nedgången varit kraftfull följt av en uppstuds under föregående vecka.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde pekar upp men de korta- och medellånga medelvärdena har vänt ner. I mitten av juli bjöds vi på ett dödskors, dock inte äkta.

När kursen fallit brant och då har jag gjort körningen med en hälften så stor nedgång eller mer för två veckor sedan och en återhämtning på 5 procent eller mer de senaste fyra dagarna. I dessa fall har kursen stått lägre i nästan 80 procent av fallen en månad senare.

MACD noteras i sälj och lutningen är än så länge klart och tydligt nedåt.

Vid 170 kronor möter både sentimentsnivån för den senaste månadens nedgång upp samtidigt som vi ser att volymbalansen övergick till större distribution är ackumulation kring nivån.

Det skulle ta en vecka att täppa till gapet inför föregående vecka men både i torsdags och fredags misslyckades köparna ta ut nivån.

Om 163,30 punkteras idag får vi en signal om fortsatt nedgång och vi kan hänga på ner mot 160 kronor där risken finns för att det börjar gå tungt. Med en minishort SKA BNP21 kommer det att bli en bra affär. Stoppen placeras vid 170,90.

Motstånd: 166,30 / 168,20 / 170,35 / 172,80
Stöd: 164,20 / 162,20 / 159,50 / 157,20 / 154,40

Du kan handla Skanska med följande minifutures från BNP:
Uppgång: Minilong SKA BNP19 med hävstång 5,0 och stopploss kring 167,60
Nedgång: Minishort SKA BNP21 med hävstång 4,9 och stopploss kring 185,90

SEB A: Punkteras fredagens lagerstapel åker vi söderut

Teknisk analys SEB A: Från högstanoteringen den 17/8 föll kursen med hela 12 procent på tre dagar och som jag sade på ETP Direkt är då förutsättningarna goda för en uppstuds. Nu testas fib 38% av samtidigt som det inte är mer än ungefär 1 procent upp till den psykoliska 100 kronorsnivån.

Den långa trenden pekar upp med både de korta- och medellånga medelvärdena har vänt ner.

På ovansidan möter nu både 100-kronorsnivån och 101,40 som är sentimentsnivån för nedgången från början av juli till lågpunkten i början av förra veckan vid 91,60.

I fredags bjöds vi på en lagerstapel samtidigt som det råder en negativ volymbalans.

Om 97,50 punkteras kan vi ta position för nedgång mot 95 kronor. Stoppen måste vi placera vid 102,50 för att få en riktigt bra hitratio som ger oss goda förutsättningar för en positiv utveckling. En lämplig minishort tycker jag SEB BNP23 kan vara.

Motstånd: 99,65 / 100,30 / 101,60 / 102,40
Stöd: 97,66 / 95,85 / 95,00 / 94,10 / 91,55

Du kan handla SEB A med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SEB BNP14 med en häv kring 3,1 och en stop loss kring 70 kr.
Nedgång: MINISHRT SEB BNP23 med en häv kring 5,8 och en stop loss kring 110 kr.