BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 37

OMXS30: Säljsignal som gäller till köparna visar sig

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Jag bevakar nu noga hur taket i den stigande kilen kommer hanteras när det väl nås. Utbrottet upp över 1432 är positivt men det råder gott om varningssignaler och det är för tidigt att tillämpa strategier för en mer varaktig uppgång, än.”

Inför fredagen skrev jag: ”Utbrottet upp och förbi den viktiga 1432-nivån är positivt men övertygar inte. I torsdags visade säljarna att de är långt ifrån uträknade även om köparna sög upp säljtrycket kring stödnivån 1432-1430. En punktering av torsdagens lägsta med tilltagande volym kan absolut trigga en rekyl som kan bli både kraftfull och skapa osäkerhet.”

Första timmen i fredags pendlade mellan 1441 och 1432. Strax efter lunch gav zonen 1432-1430, som jag skrev om inför fredagen, vika och det fick den väntade effekten och stärkte säljarna. Stängningen vid 1426,6 skedde kring dagslägsta och motsvarade en nedgång med 0,9 procent. Föregående vecka utvecklades till en negativ reversal och indexet backade med 0,7 procent vilket innebär att OMXS30 fallit med 1,4 procent sedan årsskiftet.

September har än så länge utseendet av en turtle soup för nedgång. I dagsgrafen punkterades både den viktiga utbrottsnivån kring 1432 och golvet i den stigande kilen. Det blir nu intressant att se om köparna kommer tillbaks och suger upp säljtrycket innan kursen åter etablerar sig under den fallande primärtrenden och framförallt de senaste månadernas sentimentsnivå kring 1340.

Volymen i fredags var den högsta sedan den 1 september och 6 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på MA-200 (primärtrenden) i dagsgrafen för att illustrera lutar nedåt men kursen noteras över både primärtrenden och årsmedelvärdet. Trendfasindikatorn skrivs inför veckostarten kring -0,3. Det är alltså fortfarande en viss övervikt för att expansionen kommer att ske söderut men att det råder osäkerhet och då tillämpar vi med fördel jämviktspendlande strategier med kort tidshorisont.

Av de 284 bolag jag dagligen bevakar steg endast 45 procent den gångna veckan och 25 procent i fredags. Bästa sektorer den gångna veckan blev superdefensiva kraftbolag tillsammans med telekom. Sämst gick konsumentprodukter, oljebolag och teknologi. I fredags var det oljebolag och konsumentprodukter som tyngde. Electrolux backade tillsammans med SAS runt 3 procent. SSAB gick emot strömmen och steg marginellt.

MACD har sedan en tid varnat för att ta nya positioner för uppgång och är nu på väg att lämna en ny och ganska hög säljsignal som vi ska ha respekt för. I dagsmomentum punkterades månadsmedelvärdet och det råder ett HS-liknande utseende där nacklinjen är på väg att punkteras.

Cykelindikatorn har vänt ner från en hög nivå kring 85 och noteras inför veckostarten kring 60, vilket innebär att det fram till i onsdags rådde en negativ minidivergens.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden inneburit uppgångar i ungefär 60 procent av åren men vi har även sett en del kraftfulla nedgångar starta just den kommande veckan.

På ovansidan möter ett motståndsområde kring 1430-1432 och 1445.

På nedsidan bevakar jag först 1423 följt 1410 men framförallt 1385 som om nivån punkteras kommer att leda till en nu lägre botten.

På lång sikt har bilden stärkts den senaste tiden men som jag sagt vill vi se ett utbrott av 1432 ske med tilltagande volym, bredd och framförallt inte punkteras för snabbt, vilket nu skedde i fredags. Som jag skrivit de senaste veckorna befinner sig indexet i ett vänteläge, även om bilden har sett ljusare ut ett tag men jag har sagt det många gånger och gör det igen. Man ska aldrig försöka vara smart och börja navigera för en långsiktig uppgång för tidigt, inte heller denna gång.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag fortsatt positiv så länge inte kursen etablerar sig under MA-50 och medelvärdet vrider ner. I fredags punkterasdes golvet i den stigande kilen och som jag påpekat en tid kan det trigga ett tilltagande säljtryck så spänningen är verkligen på topp när veckan inleds.

På kort sikt (dagar till veckor) har jag varit positiv under snart en månad men påpekat risken för en analkande topp under de senaste två veckorna. Fredagens kraftfulla candle med tilltagande volym gör att jag navigerar söderut tills en postiv fortsättningsformation får mig att åter navigera för uppgång.

Sammanfattning: Torsdagen blev som en hanging man som jag påtalade risken för och den psykologiska nivån kring 1432-1430 punkterades med kraft och engagemang. Den närmaste stödnivån med viss signifikans hittar vi nu kring 1400-1396 och det ska bli spännande att se om vi får ett gap ner till nivån och om köparna vågar kliva på där eller om det bara blir en paus i nedgången. Det vi ser nu kan mycket väl utveckla sig till ett bra köpläge men samtidigt är det en punktering av den stigande kilen som fångat kursen under några månader. Jag navigerar nu för nedgång tills vi får en fortsättningsformation som eliminerar säljsignalen från i fredags.

Motstånd: 1430-1432 / 1445 / 1456 / 1467
Stöd: 1425 / 1417 / 1410 / 1397 / 1385-1380

SP500: Signal om nedgång mot i första hand 2100

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”För tillfället är dock indexet fångat i tradingrangen mellan ATH-nivån vid 2194 och lågpunkten för en månad sedan vid 2148. Utbrott eller punktering av tradingrangen kommer med stor sannolikhet att indikera de närmaste veckornas utveckling.”

Den gångna veckan inleddes med de minsta kursstaplarna på mycket länge (osäkerhet) men avslutades med den kraftigaste röda kursstapeln sedan den 24 juni. Totalt innebar den gångna veckan en nedgång med 2,2 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 4,1 procent.

Jag ju i mer än en månad skrivit att ju längre utbrottet från förra årets högsta vid 2135 är intakt talar det mesta för att fortsatt expansion kommer att ske norrut. Det blir med andra ord extremt spännande att se om köparna står och väntar innan ytterligare viktiga sentimentsnivåer punkteras.

Volymen i fredagens kraftiga röda marubozustapel var den högsta sedan den 29 juli och hela 31 procent högre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Ingen sektor stängde på plus i fredags och oljebolagen som tillhört vinnarna ett tag föll med över 3 procent och nedgången var bred i alla sektorer i fredags. Räntekänsliga sektorer föll hårdast och i S&P 500 föll fastighetssektorn allra mest. Sektorn som helhet backade 3,9 procent och det bolag som klarade sig bäst, Public Storage, tappade 2 procent. Värst i fastighetssektorn var Ventas, som föll 5,7 procent.

I flera veckor har jag påpekat att det lågvollaläge vi sett är extremt. Onsdagens och torsdagens små kursstaplar indikerade som jag skrev inför fredagen att vi med stor sannolikhet skulle få en expansion inom kort. I fredags steg VIX med hela 40 procent stängde på 17,5 vilket innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2235 och 2020 den närmaste månaden. Optimismen föll i fredags till 43 vilket kan jämföras med 63 för en vecka sedan och 75 för en månad sedan. Jag har i mer än två månader påtalat att jag inte är bekväm med att optimismen noteras på alltför höga nivåer.

Årsmedelvärdet noteras nu svagt stigande kring 2072 och primärtrenden (200-dagars medeltal) lutar uppåt och noteras kring 2057. Trendfasindikatorn noteras kring +0,2 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga och företrädesvis applicera jämviktspendlande strategier.

MACD lämnade den 1 augusti en säljsignal, den första sedan den 13 juni men från en högre nivå än senaste säljsignalen och kursen har sedan dess noterats i en relativt tajt tradingrange. Momentumet för nedgång har tilltagit och nu testas nollan av, som om den punkteras troligen kommer att förstärka det negativa sentiementet.

Cykelindikatorn har fallit ner från en extremt hög nivå och noteras inför veckostarten kring 58. Det fortfarande inte något bra läge att kliva på nya positioner för uppgång. Det är dock inte heller läge att navigera för nedgång så länge trenden är så pass stark som nu.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden noterat uppgångar i de flesta fall men samtidigt kan vi konstatera att varenda år av de senaste 10 har inneburit uppgångar. Det är kanske dags att en röd vecka bryter sviten.

På ovansidan möter framförallt motstånd vid 2135 och 2194.

På nedsidan möter närmast stöd vid 2120 följt av den stigande stödlinjen mellan 2100-2095 (beroende på när den träffas).

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200
– Sedan mars har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– G-krafterna på plats för en mer varaktig uppgång
– Nytt ATH 15/8 vid 2193,8

I den negativa vågskålen:
– Negativ divergens mot de flesta momentumindikatorer
– Optimismen är på den högsta nivån sedan juli 2014
– Säljsignal i MACD
– Kraftfull röd marubozu med extremt hög volym (distribution)

På lång sikt talar mer fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda ner mot 2000-nivån men definitiv ner mot 2120.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positivt inställd så länge vi ser nya högre bottnar och köparna suger upp säljtrycket innan kursen etablerat sig under MA-50. Det vill nu till att köparna kommer tillbaks hyfsat snabbt och återtar MA-50.

På kort sikt (dagar till veckor) är det nu mycket som talar för att vi kommer att få se en rekyl ner mot i första hand 2100 och kanske även primärtrenden som möter upp kring 2060.

Sammanfattning: Sedan mitten av juli har kursen smugit sig upp kring den övre begränsningen i den stigande kilen men de senaste tre veckorna har den sidledes tajta konsolidering varit påtaglig (44 dagar med mindre än 1% om dagen). Utan några egentliga nyheter börjar nu spekulationerna kring en räntehöjdning ta fart. Om köparna kommer tillbaks och suger upp säljtrycket inom kort kan vi bjudas på ett ypperligt köpläge men vi behöver se att köparna visar sig först. Jag navigerar nu ner mot golvet i den stigande kilen och eventuellt primärtrenden.

Motstånd: 2135 / 2156 / 2167 / 2194
Stöd: 2120 / 2115 / 2101 / 2060

DAX: Laddar för en större rörelse

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter det gyllene korset för några veckor sedan och de stigande bottnarna sedan mitten av februari talar mer för att kommande utbrott kommer att ske norrut än nedåt.”

Den gångna veckan innebar att kursen backade med 1,0 procent och bjöd på en dark cloud coverliknande formation. Nedgången från årsskiftet har skrivs nu till 1,6 procent.

Primärtrenden lutar fortfarande svagt nedåt men för ungefär tre veckor sedan effektuerades ett gyllene kors vilket inte inträffat sedan början av januari 2015. Trendfasindikatorn har stigit något den senaste veckan och noteras just nu kring -0,2 vilket innebär att vi företrädesvis ska applicera jämviktspendlande strategier och agera med relativt kort tidshoristont.

RSI-14 har än så länge misslyckats att ta ut månadsmedelvärdet och utmana tidigare topp vilket innebär att vi får en kortsiktig säljsignal om 50-nivån (tidigare bekräftelsenivå sedan slutet av augusti).

MACD noteras i sälj och noterar för tillfället en negativ trampolin.

Historiskt har den kommande veckan inneburit upp- och nedgångar i ungefär hälften av åren. Förr året föll kursen med 1,8 procent den kommande veckan.

Sammanfattning: Så länge den rådande tradingrangen mellan 10800 och 10440 är intakt ska vi sitta på händerna. Mycket talar fortfarnade för att utbrottet kommer att ske uppåt men om det tyska storbolagsindexet tar rygg på USA-börserna kan det lika bra bli söderut och då bevakar jag framförallt den fallande sekundära stödlinjen som för tillfället möter upp kring 10250 och därefter primärtrenden kring 10000.

Motstånd: 10650 / 10725 / 10800 / 10990
Stöd: 10510 / 10440 / 10330 / 10090

Boliden B: Huvudskuldra eller hälsosam rekyl

Teknisk analys Boliden: Rekylen kom som väntat och sedan de senaste 7 dagarna har MA-50 testats av. I fredags punkterades dessutom nivån och nu blir det spännande att se om köparna kommer tillbaks och tar tillbaks MA-50 och MA-20 eller om de nu blir områden att gå kort vid.

Den långa trenden (MA-200 i dagsgrafen) pekar upp och G-krafterna är sorterade i rätt ordning för uppgång. Trendfasindikatorn noteras till +1,3 och vi ska företrädesvis leta positioner för uppgång, både vid rekyler och utbrott. Om trendfasindikatorn fortsätter att försvagas och börjar noteras under +1,0 ska vi istället tillämpa strategier för jämviktspendling och det kan bli fallet redan om den sekundära stödnivån kring 176,60 kronor punkteras.

MACD lämnade i början av augsti, efter en tydlig negativ divergens, en hög säljsignal och därefter bjöds vi på en negativ trampolin efter en vecka och nu har vi kommit ner till nästa intressanta nivå, nämligen nollan. Om nollinjen punkteras utan att omgående återtas är det mycket som talar för att nedgången tilltar och att kursen behöver ner mot något av de längre medelvärdena för att locka till sig tillräckligt med nya köpare.

Sammanfattning: På nedsidan möter nu flera viktiga stödnivåer där den närmaste är redan vid fredagens lägsta och därefter kring 176,60. Om dessa nivåer punkteras hittar vi golvet i den stigande kanalen kring 172 kronor men sen står hoppet till MA-100 och MA-200. Det är ett mycket spännande läge i Boliden där köparna behöver kliva in och visa med kraft att de inte är uträknade. Volymbalansen har inte haft ett liknande utseende sedan slutet på förra året men det är än så länge bara en indikation på att köparna börjar vackla men det gäller att hålla koll på när säljtrycket tar över.

Motstånd: 185,80 / 191,50 / 195,70 / 199,80-201,00
Stöd: 180,20 / 176,60 / 169,95 / 163,45 / 161,10

Alfa Laval: Signalerar för nedgång mot 126 kronor

Teknisk analys Alfa Laval: Kursen har fångats i en tillfällig rangen mellan den fallande primärtrenden och 132 kronor och 7 av de senaste 10 candlesticksen har stängt i den nedre delen.

Den långa trenden pekar nedåt och trendfasindikatorn noteras kring -1,5 vilket innebär att vi ska leta negativa fortsättningsformation i samband med uppstudsar och agera på punktering av stödnivåer om de sker med kraft och inte rakt in i ett nytt stöd.

I fredags inledde kursen upp och testade på nytt av primärtrenden och MA-20 som höll även denna gång. Den negativa stängningen skedde under golvet i den stigande korta trendkanalen vilket är en negativ pusselbit vilket även en punktering av 132 kronor kommer att vara.

MACD noteras sedan mitten av augusti i sälj och momentumet för nedgång har snarare tilltagit än avtagit nu när en negativ trampolin ser ut att utvecklas.

Sammanfattning: Kursen har klamrat sig fast kring primärtrenden sedan början av augusti men visar nu tecken på att punktera både golvet i den stigande kanalen och eventuellt även 132 kronor. Om dessa bägge nivåer inte återtas inom kort pekar symmetrianalysen på en nedgång ner mot i första hand ackumulationsområdet kring 126 kronor.

Motstånd: 135,25 / 137,55 / 139,00-139,80
Stöd: 132,00 / 130,30 / 126,75 / 123,15