BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 37 – 2022

OMXS30: Bryter upp från den senaste veckorangen

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”RSI-4 tog i fredags ut bekräftelsenivån från den 25 augusti och det blir nu spännande att se om det även denna gång leder till en uppgångsfas, som vi sett vid de tre senaste tillfällena. I det fall indexet vänder ner innan cloud span b passerats är det angeläget att inte 1850 ger vika, framförallt inte med kraft och tilltagande volym, då risken ökar påtagligt för ett jobbigt säljtryck. Det första jag nu vill se är att den senaste veckans högsta vid 1976 passeras vilket kan vara ett tecken på torsdagens lägsta kan bli en ny högre lågpunkt.”

OMXS30 inledde veckan med ett test av föregående veckas lägsta som stod pall vid de tre tillfällen nivån testades under den senaste veckan. I fredags bröt indexet upp över den senaste veckans range och totalt blev uppgången den senaste veckan 0,5 procent vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 20,0 procent. I veckografen utvecklades veckocandlen till en bullish engulfing och därmed är siktet inställt upp mot i första hand 1950-nivån.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är nedåtriktad. Indexet tyngs sedan den 24 februari av ett dödskors (MA-50 skar då ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där risken för nedgång är större än chansen till uppgång.

Volymen har legat under snittet hela veckan men var högst i torsdags. Volymbalansen är neutral.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 47 procent. Just nu är det bara 14 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 11,5 procent vilket är något högre än snittet som noteras kring 8,9 procent.

På ovansidan möter närmast 1950 följt av området kring standard line vid 1970 och området vid 2000.

På nedsidan möter närmast utbrottsområdet vid 1925 följt av zonen 1904-1896 och området 1887-1874 samt årslägsta vid 1850.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: För första gången sedan nedgången startade för tre veckor sedan bröt indexet upp över den kortsiktiga sentimentsnivån som EMA-8 utgör. I fredags skrev jag att det skulle vara intressant att se vilket av nivåerna för den kortsiktiga tradingrangen mellan 1925-1875 som skulle tas ut och nu vet vi att det blev ett utbrott upp genom kontraktionen, vilket självklart är positivt. På kort sikt är jag intresserad av att se om fib 50% vid 1970 (sammanfaller med standard line) för den senaste nedgången passeras, vilket jag kommer att tolka som en mycket positiv pusselbit och det förstärker chansen för en uppgång mot augustihögsta vid 2065. Om det visar sig att indexet vänder ner innan 1970 passerats är däremot risken stor för en nedgång mot årslägsta vid 1850. På längre sikt är det fortfarande större risk för fortsatta nedgångar men på något kortare sikt är det stor risk för skvalpiga rörelser så länge varken 2065 passeras eller 1850 punkteras.

Motstånd: 1950 / 1970 / 2000 / 2030
Stöd: 1925 / 1904-1896 / 1887-1874 / 1850

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 66+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 54%.

SP500: Tretick i veckografen

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Inte helt oväntat fortsatte indexet ner den gångna veckan och har nu nått det starkaste fibstödet från sensommarrallyt vid 3900. De korta momentumindikatorerna är hårt spända på nedsidan och det borde vid en viktig stödnivå, som nu, leda till en uppstuds. Den senaste högpunkten som nu behöver passeras är 4200 för att få indexet att notera en ny högre högsta men dessförinnan möter flera tuffa motstånd.”

Den gångna veckan inleddes med två dagars test av den psykologiska nivån kring 3900 som varit målkurs för den mindre HS-formationen jag ”pratat om”. I onsdags effektuerades en positiv omslags- och fortsättningsformation och veckan avslutades starkt. Totalt steg indexet med 3,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 14,7 procent. I veckografen utvecklades ett tretick vilket var det första sedan början av november 2020.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nedåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi uppmanas vara beredda på tvära kast och slagig handel där risken är stor för att vollan tilltar.

Volymen har bortsett från början slutet av veckan legat något över snittet. Volymbalansen är fortsatt negativ.

SMACD lämnade den 22/8 det högsta negativa korset sedan den 11 november 2021. Nu har även nollzonen punkterats men de senaste dagarna med ett minskat negativt momentum.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras inför dagen till 39 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll med 10,5 procentenheter den gångna veckan för att till slut stänga vid 22,8. Fredagens stängning noterades under alla de fyra medelvärden jag använder mig av för trendanalysen.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 13,0 vilket kan jämföras med snittet som ligger runt 9,4.

I den positiva vågskålen:
– Kortsiktigt positiv omslagsformation den 17/6
– Indexet är översålt på lång sikt
– Noteras över cloud span b och 50-dagars medelvärde

I den negativa vågskålen:
– Allt lägre toppar sedan mitten av januari
– Dödskors den 14/3
– Noteras under MA-200
– Inte återtagit MA-20, standard line (fib 50% för senaste nedgången)

På ovansidan möter närmast 4080 följt av 4096-4107 och 4137 samt 4177.

På nedsidan möter närmast 4048 följt av 4023 och zonen kring 4000 samt 3976-3974.

På lång sikt är jag svagt negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt negativ.

Sammanfattning: Jag älskar instrument som respekterar nivåer och beter sig som den tekniska skolboken föreskriver. Som jag skrev för en vecka sedan närmade sig SP500 den psykologiska 3900-nivån och gapet från den 13 juni samt målkursen för den mindre HS-formation som bildats efter sensommaruppgången. I tisdags penetrerades just 3900-nivån men återtogs snabbt och resten av veckan avslutades med tre starka gröna candlar. På kort sikt är jag intresserad av två nivåer och det är fib 50% (sammanfaller med standard line) för den senaste nedgången och den mycket viktiga sentimentsnivån kring 4200. Om standard line återtas är det större chans för ett test av augustitoppen vid 4325 för snart en månad sedan är ett besök kring årslägsta vid 3940. Om standard line passeras ställs siktet alltså in mot den senaste toppen kring 4325 och nås den nivån innebär det att MA-200 passerats vilket är en mycket positiv pusselbit. Än så länge är det dock fler pusselbitar som talar för ned- än uppgång. Om det visar sig att gapet från den 13:e juni ger vika ställs däremot siktet in mot årslägsta kring 3640.

Motstånd: 4080 / 4096-4107 / 4137 / 4177
Stöd: 4048 / 4023 / 4000 / 3976-3974

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 85+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 47%.

DAX: Vänder upp från ny högre lågpunkt

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Om det visar sig att torsdagens lägsta vid 12605 blir en ny högre lågpunkt, vilket kräver att 13375 passeras, kommer jag tolka det som en svagt positiv pusselbit. En vändning ner innan 13375 passerats kommer troligen trigga ett tilltagande säljtryck och ett besök ner mot årslägsta vid 12500.”

Den gångna veckan inleddes med en ny högre lägsta, åtminstone på kort sikt. Varje dag den senaste veckan har stängt i den övre delen av dagscandlen. DAX steg dock inte med mer än 0,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 17,6 procent. I veckografen var det den andra veckan i rad som stängde som en positiv reversal.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 lutar nedåt och indexet tyngs av ett dödskors sedan den 18 februari (MA-50 skär ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på ytterligare nedgångar.

Volymbalansen är pendlar mellan neutral och negativ men har stärkts något de senaste dagarna.

SMACD lämnade för tre veckor sedan ett negativt kors vilket var det första sedan den 9 juni och det följdes av en rekyl. Nu närmar sig ett positivt kors vilket om det effektueras blir det första sedan den 8 juli.

Sammanfattning: Sedan årslägsta vid 12390 har varje försök till en ny lägre botten misslyckats vilket kan vara ett tecken på att säljarna är på väg att köra slut på bränsle. I veckan som gick avtog säljtrycket åter så att köparna kunde handla upp indexet över den kortsiktiga sentimentsnivån som EMA-8 utgör. I det medellånga perspektivet noterar Dax lägre toppar mot en horisontell stödnivå, vilket liknar en fallande triangel. På kort sikt är jag intresserad av två nivåer och det är fib 50% (sammanfaller med standard line) för den senaste nedgången och det starkaste fibmotståndet fib 62% vid 13440 för den senaste nedgången. Om standard line återtas är det större chans för ett test av augustitoppen vid 13950 än ett besök kring årslägsta kring 12500. Så länge indexet är fångat mellan 14000 och 12500 ska vi vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Motstånd: 13155 / 13275 / 13355 / 13495
Stöd: 13020-12950 / 12830 / 12605 / 12390

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 76+.
– Next day forecast indikerar att det är 50 procents chans till en uppgång under måndagen.

Stora Enso R: Turtle Soup kring årslägsta

Teknisk analys Stora Enso R: Det blev ingen passering av den fallande motståndslinjen som jag skrev om för en vecka sedan utan priset har fortsatt vidare söderut, vilket innebär att det inte blev någon köpsignal. Nu testas årslägsta kring 150 kronor och det börjar bli lite upp till bevis.

Den långa trenden som jag använder riktningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är i det närmaste helt platt. Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av juni i zonen där vi ska vara beredda på att nedgången inte är klar.

Volymbalansen är negativ men nedgångstakten har planat ut sedan slutet av juli.

Om priset bryter upp över den fallande motståndslinjen som inför dagen noteras kring 156 kronor är det goda förutsättningar att även den senaste toppen vid 167 kronor.

Sammanfattning: Det är gott om motstånd på ovansidan men samtidigt är det bra edge för uppgång efter fredagens positiva reversal kring årslägsta. Man bör vänta med att ta position tills den fallande motståndslinjen passeras. När/om 165 kronor nås flyttas stoppen upp till strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt om nivån punkteras utan att vänta på en dagsstängning. Om vi bjuds på en lång grön candle under dagen (1,5% eller mer i range) efter att 165 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under 155 kronor.

Motstånd: 152,20 / 157,40 / 160,00 / 166,90
Stöd: 150,10 / 147,80 / 146,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 24+.

Avanza: Icebreak och test av fallande motståndslinjen

Teknisk analys Avanza: Efter ATH-noteringen den 22 november har lägre toppar och lågpunkter präglat Avanzaaktien. Det skulle dröja ner till 150 kronor innan säljtrycket avtog och nu ser vi tecken på att en eventuell högre lägsta är på väg att effektueras.

Den långa trenden som jag använder lutningen hos MA-200 för att peka ut är tydligt nedåtriktad. Trendfasindikatorn var i mitten av juli nere under -7 men har därefter visat tecken på att bottna. Än så länge noteras dock indikatorn i zonen där vi rekommenderas att agera för nedgång. Går vi då emot detta bör det göras med betydligt mindre position än normalt och en mer defensiv approach.

Volymbalansen är negativ men har vänt upp mot tremånaderssnittet samtidigt som priset närmar sig den röda fallande trendlinjen.

SMACD lämnade i fredags ett positivt kors vilket stärker oddsen för att priset ska bryta upp över den fallande trendlinjen.

Sammanfattning: I veckan som gick har Avanza varit nere och testat fib 62% för sensommaruppgången och visar nu tecken på att göra ett försök att bryta upp genom den fallande motståndslinjen. En dagsstänging över 182,00 i den övre delen av candlen ställer in siktet mot i första hand 200 kronor och på lite sikt även 235 kronor. När/om 194 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 194 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under 174 kronor.

Motstånd: 182,00 / 186,00 / 198,00-201,00
Stöd: 173,20 / 163,00 / 155,50

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 86+.