BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 37 – 2023

OMXS30: Vänder ner från MA200

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Den uppstuds vi bevittnat den senaste veckan har varit spänstigare än de sega överlappande försöken till uppgångar som vi sett sedan den senaste toppen kring 2330. I slutet av veckan mötte dock både standard line och MA-200 upp utan att köparna orkade pressa upp indexet över nivån, vilket är svagt negativt. Det är med andra ord stor risk för att priset åter vänder ner och i så fall blir det intressant och svagt positivt om det visar sig att köparna vågar återta taktpinnen innan 2167 punkteras med en dagsstängning. Det jag inte vill se är en punktering av 2132 då det indikerar att siktet är inställt på marslägsta kring 2050. En passering av 2200-nivån indikerar istället att köparna vågar sig in i nya postitioner trots att den säsongsmässiga analysen varnar för att det kan vara nya nedställ i antågande. Den pusselbit jag saknar mest nu är att volymbalansen stärks och blir positiv.”

Den gångna veckan fortsatte testa av zonen kring 200-dagars medelvärde men i slutet av veckan lämnades nivån för att ta sig ner och testa av zonen kring 2165. Fredagen stängde negativt och utmanar nu 20-dagars medelvärde som även utgör den nedre begränsningen av den senaste tidens tradingrange. Totalt backade OMXS30 med 0,4 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 6,5 procent. Veckostapeln stängde som en dark cloud cover.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar svagt uppåt men priset har punkterat nivån utan att återta den vilket är en varningssignal. Indexet lyfts sedan den 9/12 av ett gyllene kors (MA-50 skar då upp genom MA-200). Trendfasindikatorn är nu inne i zonen där vi uppmanas vara beredda på tvära kast och slagig handel men närmar sig det negativa trendområdet igen.

Volymen den gångna veckan har varje dag legat under snittet, vilket är en svagt positiv pusselbit vid nedgångar. Volymbalansen är fortsatt negativ.

SMACD lämnade den 28/8 ett lågt positivt kors, det lägsta sedan den 3 oktober 2022, vilket är en positiv pusselbit. Vi ser dock vissa tecken på att histogrammet börjar plana ut eller falla tillbaka och det är en varningssignal.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 39 procent. Just nu är det bara 28 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 3,8 procent vilket är under snittet som noteras vid 5,9.

På ovansidan möter närmast 2187 följt av zonen mellan 2190-2210 och 2231.

På nedsidan möter närmast 2176 följt av 2165-2163 och gapet mellan 2161-2148.

På lång sikt är jag neutral.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt negativ.

Sammanfattning: Efter mer än en veckas försök att bryta upp genom 2200 där även MA-200 noteras tröttnade köparna i slutet av veckan och det ledde till en nedgång mot det övre gapstödet från den 28 augusti. När en nivå testas en tid utan att passeras blir köparna till slut utmattade och då behövs det en omtag, som vi såg i slutet av veckan. Den av nivåerna 2210 eller 2160 som passeras eller punkteras ställer in siktet mot antingen årshögstaområdet kring 2325 eller augustilägsta 2130. Nu blir det intressant att se om gapet från den 28 augusti håller eller det ger vika och till att börja med ställer in siktet mot augustilägsta. Mitt huvudspår är att vi än så länge inte sett lågpunkten i denna nedgång och det kommer den vara tills vi åtminstone bjuds på en ny högre kortsiktig topp. En första liten men ändå positiv pusselbit vore därför om köparna kom tillbaka innan 2163 ger vika och därefter fortsätter upp över 2210 vilket innebär att vi för första gången på länge ser en ny högre botten för då har vi fått en ny högre botten. Mitt huvudspår är att lågpunkten för hösten inte är satt än men att slutet på året kommer bli positiv.

Motstånd: 2187 / 2190-2210 / 2231 / 2258
Stöd: 2176 / 2165-2163 / 2148

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 45-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 57%.

SP500: Tendenser till en kraftfull ABC-korrektion

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”I och med att standard line och 50-dagars medelvärde återtogs den gångna veckan anser jag att sentimentet åter är positivt på både kort- och lång sikt. Historiskt går vi nu in i den sämsta månaden på året men det man ofta glömmer är att alla septembrar inte varit så negativa. Under pre election year har september haft en klart positiv utveckling och än så länge är det för tidigt att sia om hur det blir i år. Om vi studerar kvoten mellan tillväxtaktier och värdeaktier har denna varit mycket positiv hittills i år men som jag brukar säga jämviktspendlar allt, även denna kvot. Det kan därför vara på sin plats att höja garden liten nu när vi är inne i september. Det vi sett den senaste veckan tolkar jag dock positivt och fram till att 4450 punkteras talar mer för att köparna håller i taktpinnen med siktet inställt mot 4600-nivån. Om det däremot visar sig att 4428 punkteras utan att snabbt återtas ställs siktet in mot zonen mellan 4358-4335. Även om mer talar för att vi kommer få ett nytt test av årshögsta kring 4607, än en nedgång till augustilägsta vid 4335, är det flera tuffa utmaningar på ovansidan som var och en kan locka fram säljarna.”

Den gångna veckan inleddes med att den negativa reversalen från förra fredagen bekräftades och det inledde rekylen ner mot den gröna marubozuns lägsta från den 29 augusti. Veckan avslutades med en doji i zonen mellan MA-50 och MA-20. Totalt backade indexet med 1,3 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 16,1 procent. I veckografen effektuerades en bearish harami som även var en insidestapel.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt. Trendfasindikatorn har hittills respekterat stödet mellan jämviktspendlingsområdet och zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymen har, bortsett från i torsdags, legat under snittet varje dag den gångna veckan. Volymbalansen är neutral till svagt negativ.

SMACD lämnade den 29/8 ett positivt kors som fått indikatorn att ta sig upp till nollzonen, som nu testas, vilket är första gången från nedsidan sedan slutet av mars. De senaste dagarna har histogrammet dragit ihop sig och fortsätter det kommer vi inom kort att bjudas på en säljsignal hos SMACD.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 50 procent. Det är nu 35 procent av aktierna som noteras över MA-50 och senast indikatorn vände upp från en lika låg nivå var i slutet av maj. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) steg den gångna veckan med 5,7 procentenheter men från i onsdag har stängningarna skett med tydliga svansar på ovansidan vilket är en indikation på att indexet åter är på väg nedåt, vilket i så fall är positivt för börsen.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 4,4 procent vilket är lägre än snittet vid 5,9.

I den positiva vågskålen:
– Positiv trendfasindikator
– Noteras över decemberlägsta, MA-200 och cloud span b
– Gyllene kors 2/2 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Fortsätter notera högre signifikanta bottnar och toppar
– SMACD effektuerade 29/8 ett positivt kors för första gången sedan den 18 maj

I den negativa vågskålen:
– Trendfasindikatorn har vänt ner från en extremt hög nivå
– Ny lägre botten vid 4335 som blir signifikant och lägre om inte 4607 passeras
– Än så länge saknas positiv volymbalans
– Negativ reversal kring tufft motstånd
– SMACD vänder ner och närmar sig en säljsignal

På ovansidan möter närmast 4474-4478 följt av zonen mellan 4490-4505 och den senaste vändningsnivån vid 4514.

På nedsidan möter närmast 4452-4448 följt av 4438 och 4430 men framförallt området kring 4350.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Sammanfattning: Snittvollan för det senaste året är klart lägre än normalt och dessutom är det lägre volla än normalt för den senaste tiden. Efter extremt låg volla brukar det bli en kraftfull expansion, åt något håll… Nu står indexet och väger mellan att följa det historiska mönstret vilket innebär att det är några veckor till någon månads nedgång att vänta inför en positiv avslutning av året. Flera av de viktmässiga tungviktarna, bla Apple, drabbas av det ekonomiska kriget mellan Kina och USA. Det är svårt att veta vad elefanterna har i kikaren, speciellt i osäkra lågvollalägen. Väntar de bara på en pusselbit till för att på allvar skala sig in eller ur marknaden. Är det underliggande sentimentet mer eller mindre positivt än det vi tycker oss se? Man bör därför alltid har minst en plan A och en reservplan om det inte går som man trott. Jag ser lite olika scenarion just nu: 1: Om det vi såg i torsdags kommer bli en botten och 4514 passeras utan att följas av någon ny tydligt lägre botten? Detta kommer troligen innebär att viktmässigt starka teknikaktier kommer agera draglok igen. Kryddas detta med ett positivt besked från Fed den 20:e kan det bli åka av och en passering av den senaste toppen kring 4600. 2: Priset konsoliderar mellan juli och augustilägsta och i slutet av året kommer ett utbrott upp genom årshögstanoteringen kring 4600 och året avslutas starkt. 3: Indexet noteras i en ABC-korrektion där C-vågen just inletts och en kvick symmetrianalys indikerar då en nedgång mot 200-dagars medelvärde. 4: Fed kommer med ett negativt besked och Jerome Powell uttallar sig riktigt hökaktigt den 20:e och fortsatta räntehöjningar leder till panik och risk-off som i sin tur får indexet att punktera MA-200 utan att snabbt återta nivån. Man ser likheter med andra börskrascher som inletts under september/oktober och allt större volymer går till sälj när elefanterna åter ser glaset halvfullt, detta scenario kan bli riktigt jobbigt. Mitt huvudspår är andra scenariot där indexet kommer att söka sig ner mot MA-200 och hitta köpare där, det stämmer även väl med den gannprojektion jag pratat om några gånger. Tills vi bjuds på en fortsättningsformation vid ett stöd kan det vara klokt att agera åskådare.

Motstånd: 4474-4478 / 4490-4505 / 4514
Stöd: 4452-4448 / 4438 / 4430 / 4350

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 22-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 56%.

DAX: Positiv minidivergens och turtle soup avslutade veckan

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Den av nivåerna för den rådande tradingrangen (16000-15500) som tas ut eller punkteras kommer troligen visa vägen fram till slutet av september.”

Den gångna veckan inleddes med ytterligare en negativ reversal men avslutades med en extremt intressant positiv turtle soup. Totalt backade DAX veckan som gick med 0,6 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 13 procent. I veckografen effektuerades en bearish engulfing som dock noteras mitt i den senaste tidens tradingrange.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. Den 12 december effektuerades ett gyllene kors (MA-50 skar upp genom MA-200) vilket var första gången sedan slutet av juli 2020. Trendfasindikatorn noteras sedan en månad tillbaka i jämviktspendlingszonen vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen är neutral sedan början av veckan.

SMACD lämnade den 29/8 ett positivt kors men det avtagande histogrammet i den negativa delen varnar för en stundande säljsignal.

I slutet av veckan bjöds vi på två positiva minidivergenser och en extremt intressant positiv reversal. Detta utseende leder i vanliga fall till en rörelse norröver. Om så inte blir fallet tolkar placerarkollektivet glaset halvfullt.

Sammanfattning: DAX är fångat i en range mellan 16000 och 15500 efter att ha noterat en ny ATH-notering vid 16529 efter en serie med allt flackare toppar. Om expansion från denna range sker söderut ställs siktet i första hand in mot 15000-nivån. Jag vill helst inte se att 15500 punkteras men om så ändå blir fallet vore det önskvärd om nivån snabbt återtas eftersom risken annars är stor för en kraftfull nedgång. Symmetrimässigt innebär en punktering av augustilägsta att siktet ställs in mot 14500. En passering av 16500 som inte omgående följs av en ny lägre lägsta ställer in siktet mot 17500. På lång sikt är indexet fortfarande i en positiv trend men på kort- och meddellång sikt ser jag alltmer osäkerhet. Den av nivåerna för den rådande tradingrangen som tas ut eller punkteras kommer troligen visa vägen fram till slutet av september.

Motstånd: 15960 / 16040 / 16185 / 16490
Stöd: 15575 / 15470 / 15135 / 14460

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 26+.
– Next day forecast indikerar att det är 51 procents chans för uppgång under måndagen.

Microsoft USD: Jobbar med att mjuka upp MA-200

Teknisk analys Microsoft USD: Efter toppen och den senaste ATH-noteringen den 18 juli vid $366 har priset fallit ner till fib 38%-zonen. De två senaste veckorna har aktien testat området kring MA-100 och lämnade medelvärdet i början av förra veckan som avslutades med ett icebreak upp genom 50-dagar medelvärde.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på 200-dagars glidande medelvärde för att peka ut stiger. Trendfasindikatorn tog sig i fredags upp genom jämviktspendlingszonen efter att ha doppat fötterna i den sedan början av augusti. Senast vi såg trendfasindikatorn ta sig upp i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier var i mitten av mars.

Volymbalansen är än så länge negativ men håller på att mjuka upp medelvärdet.

SMACD lämnade den 25 augusti ett positivt kors och nu testas nollzonen, som om den passeras är ytterligare en positiv pusselbit. Senast SMACD bröt upp över nollzonen var den 25 januari i år.

Den gångna veckan avslutades med en bullish engulfing. I den svagt negativa vågskålen har aktien blivit kortsiktigt överköpt efter uppgången mot fredagens stängning. Risken för en motreaktion är därför stor. Det kan därför vara en god idé att börja agera med en extremt liten bevakningsposition, gärna med en minifuture så man har koll på den initiala stoppen.

Sammanfattning: När/om $345 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att $345 nåtts/passerats stängs positionen. Den initiala stoppen placeras strax under $329.

Microsoft kan handlas med ex.vis minifutures.

Motstånd: 336,2 / 340,7 / 346,2
Stöd: 329,5 / 326,2 / 318,8

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 74+.

Tele2 B: Squeeze kring intressant stöd

Teknisk analys Tele2 B: Det blev ingen fortsatt uppgång efter föregående analys utan istället en punktering av stödet vid 89 kronor följt av en negativ rapportreaktion. Inte förrän nu vid 75-kronorsnivån ser vi lite tecken på att säljtrycket eventuellt är på väg att avta.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att identifiera lutar svagt nedåt. Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av juni i zonen där det varnas för mer nedförsåka men samtidigt inleds inte sällan kraftfulla uppgångar efter att indikatorn vänt upp under -7.

Volymbalansen är negativ.

SMACD lämnade den 15 augusti ett lågt positivt kors som än så länge är i spel.

Tele2 noteras sedan den 15 augusti i en squeeze (extremt lågvollaläge) och expansion från dessa blir inte sällan kraftfulla. Problemet är att vi aldrig vet åt vilket håll expansionen sker. Det brukar vara en positiv pusselbit om divergensen mot %b är tydlig vilket jag tycker den är.

Sammanfattning: Expansioner från extrema lågvollalägen blir ofta kraftfulla men det är ovisst åt vilket håll. Antingen väntar man med att ta position tills kontraktionen passeras, i detta fall 78,40 eller tar man position kring rangens lägsta om det effektueras en turtle soup eller positiv omslagsformation. När/om priset når 82 kronor kan det vara lämpligt att flytta upp och traila stoppen strax under föregående dags lägsta. Exit bör sker direkt om vi bjuds på en lång candle rangemässigt (2%) om 82 kronor nås. Den initiala stoppen placeras strax under 73 kronor.

Motstånd: 78,40 / 82,40 / 87,80
Stöd: 76,50 / 75,10 / 72,50

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 53+.