BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 37

OMXS30: Laddar upp i zonen mellan 1560-1535

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Nu blir det spännande att se om riskaptiten är tillräcklig för att ta ut 1585 och 50-dagars medelvärde vilket kommer få mig att bli positiv på medellång sikt. Om det istället visar sig att köparna inte mäktar med att ta ut 1560 och nivån istället blir en ny lägre topp är risken stor att vi inom kort kommer att få se 1520-nivån utmanas igen.”

Den gångna veckan inleddes med tre röda candlesticks och en avslutning som till viss del såg ut som ett tretick, men krävs minst två veckors stigande trend inför ett sådant. Totalt backade OMXS30 med 0,4 procent senaste veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 2,3 procent.

Oljebolag tillhörde vinnarna den gångna veckan med finans gick sämst men rekylerade upp i fredags.

De tre senaste veckorna har stängt i de övre delarna av veckostaplarna vilket är positivt men om det visar sig att 1560 blir en ny lägre topp är risken stor för att 1520 kommer att testas av inom kort.

Bredden som jag varnat för under snart fem månaders tid fortsätter att oroa. Den gångna veckan steg endast 34 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar.

Volymen har legat kring snittet men i fredags var det 20 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Primärtrenden lutar uppåt men indexet noteras fortfarande under 200-dagars medelvärde. Trendfasindikatorn noteras kring +0,2 vilket innebär att vi fortsatt ska tillämpa jämviktspendlande strategier, företrädesvis för uppgång, men agera relativt kortsiktigt.

På ovansidan möter först 1560 men framförallt den senaste mest signifikanta pivottoppen vid 1585.

På nedsidan möter närmast 1546 följt av 1536-1534 och 1521-1517.

På lång sikt är jag nu neutral men vill gärna se att OMXS30 inom kort tar tillbaks 200-dagars medelvärde. Om det visar sig att september stänger under årsmedelvärdet som inför dagen noteras kring 1555 ökar risken för att det stundar ytterligare tuffa månader.

På medellång sikt (veckor till månader) kommer jag vara negativ tills 50-dagars medelvärde och 1585-nivån återtas.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt negativ men om vi fortsätter att se högre bottnar och toppar kommer jag att bli alltmer positiv.

Sammanfattning: De två senaste signifikanta pivottopparna noteras vid 1585 och 1560 som föregick föregående vecka men kommer att ha stor betydelse när vi går in i denna vecka. Om 1560 tas ut och hålls är det en positiv pusselbit som troligtvis kommer att locka in nytt köptryck. Zonen mellan 1560-1536 är lite av en kortsiktig vattendelare och den av nivåerna som tas ut kommer troligen att visa vägen på åtminstone någon veckas sikt.

Motstånd: 1560 / 1585 / 1600
Stöd: 1548-1545 / 1536-1534 / 1521-1517

SP500: Triangel med en svagt positiv underton

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”SP500 bröt i veckan upp från den fallande motståndslinjen som utgjorde taket i den fallande kortsiktiga trendkanalen. Efter den positiva reversalstapeln i tisdags har indexet tagit sig upp till rekordnivåerna som sattes i början av augusti. På kort sikt är indexet rejält överköpt med en extremt hårt spänd gummisnodd men det mesta talar för att vi inom kort får se ett utbrott och nya ATH-nivåer. Det som skulle grusa dessa förutsättningar vore en ny lägre notering än 2420 med tilltagande volym.”

Inte ovantat bjöd motståndet kring 2480 på motstånd och den gångna veckan inledde ner mot 2477 och tillbringade onsdagen till fredagen mellan 2459 och 2470. Totalt backade den gångna veckan med 0,6 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 9,9 procent.

Det är inte överraskande att riskaptiten avtagit i och med spänningarna mellan Nordkorea, den blandade statistiken från Kina och de nya orkaner som drar in över USA. Dollarn tappade till den svagaste nivån på drygt två år och guldpriset fortsätter uppåt.

September månads candlestick noterar fortfarande en nedgång även om rangen än så länge är i nivå med december månad 2005 men det hinner hända en hel del innan månaden är slut. Efter utbrottet upp och förbi 2455 tog sig kursen upp till 2480 som jag skrev om för en vecka sedan. De senaste veckorna har en triangel formerats med en svagt positiv underton. De senaste dagarnas små kursstaplar är ett tecken på osäkerhet och det utbrott som följer har goda förutsättningar att bli kraftfullt.

Så länge indexet håller sig ovanför både de korta- och medellånga medelvärdena är det i min värld positivt men det innebär alltid att det scenario som innebär att de punkteras kommer att vara negativt.

Volymen den gångna veckan har legat strax ovanför det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen visar nu tecken på en lokal topp vilket blir intressant att följa de närmaste dagarna.

VIX steg den gångna veckan med 9,1 procent och stängde i fredags vid 12,1.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2350. Primärtrenden noteras stigande kring 2368. Trendfasindikatorn noteras kring +0,8 vilket innebär att vi ska var kortsiktiga och företrädesvis tillämpa jämviktspendlande strategier.

På ovansidan möter först ett motstånd 2470 följt av 2480 men framförallt ATH-nivån vid 2491.

På nedsidan möter först 2459-2456 följt av 2448 men framförallt den senaste lågpunkten vid 2420.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger tydligt
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 9/8 vid 2490,9
– Kursen har fortsatt vända upp vid allt högre pivotbottnar

I den negativa vågskålen:
– På flera håll hörs nu ”TINA” och att ”Det är skillnad denna gång”
– Trendstyrkan (ADX) i månadsgrafen kan vara på väg mot överhettning (57)

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu positiv men vill inte se att MA-50 snabbt punkteras igen.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv och kommer att vara det så länge indexet befinner sig ovanför MA-20 och suger upp säljtrycket på allt högre nivåer.

Sammanfattning: Den gångna veckan inleddes ner mot 2450-nivån som åtminstone tillfälligt sög upp säljtrycket. Sedan i onsdags har indexet rört sig med små rörelser. Den senaste månaden har utvecklats till en triangel med en positiv underton. Det är gott om stöd på nedsidan och 2400 ser ut att bjuda upp tillräckligt med stöd för att suga upp rekyler och på sikt leda till utbrott upp med nya högre höjder.

Motstånd: 2470 / 2480 / 2491 / 2510
Stöd: 2459-2456 / 2448 / 2428 / 2417

DAX: Ställer in siktet mot 12.500 till att börja med

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Det finns gott om stöd på nedsidan som med stor sannolikhet kommer att suga upp kommande rekyler. Undertonen är svagt positiv och ett utbrott från den rådande tradingrangen har goda förutsättningar att bli startskottet för nästa ben i den positiva långsiktiga trenden.”

DAX inledde den gångna veckan med ett nytt test av primärtrenden och därefter ett utbrott upp över 12200. Totalt steg indexet med 1,3 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 7,2 procent.

Den långa trenden som jag använder bla riktningen på MA-200 för att peka ut stiger fortfarande medan de korta medelvärdena är neutrala. Trendfasindikatorn skrivs just nu till +1,0 vilket innebär att risken fortfarande är stor för tvära kast.

Inför föregående vecka skrev jag att det var positivt om svansen från förra fredagen togs ut och det bjöds vi på i onsdags. I torsdags bjöds vi däremot först på ett gap och därefter en shooting star-formation.

I det kortare perspektivet är gummisnodden hårt spänd på ovansidan och det är åter risk för en kortare rekyl. Undertonen är dock positiv ohc vi har nu fått signal om uppgång upp mot 12.500-nivån.

Sammanfattning: Vi har nu fått en signal om uppgång mot i första hand 12.500-nivån men på sikt högre än så. DAX noteras sedan mer än ett år i en upptrend och så länge inte det inte etablerar sig under varken årsmedelvärdet eller primärtrenden talar mer för en fortsatt upp- än nedgång. Om däremot 11.900-nivån punkteras med tydlighet ökar risken för en mer varaktig nedgång.

Motstånd: 12333 / 12370 / 12442 / 12500
Stöd: 12260 / 12210 / 12135 / 12060

MTG B: Laddar för uppgång

Teknisk analys MTG B: Efter toppen vid 314 kronor i slutet av mars, som var den högsta noteringen sedan toppen i maj 2014, har primärtrenden och stödnivån vid 276 kronor sugit upp säljtrycket. De senaste veckorna har trendfasen stärkts kring den stigande primärtrenden.

Den långa trenden som jag använder bla MA-200 för att definiera pekar uppåt och trendfasindikatorn noteras stigande kring 1,4 och vi ska därför vara beredda på att ta positioner i trendens riktning i samband med positiva fortsättningsformationer vid rekyler.

Kursen omfamnas fortfarande helt av impulsstapeln den 28 augusti där 292 kronor stått pall på ovansidan sedan dess.

De tre senaste dagarna har stängt i den övre delen av kursstaplarna och i fredags noterades en inside day med en svagt positiv underton. Detta utseende har vi sett vid 37 tillfällen sedan början av 2001 och vid 23 av dessa (62%) har kursen stått högre fem dagar senare med i snitt 1,5 procent.

Sammanfattning: Dagsmomentum (RSI-14) noteras stigande strax ovanför 50 och det vi ser nu är en positiv och lågvolatil uppladdning för ett utbrott upp mot 298,50. Om det istället visar sig att 273 kronor punkteras är risken stor för att säljtrycket ökar.

Motstånd: 289,85 / 290,95 / 292,40 / 296,50 / 300,00
Stöd: 286,95 / 285,15 / 282,25 / 279,40 / 276,20

Electrolux B: Three gap up och doji vid ackområde

Teknisk analys Electrolux B: För en vecka sedan skrev jag att det var läge att ta hem vinst och invänta ett bättre läge kring 276 kronor, där Electrolux befinner sig nu.

Den långa trenden pekar uppåt och trendfasindikatorn skrivs nu till +1,7 vilket innebär att vi företrädesvis ska köpa positiva candlesticksformaitioner i samband med rekyler.

Kursen har nu fått dagsmomentum att komma ner till 40 vilket är den nivå vi ska stå beredda och vänta på en positiv candlesticksformation vid trendfaser över +1,5.

Efter tre negativa gap föregående vecka, som leder till ett översålt läge, avslutades veckan med en doji kring den stigande stödlinjen.

De två senaste dagarna har stängt i den övre delen av dagscandlarna och med gårdagens doji är sannolikheten god för en uppgång de närmaste dagarna.

Sammanfattning: Om 279 kronor tas ut när veckan inleds är förutsättningarna goda för en uppgång mot i första hand 288 kronor där halva vinsten lämpligtvis tas hem. Därefter flyttas den stoppen som initialt placeras strax under 273 kronor upp till 285,80 medan vi rider positionen upp till 292 kronor.

Motstånd: 277,90 / 280,00 / 282,20 / 287,50
Stöd: 277,00 / 276,20 / 274,25 / 273,00