BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 37

OMXS30: Allt mer säljtryck i rekylen

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om risken är stor att den pågående rekylen inte är klar talar det mesta för att köparna kommer att suga upp säljtrycket innan lågpunkten kring 1592 punkteras. Än så länge ser jag den pågående rekylen som hälsosam och inväntar tecken på att köparna åter kliver in och tar tag i taktpinnen.”

Det blev en kortare pausformation kring EMA-8 i måndags men resten av den gångna veckan har präglats av säljtryck. Totalt resulterade den gångna veckan i en nedgång med 2,4 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 2,6 procent.

Sämsta sektorer den gångna veckan blev oljebolag, verkstad och hälsovård. Ingen sektor stängde på plus men den minsta nedgångarna hittar vi hos kraftbolag och teknik.

Både 20-dagars medelvärde och golvet i den stigande kanalen har nu punkterats vilket tyder på en lugnare uppgångstakt. På kort sikt är nu det svenska storbolagsindexet översålt men på medellång och längre sikt pekar fortsatt trenden upp.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag relativt neutralt. Trendfasindikatorn noteras för tillfället till +0,1.

Volymen har varje dag, bortsett från i måndags då de amerikanska börserna höll stängt noterats över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Jag tolkar dock fortfarande volymbalansen som positiv.

På ovansidan möter närmast 1632 följt av 1639, 1648 och 1656.

På nedsidan hittar vi närmast stöd vid 1611 följt av 1600 och 1592.

På lång sikt är jag nu positiv och kommer att vara det tills jag ser nya signifikanta lägsta och/eller månadsstängningar under årsmedelvärdet. Ytterligare en pusselbit är gyllene och dödskors som påverkar min långsiktiga syn.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge indexet håller sig över 50-dagars medelvärde och ichimokumolnet.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu neutral och kommer avvakta ytterligare några dagar för att se om köparna kommer tillbaks eller om det endast blir en kortsiktigt uppstuds innan nästa nedgångsfas tar vid.

Sammanfattning: Gummisnodden har varit lika hårt spänd vid 32 gånger sedan 2002 när OMXS30 samtidigt befunnit sig över MA-200. Vid dessa tillfällen har kursen stått högre en vecka senare 20 gånger (62%) med i snitt 0,6 procent. Om vi studerar utvecklingen den kommande veckan har kursen i 71 procent av fallen, de senaste 20 åren stått högre en vecka från nu. Så länge en kommande uppstuds inte får kursen att etablera sig över 20-dagars medelvärde är dock risken stor för att vi kommer att få se nya lägre lägsta.

Motstånd: 1632 / 1645 / 1669 / 1679 / 1693
Stöd: 1611 / 1608 / 1600 / 1592 / 1576

SP500: Än så länge hälsosam rekyl

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter utbrottet av den gigantiska triangeln som inledde året noteras indexet i en stigande trend som dock visar tecken på att bli lite väl parabolisk. Så länge köparna kommer tillbaks på allt högre nivåer i samband med rekyler anser jag att vi ska agera köpare vid positiva fortsättningsformationer tills dess att edgen för nedgång är större än den för uppgång. En varningssignal som vi ska hålla koll på är om tendensen till parabolisk uppgång blir än mer påtaglig eller om volymen stiger extremt i samband med nedgångsdagar.”

Den gångna förkortade handelsveckan inleddes med en nedgång mot gapstödet för två veckor sedan. Varje dag sedan början av september har än så länge stängt lägre än föregående dag. Resultatet för föregående vecka blev en nedgång med 1,0 procent vilket innebär att årets uppgång reducerats till 7,4 procent.

Veckan avslutades med den månatliga jobbrapporten vilken visade att löneökningarna nu är högre än väntat, som förmodligen stärker Feds beslut om ytterligare en fjärde räntehöjning i år.

Den pågående rekylen innebär att indexet nu noteras kring 20-dagars medelvärde med en extremt hårt spänd gummisnodd. Förutom att volymen tilltagit under nedgången har vi nu fått indikationer på att volatiliteten kan vara på väg att tillta.

Fram till i fredags hade dagsstaplarna den gångna veckan stängt med tydliga svansar på nedsidan men veckan avslutades istället med en negativ reversal.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut, är stigande och det skapar förutsättningar för ytterligare uppgångar. Trendfasindikatorn noteras kring +0,9 vilket indikerar att trendföljande strategier där vi köper rekyler ska prioriteras.

Dagsmomentum pekar sedan en vecka nedåt och noteras nu kring 54.

Volymen har varje dag den gångna veckan förutom i fredags noterats över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen noteras nu bara marginellt över tremånaderssnittet och har fallit något den senaste tiden.

VIX steg med 15,7 procent den gångna veckan till 14,9. Alltmer tyder nu på att vi ser ett utbrott från den fallande kilen och det kommer bli spännande att se hur vollan kommer att utvecklas den närmaste tiden.

På ovansidan möter närmast 2875 följt av 2900 och 2916.

På nedsidan möter närmast 2864 följt av 2856 och 2848.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nya högre bottnar och toppar sedan början av april
– Långsiktigt positivt utseende (stigande triangel sedan februari)
– Positiv volymbalans som dock mattats av något
– Senaste ATH 29/8 vid 2916,5

I den negativa vågskålen:
– Tendens till en negativ sektorrotation
– Viss svaghet kring ATH-noteringen från igår
– Negativa divergenser mot de flesta momentumindikatorer

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler är köpvärda ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre, men det kräver att omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv och kommer vara det så länge inte 50-dagars medelvärde punkteras snabbt och med kraft.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv så länge inte 20-dagars medelvärde punkteras med tydlighet och tilltagande negativ volym.

Sammanfattning: Den pågående rekylen har nu lett till att gummisnodden är extremt hårt spänd på nedsidan. Vid de 37 tillfällen vi sett liknande utseenden i en positiv marknadsfas sedan början av 2002 har kursen stått högre en vecka senare vid 22 av dessa (60%). Den genomsnittliga uppgången har dock varit måttliga 0,2 procent. Den senaste veckan har vi sett att allt färre aktier noterar nya 200-dagars högsta medan alltfler aktier noterar nya årslägsta. Så länge inte kursen etablerar sig med tydlighet under 2800 ser jag rekylen som hälsosam.

Motstånd: 2875 / 2891 / 2900 / 2916 / 2930
Stöd: 2864 / 2856 / 2848 / 2830 / 2805

DAX: Sannolikt inleds snart en kortare uppstuds

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Sedan i våras tyngs dessutom DAX-indexet av ett dödskors och Ichimokuanalysen har varnat för skvalpiga och slagiga rörelser. Trendfasindikatorn som för tillfället skrivs till -0,4 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel med en viss negativ underton.”

Varje dag den senaste veckan har stängt lägre än föregående dag vilket resulterat i en nedgång med 3,3 procent sedan förra måndagen. Totalt innebär det att årets nedgång nu skrivs till 7,4 procent.

I månadsgrafen stängde augusti under årsmedelvärdet och än så länge ser september ut att bekräfta det svagare sentimentet. Den gångna veckan resulterade i den lägsta veckostängningen sedan slutet av mars. I dagsgrafen stängde fredagen med en doji strax under den psykologiska 12000-nivån.

Den långa trenden lutar svagt nedåt och indexet tyngs av ett dödskors sedan mitten av mars. Trendfasindikatorn som för tillfället skrivs till -0,8 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel med en viss negativ underton.

De viktigaste motstånden på ovansidan hittar vi kring 12000 följt av molnet som börjar vid 12640.

På nedsidan hittar vi först 11890 följt av zonen mellan 11800-11725.

Sammanfattning: De senaste veckornas nedgång har lett till att det tyska storbolagsindexet är kortsiktigt översålt. Om vi studerar vad som hänt när gummisnodden noterats under 1 historiskt hittar jag 21 tillfällen sedan början av 2002. Vid 12 (57%) har kursen stått högre en vecka senare men snittutvecklingen är -0,3 procent vilket beror på att nedgångarna varit betydligt större än uppgångarna. Även om mycket talar för en kortare uppstuds är risken stor för att den blir kortvarig och att det följer ytterligare nedgång innan signifikanta motståndsnivåer tas ut. På ovansidan vill jag se att först 12600 tas ut och därefter den fallande motståndslinjen som förbinder topparna sedan början av året.

Motstånd: 12000 / 12050 / 12148 / 12250
Stöd: 11890 / 11800-11725 / 11640

Trelleborg B: PDIV och extremt hårt spänd gummisnodd

Teknisk analys Trelleborg B: Den som agerade på föregående analys fick med sig runt 2 procent på en enda dag. Därefter har kursen fortsatt söderut men nu har kursen åter fallit ner till en intressant stödnivå kring 175-173 kronor.

Den långa trenden som jag använder bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är fallande och trendfasindikatorn skrivs just nu till -1,5.

Gummisnodden är åter extremt hårt spänd på nedsidan och precis som förra gången jag pratade om Trelleborg noteras nu en positiv minidivergens. Jag hittar 49 liknande tillfällen sedan början av 2002 och vid 31 av dessa (63%) har kursen stått högre en vecka senare, med i snitt 0,7 procent.

Volymbalansen är dock negativ och pekar nedåt, samtidigt som trendfasindikatorn indikerar att nedgången troligen inte är över. Risken är med andra ord stor.

Sammanfattning: Man bör agera defensivt vid denna typ av setuper. Om 177,60 tas är förutsättningarna goda för en kortare uppstuds. Det kan vara en god idé att stänga positionen första dagen det kan ske med vinst och skulle en lång grön candle bildas med en stängning högt upp är risken stor för att kursen vänder ner och det brukar vara ett bra läge att kliva av och ta hem vinst.

Motstånd: 176,40 / 178,40 / 181,50 / 185,30
Stöd: 172,95 / 171,50 / 168,00 / 164,60

AstraZeneca: Stor chans för en kortare uppstuds

Teknisk analys AstraZeneca: I tisdags förra veckan punkterades den fallande triangeln och i torsdags nådde kursen ner till 50-dagars medelvärde vilket ledde till en positiv candlestickformation.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 och Ichimoku är svagt stigande. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,4 vilket säger oss att vi ska invänta fortsättningsformationer i samband med rekyler ner i värdezonen eller stödnivåer.

Vid ett negativt gap som följs av två tydliga röda candlesticks som stänger i de nedre delarna och därefter avslutas med en mindre positiv reversal med liten box. Varje dag, av de senaste tre, stänger lägre än föregående dag. Denna formation innebär en bullish descent block.

Samtidigt som vi bjudits på en positiv candlesticksformation noteras en PDIV och en hockeklubba.

Sammanfattning: Förutsättningarna för en kortare uppstuds om fredagens högsta vid 676,20 tas ut är goda. Eftersom volymbalansen är negativ är risken stor för att en uppstuds blir kortvarig därför kan det vara en god idé att göra exit så fort en vinst uppnås, speciellt om det sker högt upp i en grön stor candle. Risken är stor för att säljtrycket ökar om 668 kronor punkteras.

Motstånd: 677,15 / 680,80 / 689,00 / 697,15
Stöd: 668,95 / 664,40 / 656,20 / 648,00