BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 37

OMXS30: Negativ divergens vid test av triangeltaket

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Jag tolkar utbrottet förbi 1550 som positivt och det skapar goda förutsättningar för en uppgång mot 1600-1630-nivån. Om det istället skulle visa sig att 1550 punkteras inom kort (de närmaste dagarna) fallerar det positiva utseendet och siktet ställs istället in mot 1500-nivån.”

Den gångna veckan inleddes med en mindre paus där passeringen av tisdagens doji indikerade de närmaste dagarnas rörelse och veckan avslutades med ett test av 1600-nivån. Totalt steg OMXS30 den gångna veckan med 1,6 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 13,7 procent. I månadsgrafen utvecklades augusti till en lång positiv reversal som hade utseendet av en hammer och september har än så länge följt upp med en bullish engulfing.

Större delen av augusti fångades indexet mellan 1550 och 1500. När 1550 passerades tog det tre dagar innan cloud span b togs ut vilket nu lett till att 1600-nivån, som jag pratat om som potentiellt delmål i en månad, nåddes i fredags.

Sedan lågpunkten i mitten av augusti har OMXS30 nu stigit med över 8 procent vilket fått de korta momentumindikatorerna att bli extremt hårt spända på ovansidan.

Vid de tillfällen vi bjudits på liknande negativa divergenser mot det övre bollingerbandet (%b) och kursen stigit lika mycket eller mer på två veckor sedan 2002 har OMXS30 stått lägre en vecka senare i 60 procent av fallen. Den genomsnittliga utvecklingen har varit -0,8 procent den kommande veckan. Senast vi bjöds på ett liknande utseende var i mitten av december 2016.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som neutral. Trendfasindikatorn noteras inför dagen till +0,5 vilket säger oss att vi företrädesvis ska vara beredda på tvära kast och vara relativt kortsiktiga både för upp- och nedgång.

Volymen var högre än normal under torsdagen och fredagen men tidigare i veckan under snittet. Detta har haft en positiv påverkan på volymbalansen som visar tecken på att bryta upp genom tremånaderssnittet, vilket jag kommer notera som en positiv pusselbit.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1613 följt av 1629 och 1657.

På nedsidan hittar vi närmast 1596 följt av 1587 och zonen mellan 1564-1550.

På lång sikt är jag nu neutral till svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral till svagt positiv tills jag ser om passeringen av 50-dagars medelvärde hålls mer än någon dag eller om vi bjuds på en ny lägre signifikant topp.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv så länge indexet håller sig över MA-20 och där nya högre högsta föregås av nya högre lägsta som i onsdags.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 20 av de 32 senaste åren. Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,2 procent. Det kan vara värt att nämna att den kommande veckan utvecklats positivt vid 7 av de senaste 10 åren.

Sammanfattning: Det börjar bli upp till bevis när den inexet närmar sig den fallande motståndslinjen som förbinder de signifikanta topparna sedan slutet av april. Mycket talar för att vi inom de närmaste dagarna kommer att bjudas på en rekyl, men det som är intressant är hur djup den blir och på vilket sätt köparna agerar när de åter suger upp säljtrycket i samband med denna. Om köparna kommer tillbaks innan 1550 innebär det att vi bjuds på en ny högre lågpunkt vilket i min värld stärker oddsen för att den fallande motståndslinjen håller på att mjukas upp och kommer tas ut. Skulle det istället visa sig att säljtrycket tilltar i samband med rekylen och att vi därefter får en ny lägre topp ökar risken för ett återtest av 1500-nivån. En ren passering (som inte omgående punkteras) av den fallande motståndslinjen innebär att vi fått ett utbrott från en fallande triangel med bra potential.

Motstånd: 1613 / 1629 / 1657
Stöd: 1596 / 1587 / 1564-1550

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 91.

SP500: Kortsiktigt överköpt men positiva pusselbitar

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Sedan den 8 augusti har 10 av 16 handelsdagarna stängt kring standard line. När en nedgång föregår en konsolidering/tradingrange är det vanligast att utbrottet sker söderut och för detta får vi stöd i våganalysen. Det bör dock nämnas att våganalyser, enligt mig, är ”mjuk materia” och därför blir jag inte förvånad om utbrottet istället sker norrut. Jag drar dock inte några längre slutsatser än så av det vi ser nu, utan konstaterar att grafen kommer ge oss svaret och till utbrottet sker kan det vara bra att agera åskådare.”

Den gångna veckan inleddes söderut för att testa av 2900-nivån som sög upp säljtrycket på en ny högre nivå den senaste lågpunkten tre dagar tidigare. I torsdags gapade SP500 och flera andra globala index upp ur konsoliederingarna som hållt dem tillbaks under augusti. Totalt steg SP500 1,8 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 18,8 procent. I månadsgrafen har indexet fortsatt på den väg som slogs in i slutet av augusti, som ledde till en svans på nedsidan och nu en begynnande bullish engulfing. I dagsgrafen stängde fredagen som en inside day samtidigt som de korta momentumindikatorerna är hårt spända på ovansidan.

Nu närmar sig 3000-nivån men det kan vara värt att hålla i minnet att uppgången sedan mitten av augusti nu uppgår till 5,5 procent samtidigt som vi i fredags bjöds på en doji samtidigt som gummisnodden är extremt hårt spänd.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut noteras nu svagt stigande och trendfasindikatorn noteras kring +0,8 vilket säger oss att vi fortfarande ska vara beredda på tvära kast och en slagig period.

På riktigt lång sikt befinner sig SP500 i en stigande trendkanal som möter upp kring 2620 eller 2500 beroende på hur man väljer att tolka lågpunkten i julas.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i torsdags noterats under det dagliga snittet. Volymbalansen ser åtminstone nu ut att återigen ta fart uppåt efter att ha testat tremånaderssnittet under större delen av augusti, vilket är positivt.

65 procent av de aktier som ingår i SP500 noteras nu över primärtrenden. När mindre än 60 procent av aktierna noteras över MA-200 i positiva marknadsfaser ökar risken påtagligt för att tuffare tider väntar.

VIX (den förväntade volatiliten) föll den gångna veckan med 21 procent till 15,0 vilket jag tolkar som ytterligare en positiv pusselbit.

Standard line (den streckade röda linjen) som är den senaste tidens (månadens) viktigaste vattendelare noteras kring 2920 och onsdagens stängning över nivån skapade förutsättningar för ett utbrott, vilket blev fallet.

På ovansidan möter närmast 2986 följt av 3000 och 3028.

På nedsidan möter närmast 2961 följt av 2950-2946 och 2900.

I den positiva vågskålen:
– Noteras över MA-200, MA-100, MA-50, MA-20 och standard line
– MA-50 effektuerade ett gyllene kors 1/4 som är intakt
– Sedan mitten av augusti har högre låpunkter föregått test av den horisontella motståndsnivån

I den negativa vågskålen:
– Knepig volatilitet
– Negativ medelvärdeskors mellan MA-20 och MA-50
– Bryter ut upp från augustikonsolideringen

På lång sikt är jag neutral till svagt positiv tills jag ser var och hur nästa topp sätts samt hur sedan den följande lågpunkten markeras.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral till svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu positiv.

Sammanfattning: Det tog en månad men i torsdags bjöds vi på ett utbrott upp och förbi taket i augustirangen vilket även skedde hos många andra index, sektorer och aktier. Om det nu visar sig att utbrottet blir falskt och 2946 punkteras punkteras innan molnet helt passerats ökar risken för tilltagande säljtryck. Som jag brukar säga ska vi navigera åt det håll som den senaste bekräftade formationen visar oss och just nu är det uppåt, även om vi bjuds på en rekyl inom kort. En rekyl kommer vara köpvärd, vid positiva candlesticksformationer, åtminstone ner mot standard line som möter upp kring 2920, eventuellt lägre än så, beroende på kvaliteten av en kommande fortsättningsformationen.

Motstånd: 2986 / 3000 / 3028
Stöd: 2961 / 2950-2946 / 2900

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 93.

DAX: Ett antal positiva pusselbitar den gångna veckan

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Så länge inte torsdagens stängning vid 11840 punkteras med en dagsstängning är förutsättningarna goda för en uppgång upp mot nivån kring 12500. Om det istället visar sig att den shooting star-liknande candlen från motståndet vid 12000 är ett tecken på att köparna kört slut på bränsle blir det intressant att se om det leder till en ny lägre lågpunkt än 11550 vilket riskerar att stärka säljarna.”

Efter lite tveksamhet kring 12.000-nivån togs den ut i onsdags och indexet fortsatte upp och stängde fredagen över cloud span b (den röda molnbegränsningen). Totalt steg DAX med 2,1 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång skrivs till 15,5 procent. Sedan lågpunkten i mitten av augusti har indexet klättrat 8 procent vilket innebär att de korta momentumindikatorerna nått upp till spända nivåer.

De senaste dagarna har öppnat med positiva gap men kursstaplarna har därefter varit relativt små. Risken för en stundande rekyl har ökat men om köparna kommer tillbaks med en positiv fortsättningsformation innan standard line punkteras är den troligen värd att följa.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut är i stort sett helt platt. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,5 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga och beredda på tvära kast.

Volymbalansen har tagit sig upp över både tremånaderssnittet och den senaste bekräftelsenivån.

Sammanfattning: Efter de senaste veckornas uppgång ser vi nu tecken på en viss tveksamhet efter positiva öppningsgapen den senaste veckan, samtidigt som den nedre delen av molnet utmanas. De korta momentumindikatorerna börjar nu bli hårt spända på ovansidan och mycket talar för att en rekyl närmar sig. En punktering av bekräftelsenivån hos %b signalerar att en rekyl startat och då är det angeläget att inte standard line (streckade röda linjen) punkteras utan att omgående tas tillbaks.

Motstånd: 12205 / 12300 / 12475 / 12500
Stöd: 12130 / 12085 / 11960 / 11905

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 93.

Husqvarna B: Stigande kil som utmanas

Teknisk analys Husqvarna B: 78-kronor togs ut men redan vid 79,20 tog uppgången slut i torsdags när standard line testades av vilket resulterade i en bearish harami i fredags. Noteringen med varannandagsrörelser mellan standard line och den korta sentimentsnivån EMA-8 indikerar en lokal paus.

Den långa trenden som identifieras som lutningen av 200-dagars glidande medelvärde lutar endast svagt uppåt och trendfasindikatorn skrivs till +0,6 vilket innebär att vi företrädesvis ska agera kortsiktigt.

De senaste veckorna har bildat en stigande kil och innanför den en mindre tradingrange mellan 79,20 och 76,70. Den av nivåerna för tradingrangen som tas ut eller punkteras kommer troligen att visa vägen för den närmaste tiden. Så länge varken standard line eller ichimokumolnet samt den fallande motståndslinjen, som förbinder de allt lägre topparna sedan slutet på april, tas ut är det en viss övervikt för att expansionen kommer att ske söderut.

Sammanfattning: Det är först om Husqvarna etablerar sig över 80 kronor som vi får en indikation om att expansionen kommer att ske norrut. För tillfället är det mer som talar för att det istället kommer att bli en punktering av den stigande kilen som indikerar den närmaste tidens utveckling där en potentiell målkurs hittas kring 74-kronorsnivån. Den som väljer att gå kort bör inte placera nödutgången speciellt mycket högre än 80 kronor.

Motstånd: 78,25 / 79,20 / 80,95 / 82,60
Stöd: 76,55 / 75,90 / 74,20 / 72,55

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 55.

SCA B: Bearish three gap ups

Teknisk analys SCA B: Den som agerade med en lottsedel som jag nämnde i samband med föregående analys och stängde halva positionen vid 85,50 och nu trailar resten med stoppen strax under föregående dags lägsta, ligger nu c:a 30 procent plus. Nu börjar däremot oddsen tala för en rekyl.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut har nu börjat luta svagt uppåt. är nu i det närmaste helt horisontell. Trendfasindikatorn skrivs till +1,2 vilket innebär att vi ska vara relativt kortsiktiga och beredda på tvära kast.

Tre positiva gap i rad som inte punkteras med en dagsstängning utgör en negativ candlesticksformation ”bearish three gap ups”. Det råder nu samtidigt en negativ divergens mot de kortare momentumindikatorerna efter de senaste veckornas uppgång. Vid de tillfällen sedan 2002 när vi sett liknande utseenden har SCA B stått lägre en vecka senare vid 67 procent av fallen. Den genomsnittliga utvecklingen på en veckas sikt har historiskt varit -2,2 procent vid liknande utseenden.

Sammanfattning: Risken för en stundande rekyl är nu överhängande men som vanligt avvaktar vi med att stänga tills föregående dags lägsta punkterats med en dagsstängning, eftersom trendfasindikatorn noteras för stigande trend. Om man väljer att gå kort eller bara ta hem vinst lämnar jag till läsaren, men om man går kort bör man stänga hela positionen direkt om det utvecklas en lång röd candle som stänger i den nedre delen eller om 85 kronor nås, för att inte få en alltför låg hitratio när man går emot trenden.

Motstånd: 89,00 / 89,50 / 90,60 / 91,75
Stöd: 87,85 / 87,15 / 86,10 / 85,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 93.