BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 37

OMXS30: Står köparna och väntar vid MA-50 igen?

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 noteras fortfarande i en tradingrange mellan 1800-1808 och 1700-1690 efter att utbrottsförsöket i tisdags fallerade. Det har inte hänt så mycket den senaste veckan och vi väntar fortfarande på att augustihögsta ska passeras och siktet ställas in mot ATH-nivån från februari vid 1906. Så länge köparna kommer tillbaks och suger upp säljtrycket på allt högre nivåer talar det mesta för att vi inom kort kommer att bjudas på ett utbrott upp och förbi förra tisdagens högsta, som helst bör ske med tilltagande volym. Om det istället visar sig att indexet vänder ner och punkterar 1690 ökar risken för ett tilltagande säljtryck, som kan bli utmanande. Att gå kort (blanka eller köpa ett hävstångsinstrument som stiger när OMXS30 faller) är än så länge helt uteslutet då ingen av de varningssignaler vi just nu ser övergått i säljsignaler och indexet dessutom noteras över MA-200.”

Vid konsolideringar och tradingranger ska vi vara beredda på tvära kast och att slängas mellan hopp och oro. I onsdags och torsdags utmanades juli- och augustihögsta men de negativa reversalerna indikerade att säljarna inte var uträknade. Torsdagen utvecklades till en extremt kraftfull bearish engulfing. Resultatet för den gångna veckan blev en nedgång med 0,8 procent vilket innebär att årets uppgång nu åter bytts till en nedgång som inför veckostarten skrivs till -0,6 procent. I veckografen utvecklades veckan till en bearish engulfing.

Som jag skrivit de senaste veckorna har OMXS30 fångats i en range mellan området kring 1800 och 1700 med allt vad det brukar innebära av skvalpiga rörelser och tvära kast. De senaste månaderna har inte mer än en dags stängning behövts under standard line för att locka tillbaks köpare, nu blir det spännande att se om det blir så även i samband med denna rekyl. Om nivån ger vika utan att snabbt återtas ställs siktet in mot området mellan 1700 och MA-200 till att börja med. Det är än så länge inte läge att köpa en fortsättningsformation såvida inte rekylen elimineras med med minst en dagsstängning över föregående dags högsta.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar svagt, svagt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet lyfts av ett gyllene kors, vilket är första gången sedan den 29 mars 2019. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +0,2 vilket innebär att vi fortsatt ska vara beredda på tvära kast men att driften är uppåt.

Volymen den gångna veckan har fram till i torsdags legat under snittet men klart över i torsdags och fredags. Volymbalansen tolkar jag fortsatt positivt även om tremånaderssnittet närmar sig.

Isen har försvagats påtagligt den senaste veckan och det nya aggregerade snittet noteras inför dagen till 51. Det är nu 40 procent av largecapaktierna som noteras över MA-20, 55 procent över MA-50 och 63 procent över MA-200. 46 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14 över 50.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1773-1776 följt av 1789 och därefter zonen kring 1800-1812.

På nedsidan hittar vi stöd vid 1748 följt av 1739 och zonen kring 1700.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu neutral.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 20 av de 33 senaste åren (61%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,3 procent. Indexet har stigit 7 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 1,0 procent högre.

Sammanfattning: Efter det fjärde försöket att ta ut 1800-nivån blev torsdagens försök ett nytt misslyckande. Att vi skulle få en kraftig rekyl kommer inte som någon överraskning. Om zonen mellan standard line och 50-dagars medelvärde inte suger upp rekylen ställs siktet in mot området kring 1700. Det vi helst inte vill se nu är att nedgången fortsätter med stora feta röda candlar som presteras under hög volym. Ett första tecken på att rekylen kan vara på väg mot sitt slut får vi när dagsstängningar börjar ske över föregående dags högsta. Fram till dess sitter man bra på händerna. Jag tycker inte det är läge att gå emot den stigande trenden då oddsen talar för att det vi ser är en pausformation inför nästa positiva trendben.

Motstånd: 1773-1776 / 1789 / 1800-1812
Stöd: 1748 / 1739 / 1730 / 1700

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 28.

SP500: Största nedgången sedan 11 juni

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter en vecka med nya ATH-noteringar varje dag har S&P 500 stigit 7 dagar i rad. När jag går tillbaks 40 år hittar jag i snitt sju dagars konstant uppgång en gång per år. Snittuppgången en månad senare har då varit +1,5 procent. Så länge Fed agerar duvaktigt och varningssignaler inte utvecklas till säljsignaler är det vår skyldighet att vara positiva. Men ekonomin då? Vad har den med saken att göra? Börsen och ekonomin har levt i skilda världar under många år och så länge så är faller räcker det med att studera graferna, allt annat blir bara komplicerat. Indexet är nu extremt överköpt (RSI över 80) och överälskat men de varningssignaler vi ser har ännu inte utvecklats till säljsignaler. Sedan i våras har vi sett indexet röra sig uppåt i 200-punktersintervall och det indikerar att vi nu kommer bjudas på en uppgång mot mål kring 3600. Som vanligt i stabila trender inväntar vi positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler för att komma in med bättre tajming och pris. Att gå emot den stigande trenden är i detta läge mer att betrakta som fakirtrading.”

Föregående vecka inleddes tvekande men under onsdagen accelererade uppgången till 3600-nivån där den senaste ATH-nivån markerades. Att en rekyl skulle komma var ingen högoddsare, inte heller att det skulle påbörjas kring just 3600-nivån. Totalt backade S&P 500 med 2,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 6,1 procent. I veckografen utvecklades en dark cloud cover och nu blir det spännande att se om det är en normal vinsthemtagning eller om säljtrycket blir så kraftigt att det positiva utseendet hotas.

De två senaste dagarna har indexet fallit med 4,3 procent och om vi studerar grafen kan vi se att tvådagarsnedgångar på mer än 3,5 procent inträffat vid 6 tillfällen sedan lågpunkten i mitten av mars. I grafen har jag markerat dessa med blåa pilar. Under det senaste halvåret har denna typ av rekyler varit perfekta köplägen.

Som jag påpekat många gånger den senaste tiden behöver kraftiga och utdragna uppgångar ackumuleras innan nya trendben kan inledas.

Indexet försöker nu hitta fotfäste för att dra vidare norrut och det är än så länge mitt huvudspår att det kommer att ske inom kort. Alternativt kan vi se fram emot en konsolidering mellan 3588 och 3350 så att de mentala ankarna kommer ikapp verkligheten.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt. Trendpoängen skrivs åter till +8 vilket vi inte sett sedan i våras. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +1,0 vilket innebär att vi än så länge bör tillämpa trendföljande strategier och köpa rekyler när de elimineras av en fortsättningsformation.

Volymen den gångna veckan låg under snittet fram till distributionsdagarna som avslutade veckan. Volymbalansen är positiv men börjar se något toppig ut.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier över MA-200) skrivs för tillfället till 64 men har som jag skrivit en tid divergerat negativt mot priset.

VIX (den förväntade vollan) steg den gångna veckan men föll under fredagen från 34 till 31.

Bredden mellan bollingerbanden som den 23 mars noterades kring 43 har nu kommit ner på mer normala nivåer kring 7-8 men börjar stiga i samband med en euforisk uppgång. Detta kommer jag bevaka noggrannt.

På ovansidan möter närmast zonen kring 3456 följt av 3479 och området kring 3500.

På nedsidan möter närmast zonen kring 3413 följt av 3400 och 3355-3350.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över molnet och kanalgolvet
– Indexet noteras över de senaste senaste signifikanta lågpunkterna
– Brytit upp och håller sig kvar över februarihögsta

I den negativa vågskålen:
– Trendstyrkan (ADX) vänder ner från en extrem hög nivå
– RSI vänder ner från en extrem hög nivå över 80
– VIX har flera veckor varnat för en topp och steg igår brant till 34

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Sammanfattning: Hittills under uppgången sedan mitten av mars har kraftiga kortvariga nedgångar varit bra lägen att kliva på för uppgång (se de blå pilarna). Mitt huvudspår är att köparna även denna gång kommer att suga upp rekylen innan den hotar det positiva underliggande senatimentet. Om däremot rekylen är helt klar redan nu återstår att se när veckan drar igång. Nu väntar vi på en positiv fortsättningsformation, som ser ut att vara ok att agera på. Om däremot nedgången fortsätter och 3200 punkteras utan att snabbt återtas ökar risken för ett tilltagande säljtryck.

Motstånd: 3456 / 3479 / 3500
Stöd: 3413 / 3400 / 3355-3350

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 48.

DAX: Rekylen utmanar åter MA-20

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Skulle en kommande rekyl bli djupare än väntat är stödet kring 12000 än så länge starkt och nivån kommer troligen att locka köpare. Än så länge talar mer för att indexet laddar upp inför ett försök att bryta upp över julihögsta och ställa in siktet mot ATH-nivån från i februari. Mitt huvudspår är att vi inom kort bjuds på en positiv fortsättningsformation, som är värd att haka på.”

Julihögsta togs ut i torsdags men utbrottsförsöket fallerade omgående och resulterade i en kraftfull bearish engulfing. Avslutning på veckan punkterades 13000-nivån, standard line innan 50-dagars medelvärde bromsade nedgången. Totalt backade DAX-indexet med 1,5 procent vilket innebär att årets nedgång nu utökats till 3,1 procent.

De senaste veckorna har jag påtalat att dagsmomentum har utmanat 50-nivån ett antal gånger men i fredags punkterades vattendelaren. Det blir nu spännande att se om nivån återtas och köparna står och väntar kring 50-dagars medelvärde eller om det behövs en djupare rekyl för att locka in tillräckligt med köpare så att nästa trendben kan inledas.

Volymbalansen har punkterat tremånaderssnittet och utmanar nu bekräftelsenivån från slutet av augusti.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 saknar riktning och trendfasindikatorn noteras vid -0,1 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Turning line noteras över standard line och priset över molnet. Om julihögsta tas ut är det fritt upp mot februarihögsta och ATH-nivån vid 13795.

Sammanfattning: DAX rekylerar för andra gången sedan mitten av maj ner mot 50-dagars medelvärde och flera momentumindikatorer lämnade säljsignaler den gångna veckan. Om den pågående rekylen inte sugs upp kring MA-50 ställs siktet in mot julilägsta kring 200-dagars medelvärde. Skulle en kommande rekyl bli djupare än väntat är stödet kring 12000 än så länge starkt och nivån kommer troligen att locka köpare. Mitt huvudspår är att vi inom kort bjuds på en positiv fortsättningsformation, som är värd att haka på. Om däremot junilägsta strax under 11600 punkteras utan att snabbt återtas ökar risken för att den positiva undertonen kan vara hotad.

Motstånd: 12890 / 13000 / 13165
Stöd: 12755 / 12635 / 12520

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 43.

SKF B: Bryter upp genom molnet

Teknisk analys SKF B: Som jag skrev för en månad sedan såg SKF intressant ut men att tajmingen förmodligen inte var den bästa då gummisnodden var extremt hårt spänd på ovansidan. Det blev därefter en rekyl ner mot MA-200 och den 24 augusti effektuerades en fortsättningsformation kring den platta primärtrenden. Aktien har nu passerat både MA-20 och MA-50 samtidigt som OMXS30 haft det lite kämpigare de senaste dagarna, det är relativ styrka.

Den långa trenden som jag använder kursens förhållande till MA-200 saknar för tillfället i stort sett lutning. Trendfasindikatorn noteras kring +0,01 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel den närmaste tiden.

Volymbalansen har stärkts upp mot augustihögsta som passerades i fredags samtidigt som SMACD bryter upp genom nollan.

Precis som vid föregående analys är gummisnodden (RSI-2) extremt hårt spänd på ovansidan och därmed är risken stor för att en position för uppgång inleds med en kortare rekyl. Även denna gång kan det vara läge att eventuellt köpa en lottsedel och öka på i samband med nästa fortsättningsformation.

Sammanfattning: Även om risken för en rekyl är stor när gummisnodden är hårt spänd på ovansidan är edgen bra för en uppgång mot i första hand 192 kronor där man med fördel stänger en del av positionen och rider resten med stoppen strax under föregående dags lägsta. När/om 196 kronor nås kan det vara läge att kliva av helt då det är tuffa motsånd kring 200 kronor och strax ovanför. Om det istället för uppgång visar sig att SKF vänder ner och punkterar 167,25 är det läge att använda sig av nödutgången.

Motstånd: 183,80 / 186,60 / 192,65 / 200,00
Stöd: 178,45 / 175,15-174,80 / 169,90 / 167,55

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 65.

Handelsbanken A: Bryter ut söderut från lågvollaläget

Teknisk analys SHB A: Utbrottet i samband med föregående analys blev inte helt oväntat falskt och därefter har vi bjudits på allt lägre toppar samt även lägre lågpunkter sedan slutet av juli. Nu har både molnet kring 88-kronorsnivån punkterats och nu utmanas augustilägsta. En kontraktion som efterhand fått utseendet av en triangel har fångat aktien. Efter punkteringen av molnet i slutet av juli justerade jag ner den stigande stödlinjen och gav aktien en andra chans ifall julihögsta skulle tas ut. Efter ett par test av cloud span b punkterades istället stödlinjen i slutet av förra veckan.

Den långa trenden som jag definierar med hjälp av bla lutningen på MA-200 har sedan flera månader i stort sett saknat lutning. Trendfasindikatorn noteras kring -1,3 och uppstudsar ska nu snarare ses som lägen att gå kort, förutsatt att OMXS30 backar.

Sedan mitten av juli har volymbalansen fallit och efter att tremånaderssnittet punkterades har lutningen söderut tilltagit vartefter större aktörer distribuerat ut aktier.

SMACD lämnade i onsdags en säljsignal och nu ser det negativa sentimentet ut att förstärkas.

Gummisnodden (RSI-2) är extremt hårt spänd på nedsidan och noteras under 1. Vid de tillfällen vi sett liknande utseenden de senaste tio åren har aktien stått högre i 55 procent av fallen tre dagar senare. Samtidigt närmar sig lågpunkten vid 82 kronor från månadsskiftet juli/augusti vilket troligen leder till en kortare uppstuds. Om toppen från slutet av augusti då tas ut effektueras en dubbelbotten med siktet inställt mot junihögsta.

Sammanfattning: Det är inte längre samma glans kring Handelsbanken som förr och aktien upplevs träig och då spelar det inte så stor roll om fundamentat är bra. Även om den hårda gummisnodden kring stödet indikerar att en kortare uppstuds ligger bland korten är det stor risk att vi inom kort kommer att få se en expansion söderut. Punkteras 82 kronor är det relativt fritt ner mot 80,60 och därefter 75-kronorsnivån. Passerar både lagging line och priset molnet på ovansidan kan det vi sett de senaste dagarna varit ett falskt utbrott som istället triggar en dubbelbotten och en uppgång mot junitoppen.

Motstånd: 84,60 / 85,95 / 89,40-89,75
Stöd: 82,70 / 82,20 / 80,65 / 78,45

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 8.