BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 37

OMXS30: Något tunnare is inför lösenveckan

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Sedan snart en månad tillbaka är OMXS30 fångat i en tradingrange mellan 2413 och 2314. All rörelse mellan dessa nivåer innebär alltså en fortsatt konsolidering med allt vad det innebär i form av tvära kast och slagig handel. Punkteras stödet i konsolideringen möter nästa nivå 2250 och 2200 samt 200-dagars medelvärde. Om det istället blir den övre begränsningen som passeras ställs siktet in mot i första hand 2500-nivån. Det är gott om varningssignaler men än så länge har inte någon av dessa övergått i säljsignaler. På längre sikt är det inget som tyder på att indexet är på väg att toppa men under de flesta långsiktiga uppgångsfaser bjuds vi för det mesta på någon eller några mer utmanande rekyler, ofta på runt 10 procent. Historiskt brukar den närmaste tiden vara lite svårare än normalt för att sedan ta fart upp i mitten av oktober. Om 2021 kommer att följa historien eller gå sin egen väg vet vi inte men den tekniska bilden talar för att hösten och vintern kan bli en bra period på börsen.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av 2400 som ledde till en ny lägre topp kring 2398. Efter en nedgång mot lågpunkten i konsolideringen effektuerades en positiv reversal i torsdags, som dock inte bekräftades i fredags. Veckostängningen vid 2349,7 innebar en nedgång med 0,8 procent vilket skriver årets uppgång till 25,3 procent. I veckografen var den den fjärde veckan i rad som stängde rött men fortfarande innanför begränsningarna som rangen mellan 2413 och 2314 markerat sedan mitten av augusti.

De tre senaste dagarna har testat av både standard line och 50-dagars medelvärde som behöver passeras för att undertonen i rangen åter ska bli positiv. Just nu är jag neutral till fortsättningen men på kort sikt har risken ökat för ett något mer utmanande omtag.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli 2020 skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras nu mellan 2 och 7 vilket innebär att vi rekommenderas att köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler och utbrott som sker med kraft eftersom bredden mellan bollingerbanden är extremt låg.

Volymen för den gångna veckan har legat kring snittet. Volymbalansen är fortfarande positiv.

Antal aktier på large cap som befinner sig över MA-200 noteras noteras inför dagen till 76 procent. Än så länge tolkar jag isen som tjock även om det sedan en tid råder en negativ divergens mot priset hos OMXS30 och mindre än 50 procent av largecap-aktierna som noteras över MA-50 och som positiva hos RSI.

På ovansidan möter närmast 2356 följt av 2363-2367 och 2378 samt området kring 2400.

På nedsidan hittar vi först stöd kring 2348 följt av 2341 och 2328 samt zonen mellan 2330 och 2314.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är neutral.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt negativ.

Sammanfattning: Efter det misslyckade försöket att ta ut 2400 i början av veckan har indexet brottats med att ta tillbaka standard line och 50-dagars medelvärde utan att lyckas. Isen har blivit något tunnare samtidigt som den kommande veckan riskerar att bli stökig på grund av lösen. Även om varningssignalerna som råder leder till en mer utmanande rekyl är det fortfarande goda förutsättningar för en positiv höstbörs. All rörelse mellan 2413 och 2314 är att betrakta som en fortsatt konsolidering med allt vad det innebär i form av tvära kast och slagig handel. Punkteras stödet i konsolideringen vid 2314 möter nästa nivå vid 2250 med reservation för dubbelnollenivån kring 2300. Om det istället blir den övre begränsningen som passeras ställs siktet in mot i första hand 2500-nivån.

Motstånd: 2356 / 2363-2367 / 2378
Stöd: 2348 / 2341 / 2328 / 2330-2314

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 26-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 53%.

SP500: Testar den platta standard line

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Det vi ser är en seg och överlappande uppgång längs den stigande motståndslinjen och det övre bollingerbandet. Det råder dessutom en negativ divergens mot antalet aktier under uppgångsdagarna och mot de flesta momentumindikatorer vilket tillsammans med små candlar kring den senaste rekordnoteringen varnar för en stundande rekyl. Även om risken för rekyl är stor tolkar jag det högerställda cykelutseendet som att riskaptiten fortsatt är god. I torsdags effektuerades den 65:e ATH-noteringen för i år trots att indexet är inne i en svag period av året. Så länge köparna suger upp säljtrycket på högre och högre nivåer i samband med rekyler ska vi vara köpare vid positiva fortsättningsformationer. Att däremot jaga priset vid nya ATH-noteringar och dojisar i ytterlägen är inte så indexet vill bli handlat just nu. På nedsidan bevakar jag dels 50-dagars medelvärde och den senaste kortsiktiga lågpunkten vid 4368. Om indexet vänder ner och punkterar 4400 med kraft ställs siktet in mot zonen vid 4250-4250.”

Den gångna veckan inleddes med en bearish engulfing och därefter stängde varje dag med röda siffror. Fredagens kraftigt negativa candle stängde dessutom kring dagslägsta vid den platta standard line. Totalt föll SP500 med 1,7 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 18,7 procent. Senast vi hade en veckonedgång som var lika kraftig var i mitten av juni. Det senaste året har veckan inför den tredje fredagen i månaden (lösendagen) varit den sämsta under månaden och veckan efter den bästa. Börjar detta beteende bli alltför känt och ser vi därför allt fler försöka fronta den kraftiga nedgången genom att börja sälja tidigare?

Som vi kan se i diagrammet noteras index fortfarande innanför den stigande trendkanalen/kilen. Nu testas standard line som är en intressant nivå, speciellt när den är platt. Det blir nu spännande att se om köparna, som vi vant oss vid, suger upp rekylen kring nivån mellan standard line och 50-dagars medelvärde.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras nu mellan 2 och 7 vilket innebär att vi kan handla indexet med fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymen i fredags var marginellt högre än i torsdags men noterades trots det 6 procent under det dagliga dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är fortfarande positiv även om den avtog något igår.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) föll den gångna veckan ner till 73 procent den gångna veckan. Varningen att isen blev tunnare allteftersom indexet fortsatte notera nya högre högsta och att det ökade risken för en stundande rekyl visade sig korrekt. Jag tolkar dock fortfarande isen som tjock. Tekniskt är dock fredagens punktering av 75-nivån ytterligare en varningssignal.

VIX (den förväntade vollan) steg den gångna veckan med 28 procentenheter för att stänga vid 21 vilket var över både de korta medelvärdena men även MA-200. Senast VIX skar upp genom MA-200 var den 18 augusti men den gången föll det snabbt tillbaka.

Bredden mellan bollingerbanden noteras kring 3,6 som är en extremt låg nivå även om den är högre än vid lågpunkten den 19 augusti.

På ovansidan möter närmast zonen kring 4469 följt av 4500 och 4515.

På nedsidan möter närmast zonen kring 4456 följt av 4442 och 4429.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200
– Passerade den 4/11 upp genom molnet som är intakt
– Senaste ATH vid 4546 den 2/9

I den negativa vågskålen:
– På längre sikt överköpt, överälskat och övervärderat
– Negativ divergens mot de flesta momentumindikatorer
– Negativ divergens mot bredden (antal aktier över MA-200)

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Den pågående rekylen har tilltagit i styrka och har nu kommit ner till den platta standard line, strax ovanför gapstödet vid 4450. Tidigare rekyler har det senaste året sugits upp kring 50-dagars medelvärde och det ska bli intressant att se om så blir fallet även denna gång. Om rekylen följer utseendet från det senaste årets rekyler borde köparna så smått söka sig tillbaka kring zonen mellan 4450 och 4430. En första indikation på att en djupare rekyl kan vara inledd får vi om den senaste signifikanta lågpunkten vid 4368 punkteras utan att tas tillbaks på ett par dagar. Med flera av de korta momentumindikatorerna på extremt låga nivåer är det bra odds för att en positiv fortsättningsformation kommer att bli starten på nästa positiva trendben.

Motstånd: 4469 / 4500 / 4515
Stöd: 4456 / 4442 / 4429

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 14-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 61%.

DAX: Siktet är inställt ner mot 15250

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Om det visar sig att lågpunkten från den 19 augusti blir en ny högre lågpunkt är det goda förutsättningar för en uppgång mot nästa trippelnollenivå vid 17000.”

DAX inledde den gångna veckan med en uppgång men misslyckades med att nå 16000-nivån. I onsdags punkterades stödet vid 15620 och torsdagen öppnade nere vid 15500 men vände upp och stängde som en bullish meeting line, som dock inte bekräftades under fredagen då stängningen skedde vid 15610. Totalt backade DAX med 1,1 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång reducerats till 13,7 procent. De senaste fyra veckorna har stängt med negativa candlar och de två senaste i den nedre delen.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar upp. Avståndet ner till MA-200 har med den senaste veckans nedgång minskat ytterligare och nu är det ungefär 5 procent ner till husse.
Trendfasindikatorn befinner sig sedan mitten av november i ett läge som rekommenderar oss att köpa rekyler vid positiva fortsättningsformationer. Fortsätter rekylen är det inte så långt kvar tills indikatorn noteras i området för jämviktspendling.

Volymbalansen är positiv och pekar fortsatt uppåt i den positiva delen, även om den mattats av något de senaste tre veckorna.

SMACD lämnade den 25 augusti ett negativt kors, som fortfarande är i spel. Nu utmanas nollzonen och om den inte håller är det ytterligare en negativ pusselbit.

Sammanfattning: DAX punkterade i veckan tradingrangen som fångat indexet sedan mitten av augusti. För att den kortsiktigt positiva undertonen ska återupptas vill jag helst se att indexet åter etablerar sig ovanför både standard line och 50-dagars medelvärde. Även om de senaste topparna inte är en perfekt dubbeltopp indikerar de att en nedgång till i första hand 1520 är något vi ska räkna med. Trendfasindikatorn och volymbalansen talar än så länge för att expansionen kommer att ske norrut men ju fler lägre högsta vi bjuds på desto större chans att det behövs ett djupare omtag. På kort sikt är jag svagt negativ, på medellång neutral och på lång sikt fortfarande positiv.

Motstånd: 15705 / 15830 / 15960 / 16000-16030
Stöd: 15575 / 15455 / 15425 / 15305 / 15235

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 23-.
– Next day forecast indikerar att det är 55 procents chans till en uppgång under måndagen.

Boliden B: SMACD effektuerar lågt positivt kors

Teknisk analys Boliden: Det blev en uppgång med strax över 7 procent på två veckor efter föregående analys. Den 16 augusti punkterades standard line och den stigande stödlinjen vilket resulterade i ett tilltagande säljtryck som tilltog när MA-200 punkterades. I torsdags nåddes ett nytt stöd, denna gång vid 290 kronor där vi bjöds på en bullish meeting line som bekräftades i fredags.

I det kortare tidsperspektivet är Boliden fångad i en fallande kil samtidigt som det råder en positiv divergens mot SMACD relativt långt ner.

Den långa trenden (lutningen på MA-200 i dagsgrafen) pekar uppåt även om lutningen avtagit något. Trendfasindikatorn har fallit ner under -2 vilket innebär att den som tar position för uppgång bör göra det med en defensiv approach och vara realtivt kortsiktig.

SMACD lämnade i fredags ett positivt kors, lågt ner och RSI-14 passerade bekräftelsenivån från den 6 september.

Sammanfattning: Om Boliden bryter upp ur den fallande kilen kan det bli bra drag upp mot 310-kronorsnivån där den översta delen av gapet från den 19 augusti möter upp. Den som väljer att ta position om den fallande motståndslinjen kring 300 kronor passeras stänger lämpligtvis halva positionen när/om 310 kronor nås och flyttar upp den initiala stoppen till strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt när nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle med en stängning i den övre tredjedelen efter att 310 kronor passerats stänger vi resterande del av positionen direkt. Den initiala stoppen placeras strax under 287 kronor.

Motstånd: 302,00 / 306,10 / 313,10
Stöd: 300,00-295,80 / 290,40 / 287,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 33+.

NCC B: Nytt test av stigande stödlinje

Teknisk analys NCC B: Det blev ingen passering av 160-kronorsnivån efter föregående analys utan en konsolidering som nu punkterat MA-200 och utmanar den stigande stödlinjen. Senast NCC var nere kring denna nivå var den 20 juli med en doji som följdes av en positiv rapportreaktion. I torsdags och fredags utmanades den stigande stödlinjen samtidigt som en positiv minidivergens mot cykelindikatorn effektuerades.

Den långa trenden som jag bland annat använder lutningen på 200-dagars medelvärde är i det närmaste helt platt. Trendfasindikatorn noteras strax under noll och risken är alltså stor för tvära kast och slagig handel.

Priset har noterats kring det nedre bollingerbandet de senaste dagarna samtidigt som banden noterats innanför keltnerbanden (en squeeze). Edgen för en uppstuds är därmed god redan om vi bjuds på en dagsstängning över föregående dags högsta och i den övre delen av candlen.

Volymbalansen och SMACD varnar för att en punktering av den stigande stödlinjen troligen kommer leda till ett tilltagande säljtryck.

Sammanfattning: Den som väljer att ta position vid en dagsstängning över föregående dags högsta ska vara medveten om att det är stor risk för en expansion söderut. När/om 153 kronor nås rids positionen lämpligtvis med stoppen strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt när nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle med en stängning i den övre tredjedelen efter att 152 kronor passerats stänger vi positionen direkt och väntar på nästa läge. Den initiala stoppen placeras strax under 147 kronor.

Motstånd: 149,90 / 152,30 / 154,30 / 155,80
Stöd: 148,20 / 147,20-146,70 / 144,30

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 19+.