BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 37

OMXS30: Köparna ger upp allt tidigare

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Om inte årsmedelvärdet återtas i samband med måndagens stängning är det ytterligare en pusselbit som indikerar att vi kan bereda oss på en långsiktig nedgång.”

Den gångna veckan inleddes upp över 1507-nivån som jag nämnt som ett sekundärt motstånd och påtalat att det var positivt om nivån återtogs och hölls mer än några timmar. Nivån punkterades redan dagen efter med ett negativt gap och det nya utbrottsförsöket i torsdags lyckades inte. Augusti månad stängde alltså under årsmedelvärdet, vilket var första gången sedan maj 2012, men varken primärtrenden eller årsmedelvärdet har än så länge vänt ner. Vad innebär det då? Jo, att det fortfarande råder en viss osäkerhet. Utseendet liknar det vi såg både år 2000 och 2007 men även 2011 som skulle visa sig bli startskotten på ytterligare ett ben i upptrenden.

Föregående vecka stängde ner med 3,2 procent vilket innebär att årets uppgång nu är utraderad.

I månadsgrafen noterar augustistapeln en svans mellan 1500-1400 vilket innebär att de som inte kom in i position för uppgång kring årsskiftet söker positioner kring denna nivå. Men viktigare är att stopparna normalt placeras under lägsta nivån för den månadsstapel som positionen tas i. Kort sagt kan vi räkna med en tilltagande nedgångsfas om det visar sig att 1400-nivån punkteras och inte relativt snabbt återtas.

Volymen har den gångna veckan noterats kring det dagliga snittet för de senaste tre månaderna vilket i sin tur är ett tecken på viss osäkerhet.

Den kommande veckan har historiskt präglats av skvalpiga rörelser med en dragning söderut för att sedan dra på nedåt om ungefär två veckor.

MACD noters nu i sälj i både månads-, vecko- och dagsgrafen. Dagsmomentum noteras under 50.

På ovansidan möter närmast 1486-1488, 1493 och zonen kring 1500.

På nedsidan bevakar jag närmast 1460 och 1452 men framförallt utvecklingen kring 1400.

På lång sikt pekar det mesta, än så länge, på att vi kan se fram emot en utdragen nedtrendsfas. Om däremot 1507/1522 tas ut och hålls mer än några timmar/dag blir jag inte förvånad om taket i den fallande kanalen kring 1600 ska testas av.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag inställd på fortsatta nedgångar och vill se att MA-50 vrider upp och att kursen orkar hålla sig kvar ovanför innan jag åter blir positiv.

På kort sikt (några dagar till veckor) är jag inställd på fortsatta nedgångar men som jag sagt många gånger tidigare kommer det inte att ske utan uppgångar.

Punkteringen av årsmedelvärdet, dödskors och allt lägre toppar sedan maj månad ökar sannolikheten för att en långsiktig nedtrend inletts. Var beredd på fortsatt tvära kast och luriga uppstudsar. Tas 1522 ut och hålls även vid ett återtest kan gummibandet upp mot primärtrenden skapa en uppgång upp mot taket i den fallande medellånga kanalen kring 1600.

Motstånd: 1486-1488 / 1495 / 1507 / 1516-1535
Stöd: 1468 / 1460 / 1452 / 1424 / 1400-1386

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BP16 med en häv kring 2,8 och en stop loss på 956.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP127 med en häv kring 3,3 och en stop loss på 1865.

S&P 500: Fortsätt navigera för nedgång

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”När kursen fallit mer än 10 procent på två veckor och en påtaglig del av nedgången återhämtas veckan efter har kursen därefter fortsatt nedåt i mer än 60 procent av fallen historiskt. Långsiktiga nedgångar har i de flesta fall inletts på detta sätt.”

Den gångna veckan inleddes med en nedgång mot 1900-nivån som tillfälligtvis sög upp säljtrycket. Från torsdag var det säljarna som åter tog tag i taktpinnen. Veckan som helhet stängde med en nedgång med 3,4 procent vilket innebär att årets nedgång nu utökats till 6,7 procent.

För första gången sedan augusti 2011 bjöds vi i veckan på en ny månadsstängning under årsmedelvärdet men denna gång har medelvärdet vänt ner. Augusti månads kursstapel var dessutom den kraftfullaste nedgångsstapeln sedan oktober 2008.

Jobbrapporten i fredags visade varken på någon överdriven styrka eller svaghet i USA:s ekonomi: antalet nya jobb var lägre än väntat i augusti, men arbetslösheten var ändå bättre än väntat och är nu med 5,1 procent på den lägsta nivån sedan april 2008. Fed har varit tydliga med att de vill höja räntan i år och nu borde det vara grönt ljus för ett besked om räntehöjning på septembermötet.

Bästa sektorer sett till hela veckan var telekom och konsumentbolag, ned 2 procent, medan den indextunga hälsosektorn backade 4 procent och kraftbolagen med 5 procent.

Volymen har under hela veckan noterats över det dagliga snittet för de senaste två månaderna.

Jag har under en tid varnat för att VIX (kallat skräckindex av många) laddar för en större uppgång och att vi ska vara beredda på den smittoeffekt en större rörelse kommer att ha på övriga börser. VIX fortsätter hålla sig kvar mellan 25/30-nivån som historiskt har benämnts som den nivå där nervositeten tilltar markant. Placerarkollektivet har nästan glömt vad en kraftigt tilltagande volla har för effekt och det finns risk för påtagliga smittoeffekter nu när många index samtidigt stänger under sina årsmedelvärden.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden stigit i ungefär hälften av åren men september månad brukar präglas av stökig handel med tvära kast.

Så länge inte 2000-nivån tas ut noteras indexet i den nedre delen av den range som markeras från 2104 från den 18:e augusti till lågpunkten den 25:e augusti. För tillfället är det mer som talar för fortsatta nedgångar och en allt högre volatilitet.

Efter det extrema lågvollaläget som det senaste halvårets tradingrange inneburit var det väntat att volatiliteten skulle tillta. Bredden mellan bollingerbanden som är ett bra mått på vollan har stigit från ungefär 2 procent i mitten av augusti till 15. Senast vi hade liknande förändring var sommaren 2011 och dessförinnan 2009 och 2008.

MACD noteras nu i sälj i både dags-, vecko- och månadsgrafen men efter förra veckans uppstuds såg det ut som om en köpsignal närmade sig i dagsgrafen, men skulle det istället visa sig bli en en negativ trampolin under nollan kan det förstärka nedgångstakten på nytt.

På ovansidan möter först området vid gapet mellan 1965-1970 samt torsdagens högsta vid 1975 och den 1985. Förra fredagens högsta vid 1993 utgör som senaste pivottopp en nivå som kan visa sig bli en trigger för en kortare uppgång om nivån tas ut inom kort.

På nedsidan bevakar jag zonen kring 1900 men framförallt 1867.

I den positiva vågskålen:
– Lågpunkterna vid 1867 och 1820 är intakta

I den negativa vågskålen:
– Årsmedelvärdet punkterades den 1/9
– 2000-nivån är intakt
– Äkta dödskors effektuerat 28/8
– Golvet i den tradingrange som präglat indexet det senaste halvåret punkterades i torsdags förra veckan
– Kraftfull distribution av aktier och flykt från risksektorer
– MACD har vänt ner i sälj i månadsgrafen och momentumet för nedgång tilltar i alla tidsupplösningar
– Många index i världen uppvisar samma mönster (ont om ”säkra” tillflyktsorter)
– Vollan har tilltagit extremt de två enaste veckorna.

Efter det branta nedstället i slutet av augusti råder nu en större tradingrangen mellan 1867 och 2135. På kortare sikt bevakar jag 1867-2000.

Den amerikanska börsen håller stängt på måndag. Nästa USA-hållpunkter att hålla koll på är tisdagens statistikbatteri, bland annat Markits definitiva industri-PMI för augusti. Bolagsvis äger flera branschkonferenser rum nästa vecka, exempelvis Citis ”Global Technology Conference”, med deltagare som Intel, Microsoft och IBM. Konferenserna innebär i många fall de första signalerna sedan halvårsrapporterna om hur det går i USA:s näringsliv.

Det utseende vi nu ser påminner mycket om den initiala nedgången i slutet på år 2000 och 2007 där vi fick flera bulltraps på mellan 5-20 procent. Likheten mellan dagens graf och augusti/september 2011 är nästan slående men den gången vände kursen upp i en flerårig stigande trend. Skillnaden den gången var att ECB ”löste” Greklandskrisen i oktober och detta hjälpte till att stärka riskaptiten. Så vad gäller nu? Jo, så länge inte 2000-nivån tas ut och hålls ska vi se uppstudsar som lägen att leta efter negativa fortsättningsformationer för nedgång.

Motstånd: 1948 / 1956 / 1985 / 2000 / 2021
Stöd: 1920 / 1900 / 1874 / 1867 / 1848

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BP6 med en häv kring 2,1 och en stop loss på 1041.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP12 med en häv kring 3,1 och en stop loss på 2491.

DAX: Uppladdningsfas med svagt positiv underton - än så länge

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”10500 behöver tas ut och hållas mer än några timmar eller dag för att köparna åter ska vara med i matchen. Statistisk är det mer som talar för fortsatta nedgångar än att vi har sett en långsiktig köpsignal.”

Den gångna veckan har skvalpat omkring mellan 10380 och 9930 men omfamnas helt av föregående veckas candle. Precis som för de flesta ledande index stängde augusti under årsmedelvärdet som noteras kring 10720. Stängningen skedde dessutom i den nedre halvan av augusti månads stapel och var den längsta kursstapeln jag sett i DAX (studerar de senaste 25 årens kursstaplar). Efter stora rörelser blir det inte sällan osäkert och små kursstaplar. Veckan avslutades även med ett dödskors som innebär att MA-50 punkterade MA-200. Totalt backade DAX-indexet med 2,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 2,4 procent.

Även om den gångna veckan stängde rött är dock inte veckostapeln lika negativ som för de flesta övriga indexkollegor och stängningen skedde ovanför 9860 vilket var svagt positivt.

Bortsett från i måndags och onsdags har volymen övriga dagar den gångna veckan noterats klart högre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Sedan början av april har både toppar och bottnar noterats på allt lägre nivåer och så länge inte den lokala pivottoppen från början av augusti tas ut talar dock mer för fortsatt nedgång de närmaste veckorna.

Den långa trenden trenden pekar visserligen upp men lutningen har avtagit och fortsätter kursen noteras under primärtrenden är det bara en tidsfråga tills den viker ner.

Historiskt har den kommande veckan noterat nedgångar i de flesta fall men jämfört med indexkollegorna har utvecklingen i september inte varit lika dålig för DAX även om snittavkastningen noteras till -1,94 procent.

MACD noteras i sälj i både korta och långa tidsupplösningar men är på väg att lämna en köpsignal i dagsgrafen, dock i den negativa delen.

På ovansidan möter 10380 följt av 10500-nivån och primärtrenden som möter upp vid 11000.

På nedsidan är den viktigaste nivån 9850 följt av zonen mellan 9640-9340.

Sammanfattning: Om 10400 tas ut är förutsättningarna goda för en uppgång upp mot primärtrenden kring 11000. Fortsätter indexet att effektuera allt lägre toppar och bottnar där 9340 punkteras talar mer för en att en långsiktig nedtrendsfas har inletts.

Motstånd: 10290 / 10380 / 10500 / 10800 / 11000
Stöd: 10070 / 9925 / 9850 / 9705 / 9485 / 9340

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BP15 med en häv kring 3,1 och en stop loss på 6968.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP161 med en häv kring 3,3 och en stop loss på 12845.

Volvo B: Flaggar för större rörelse

Teknisk analys Volvo B: Från lågpunkten vid 70 kronor för knappt ett år sedan steg aktien med 70 procent fram till slutet av april. Därefter har nedgången på nästan 30 procent fått aktien att punktera den psykologiska 100-kronorsnivån.

Den långa trenden som jag identifierar genom lutningen på MA-200 lutar nu endast svagt uppåt medan både de korta och medellånga medelvärdena nu vänt ner.

MACD noteras i sälj men sedan den pågående konsolideringen påbörjades för någon vecka sedan har momentumet för nedgång avtagit.

Nu ser jag några intressanta setuper:
Köp: 1. En punktering av 88-kronorsnivån och ett snabbt återtagande ger en turtlesoup för uppgång mot 92,50. 2. En doji nära 88 kronor är oxå en bra köpsignal med fördelaktig riskkvot. 3. Om 92,80 tas ut talar mycket för en uppgång upp mot 96,40.
Gå kort: 1. En doji kring 92,50. 2. Punktering av 87,40. 3. Fortsättningsformation för nedgång mellan 95-97 kronor.

Goda chanser för en kortare uppstuds om 88 kronor punkteras och återtas inom två dagar eller efter en doji nära 88 kronor. Huvudspåret efter en kortare uppstuds är dock fortsatt nedgång.

Motstånd: 90,55 / 91,20 / 92,65 / 93,15 / 95,10 / 96,90
Stöd: 88,60 / 87,50 / 85,35 / 83,85 / 80,40 / 78,00

Du kan handla Volvo med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG VOLV BNP18 med en hävstång på 4,7 och en stop loss vid 83,10
Nedgång: MINISHRT VOLV BNP11 med en hävstång på 4,4 och en stop loss vid 117,20

Autoliv SDB: Tendens till stigande triangel

Teknisk analys Autoliv: I slutet av augusti testades 800-kronorsnivån av med en long legged doji, som är ett tecken på osäkerhet och vi ser att säljtrycket effektivt sugits upp sedan dess.

På ovansidan möter dels den fallande motståndslinjen som möter upp kring 872 kronor och dels ett motstånd i form av lokala pivottoppar kring 880 kronor.

Den långa trenden pekar fortfarande upp men de korta- och medellånga har vänt ner.

Cykelindikatorn noteras nu åter på en nivå som ”tillåter” köp (under 40). Både dagsmomentum och MACD saknar riktning och det tolkar jag som en uppladdning för en större rörelse.

När marknaden är så stökig som nu gäller det att ta positioner som korrelerar med börsklimatet (OMXS30) och skulle det visa sig att det fortsatt råder mer tryck nedåt än uppåt placerar vi istället Autoliv på avbytarbänken.

Förutsatt att volymbalansen är fortsatt positiv och börsklimatet vänder upp kan Autoliv vara en spännande aktie för uppgång. Vi får ett första positivt besked när den fallande motståndslinjen tas ut och ytterligare en när 878 kronor tas ut. Delmål vid 896 kronor och målkurs 928 kronor. Stoppen bör inte placeras lägre än 779 kronor.

Motstånd: 853,50 / 858,00 / 871,50 / 885,00 / 902,00 / 935,50
Stöd: 840,00 / 831,00 / 817,50 / 804,00 / 782,00

Du kan handla Autoliv med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG ALIV BNP17 med en hävstång på 3,9.
Nedgång: MINISHRT ALIV BNP23 med en hävstång på 2,1.