BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 38

OMXS30: Indikationer på alltmer distribution

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Torsdagen blev som en hanging man som jag påtalade risken för och den psykologiska nivån kring 1432-1430 punkterades med kraft och engagemang. Den närmaste stödnivån med viss signifikans hittar vi nu kring 1400 och det ska bli spännande att se om vi får ett gap ner till nivån och om köparna vågar kliva på där eller om det bara blir en paus i nedgången.”

Inför fredagen skrev jag: ”Om EMA-8 vid 1420 tas ut idag blir det första gången sedan den 23 augusti som kursen bryter upp och stänger ovanför den korta sentimentsnivån vilket kommer att stärka köparna.”

Den gångna veckan inleddes nedåt och redan efter några minuter testades 1400-nivån av i måndags. Nivån skulle sedan testas ytterligare några gånger under veckan men inte vid något tillfälle punkterades den. Totalt föll indexet med 1,5 procent under veckan som gick vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 2,9 procent.

I månadsgrafen noteras september än så länge som en bearish shooting star och de senaste två veckorna har markerat 1400 på nedsidan och 1445 på ovansidan med stängningar långt ner i bägge veckostaplarna.

Volymen den gångna veckan har, som jag skrivit flera gånger, indikerat alltmer distribution. I fredags noterades volymen 16 över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på MA-200 (primärtrenden) i dagsgrafen för att illustrera lutar nedåt men kursen noteras över både primärtrenden och årsmedelvärdet. Trendfasindikatorn skrivs inför veckostarten kring -0,4. Det är alltså fortfarande en viss övervikt för att expansionen kommer att ske söderut men att det råder osäkerhet och då tillämpar vi med fördel jämviktspendlande strategier med kort tidshorisont.

Av de 284 bolag jag dagligen bevakar steg endast 38 procent i fredags och sedan början av året är det det nu 57 procent som noterar högre kurser än vid årsskiftet. Bästa sektorer igår blev konsumentprodukter och finans. Bästa sektorer den gångna veckan blev defensiva hälsovård och verkstad. Sämst gick konsumenttjänster ohc telekom. Fingerprint Cards har avslutat de återköp av egna aktier som bolaget löpande har gjort sedan i juni. Totalt återköptes runt 3 procent av stocken till ett pris av cirka 1 miljard kronor. På fredagen framkom också att ännu en storblankare klivit in i Fingerprint: Melvin Capital, som blankat cirka 1,6 miljoner aktier vilket motsvarande 0,5 procent av kapitalet. De blankade aktierna har sålts till en snittkurs på 105 kronor. I fredagens svaga sentiment gick Fingerprint Cards sämst av alla bolag i OMXS30 med ett fall på 5,6 procent och kursen gick därmed åter under hundralappen – 99:55 kronor.

MACD har sedan en tid varnat, med en tydlig negativ divergens, för att uppgången åtminstone tillfälligt kan vara över. För en vecka sedan bjöds vi på en säljsignal och volymbalansen som utvecklats positivt sedan mitten på juni har för första gången sedan dess visat tendenser till att vända ner.

Cykelindikatorn har vänt ner från en hög nivå kring 85 och noteras inför veckostarten kring 27 och tillsammans med en trendfas som indikerar jämviktspendling, bör vi även framöver vara beredda på tvära kast.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden inneburit nedgångar i mer än 70 procent av åren.

På ovansidan möter ett motståndsområde kring 1425-1432 och 1445.

På nedsidan bevakar jag först 1400 men framförallt 1385 som om nivån punkteras innebär att vi får en ny lägre pivotbotten.

På lång sikt har bilden stärkts från lågpunkten i slutet av juni men som jag påtalat är det forfarande lite tidigt att börja navigera för en långsiktig uppgång. Det är alltfler pusselbitar som indikerar att vi kan vara på väg in i en bullmarket men ännu saknar vi dels bekräftelse och en tydligare bild hos bla trendfasindikatorn. Som jag sagt många gånger tidigare ska man inte försöka vara smart och börja navigera för en långsiktig uppgång för tidigt, inte heller denna gång. Tänk på att vi inte är ute efter att försöka hitta toppar och bottnar utan bara försöka förstå hur bussen är skyltad så att vi hoppar på åt rätt håll.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag fortsatt positiv så länge inte kursen etablerar sig under MA-50 och medelvärdet vrider ner. För en vecka sedan punkterades golvet i den stigande kilen och som jag påpekat en tid kan det trigga ett tilltagande säljtryck men än så länge ser köparna ut att suga upp säljtrycket kring 1400 vilket innebär tecken på svaghet om nivån punkteras.

På kort sikt (dagar till veckor) vill jag se att köparna antingen tar ut föregående dags högsta och håller nivån eller punkterar 1400 men stänger ovanför samma dag eller senast dagen efter. Just nu är det säljarna som håller i taktpinnen och vi ser med hjälp av volymbalansen att det är distribution som råder.

Sammanfattning: På kort och medellång sikt kan en punktering av 1400 som inte relativt omgående återtas trigga ytterligare säljtryck. Risken är stor för att det, så länge indexet fångas mellan 1445 och 1400 kommer att präglas av tvära kast och varannandagsrörelser.

Motstånd: 1418 / 1423 / 1432 / 1445
Stöd: 1400 / 1396 / 1386 / 1374

SP500: Risk för en del skvalp den närmaste tiden

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Jag har i mer än en månad skrivit att ju längre utbrottet från förra årets högsta vid 2135 är intakt talar det mesta för att fortsatt expansion kommer att ske norrut. Det blir med andra ord extremt spännande att se om köparna står och väntar kring nästa stöd vid 2120 eller om ytterligare viktiga sentimentsnivåer punkteras.”

I fredags skrev jag: ”Om golvet i den stigande kilen håller och köparna kommer tillbaks med tydlighet innan nivån punkterats kan det vara ett bra läge att kliva på för uppång. Skulle 2120-2100 punkteras och inte omgående återtas hittar vi nästa nivå kring primärtrenden som noteras kring 2060.”

Den gångna veckan har präglats av varannandagsrörelser men trots att 2120 testats varje dag utom i fredags har nivån stått pall. På ovansidan har 2151 bjudit på motstånd. Totalt steg den gångna veckan med 0,5 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 4,7 procent.

De två senaste veckostaplarna har stängt i den nedre delen och månadsgrafen noteras kring 50%-nivån av de senaste tre månaderna. I dagsgrafen fångas indexet mellan 2120 på nedsidan och närmast 2151 men framförallt 2194 på ovansidan. Så länge inte 2120 och golvet i den stigande kilen punkteras talar mer för att expansionen kommer att ske norrut på sikt.

Volymen har hela veckan noterats klart över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Den gångna veckan har oljebolag haft det tufft och i fredags tyngdes även finanssektorn. Apple är det bolag som har störst vikt i indexen S&P 500 och Nasdaq. Apples andel i S&P 500 är 3,4 procent, och enligt CNBC står Apples uppgång för sju av de tio punkter som S&P 500-indexet stigit i veckan. På fredagen började nya Iphone att säljas i butik, även om den dyrare modellen 7 Plus uppges tagit slut redan i förbeställningarna.

VIX föll den gångna veckan med 12,2 procent för att till slut stänga vid 15,4 vilket innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2235 och 2045 den närmaste månaden. Optimismen föll i fredags till 39 vilket kan jämföras med 44 för en vecka sedan.

Årsmedelvärdet noteras nu svagt stigande kring 2074 och primärtrenden (200-dagars medeltal) lutar uppåt och noteras kring 2059. Trendfasindikatorn noteras kring +0,2 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga och företrädesvis applicera jämviktspendlande strategier.

MACD lämnade den 1 augusti en säljsignal, den första sedan den 13 juni men från en högre nivå än senaste säljsignalen och nu har även nollan punkterats vilket ökar sannolikheten för att nedgången kan bita sig fast ett tag.

Cykelindikatorn har vänt upp från nivån kring 20 och om jag sade inför gårdagen var det ok att agera på en positiv reversalformation.

Historiskt tillhör den kommande femdagarsperioden en av de sämre under året och vid hela 85 procent av åren har indexet noterat nedgång den kommande veckan.

På ovansidan möter närmast 2151 följt av de kortare sentimentsmedelvärdena EMA-8 vid 2155 och MA-20 vid 2172.

På nedsidan möter närmast stödet vid 2120 och golvet i den stigande kilen strax ovanför 2100 och strax därunder 2075-2070 men framförallt 2000-1991.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200
– Sedan mars har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 15/8 vid 2193,8

I den negativa vågskålen:
– Större volym i samband med distributionsstaplar
– Säljsignal i MACD som ser ut att förstärkas

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot 2000-nivån om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positivt inställd så länge vi ser nya högre bottnar och köparna suger upp säljtrycket innan kursen etablerat sig under MA-50. Det vill nu till att köparna kommer tillbaks hyfsat snabbt och återtar MA-50. Punkteras 2120 utan att relativt snabbt återtas talar allt mer för att nedgången håller på att bita sig fast.

På kort sikt (dagar till veckor) är det mycket som talar för att vi kommer att få se en skvalpig tid och i mitten på veckan är det dags för räntebesked från Fed.

Sammanfattning: Indexet är fångat i en större range mellan 2194 och 2120 med ett allt tydligare motstånd vid 2151. Risken för skvalpiga rörelser är stora tills någon av dessa nivåer tas ut eller punkteras. Vi får en köpsignal om taket vid 2194 tas ut men en signal från säljarna att de inte är ”klara” om 2100 punkteras med tydlighet.

Motstånd: 2146 / 2151 / 2169 / 2185
Stöd: 2131 / 2120 / 2108 / 2096

DAX: Ännu inga tecken på att köparna är på väg tillbaks

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”RSI-14 har än så länge misslyckats att ta ut månadsmedelvärdet och utmana tidigare topp vilket innebär att vi får en kortsiktig säljsignal om 50-nivån punkteras.”

Den gångna veckan har pendlat mellan 10500 och 10260 för att till slut stänga vid 10269 som motsvarade en veckonedgång med 2,8 procent. Årets nedgång utökades därmed till 4,4 procent.

I veckografen noterar vi för tillfället två veckor med negativa stängningar.

Primärtrenden lutar fortfarande svagt nedåt men för ungefär tre veckor sedan effektuerades ett gyllene kors vilket inte inträffat sedan början av januari 2015. Trendfasindikatorn har stigit något den senaste veckan och noteras just nu kring -0,5 vilket innebär att vi företrädesvis ska applicera jämviktspendlande strategier och agera med relativt kort tidshoristont.

För en vecka sedan påpekade jag att vi skulle få en kortsiktig säljsignal om bekräftelsenivån från i början av september punkterades och när veckan inleddes var det precis det som hände. Om nedgången fortsätter blir det spännande att se utvecklingen kring 10.200 som om nivån punkteras ger en indikation om nedgång mot i första hand primärtrenden.

RSI-14 har än så länge misslyckats att ta ut månadsmedelvärdet och utmana tidigare topp vilket innebär att vi får en kortsiktig säljsignal om 50-nivån (tidigare bekräftelsenivå sedan slutet av augusti).

MACD noteras även inför denna vecka i sälj och ser nu ut att vara på väg att punkteras även nollan vilket i så fall stärker det negativa sentimentet ytterligare.

Historiskt har den kommande veckan inneburit nedgångar i ungefär 60 procent av åren. Förra året föll kursen med 4,7 procent den kommande veckan.

Sammanfattning: Det tyska storbolagsindexet börjar nu bli kortsiktigt översålt och det råder en positiv minidivergens mot de kortare momentumindikatorerna. Edgen är nu god för en kortare uppstuds, men så var det även i början av veckan. För tillfället är det distribution som gäller och inte förrän köparna visar sig och volymen tilltar i samband med en positiv fortsättningsformation kommer jag att börja navigera för uppgång.

Motstånd: 10340 / 10450 / 10560 / 10650 / 10800
Stöd: 10250 / 10155 / 10000-9990 / 9825

Africa Oil: Långa svansar ger bra entrénivåer

Teknisk analys Africa Oil: Den Dark cloud cover som jag nämnde i samband med föregående analys bekräftades och sedan dess har vi sett lägre toppar och bottnar. De tre senaste dagarna har präglats av kursstaplar med långa svansar och markerat 13,00 på ovansidan och 12,45 på nedsidan.

Den långa trenden saknar nu i det närmaste ludning och trendfasindikatorn noteras kring +0,3 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa jämviktspendlande strategier och vara kortsiktiga både med positioner för upp- och nedgång.

På ovansidan möter ett gapområde mellan 13,00 och 13,10 som är intressant att hålla koll på.

Långa svansar är alltid intressanta och när de tas ut är det ofta bra tillfällen att haka på. Vi ska dock vara medvetna om att gapet kan ställa till det om utbrottet sker på ovansidan och därför kan det vara läge att dela upp entrén i två delar. Hälfen när 12,95 tas ut och resten när 13,10 tas ut.

Sammanfattning: Africa oil visar tecken på att mejsla ut en botten och om 12,95 tas ut och hålls får vi ytterligare tecken på det. Vi ska dock ha respekt för gapet mellan 13,00 och 13,10 men annars är förutsättningarna goda för en uppgång upp mot i första hand 13,40. Punkteras däremot 12,40 ökar chansen för ett besök ner mot 12,20.

Motstånd: 13,00 / 13,10 / 13,50 / 13,80
Stöd: 12,60 / 12,20 / 12,11 / 12,01

Lundin Mining: Positiv minidivergens och bullish harami

Teknisk analys Lundin Mining: Om det visar sig att 34,45 tas ut idag får vi en fyrticksformation och goda chanser för en uppgång. Skulle däremot 33,65 punkteras hittar vi nästa viktiga ackumulationsområde kring 32 kronor. Det blev en punktering av nivån 33,65 och de senaste tre dagarna har nivån kring 32 kronor testats.

Den långa trenden pekar upp och och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +2,0 vilket innebär att vi ska agera för uppgång vid positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Just nu testas nivån kring 32 kronor av och där möter dels den stigande stödlinjen som varit i spel sedan början av året och vändningsnivån från i början av maj.

Det råder just nu både en positiv divergens mot de senaste pivotbottnarna men även en minidivergens som tillsammans med fredagens bullish harami talar för att goda odds med bra riskkvot.

Hitration är inte speciellt bra för liknande setuper historiskt och det var dessutom lett till några kraftfulla nedgångar. I den positiva vågskålen kan vi dock konstatera att uppgångarna har varit betydligt kraftfullare vilket lett till att den genomsnittliga uppgången vid de 64 tillfällen vi haft liknande utseende historiskt har motsvarat 2,2 procent den närmaste veckan.

Sammanfattning: Om 32,84 tas ut de närmaste dagarna utan att 31,69 först punkteras är oddsen goda för en uppgång mot i första hand 33,63. Skulle däremot 31,69 punktera ökar chansen för en kraftig nedgång. Riskkvoten gör setupen intressant.

Motstånd: 33,90 / 34,50 / 35,55 / 36,60
Stöd: 26,50 / 26,00 / 24,85 / 23,75