BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 38 – 2022

OMXS30: Översåld kring 1875

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”För första gången sedan nedgången startade för tre veckor sedan bröt indexet upp över den kortsiktiga sentimentsnivån som EMA-8 utgör. På kort sikt är jag intresserad av att se om fib 50% vid 1970 (sammanfaller med standard line) för den senaste nedgången passeras, vilket jag kommer att tolka som en mycket positiv pusselbit såvida den inte omgående punkteras (turtle soup för nedgång). En passering av standard line och därefter en ny högre botten förstärker chansen för en uppgång mot augustihögsta vid 2065. Om det istället visar sig att indexet vänder ner och punkteras 1875 ställs siktet in mot årslägstanivån.”

Den gångna veckan inleddes positivt och drog upp till nivån för gapmotståndet från den 13 juni, som jag pratat om ett antal gånger de senaste månaderna. Efter en kraftig uppgång till 1985 fick de amerikanska inflationssiffrorna indexet att vända ner med kraft. Den initiala veckouppgången med nästan 3 procent vände ner och totalt backade den gångna veckan med 2,7 procent vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 22,2 procent. I veckografen noteras nu en negativ fortsättningsformation som dock befinner sig kring starka stöd vid det fyraåriga medelvärdet, strax över årslägsta och på kort sikt 1875.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är nedåtriktad. Indexet tyngs sedan den 24 februari av ett dödskors (MA-50 skar då ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där risken för nedgång är större än chansen till uppgång.

Volymen har noterats högre än snittet de senaste dagarna och i fredags hela 54 procent över tremånaderssnittet, men det var häxfredag som förklarar en del. Volymbalansen är neutral.

Andelen aktier på OMXSPI som steg i fredags uppgick till 26 procent. Just nu är det bara 14 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 7,4 procent vilket är något högre än snittet som noteras kring 9,0 procent.

På ovansidan möter närmast 1885 följt av zonen 1896-1904 och 1920 men närmast fäster jag mest vikt vid 1985 på ovansidan.

På nedsidan möter närmast zonen kring 1875 följt av årslägsta vid 1850 och därefter 1800-nivån.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: Jag är fortsatt negativ till OMXS30 på lång sikt och sedan den lägre toppen strax ovanför standard line i tisdags även på kort sikt. På kort- och medellång sikt är indexet fångat i ett par zoner som jag tycker är intressanta. På medellång sikt är det zonen mellan 2065 och årslägsta vid 1850 som behöver passeras eller punkteras för att trigga en upp- eller nedgång. På något kortare sikt är jag mest intresserad av området mellan 1985 och 1875. Säsongsmässigt brukar den närmaste månaden vara svag men slutet av oktober kallas ofta ”bear killer” då många negativa nedgångsperioder vänt upp då. Även om det är många negativa pusselbitar ska vi vara medvetna om att börsen ofta vänder upp 6-12 månader innan ekonomin. Om utbrotten sker uppåt eller nedåt från de pågående kontraktionerna återstår att se men för tillfället är det fördel för säljarna. I den positiva vågskålen noterar jag att gummisnodden är hårt spänd när stödet vid 1875 testas och en passering med en stängning över 1912 i övre tredjedelen av dagscandlen kan indikera starten på en uppgång mot i första hand den fallande röda motståndslinjen.

Motstånd: 1885 / 1896-1904 / 1920 / 1985
Stöd: 1920 / 1907-1893 / 1885 / 1875

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 14-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 51%.

SP500: Positiv minidivergens kring gapstöd från mitten av juni

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”I tisdags penetrerades 3900-nivån men återtogs snabbt och resten av veckan avslutades med tre starka gröna candlar. På kort sikt är jag intresserad av två nivåer och det är fib 50% (sammanfaller med standard line) för den senaste nedgången och den ännu viktigare motståndsnivån kring 4200. Om standard line återtas, utan att snabbt punkteras, är det större chans för ett test av augustitoppen vid 4325 för snart en månad sedan är ett besök kring årslägsta vid 3940. Än så länge är det dock fler pusselbitar som talar för ned- än uppgång. Om det visar sig att gapet från den 13:e juni ger vika ställs däremot siktet in mot årslägsta kring 3640.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av standard line och fib 50% men med en spänd gummisnodd var det en enkel match för säljarna att i samband med inflationssiffrorna i tisdags att återta kommandot. Fredagsstängningen vid 3873 innebar att indexet backade med 4,8 procent den gångna veckan och årets nedgång skrivs nu till 18,7 procent. I veckografen utvecklades veckan till en bearish engulfing som eliminerade förra veckans treticksliknande formation.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nedåt. Trendfasindikatorn noteras åter i zonen där vi ska vara beredda på ytterligare nedgång snarare än uppgång och att se uppstudsar som pausformationer i nedgången. Indikatorn står och väger mellan nedgångsområdet och jämviktspendling.

Volymen har bortsett från i måndags legat över snittet och lösendagen i fredags var volymen naturligtvis klart högre än snittet. Volymbalansen är fortsatt negativ även om den närmat sig tremånaderssnittet.

SMACD lämnade den 13/9 en negativ trampolin under nollan vilket är en negativ pusselbit.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras nu till 28 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) steg till 26,3 den gångna veckan vilket innebär att notering just nu är strax över MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 10,1 vilket kan jämföras med snittet som ligger runt 9,6.

I den positiva vågskålen:
– Kortsiktigt positiv omslagsformation den 17/6
– Punkterades ichimokumolnet i torsdags
– Indexet är översålt på lång sikt

I den negativa vågskålen:
– Allt lägre toppar sedan mitten av januari
– Dödskors den 14/3
– Noteras under MA-200, standard line och nu cloud span b
– Indexet vände den 12/9 ner från en ny lägre högsta

På ovansidan möter närmast 3900 följt av 3912 och 4037 men närmast viktigaste nivå på ovansidan är zonen vid 3996-4004.

På nedsidan möter närmast det nedre gapstödet från den 13/6 vid 3838 följt av 3825 och zonen 3806-3794.

På lång sikt är jag svagt negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: Jag är fortsatt negativ till SP500 på lång sikt och sedan den lägre toppen vid standard line i tisdags även på kort sikt. Den gångna veckan misslyckades indexet att hålla sig kvar ovanför det viktiga fib 62%-stödet vid 3900 och avslutade veckan med att den nedre stödnivån vid 3837 nåddes för gapet från den 13 juni nåddes. Även om risken är stor för en nedgång och ett återtest av årslägsta är det än så länge positivt att nivån är intakt och ju längre så är fallet finns hoppet fortfarande kvar för att vi ser en bottenformation. Om årslägstanivån vid 3638 ger vika är risken stor för ett tilltagande säljtryck. Vänder indexet upp innan årslägsta punkteras och passerar augustihögsta vid 4325 är chansen god för att en ny uppgångsfas inleds. Så länge indexet är fångat i rangen mellan just 4325 och 3640 är dock risken stor för skvalpiga rörelser och tvära kast. För en vecka sedan noterades 70% av aktierna som ingår i SP500 över 50-dagars medelvärde men nu är det bara 26% av aktierna som noteras över det medellånga medelvärdet. I fredags nåddes allt det nedre gapstödet från den 13 juni som jag pratat om flera gånger de senaste veckorna och där effektuerades en positiv minidivergens samt en hammer. Nu blir det intressant att se om detta kan bli startskottet på en ny uppstuds eller om indexet ska fullborda symmetrianalysen för den senaste abc-formationen ner mot 3700. Ibland är den bästa strategin att sitta på händerna och om man agerar gör man det genom att dansa med små steg, se var fötterna placeras och hålla sig nära nödutgången då det kan bli trångt (extremt säljtryck) om många ska ut samtidigt. En stark stängning över 3900 kan vara början på en uppstuds.

Motstånd: 3893-3907 / 3912 / 3962 / 3974 / 3996-4004
Stöd: 3837 / 3817 / 3804-3796 / 3721 / 3700 / 3638

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 12+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 48%.

DAX: Fångad i en ny tajt tradingrange

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”I veckan som gick avtog säljtrycket åter så att köparna kunde handla upp indexet över den kortsiktiga sentimentsnivån som EMA-8 utgör. I det medellånga perspektivet noterar Dax lägre toppar mot en horisontell stödnivå, vilket liknar en fallande triangel. Så länge indexet är fångat mellan 14000 och 12500 ska vi vara beredda på tvära kast och slagig handel.”

Den gångna veckan inleddes upp och passerade tillfälligt standard line men när gapmotståndet från den 13 juni vid 13565 nåddes, samtidigt som de amerikanska inflationssiffrorna presenterades vände indexet åter ner. Trots en positiv inledning av veckan och en uppgång med 3,7 procent till tisdagens högsta blev slutresultatet en nedgång med 2,6 procent vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 19,8 procent. I veckografen utvecklades en bearish engulfing.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 lutar nedåt och indexet tyngs av ett dödskors sedan den 18 februari (MA-50 skär ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på ytterligare nedgångar.

Volymbalansen är negativ.

SMACD lämnade i fredags en ny säljsignal och köparna behöver komma tillbaka direkt för att inte riskera en nedgång till och test av årslägsta vid området vid 12400.

Sammanfattning: Jag är fortsatt negativ till DAX på lång sikt. På något kortare sikt kan vi se att osäkerheten lett till flera mindre kontraktioner där den senaste mellan 12600 och 13560 ger oss två intressanta nivåer. Om det visar sig att den stigande blåa stödlinjen kring 12700 punkteras ställs siktet in ner mot årslägsta, som om nivån ger vika troligen triggar ett tilltagande säljtryck. Passeras istället 13565 som var högstanoteringen i tisdags innebär det att även den fallande motståndslinjen tagits ut och siktet ställs i första hand in mot 14000-nivån. Nu blir det intressant att se vilken av nivåerna som tas ut eller punkteras. För tillfället är indexet svårbedömt på kort sikt men på något längre sikt är undertonen negativ. Om standard line återtas utan att omgående punkteras är det större chans för ett test av augustitoppen än ett besök kring årslägsta kring 12500.

Motstånd: 12810 / 12955 / 13090 / 13195-13205
Stöd: 12700 / 12605 / 12520-12480 / 12390

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 16-.
– Next day forecast indikerar att det är 54 procents chans till en uppgång under måndagen.

SSAB B: Positiv candlesticksformation kring kanalgolvet

Teknisk analys SSAB B: Det skulle ta knappt två veckor tills vi bjöds på en positiv fortsättningsformation kring golvet i den kortsiktigt stigande kanalen. Därefter vände aktien ner från kanaltaket i tisdags men effektuerades en bullish piercing line i fredags (i A-aktien blev det till en bullish engulfing).

Den långa trenden, som jag använder bla riktningen på MA-200 för att peka ut är sedan årsskiftet svagt uppåtriktad. Trendfasindikatorn har nu tagit sig upp i zonen där vi företrädesvis ska handla med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen har sedan slutet på juli pendlat mellan neutral och positiv vilket än så länge fortsätter. Jag skulle helst se att indikatorn stiger mot tydliga motstånd vilket vi såg tecken på för en vecka sedan men än så länge har vi inte sett något utbrott i den riktningen.

SMACD noteras i den positiva delen och lämnade i fredags en köpsignal, även om den än så länge är marginell och kan bryta ner i ett negativt kors om fredagens lägsta punkteras.

Sammanfattning: Den gångna veckan avslutades med en turtlesoupliknande formation som återtog cloud span b. Det är nu goda förutsättningar för en uppgång mot kanaltaket kring 54-55 kronor (ungefär 8 procent från nuläget). Om det istället visar sig att 47,50 punkteras ökar risken för en nedgång mot i första hand 46-kronorsnivån. Det är fortfarande ett svårbedömt läge som dock är på väg att se alltmer positivt ut.

Motstånd: 50,50 / 51,00 / 51,70 / 53,25
Stöd: 49,30 / 48,45 / 47,65 / 46,50

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 26-.

Africa Oil: Tar sats inför utbrottet

Teknisk analys Africa Oil: Även om det fortsatte att vara skakigt efter föregående analys höll den initiala stoppen strax under 15,60 och aktien tog en vecka senare fart uppåt och nådde första barbybar-målet vid 18 kronor med en lång candle den 25 juli. Den som följde reglerna fick med sig 6,1% gånger hävstången. Visserligen fortsatte aktien upp men har man regler så har man. Nu utmanar Africa Oil åter den tuffa motståndsnivån vid 22 kronor och frågan är nu om det kommer att bli ett utbrott denna gång.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är stigande. Trendfasindikatorn noteras i zonen där rekommenderas att handla med positiva trendföljande strategier och eventuellt med utbrott om inte vollan är för hög samt att utbrott sker med tydlighet.

Volymbalansen är positiv och fortsätter att stiga upp mot motståndsnivån vid 22 kronor, vilket talar för att det kommer ett utbrott men vi vet inte när.

SMACD lämnade en köpsignal i fredags även om den fortfarande är marginell.

Sedan början av juli har varje lågpunkt noterats högre (se de gröna pilarna) vilket är en indikation på att köparna inväntar ett utbrott uppåt.

Sammanfattning: Efter en kraftig uppgång är risken stor att det kan behövas ett mindre omtag innan uppgången åter tar vid. Risken är dock att om man väntar på rekylen och aktien istället fortsätter upp direkt från nuvarande nivå sitter vi kvar på perrongen. Å andra sidan är det stor risk för att vi omgående riskerar att ligga back om vi köper nu och aktien därefter vänder ner för att göra ett omtag. Ett mentalt lite mindre påfrestande sätt är att skala in sig med en liten position direkt vid nuvarande nivå och sedan öka på vid nästa fortsättningsformation, förutsatt att den inte sker lägre än 19,50. Det går även bra att köpa en minifuture med extremt stor hävstång för ett litet belopp (lottsedel) där den inbyggda stoppen ligger så högt som möjligt men inte över 18,80. När/om 23 kronor nås flyttas stoppen upp till strax under föregående dags lägsta där exit sker om nivån punkteras i samband med en dagsstängning. Om vi bjuds på en lång grön candle under dagen (3% eller mer i range) efter att 23 kronor nåtts stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 20,60.

Motstånd: 21,75-22,15 / 22,95 / 25,60
Stöd: 21,10 / 20,50 / 20,00 / 19,60

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 74-.