BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 38 – 2023

OMXS30: Dödskors varnar för mer nedställ

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter mer än en veckas försök att bryta upp genom 2200 där även MA-200 noteras tröttnade köparna i slutet av veckan och det ledde till en nedgång mot det övre gapstödet från den 28 augusti. När en nivå testas en tid utan att passeras blir köparna till slut utmattade och då behövs det en omtag, som vi såg i slutet av veckan. Den av nivåerna 2210 eller 2160 som passeras eller punkteras ställer in siktet mot antingen årshögstaområdet kring 2325 eller augustilägsta 2130. Nu blir det intressant att se om gapet från den 28 augusti (2148) håller eller det ger vika och till att börja med ställer in siktet mot augustilägsta. Mitt huvudspår är att vi än så länge inte sett lågpunkten i denna nedgång och det kommer den vara tills vi åtminstone bjuds på en ny högre kortsiktig topp.”

Den gångna veckan inleddes ett par dagars test av standard line innan gapet ner mot 2148 täpptes till. Köparna kom tillbaka men återigen såg vi tvekan när motståndsområdet vid MA-200/2210 testades i fredags. Totalt steg indexet med 0,9 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 7,4 procent. I veckografen utvecklades en outsidestapel med en viss positiv underton.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar svagt uppåt men priset har punkterat nivån utan att återta den vilket är en varningssignal. I fredags eliminerades det gyllene korset från den 9/12 av ett dödskors (MA-50 skar ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras nu i zonen där vi uppmanas vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymen har bortsett från i måndags legat över snittet för att noteras klart över snittet i fredags då det var häxfredag och helt väntat med den höga volymen. Volymbalansen är fortsatt negativ.

SMACD lämnade den 28/8 ett lågt positivt kors, det lägsta sedan den 3 oktober 2022, vilket är en positiv pusselbit. I fredags effektuerades en positiv trampolin som ställer in siktet mot i första hand nollzonen.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 49 procent. Just nu är det bara 33 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 3,5 procent vilket är under snittet som noteras vid 5,7.

På ovansidan möter närmast zonen mellan 2200-2212 följt av 2231 och 2261.

På nedsidan möter närmast 2190 följt av 2176-2174 och 2158-2156 samt 2148.

På lång sikt är jag neutral.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Sammanfattning: Även om torsdagens kraftfulla candle under hög volym var en mycket positiv pusselbit är indexet fortfarande fångat i en tradingrange där motståndet kring 2210 varit övermäktigt de gånger det testats de senaste veckorna. I fredags effektuerades ett dödskors vilket var det första sedan den 24 februari 2022 som dock var ett äkta kors där MA-200 lutade svagt nedåt. Vi ska fortsatt vara beredda på tvära kast när någon av begränsningarna för konsolideringen som OMXS30 för tillfället är fångat i, vilket även trendfasindikatorn varnar för. Den av nivåerna 2212 eller 2148 som tas ut och inte omgående elimineras kommer ställa in siktet mot antingen 2231 eller 2132. På onsdag presenterar Fed ett nytt räntebesked och efter onsdagens inflationssiffra stärktes oddsen för att den nuvarande nivån behålls. Om inte Jerome Powell grusar humöret med fler hökaktiga uttalanden kan det vara en trigger som får indexet att ta fart uppåt men räkna med negativa överraskningar. Om vi får positiva rörelser i flera ledande index samtidigt ökar chansen för att september- och oktoberfrossan avtar.

Motstånd: 2200-2212 / 2231 / 2261
Stöd: 2190 / 2176-2174 / 2158-2156 / 2148

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 63+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 47%.

SP500: Shark 32:a och potentiell HS-formation

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Nu står indexet och väger mellan att följa det historiska mönstret vilket innebär att det är några veckor till någon månads nedgång att vänta inför en positiv avslutning av året. Skulle det däremot visa sig att 4600 tas ut tolkar jag 4335 som en ny högre signifikant botten. Mitt huvudspår är att indexet kommer att söka sig ner mot MA-200 och hitta köpare där, vilket innebär ner mot den gannprojektion jag pratat några gånger. Tills vi bjuds på en fortsättningsformation vid ett stöd kan det vara klokt att agera åskådare.”

Den gångna veckan inleddes med några tester av 50-dagars medelvärde som passerades med en positiv fortsättningsformation i torsdags för att elimineras av en bearish below the stomach i fredags. Totalt backade indexet med marginella 0,2 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång reducerades till 15,9 procent. I veckografen var det andra veckan i rad som noterades som en inside stapel och därmed effektuerades en Shark 32:a. Utbrott från denna typ av hajformationer brukar bli kraftfulla och frågan är nu om det blir uppåt eller nedåt som fredagens negativa candle indikerar.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt. Trendfasindikatorn har hittills respekterat stödet mellan jämviktspendlingsområdet och zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymen den gångna veckan noterades bortsett från i fredags med lägre volym än normalt. I fredags var det häxfredag (kvartalslösen av derivat) och därmed helt naturligt att volymen noterades klart högre än snittet.

SMACD lämnade den 29/8 ett positivt kors som fått indikatorn att ta sig upp till nollzonen, som nu testas. En positiv trampolin kring denna nivå är köpvärd medan en punktering av signallinjen kommer att bli en säljsignal.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 54 procent. Det är nu 34 procent av aktierna som noteras över MA-50 och senast indikatorn vände upp från en lika låg nivå var i slutet av maj. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) backade den gångna veckan med marginella 0,4 procentenheter och stängde i fredags vid 13,8 vilket är en nivå under både de korta- och långa medelvärdena.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 4,1 procent vilket är lägre än snittet vid 5,8.

I den positiva vågskålen:
– Positiv trendfasindikator
– Noteras över decemberlägsta, MA-200 och cloud span b
– Gyllene kors 2/2 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Fortsätter notera högre signifikanta bottnar och toppar
– SMACD effektuerade 29/8 ett positivt kors för första gången sedan den 18 maj

I den negativa vågskålen:
– Trendfasindikatorn har vänt ner från en extremt hög nivå
– Ny lägre botten vid 4335 som blir signifikant och lägre om inte 4607 passeras
– Än så länge saknas positiv volymbalans
– SMACD närmar sig en säljsignal

På ovansidan möter närmast 4467 följt av zonen mellan 4490-4512 och 4541.

På nedsidan möter närmast standard line vid 4438 följt av 4430 och 4356 samt 4335.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt neutral.

Sammanfattning: Som jag sagt många gånger förr och även för en vecka sedan ska man i samband med kontraktioner vara beredd på tvära kast och slagig handel. De senaste veckorna har pendlat mellan allt tajtare nivåer vilket lett till en Shark 32:a i veckografen. Expansioner som sker från denna typ av lågvollalägen leder ofta till kraftfulla rörelser, men vi kan inte vara säkra på åt vilket håll förrän utbrottet sker och inte sällan blir det först en körare åt fel håll. Låter det som en helgardering? Ja, det är just nu ett mycket knepigt läge. I diagrammet håller dessutom en huvudskuldraformation på att utvecklas och målkursen för den ligger nedåt 4050. Om jag ska gissa så blir det att expansionen från det nuvarande lågvollaläget kommer att ske söderut och det som framförallt talar för det är att nedgångsdagarna är betydligt kraftfullare än uppgångsdagarna och som jag sagt talar än så länge mer för att indexet noteras i en ABC-korrektion än att nästa positiva trendben inletts. Målkursen för denna formation ligger i så fall ner mot 4200-området där även en 360-snurr i Gann möter upp. Om indexet istället tar fart uppåt, gärna innan 4430 punkteras, och passerar 4541 kommer jag tolka 4430 som en ny högre botten. Siktet ställs i detta scenario in mot årshögsta vid 4600, till att börja med.

Motstånd: 4467 / 4490-4512 / 4541
Stöd: 4438 / 4430 / 4356 / 4335

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 52-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 57%.

DAX: Negativ reversal kring platt cloud span b

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”DAX är fångat i en range mellan 16000 och 15500. Om expansionen från denna range sker söderut ställs siktet i första hand in mot 15000-nivån. En passering av 16500 som inte omgående följs av en ny lägre lägsta ställer in siktet mot 17500.”

Den gångna veckan pendlade mellan 15990 och 15565. Veckan avslutades med ett test av taket i rangen samt MA-100 och MA-50. Totalt steg indexet med 0,9 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 14,2 procent. I veckografen utvecklades en positiv reversal men veckan avslutades däremot med en negativ reversal kring en viktig motståndsnivå.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. Den 12 december effektuerades ett gyllene kors (MA-50 skar upp genom MA-200) vilket var första gången sedan slutet av juli 2020. Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av augusti i jämviktspendlingszonen vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen är neutral sedan den 5 september.

SMACD lämnade den 29/8 ett positivt kors och en positiv trampolin veckan som gick men i den negativa delen.

Sammanfattning: DAX är fångat i en range mellan 16000 och 15500 efter att ha noterat en ny ATH-notering vid 16529 efter en serie med allt flackare toppar. Om expansionen från denna range sker söderut ställs siktet i första hand in mot 15000-nivån. Jag vill helst inte se att 15500 punkteras men om så ändå blir fallet vore det önskvärd om nivån snabbt återtas eftersom risken annars är stor för en kraftfull nedgång. Symmetrimässigt innebär en punktering av augustilägsta att siktet ställs in mot 14500. En passering av 16500 som inte omgående följs av en ny lägre lägsta ställer in siktet mot 17500. På lång sikt är indexet fortfarande i en positiv trend men på kort- och meddellång sikt ser jag alltmer osäkerhet. Den av nivåerna för den rådande tradingrangen som tas ut eller punkteras kommer troligen visa vägen fram till slutet av september.

Motstånd: 16000 / 16140-16185 / 16490
Stöd: 15870 / 15805-15795 / 15675 / 15565

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 62+.
– Next day forecast indikerar att det är 49 procents chans för uppgång under måndagen.

Securitas B: Positiv omslagsformation kring junilägsta

Teknisk analys Securitas B: Vi bjöds på en positiv fortsättningsformation, precis innan 84,60 punkterades och därefter en uppgång med 4,6 procent. I torsdags effektuerades åter en positiv fortsättningsformation som nu fått aktien att utmana MA-20/MA-100.

Den långa trenden som jag bland annat använder lutningen på 200-dagars medelvärde för identifiera är i stort sett helt platt. Trendfasindikatorn noteras i zonen som påtalar för oss att risken är stor för skvalpiga rörelser och tvära kast.

Volymbalansen är negativ.

SMACD lämnade den 7 september en säljsignal kring nollan men nu ser vi lite tecken på att momentumet för nedgång är på väg att avta.

Torsdagens positiva fortsättningsformation bekräftades i fredags av ett positivt pattern gap. I den svagt negativa vågskålen kan vi konstatera att gummisnodden närmar sig 90.

Sammanfattning: Även om risken är stor för en motreaktion om området kring MA-100/MA-20 är det nu mycket som talar för en uppgång mot åtminstone 200-dagars medelvärde. När/om 88 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (1,5% range) efter att 88 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under 82,80.

Motstånd: 86,80 / 87,81 / 88,85
Stöd: 86,00 / 85,25 / 83,65

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 48+.

AstraZeneca: Bryter upp över platt cloud span b

Teknisk analys AstraZeneca: Det behövdes ytterligare test av zonen kring MA-200/MA-50 innan köparna åter visade sig. I tisdags bjöds vi på en bullish harami som bekräftades i torsdags och det ledde till en passering av motståndsnivån 1526 i fredags efter en bullish separating line. Dessutom tog sig lagging line upp över cloud span b och priset.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut är svagt stigande. Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av augusti i zonen där vi bör vara beredda på tvära kast och slagig handel men närmar sig nu zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är positiv sedan slutet av juli.

SMACD har noterats utan någon tydlig riktning sedan mitten av augsti. I fredags lämnades ett positivt kors men än så länge är inte divergensen mot signallinjen tillräckligt tydlig.

Sammanfattning: På kort sikt är AstraZeneca på väg att bli överköpt därför bör man ge aktien ett ordentlig vingelutrymme om man väljer att agera på fredagens utbrott. Förutsättningarna är nu goda för en uppgång mot ATH-noteringen kring 1615 men det är några nivåer upp dit som kan grusa den begynnande positiva bilden. När/om 1570 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (1,5% range) efter att 1570 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax vid 1449.

Motstånd: 1539 / 1556 / 1600-1616
Stöd: 1525 / 1500 / 1489 / 1475

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 72+.